Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3166 за запитом підставі

Схарактеризуйте юридичні факти як підстави виникнення сімейних правовідносин. Завдання для виконання 2. З’ясуйте чи є членами однієї сім’ї зазначені особи: 1.... Які Ви знаєте підстави для визнання шлюбу недійсним/неукладеним? 3. Який порядок укладення шлюбу встановлено законодавством? 4. Порівняйте правовий режим визнання шлюбу не дійсним ...
На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: Чи бере участь населення в процесі інвестування в 2006 році, використовуючи для цього післяподатковий ... „Аналіз попиту на інвестиції” На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки які приведені в таблиці 6 додатку, необхідно: 1. Побудувати криву попиту на інвестиції 2.
...товарних операцій є угода, на підставі якої здійснюється будь яка торговельна операція. При доставці вантажу постачальником оформлюється товарно транспортна накладна яка є підставою для відпуску товарів зі складу.
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ.....277 1. Поняття юридичного факту. Юридичний склад.....277 2.... ПРАВОЧИН ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ.....289 1. Загальні положення проправочини.....290 1.1. Поняття правочину.....
...зарплати по міській школі на підставі таких даних: На 1 січня у школі була така кількість класів та учнів Показники Класи 1 2 3 4 5 ...і видатків бюджету міста на підставі даних таблиць. Результати аналізу відобразити не тільки як розрахунок питомої ваги доходів і видатків, а й змістовно: 1.
Підстава необхідної оборони 8 § 2.1. Суспільно небезпечне посягання 8 § 2.2. Необхідність у негайному відверненні чи припиненні суспільно небезпечного посягання ...що існує єдина, але складна підстава необхідної оборони. Складовими частинами такої підстави вважаються: 1) суспільно небезпечне посягання і 2) потреба в негайному відверненні чи припиненні цього ...
Теоретичне питання Порядок продажу іноземної валюти та відображення на рахунках бухгалтерського обліку Завдання №17 На підставі наведеного у додатку 1 зовнішньоекономічного контракту необхідно описати методику складання даного контракту та розробити договір зберігання товарів....Тома Гайда, що діє на підставі Статуту товариства, і ТзОВ "Нові текс ЛТД", надалі — "Зберігач", в особі директора Макарчука Валерія Миколайовича, що діє на підставі Статуту ...
Підстава виправданого ризику. 3. Ознаки виправданого ризику. 4. Межі заподіяння шкоди при вчиненні діяння, пов’язаного з ризиком....що існує єдина, але складна підстава діяння, пов’язаного з ризиком. Підставою для вчинення ризикованого діяння є його виправданість, яке складається з трьох елементів: 1) наявність ...
Хохлов, у свою чергу, на підставі належним чином оформленого страхового полісу звернувся з відповідною претензію до ЗАТ “Міська страхова компанія” про виплату відповідної страхової суми потерпілій ...провадження у справі на тій підставі, що такі вимоги не підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства (п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК).
Хохлов, у свою чергу, на підставі належним чином оформленого страхового полісу звернувся з відповідною претензію до ЗАТ “Міська страхова компанія” про виплату відповідної страхової суми потерпілій ...провадження у справі на тій підставі, що такі вимоги не підлягають розгляду в судах у порядку цивільного судочинства (п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК).
...оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2). 3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників ...
...оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2). 3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників ...
Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальних справ з реабілітуючи підстав. 3. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав.
На підставі встановленого виконком констатував, що Мазур сам штучно погіршив свої житлові умови. Підстави для взяття його на квартирний облік відсутні.
Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.....61 § 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.....64 Глава 5. СУД ЯК ОБОВ'ЯЗКОВИЙ СУБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ...самостійних вимог щодо предмета спору, підстави і мета їх участі у цивільному процесі.....94 3.2. Порядок залучення до участі у цивільній справі або вступу в ...
письмова Question 13 Підставами визнання правочинну недійсним є: a. недотримання форми правочину b. укладення правочину між фізичною і юридичною особою c....неустойок в залежності вид правових підстав: a. судова b. договірна c. законна Question 3 Іпотека це: a. застава нерухомого майна b. застава автомашин c.
