Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3166 за запитом підставі

...господарської діяльності» не містить відповідної підстави для проведення подібної позапланової перевірки. Однак незважаючи на незгоду Товариства, перевіряючі були допущені до перевірки, за результатами якої було складено ...підприємство контрагент Товариства діяв на підставі установчих документів, дійсність яких на час проведення перевірки розглядається судом за позовом податкової інспекції за місцем реєстрації контрагента, а, по ...
На цій підставі державний виконавець закрив виконавче провадження. Чи є підстави для оскарження рішення державного виконавця до адміністративного суду?
На цій підставі державний виконавець закрив виконавче провадження. Чи є підстави для оскарження рішення державного виконавця до адміністративного суду?
На підставі вихідних даних, наведених у таблиці, визначити заробіток кожного робітника бригади при відрядно преміальній системі оплати праці....робітника 0,60 Задача № 5 На підставі вихідних даних показників таблиці визначити фактичний абсолютний і відносний приріст виробництва продукції проти планового за рахунок підвищення продуктивності праці та ...
...ким, коли і на яких підставах його було поставлено на облік; кому видавались довідки про його перебування на такому обліку; ким, коли і на яких підставах його було знято з обліку; ...
...помилок в залежності від різних підстав. І це не тільки юридична або фактична помилка, але й помилки вибачлива та невибачлива і т.п....різні точки зору з приводу підстав поділу помилок. Потім слід дати визначення юридичної помилки, сказати про види та впливі її на кваліфікацію злочину, враховуючи при цьому, ...
...злочину можуть служити ще й підставою для призначення того чи іншого виду покарання, що також диференціюється в залежності від властивостей суб'єкту....схожі риси, і на їх підставі класифікувати спеціальні суб’єкти загалом до трьох груп, які характеризують: 1) правове становище (статус) суб’єкта; 2) особистість винного; 3) ...
Яке рішення і на якій підставі може прийняти суд? 2. Колективне підприємство Київської області "Незалежність" запропонувало колективному підприємству "Січ" Херсонської області купити у нього овочеве насіння.... Яке рішення і на якій підставі може прийняти суд? 3. Під час установчих зборів, на яких було прийняте рішення про створення закритого акціонерного товариства "Рубекон", постало ...
Типологія держав: підстави, різні підходи 2.9. Поняття і структура форми держави 2.10. Форма державного правління та її різновиди 2.11.... Принципи та підстави юридичної відповідальності 3.63. Цілі та функції юридичної відповідальності 3.64. Поняття та основні принципи законності 3.65.
...розслідувань в одне провадження на підставі ст. 217 КПК України. Чи дотримані слідчим вимоги закону? Як повинен діяти слідчий у разі встановлення, що слідчим іншого району ...про зупинення досудового розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, слідчий продовжував проводити слідчі (розшукові) дії. Перевіряючи матеріали кримінального провадження, начальник слідчого ...
...головуючому по справі – на тих підставах, що він лікується в поліклініці №2, а тому знаходиться в певній залежності від відповідача. Чи є підстави для задоволення заявленого відводу?
...відмовилась задовольнити вимогу на тій підставі, що обидві філії є структурними підрозділами одного і того ж комерційного банку як юридичної особи, і переведення коштів з однієї ... Суд відмовив на тій підставі, що філії банку не є самостійними суб’єктами права. Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ...
висновок На підставі вище викладеного можна прийти до висновків, що значне місце у системі підстав виникнення цивільних прав і обов’язків належить цивільно ...
в описаних ситуаціях; чи є підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності; яким органом і яким чином вирішується це питання. 4. Громадянин К.... Підстави їх виникнення. Сторони в зобов'язанні.
...на які посилається як на підставу своїх позовних вимог. Чи відповідають дії суду процесуальному законодавству? Яким принципом повинен керуватися суд при вирішенні цього питання?...відкритті провадження у справі на підставі того, що вона не призначена опікуном над своїм малолітнім братом, тому не має права безпосередньо звертатися за захистом його прав, ...
...передбачених кримінально процесуальним законом умов, підстав, строків, послідовності та порядку провадження процесуальних дій та прийняття рішень у кримінальній справі. Також слід зазначити які негативні наслідки може ...основний понятійний апарат інституту відводу, підстави та порядок відводу судді. Задача даного варіанту розрахована на знання студентом наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Принципи кримінального процесу», «...
...на які посилається як на підставу своїх позовних вимог. Чи відповідають дії суду процесуальному законодавству? Яким принципом повинен керуватися суд при вирішенні цього питання?...відкритті провадження у справі на підставі того, що вона не призначена опікуном над своїм малолітнім братом, тому не має права безпосередньо звертатися за захистом його прав, ...
...розуміння сутності відповідного правового явища, підстав для притягнення, видів та форм, суб’єктного та об’єктного складу та інших питань останнього....від імені держави (суспільства), на підставі закону або іншого нормативного акта з метою попередження правопорушень в перспективі і відновлення (чи відшкодування) втрачених суб’єктивних прав на ...
