Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2464 за запитом підприємств

Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства 1.3 Теоретичні основи стратегії підприємства 1.4 Основні цілі та задачі ...
До фінансової діяльності підприємства згідно із П(с)БО можна віднести такі операції: одержання довгострокових позик; придбання акцій інших підприємств; придбання облігацій інших підприємств; отримання ...
...2.2 Методика складання балансу підприємства 2.3 Використання комп’ютерних технологій для складання балансу Розділ 3. Використання балансу в управлінні 3.1.... Оцінка фінансової сталості підприємства 3.3. Аналіз ділової активності та рентабельності діяльності підприємства 3.4. Шляхи покращення фінансового стану універсальної контори матеріально технічного забезпечення ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування органзаційної структури підприємства 1.1 Долідження наукових праць вчених з питань формування оргаізаційної структури підприємства 1.2 Основні типи і особливості організаційної структури ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність доходу і прибутку, їх види і функції 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи ефективності використання обігових коштів підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація обігових коштів 1.2 Нормативно правова база дослідження обігових коштів підприємства 1.3 Методологія оцінки ефективності ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними перевагами підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможності і теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв'язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентоспроможності і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління ...
Вступ Розділ 1 теоретико – метологічні аспекти оцінки основних фондів підприємства 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх нормативно – інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація основних фондів підприємства та їх оцінка 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутність ресурсного потенціалу підприємства та характеристика його складових 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу на підприємстві 1.3 ...
...контролю та аудиту грошових коштів підприємства в податковому аспекті: 1.1. Економічна сутність оборотних активів і характеристика грошових коштів 1.2. Методичні основи обліку, контролю та аудиту грошових коштів підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового стану підприємств 1.3 Завдання та методика аналізу фінансового стану відкритих акціонерних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового стану підприємств 1.3 Завдання та методика аналізу фінансового стану відкритих акціонерних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів 1.4 Методика аудиту грошових коштів Розділ 2 практичні аспекти організації обліку грошових коштів та аналіз грошових потоків в облспоживспілки 2.1 Організаційно економічна характеристика Облспоживспілки 2.2 Облік грошових коштів на пі...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки обігових коштів підприємства 1.1. Сутність обігових коштів, їх значення та класифікація 1.2. Визначення потреби в обігових коштів на підприємстві 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства ...
...і систем оплати праці на підприємстві в сучасних умовах 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2. Сучасні форми та системи оплати праці 1.3....і систем оплати праці на підприємстві 1.4. Зарубіжний досвід застосування нових форм і систем оплати праці на підприємстві 1.5. Висновки 2.
...ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація 1.2. Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.3....та методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства 1.4. Методологія вибору та обґрунтування інвестиційних проектів РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» 2.1.
Значення фінансової звітності в управлінні підприємством 1.2. Склад та нормативно правове забезпечення фінансової звітності 1.3 Характеристика фінансово – господарської діяльності та оцінка стану обліково аналітичної ...має велике значення для управління підприємством, так як надає менеджерам різних рівнів інформацію, за допомогою якої в цілому можна визначити фінансовий стан підприємства, побачити його зміну ...
...маркетингової товарної і цінової політики підприємства 1.4 Маркетингової політика комунікацій та розподілу Розділ 2 практичні аспекти управління маркетингом на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами підприємства 1.1Сутність виробничих запасів підприємства, їх класифікація і оцінка 1.2Методика та методологія оцінки виробничих запасів на підприємстві 1.3Управління ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та управління власним капіталом на підприємстві 1.1 Економічна сутність та складові власного капіталу підприємства 1.2 Нормативно – правове забезпечення управлінням власного капіталу на підприємстві 1....
...ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і підходи до визначення ресурсного потенціалу підприємства 1.2. Характеристика складових елементів ресурсного потенціалу підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження ...
...загальною кількістю робітників,яка необхідна підприємству для забезпеченя заповненя всіх робочих місць врахуванням заміщення робітників,які вийшли у відпустку через хвороби та з інших причин?...щодо змін в ефективності діяльності підприємства? 1)так,якщо порівнюються обсяги чистого прибутку підприємства; 2)ні,оскільки оцінка ефективності передбачає співставлення обсягів прибутку з витратами на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи ... Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо норма...
...маркетингової товарної і цінової політики підприємства 1.4. Маркетингової політика комунікацій та розподілу 1.5 Висновки 2. Практичні аспекти маркетингової діяльності оптово – роздрібного підприємства ПП “Коресо” 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи підвищення ефективності діяльності підприємства 1.1 Економічна характеристика ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства 1.2 Фактори та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства 1.3 ...
Розділ Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Сутність виробничої потужності, її значення та види 1.2. Методологія вимірювання і оцінки виробничої потужності підприємства 1.3.
...ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Значення і оцінка організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства 1....
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ... Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами на підприємстві 1.1 Сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2 Метологія оцінювання виробничих запасів на підприємстві 1.3 Значення і основні ...
1. Ознайомлення з підприємством (організацією, установою). Складання та погодження з керівником практики від підприємства (організації, установи) календарного плану практики 2.
Оцінка банкрутства підприємства, облік та аудит його ліквідації РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ПРОЦЕСУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 1.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства 1.1. Сутність економічної ефективності підприємства та її методологічні підходи 1.2 Фактори та чинники визначення економічної ефективності діяльності підприємства ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засаді управління доходами в туристичних підприємствах 1.1 Поняття, економічна сутність та джерела формування доходів в туристичних підприємствах 1.2 Фактори, що впливають на розміри доходів ...
...аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.1. Методологія аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.2. Оцінки та індексація основних засобів 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, умови визнання і ... Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в с...
...аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.1. Методологія аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.2. Оцінки та індексація основних засобів 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних засобів в умовах ринку 1.1 Сутність основних засобів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки основних засобів на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основних засобів на ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Мета, завдання та характеристика процесу планування витрат на підприємстві 1.2. Сучасні методи калькулювання витрат на підприємстві 1....
Вступ Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегічних концепцій підприємства 1.1. Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика 1.2. Основні види стратегій, які забезпечують конкурентні переваги підприємства 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти бізнес планування на підприємстві 1.1 Суть та значення інвестицій в ринковій економіці 1.2 Бізнес – план як засіб обгрунтування інвестиційного проекту 1....2.2 Діагностика фінансового стану підприємства для майбутніх інвесторів 2.3 Оцінка ефективності роботи підприємства та його та інвестиційної привабливості Розділ 3 розробка і обгрунтування бізнес ...
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади прибутковості підприємства та стратегії її забезпечення 1.1 Економічна сутність прибутку підприємства та його нормативно – правове забезпечення 1.2 Оцінка стратегій забезпечення ...
...основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства 1.1 Інвестиційна діяльність підприємства та Ії фінансові ресурси 1.2 Способи залучення капіталу та формування джерел фінансування 1.3 ...
Розділ Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.