Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2464 за запитом підприємств

Коротка техніко – економічна характеристика підприємства 2. Методичні основи економічного аналізу забезпеченості основними засобами, їх структури і руху 2.1. Мета, завдання і джерела аналізу основних ... Аналіз руху основних засобів підприємства 2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 3. Аналіз забезпеченості основними засобами, їх структури, руху та ефективності використання Висновки Список ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової складової економічної безпеки підприємства 1.2 Механізм діагностики фінансової безпеки підприємства 1.2.1 Діагностика фінансового ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аудиту виробничих запасів підприємства 1.1 Економічна сутність виробничих запасів підприємства 1.2 Мета, завдання і етапи аудиту виробничих запасів 1.3 Методологія аудиту ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи здійснення амортизаційної політики на підприємстві 1.1 Загальна характеристика амортизації та переоцінка основних фондів відповідно до Податкового кодексу України 1.2 Методи розрахунку амортизації основних ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи здійснення амортизаційної політики на підприємстві 1.1 Загальна характеристика амортизації та переоцінка основних фондів відповідно до Податкового кодексу України 1.2 Методи розраху...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації випуску і ...
...УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТОВОЮ ПРОГРАМОЮ В ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 1.1. Сутність та зміст продуктової програми в туристичних підприємствах 1.2. Показники оцінки продуктової програми туристичних підприємств 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства та його інвестиційний потенціал 1.2 Нормативно правове регулювання інвестиційної діяльності підприємств 1.3 ...
...стану та структури виробничих потужностей підприємства 3. Аналіз ефективності використання виробничих потужностей 4. Організаційно – економічні заходи по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ...
...принципи фінансової звітності на малих підприємствах 2. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановка фінансового обліку на малому підприємству 3. Зміст, структура та порядок складання балансу 4.
Поняття підприємства, його основні ознаки 1.2. Правові аспекти створення та функціонування підприємств 1.2.1. Установчі документи підприємств 1.2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз норм...
...процесів виробництва послуг Харчування в підприємствах ресторанної галузі 1.1. Сутність та значення послуг харчування при організації обслуговування туристів 1.2. Характеристика основних типів підприємств громадського харчування 1.3.
...формування, ефективність використання статутного капіталу підприємств 1.1. Розробка і обґрунтування системи формування статутного капіталу підприємств 1.2. Використання спеціальної літератури 1.3.
Економічна сутність операційних витрат на підприємстві 1.2. Класифікація операційних витрат та методи калькулювання операційних витрат продукції 1.3. Методологія оцінки операційних витрат та їх впливу ...витрат за їх елементами на підприємстві 2.3. Комплексний аналіз операційних витрат на підприємстві Розділ 3. Шляхи і резерви зниження операційних витрат ват «пздг «золотоніське» та ...
...складу і джерел утворення майна підприємства 1.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства 1.4 Поняття аналізу ліквідності балансу та показники ліквідності 1.5 Показники ефективності виробництва ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження асортиментної політики в ринкових умовах 1.1 Економічна сутність та види товарного асортименту 1.2 Асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 1.3 Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту Розділ 2 практичні аспекти дослідження асортиментної політики підприємства тов “меблі – лівс» 2.1 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти господарського ризику 1.1 Господарський ризик як економічна категорія 1.2 Методи управління господарськими ризиками 1.3 Інструменти ризику, як основний засіб для зниження ступеня ризику Розділ 2 дослідження організації управління господарсь кими ризиками на підприємстві тов «санте» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ТОВ «Санте» 2.2 Характеристика методів і методики аналізу ризиків 2.3 ...
...основи податкового обліку валових доходів підприємства 13 1.3. Методичні основи аудиту валових доходів підприємства 22 1.4. Оргіназаційно економічна характеристика підприємства 27 РОЗДІЛ 2.
...1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства Розділ 2 Облік операцій з давальницькою сировиною на підприємстві 2.1 Документування господарських операцій 2.2 Фінансовий облік операцій з ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Висновки до розділу Розділ 2 облік операцій з давальницьк...
Предмет досліджень – менеджмент рекламної діяльності підприємства. Суб'єктом досліджень є виробниче підприємство ТОВ «Наталі», що займається виготовленням алюмінієвого профілю й виробів.
Дослідження основних показників діяльності підприємства 2.4. Оцінка фінансового стану підприємства 2.5. Пропозиції щодо покращення діяльності ТОВ «СушиЯ» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Виробнича ...
...2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2. Документування господарських операцій, порядок ведення аналітичного обліку основних засобів 2.3 Відображення в обліку руху основних засобів 2.... Аналіз основних засобів на підприємстві "Оризон навігація" 3.1 Аналіз динаміки та структури балансу 3.2 Аналіз забезпеченості та структури основних засобів 3.3 Факторний ...
Загальна характеристика підприємства 1.1. Правове положення підприємства 1.2. Організаційна структура 3AT КФ «Карла Маркса» 1.3. Характеристика виробляємо! продукції 1.4.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління матеріальними ресурсами підприємства, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо ...