Підстави звільнення від доказування. 4. Поняття письмових доказів та їх подання. 5. Що таке витребування доказів. 6. Що таке речові докази.... Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів. 4. Термін подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів. 5.
...та алкогольними напоями здійснюється на підставі копії ліцензії, яка видана на ім’я приватного підприємця Д., якому належить цей магазин, сама торгівля проводиться з порушеннями ліцензійних ...певних випадках здійснювати діяльність на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Рішенням голови районної державної податкової адміністрації ліцензія приватного підприємця Д. була призупинена. Гр. Д.
...співучасті, слід докладно проаналізувати, на підставі якого критерію співучасть поділяється на просту форму та складну. Потрібно звернути увагу, що саме така ознака, як розподіл ролей, дозволяє ... На підставі підручників, монографічної літератури, прикладів судової практики потрібно надати визначення поняття “змови” та її видів (попередня змова, спывучасть без попередньої змови), ...
Які підстави для об’єднання кримінальних справ передбачені законом? Завдання 4 Вироком районного суду Глінский був засуджений за ч. 2 ст.... Яке рішення і на якій підставі має прийняти апеляційна інстанція?
...на які посилається як на підставу своїх позовних вимог. Чи відповідають дії суду процесуальному законодавству? Яким принципом повинен керуватися суд при вирішенні цього питання?...відкритті провадження у справі на підставі того, що вона не призначена опікуном над своїм малолітнім братом, тому не має права безпосередньо звертатися за захистом його прав, ...
Які є конституційні підстави дострокового розпуску Бундестагу? 3. Громадянин Білорусі К. до вироку суду знаходився під вартою. У цей час у країні проходили вибори ... На підставі конституційного законодавства Японії дайте відповідь: чи не був порушений порядок наслідування престолу в Японії? Які повноваження має Імператор Японії?
...відкритті провадження у справах на підставі ст.122 ЦПК, суддя виходив з того, що всі особи, на захист прав яких звернувся прокурор, працездатні, мають достатній рівень ... Визначте підстави та форми участі прокурора в цивільному судочинстві.
...аналізу погашення судимості необхідно розглянути підстави зняття судимості, вказані в ст. 91 КК і показати, чим вони відрізняються від підстав погашення судимості.
...за межі компетенції не є підставою для розпуску Парламенту Шотландії. Чи відповідають дії Державного секретаря у справах Шотландії акту про Шотландію 1998 р. які існують підстави для розпуску Парламенту Шотландії.
...підприємством, створеним і діючим на підставі законодавства України, зокрема Законів України „Про господарські товариства”, Господарського кодексу, а також Статуту, розробленого і затвердженого у відповідності до діючого ...ліквідності і платоспроможності підприємств на підставі оптимального поєднання власних і залучених джерел засобів; отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб ...
...та алкогольними напоями здійснюється на підставі копії ліцензії, яка видана на ім’я приватного підприємця Д., якому належить цей магазин, сама торгівля проводиться з порушеннями ліцензійних ...певних випадках здійснювати діяльність на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Рішенням голови районної державної податкової адміністрації ліцензія приватного підприємця Д. була призупинена. Гр. Д.
Мета і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // юридична газета. 2004. 8 грудня ( № 22) Маринів В., Шило О....варту повинно застосовуватись виключно на підставі обґрунтованих процесуальних рішень // право України. 2004. № 10. с. 91 94. Шпонка В. П.. Шило О. Г.
...припинення провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України? Обґрунтуйте свою відповідь. Задача 3 До господарського суду Хмельницької області звернулося підприємство «... Задача 6 На підставі ч. 4 ст. 121 ГПК України сторонами у процесі виконання судового рішення була укладена мирова угода, яка, в свою чергу, ...
Які є конституційні підстави дострокового розпуску Бундестагу? 3. Громадянин Білорусі К. до вироку суду знаходився під вартою. У цей час у країні проходили вибори ... На підставі конституційного законодавства Японії дайте відповідь: чи не був порушений порядок наслідування престолу в
...оскільки він став власником на підставі договору. Як вирішити спір? Задача 2. Валіхов виконав завдання, яке вимагалось умовами публічної об¬іцянки винагороди та передав його особі, ... Чи є підстави для відмови в реєстрації шлюбу між Смірновим і Носовою? Чи зміниться рішення, якщо у Смірнова та Агаєвою є спільна ди¬...
...об’єктів облікового процесу на підставі принципу нарахування та відповідності. Існують наступні моменти визнання доходу: до відвантаження, на дату відвантаження, після відвантаження....що приймаються керівництвом підприємства на підставі попередніх чотирьох пакетів документів нормативно правового забезпечення. Об’єктом дослідження було обліково економічний процес у діяльності підприємства щодо формування інформації ...
