Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 2244 за запитом підприємстві

Внутрішнє середовище підприємства. Структура та аналіз стратегічного потенціалу 2. Визначення конкурентоспроможності підприємства Завдання ІІ Дати визначення: 1.Стратегічна група конкурентів 2.
...основи оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства 1.1. Банкрутство підприємства: передумови та наслідки 1.2 Необхідність діагностики банкрутства та фактори, що його визначають 1.3 Методи ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування стратегії збільшення Прибутковості підприємства 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування стратегії збільшення прибутковості 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження стратегії збільшення ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування стратегії збільшення Прибутковості підприємства 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування стратегії збільшення прибутковості 1.2 Огляд літературних дже...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування інноваційно Інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність та нормативно інформаційна база інвестиційної діяльності 1.2 Методологія оцінки інноваційно інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Вибір та економічне ...
...методологічні аспекти аналізу фінансового стану підприємства, як складової частини аудиту річної фінансової звітності Інформаційна база фінансового аналізу 1.1. Методи аналізу на основі фінансової звітності 1....положення по оцінці фінансового стану підприємства 1.3. Нормативні вимоги до проведення аудиту річної фінасової звітності Іі. Практичні положення аналізу фінансового стану на ват «черкаське хімволокно» ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади значення і оцінки власного капіталу підприємства 1.1 Сутність і значення власного капіталу 1.2 Складові власного капіталу 1.3 Функції власного капіталу Розділ 2 Практичні ... Вступ Розділ 1 Теоретичні засади значення і оцінки власного капіталу підприємства 1.1 Сутність і значення власного капіталу 1.2 Складові власного капіталу 1.3 Функції власного капіталу Розділ 2 Практичні аспекти оцінки власного капіталу 2.1 Організаційно ...
Загальні умови функціонування підприємства та галузі 1.1. Характеристика кондитерської галузі 1.2 Загальні засади створення та діяльності Горлівської кондитерської фабрики (Група «Конті») 1....Аналіз факторів впливу на діяльність підприємства ..........................15 РОЗДІЛ ІІ. Фінансовий аналіз як інструмент оцінки фінансового стану підприємства ЗАТ "Горлiвська кондитерська фабрика " 2.1 Завдання, мета та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління реалізацією та формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту продукції на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації ...
...дипломній роботі розглянуто проблеми управління підприємством виробничої сфери. Предметом дослідження дипломної роботи є теоретичні і методологічні основи управління підприємством виробничої сфери.
...ФОРМУВАННЯМ ТА ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Активи підприємства, як об’єкт фінансового управління, їх сутність та класифікація 6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу реалізації та формування політики збуту на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації політики ...
...формування 2.1 Аналіз балансу підприємства 2.2 Аналіз виробничого потенціалу підприємства 3. Оцінка фінансової стійкості ЗАТ «Полісся» 4. Оцінка ліквідності підприємства 5.
...існуючої системи мотивації праці на підприємстві „галторг” 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ „Галторг” 2.2. Аналіз трудового потенціалу підприємства 2.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти сутності і значення галузевої інфраструктури 1.1 Економічна сутність галузевої інфраструктури 1.2 Основні складові галузевої інфраструктури 1.3 Характеристика ефективності роботи галузевої інфраструктури Розділ 2 Практичні засади галузевої інфраструктури в Черкаській обліасті 2.1 Оцінка галузевої інфраструктури на прикладі харчової галузі 2.2 Основні показники, які характеризують галузеву інфраструктуру Розділ 3 Економічна оцінка галузевої інфра...
Система планів підприємства: зміст, особливості, взаємозв’язки 2. Які основні завдання виконує виробнича програма підприємства? З чого вона складається? 3.
Вступ Розділ і Теоретичні основи формування прибутку підприємства та збільшення його прибутковості 1.1. Сутність прибутку та його роль у діяльності підприємства 1.2.
...з організацією економічної роботи на підприємстві, організація виробничого процесу і внутрішніх служб 2. Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 3. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання ...
Теоретичні основи управління фінансовими результатами підприємства 1.1. Економічна природа та джерела утворення фінансових результатів на підприємствах готельного господарства 1.2.
Загальна характеристика підприємства. 2. Порядок створення та реєстрації підприємства. 3.Виробнича та організаційно управлінська структура. 4. Планування та організація виробничої (господарської) діяльності підприємства.