Зміст аналізу балансу підприємства 2. Характеристика загальної спрямованості фінансово господарської діяльності підприємства 3. Аналіз бухгалтерського балансу 4. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу 5.
Характеристика підприємства 1.1. Юридичний статус підприємства 1.2. Маркетингова оцінка організації підприємства 1.2.1. Структура управління 1.2.2.
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку операцій з руху виробничих запасів 1.1....удосконалення обліку виробничих запасів на підприємстві Розділ 3. Аналіз і контроль діяльності ТОВ “Довіра” 3.1. Економічний аналіз діяльності підприємства 3.1.1.
...з організацією економічної роботи на підприємстві ТОВ «Каніврибпром» 1.1. Характеристика ТОВ «Каніврибпром». 5 – 1.2. Організація виробничого процесу внутрішніх служб підприємства. 6 – 1.3.
Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Економічна сутність характеристики фінансового стану підприємства 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Показники оцінки ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства 5 1.2. Методика аналізу фінансових результатів підприємства 11 ...
Загальна характеристика зовнішнього середовища підприємства: 1.1 Зовнішнє середовища підприємства, як сукупність чинників макро та мікросередовища. 1.2 Характеристика макросередовища. 1.3 Характеристика мікросередовища.
...основи оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства 1.1. Банкрутство підприємства: передумови та наслідки 1.2 Необхідність діагностики банкрутства та фактори, що його визначають 1.3 Методи ...
4 Розділ 1Значення виробничого потенціалу підприємства………………6 1.1 Основні елементи виробничого потенціалу підприємства та ефективність їх використання ……...…………………………………………....6 1.2 Поняття та основні підходи до ...
Задача № 19 На основі наведених даних необхідно визначити суму чистого доходу підприємства: 1. За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис. грн. продукція оподатковується ПДВ. 2.... Задача № 5 Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі: 1) виручку від реалізації на суму 2350 грн.
Теоретичні основи фінансової діяльності малого підприємства для забезпечення ефективного розвитку 1.1 Сутність і значення фінансового забезпечення для розвитку малого підприємства 1.2 Формування власних джерел ...
Готова продукція підприємства як економічна категорія............7 1.1. Економічна сутність готової продукції, її склад та оцінка...........................7 1.2.... Характеристика структури фінансово – господарської діяльності підприємства ТОВ „Оберіг”.......................................................22 Розділ II. Організація бухгалтерського обліку готової продукції підприємства......................................................................................
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві. Об’єкт дослідження – організації виробництва на підприємстві ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві. Об’єкт дослідження – організації виробництва на підприємстві ...
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА І ОБЛІКОВО АНАЛІТИЧНА КАТЕГОРІЯ 6 1.1. Роль та значення інвестиційної діяльності підприємства в кругообороті капіталу підприємства 6 ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління малим виробничим підприємством., критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є управління малим виробничим підприємством..
...та механізм їх формування в підприємствах роздрібної торгівлі 7 1.1 Сутність витрат їх склад та основні тенденції розвитку в підприємствах торгівлі 7 1.2 Фактори, ...
У дипломній роботі розглянуто проблеми організації основного виробництва на підприємстві. Предмет дослідження дипломної роботи – теоретичні і методологічні основи організації основного виробництва на підприємстві. Об’єкт дослідження – організації виробництва на підприємстві ...
Вступ Розділ 1 методичні аспекти менеджменту на основі управління вартістю підприємства 1.1 Вартість підприємства: сутність і основні аспекти 1.2 Оцінка вартості підприємства 1.3 Управління вартістю підприємства Розділ 2 ...
...напрями та теоретичні засади менеджменту підприємства з іноземними інвестиціями 11 1.1. Організаційна структура менеджменту підприємства, поняття і види 11 1.2.
...ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………....8 1.1. Місце прибутку в ринковій економіці...............................................8 1.2. Джерело формування загальної величини прибутку підприємства та його розподіл.......................................................................................
...стану та фінансових результатів діяльності підприємства 3. Аналіз динаміки, структури та руху фінансових ресурсів підприємства та джерел їх утворення 4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства ...
...і динаміки икористання основного капіталу підприємства 3. Аналіз ефективності використання основного капіталу та його відтворення 4. Напрямки вдосконалення механізму відтворення основного капіталу ВАТ «Корсунь – Шевченківський завод ... Основний вид продукції підприємства за звітний рік випуск електродигунів, деревообробних верстатів, випуск вузлів верстатiв, ремонт та модернiзацiя деревообробних верстатiв.
...Асортиментна політика на розрібному торговельному підприємстві br />br /> Виконав студент 3 курсу, групи br /> (прізвище, ім’я, по батькові) br />br /> Керівник: Яремко В.Г.... Організаційна структура управління роздрібним підприємством, законодавче забезпечення та форми власності. 3. Регулювання і контроль асортименту товарів на підприємстві. 4. Роль комерційного апарату торговельного підприємства з ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його характеристика 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Оцінка управління потенціалом підприємства Розділ 2 аналіз формування та використання підприємницького потенціалу пп „лідер” 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП „Лідер” 2.2 Аналіз ... Це підприємство з приватною формою в...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.