...повноважень Конституційного Суду України та підстави визнання правових актів неконституційними. Далі треба дати характеристику правового статусу суддів Конституційного Суду, спираючись на положення глави 3 Закону України “... Звернути увагу на підстави припинення повноважень суддів Конституційного Суду України та гарантії їх діяльності. При висвітленні останнього питання теми треба звернути увагу на те, ...
Якщо є підстави для зміни або скасування вироку — підготувати апеляційну скаргу. Необхідні відомості, не зазначені у фабулі, доповнити самостійно. Якщо підстав для подання апеляційної скарги немає ...
...було звільнено з роботи на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України, з приводу скорочення штату робітників, якого в дійсності не було, і на його посаду ...у прийнятті заяви на тій підставі, що він не звернувся до КТС в порядку досудового врегулювання спору. 1. Чи правильні дії суду? 2.
...може бути проведена по різним підставам: 1) за порядком їх призначення; 2) в залежності від встановленого у них строку; 3) в залежності від суб’єктів, до ...послідовно розглянути кожну з названих підстав, при цьому особливу увагу необхідно зосередити на характеристиці головних, додаткових й змішаних покарань. Далі потрібно стисло проаналізувати окремі види покарань.
...особи не повинна розглядатися як підстава для притягнення її до будь якого виду юридичної відповідальності. Актуальність даної теми зумовлена тим, що як процес цілеспрямованої дії на ...між працівником і роботодавцем на підставі укладення між ними трудового договору з приводу використання найманої праці працівника. Але праця кожної особи буде ефективною тільки там і ...
...взаємовідносин у ТОВ “ДОРА” на підставі укладення трудової угоди та тестування Висновки Список використаної літератури Люди відіграють особливу роль у розвитку організації. Вони є творцями організації....прийняття на роботу співпрацівників на підставі трудового договору дають можливість працівникам мати гнучку систему оплати своєї праці, орієнтуватися на результат своєї діяльності, мати можливість чітко визначити ...
...взаємовідносин у ТОВ “ДОРА” на підставі укладення трудової угоди та тестування Висновки Список використаної літератури Люди відіграють особливу роль у розвитку організації. Вони є творцями організації....прийняття на роботу співпрацівників на підставі трудового договору дають можливість працівникам мати гнучку систему оплати своєї праці, орієнтуватися на результат своєї діяльності, мати можливість чітко визначити ...
На підставі вивчення та аналізу законодавчо–нормативних актів, що регулюють грошові розрахунки, порядок їх проведення і систему контролю дозволяє зробити висновок, що ... Документи, які є підставою для оформлення видаткових касових ордерів. Таблиця 2.3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівкою (Дебет 301 „ Каса в національній ...
Підставою позову було зазначено наявність рішення господарського суду від 13.03.2005 р. про виклю¬чення ТОВ із державного реєстру, як ...у посвідченні договору з наступних підстав: а) посилаючись на ГК України, що підприємство являється суб’єктом, а не об’єктом права, а тому не підлягає відчуженню; ...
...єктів, об'єкт, зміст і підставу виникнення зазначеного правовідношення. Задача №326 Орчакова звернулася до суду з заявою про оголошення померлим її чоловіка....та реєстрації веб сайтів на підставі договорів підряду із замовниками. Під час виконання замовлення на виготовлення сайту підприємства "Південь" Леонтович тяжко захворів, потрапив у лікарню і ...
...децентралізації державної влади, зокрема на підставі закону, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати окремі функції та повноваження органів виконавчої влади (ст.143 Конституції України), тобто вони є ...інститут місцевого самоврядування функціонує на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України ( ч.2 ст.
...відсутність в ГПК України подібних підстав припинення провадження у справі. Крім того, суд зважив на те, що арбітражна угода сторін має сумнівні перспективи для виконання, оскільки ...публічному порядку, оскільки винесено на підставі не правових норм. Дайте свою оцінку аргументам української сторони.
...вирішував питання, а тому відсутні підстави для прийняття апеляційної скарги до розгляду. Чи правомірні дії суду апеляційної інстанції? Визначте форму участі прокурора у даній справі....яснив позивачу, що він на підставі ч. 2 ст. 27 ЦПК України має звернутись з позовом до суду за місцем знаходження відповідача – Кременчуцького нафтопереробного заводу.
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
Також слід проаналізувати на підставі чого побудована Особлива частина КК України. Далі слід зупинитись на градації об’єктів як за вертикальною, так і за горизонтальною ... Потім на підставі вище викладеного, зробити самостійний висновок з даного питання. При аналізі останнього питання теми необхідно звернути увагу на те, що предмет ...
...питанням, потрібно коротко торкнутися тих підстав, з яких законодавець визнає певні види людської поведінки (вчинок, вчинки) самостійним, одиничним злочином, відобразити причини, з яких властивості таких вчинків ... Окрім того, на підставі вивчення спеціальної літератури потрібно висловити свою думку про можливість виділення як окремих видів ускладнених одиничних злочинів так звані злочини з ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.