Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 2244 за запитом підприємстві

Основні фонди –це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення ...підвищення ефективності виробництва на промислових підприємствах являється забезпеченість їх основними фондами у необхідній кількості і асортименті і більш повне їх використання.
...І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність трудових ресурсів підприємства, їх структура та класифікація 1.2. Обґрунтування потреби в трудових ресурсах та оцінка ...
...РИЗИКІВ НА ВИРОБНИЧО – ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність економічних ризиків і їх роль в виробничо господарській діяльності підприємства 1.2.
...фінансового забезпечення оборотними коштами сільскогосподарських підприємств 1.1. Формування оборотних коштів сільськогосподарських підприємств 1.2. Банківське кредитування сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан і проблеми розвитку 1.3.
...та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства 1.3 Класифікація видів, форм прояву підвищення ефективності підприємницької діяльності Розділ 2. Аналіз господарської діяльності дп «черкаський автомобільний ремонтний завод» ...Процес виробництва на будь якому підприємстві здійснюється за належної взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці.
...та ефективності використання основних фондів підприємства 3. Оцінка ефективності фінансування технічного переобладнання виробництва і відновлення основних фондів підприємства 4. Проблеми відновлення основних фондів на підприємствах харчової ...
...КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 1.2. Огляд економіко правового аналізу нормативної бази по ...коштами і грошовими потоками на підприємстві 30 2.2. Фінансовий облік грошових коштів і грошових потоків 40 2.3. Управлінський облік грошових коштів і грошових потоків ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основного капіталу в умовах ринку 1.1 Сутність основного капіталу, його класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основного капіталу підприємства 1.3 Методологія оцінки основного капіталу на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основного капіталу на ...
Питання формування та обліку капіталу підприємства регламентується П(с)БО 5 “Звіт про власний капітал” і Закон “Про бухгалтерський облік та фі нансову звітність в Україні”, а також установчими документами підприємства.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків 1.... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків 1.3 Ефективність управління грошовими потоками РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАД...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ...
...і нормативна база обліку доходів підприємства 1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів підприємства 1.2 Характеристика, оцінка, класифікація та визнання доходів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки та шляхів підвищення ефективності праці на підприємстві 1.1 Сутність ефективності праці, її види та її значення на підприємстві 1.2 Показники вимірювання ефективності праці 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії розвитку і оцінки маркетингового потенціалу підприємства 1.1 Стратерія розвитку, її мета і значення для підприємства 1.2 Сутність маркетингового потенціалу, його мета і значення 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування виробничого потенціалу 1.1 Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2 Методологія оцінки виробничого потенціалу 1.3 Дослідження стратегій формування виробничого потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки формування ...
...операцій з валютними коштами на підприємстві 27 2.2. Синтетичний і аналітичний облік операцій з валютними коштами 35 2.3. Відображення курсових різниць в бухгалтерському та ...операцій з валютними коштами на підприємстві 45 2.5. Визначення та розв’язання проблем податкового й бухгалтерськогоу обліку операцій з валютними коштами 51 РОЗДІЛ 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження фінансової діяльності підприємства 1.1 Сутність і значення фінансової діяльності підприємства 1.2 Основні завдання фінансової діяльності підприємства 1.3 Методика оцінки ефективності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління виробничими потужностями підприємства як фактора збільшення ефективності виробництва 1.1 Сутність виробничої потужності, її значення та види 1.2 Методологія вимірювання і оцінки виробничої потужності підприємства 1.3 Управління виробничими потужностями ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти і управління обіговими коштами підприємства 1.1. Сутність обігових коштів, їх значення та класифікація 1.2. Визначення потреби в обігових коштів на підприємстві 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2.
Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади сутності витрат на Підприємстві 1.1 Загальна характеристика витрат 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3 Групування та методи калькулювання витрат на підприємствах 1.4 Сутність системи управління ...
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 3. Дослідження динаміки і структури інвестицій підприємства 4. Заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств лісопромислового комплексу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і планування грошових потоків підприємства 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і планування грошових потоків підприємства 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків 1.3 Ефективність управління грошовими потоками ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 ...
...ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність трудового потенціалу та його значення в діяльності підприємства 1.2. Характеристика складових трудового потенціалу та його класифікація ...
...база обліку доходів та витрат підприємства 1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів та витрат підприємства 1.2 Характеристика, оцінка, класифікація та ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні засади оцінки ефективності і продуктивності праці на підприємстві 1.1 Нормативно – правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Методологія дослідження продуктивності і ефективності праці ... Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні засади оцінки ефективності і продуктивності праці на підприємстві 1.1 Нормативно – правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Методологія досліджен...
...звітності 1.1 Фінансова звітність підприємств: її склад, характеристика та порядок складання 1.2. Методичні прийоми аудиту фінансової звітності 1.3.... Формування основних напрямків стратегії підприємства у наступному періоді Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки Висновок В умовах ринку власники підприємства зацікавлені в результатах його ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1.3 Методичні основи обліку витрат виробництва РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА СТОВ «КРАСНОСІЛЬСЬКЕ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Красносільське» 2.2 Первинний обліку витрат виробництва на підприємстві 2.3 Синтетичний та аналітичний облік витрат в...
...2 Оцінка формування прибутку на підприємстві 2.3 Управління формуванням прибутку на основі операційного левериджа Розділ 3. Проблеми управління формуванням прибутку підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» ...
...вдосконалення управління грошовими потоками на підприємстві 3.1. Напрямки підвищення ефективної організації грошових потоків на підприємстві 3.2. Вдосконалення системи планування грошових потоків на підприємстві 3....
Question 33 Підприємство формує свої фінансові ресурси за допомогою (перелічити): a. продажу товарів; b. податків і зборів з юридичних осіб; c.... фінансів комерційних підприємств; d. фінансів підприємств із державним капіталом; e. фінансів позабюджетних державних фондів; f. фінансів страхових компаній; g.
Організація економічної роботи на підприємстві 2. Аналіз виконання завдань з обсягу випуску і реалізації продукції, робіт, послуг 3. Аналіз забезпечення основними фондами 4. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами 5.
...з організацією економічної роботи на підприємстві 2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 3. Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення ...
...з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3. Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи використання фізичного капіталу підприємства 1.1 Поняття та економічний зміст фізичного капіталу підприємства 1.2 Складові елементи та методи амортизації фізичного капіталу підприємства 1....
Теоретичні основи процесу реструктуризації підприємства 1.1 Соціально економічна сутність поняття реструктуризація 1.2 Види, основні напрями та особливості здійснення процесу реструктуризації підприємства 1.3 Методологічний підхід до ...
Оцінка показників фінансового стану підприємства 3. Діагностика інвестиційної привабливості підприємства 4. Шляхи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Обєктом дослідження ...
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії подолання Кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикрзового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження функцій фінансового менеджера та організації фінансової роботи підприємства 1.1 Сутність і значення функцій фінансового менеджера та організації фінансової роботи підприємства 1.2 Особливості управління фінансовою роботою підприємства ...
...1.1 Сутність грошових розрахунків підприємства 1.2 Огляд нормативної і спеціальної літератури 1.3 Техніко економічна характеристика ТОВ «Атон А» РОЗДІЛ 2....Механізм управління кредиторською заборгованістю на підприємстві 2.2 Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 2.3 Облік кредитних операцій 2.4 Облік поточної заборгованості за довгостроковими ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка ...
...1.2.1 Процедура визначення підприємства банкрутом 1.2.2 Фінансова санація, як фінансове оздоровлення суб”єктів господарювання 1.3 Методичні основи визначення ймовірності банкрутства 1.4 Ліквідація збанкрутілих підприємств 2.
Обсяг виробництва на підприємстві у наступному році становитиме 900 тис.шт. виробів. Встановлена трудомісткість виготовлення одного виробу 0,35 н год.... Визначити потребу підприємства у робітниках на наступний рік, якщо в ньому 248 робочих днів. 2.Визначити необхідну кількість робітників та промислово виробничого персоналу (...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3.
Теоретичні основи відтворення основних фондів підприємств 1. Поняття оцінка, класифікація, структура основних фондів підприємства 2. Амортизація і відтворення основних фондів 3. Показники використання основних фондів II.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.