Оборотні активи підприємства 1.1 Сутність оборотних активів їх завдання,склад та класифікація 1.1.1. Виробничі запаси 1.1.2....коштів та фінансово майнового стану підприємства 2.1 Основні показники та відомості про господарську діяльність ЧД ВАТ “Укртелеком” 2.2 Аналіз основних фінансових показників 2.3.
Можливості поліпшення фінансового стану підприємства шляхом реорганізації Висновки Список використаних джерел Одним із засобів фінансового оздоровлення підприємств є реструктуризація. Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника ...
...МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і значення матеріального стимулювання в роботі підприємства 1.2. Характеристика елементів системи матеріального стимулювання 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління фінансовими інвестиціями на підприємстві 1.1. Сутність фінансових інвестиції та їх значення в діяльності підприємства 1.2. Класифікація фінансових інвестицій 1.3.
Теоретичні аспекти бізнес планування на підприємстві 1.1. Суть та значення інвестицій в ринковій економіці 1.2. Бізнес – план як засіб обгрунтування інвестиційного проекту 1.3.... Практичні засади дослідження інвестиційної привабливості підприємства 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2. Діагностика фінансового стану підприємства для майбутніх інвесторів 2.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу та аудиту фінансового стану підприємства 1.1 Інформаційна база аналізу та аудиту фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.2 Завдання та методика аналізу фінансового ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Закрите акціонерне товариство "Науково ...
...формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика.5 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ...
...формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика.5 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Економічна сутність збуту і реалізації продукції 1.2 Методологія дослідження організації і планування політики збуту продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу планування ...
...структури та джерел формування прибутку підприємства 3. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства, його розподілу та використання на підприємстві 4. Шляхи збільшення прибутковості і рентабельності на підприємстві ...
...структури та динаміки трудових ресурсів підприємства 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства 4. Шляхи підвищення ефективності формування і використання трудових ресурсів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
...аспекти та сучасні напрямки управління підприємством. Предметом дослідження дипломної роботи є система управління підприємством. Об’єкт дослідження – практика управління підприємством. Суб’єкт дослідження – товариство з обмеженою ...
...аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства 1.1. Значення, задачі, мета, і джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.2. Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства ...
...Поняття, цілі і напрямки діяльності підприємства 1.2 Види підприємств 1.3 Господарська діяльність підприємств Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення та характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ...
...та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1. Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3.
...та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1. Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3.
...формування джерел фінансового забезпечення малих підприємств 10 1.1. Поняття малого бізнесу, характеристика фінансового забезпечення малого підприємництва 10 1.2. Нормативно правове забезпечення діяльності малих підприємств 18 1.3.
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.... Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і за...
Вступ Розділ 1 Теретичні аспекти аналізу оплати праці в сільському господарстві 1.1 Економічна сутність оплати праці на підприємстві 1.2 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Перемога» Розділ 2 Аналіз оплати праці на підприємстві 2.1 Аналіз фонду оплати праці ...
...аналізу і аудиту операційної діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність операційної діяльності підприємства 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку, аналізу і аудиту операційної ...
Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій 1.3. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово господарського стану підприємств і організацій 2.
Організація обліку на підприємстві – платнику єдиного податку 3. Аналіз і контроль господарських операцій на підприємствах малого бізнесу Висновки Список використаних джерел Малі та середні ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку ремонтів основних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація ремонту основних засобів 1.2 Характеристика нормативної бази з обліку основних засобів та їх ремонтів 1.3 Методика та організація обліку ремонтів основних засобів Розділ 2 Практичні аспекти організації обліку ремонтів основних засобів на підприємстві ВАТ «БМУ 23» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «БМУ – 23» 2.2 Документальне оформлення ремон...
...2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз системи управління якістю послуг ПП „Вікінг 2000” 2.3 Аналіз конкурентоспроможності послуг ПП „Вікінг 2000” Розділ 3....запорукою виживання і ефективної роботи підприємства на ринку. Під час перебудови було повністю відкрито кордони для іноземних виробників, і ринок України стихійно заповнився імпортною продукцією.
...що методологія визначана для всіх підприємств, але в той же час підприємство може само вибрати із існуючих свою, яка задоволяє потреби обліку і контроль їх витрат ...
СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 1.1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання 1.2. Державна реєстрація як головний елемент легітимізації ...
Вступ Розділ 1 Характеристика підприємства 1.1. Нормативно правова база для товариств обмеженою відповідальністю 1.2. Загальна характеристики підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.