...1,3 Завдання №2 На підставі вихідних даних табл.1 необхідно: 1. Розрахувати норматив оборотних коштів у виробничих запасах. 2. Обчислити норматив оборотних коштів у незавершеному ... Завдання №3 На підставі вихідних даних табл.1 необхідно: 1. Визначити структуру персоналу підприємства у відповідності з характером виконуваних функцій. 2.
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. 3. Сторони у зобов'язанні. 4. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК, ПІДСТАВИ ТА СТРОКИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ ВИРОКУ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ……………………………………………………………………..15 2.1. Підстави та строки апеляційного оскарження судових рішень…………15 2....
Поняття та підстави класифікації злочинів IX. Правила класифікації злочинів X. Висновок У своїй роботі я розглянула елементі злочинів і вказала, що кожний злочин ...більш глибоко з’ясувати на підставі загальних ознак ознаки конкретних складів злочинів. Природно, що загальний склад злочину визначається Загальною частиною кримінального права.
...наказу він заперечував на тій підставі, що кран дійсно простоював, чим підприємству дійсно були нанесені збитки, проте щоб його відремонтувати, йому потрібні були запасні частини.... Чи є підстави для притягнення вантажника Макарова до матеріальної відповідальності? Як повинен був вчинити директор підприємства у даній ситуації?
Далі варто назвати та описати підстави виникнення та припинення володіння чужим майном. Студент повинен показати відмінність володіння як речового права від володіння як одного з повноважень ...з характеристики сервітуту та вказати підстави його встановлення. Окремо бажано розкрити значення сервітуту та зміст сервітутних прав. Далі варто зупинитися на видах сервітуту та його змісті.
Ставок податку, підстав для надання податкових пільг. 4. Доступність Г. Введення пільг щодо оподаткування прибутку, спрямованого на розвиток виробництва. 5. Обов’язковість Д....податків і зборів, визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності за порушення законодавства.
Назвіть підстави і способи забезпечення доказів по цивільній справі 4. Які факти не підлягають доказуванню в цивільній справі 5.... Які підстави для перегляду справи у зв’язку з ново виявленими обставинами? 5. Повноваження суду за результатами перегляду рішень у зв’язку ...
...вимогах було відмовлено по наступних підставах: 1) ПАТ «Мрія» не було нічого відомо про укладений договір застави; 2) навіть якщо договір застави і був укладений, була ...не визнало вимог на тій підставі, що в порушенні зобов'язання не було його провини, а, отже, неустойка за прострочення і невідповідну якість не повинна стягатися.
Які підстави, види забезпечення позову? Який порядок розгляду судом заяв про забезпечення позову? 2. У місцевому суді розглядалась справа за позовом Новікова ... на підставі довіреності він передав Крупіну в користування та розпорядження автомобіль марки БМВ 318. Позивач 14.01.2006 р.
На підставі комерційних актів, складених при одержанні вантажу, фабрика звернулась до суду і зажадала від залізниці відшкодування збитків і сплати штрафу за ... Чи є підстави для задоволення вимог фабрики? Розберіть доводи сторін. 75. До ЗАТ “Древінвест” було відправлено залізницею ліс кругляк.
...предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, про ...піднаймання, оренди або на інших підставах, передбачених законодавством України, строком понад: 1) 3 місяця на рік; 2) 6 місяців на рік; 3) 9 місяців на рік.
За яких підстав відмова у державної реєстрації підприємницва вважається законною? А) У разі його недоцільності; Уразі невідповідності установчих документів вимогам законодавства; Б) У ...відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених господарським кодексом України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити ...
Підстави звільнення від відбування покарання з випробовуванням…………………………………………....……..…...14 17 4. Обов’язки та додаткові покарання, які покладаються на засудженого………………………………………..………………..….....диференціації кримінальної відповідальності, це дає підстави для існування інституту звільнення особи, яка вчинила злочин, від покарання. Під звільненням від покарання розуміється відмова держави від застосування покарання ...
Задача №684 Орган ліцензування відмовив приватному підприємству «Стройбуд» у видачі ліцензії на провадження будівельної діяльності та тій підставі, що подану заяву про видачу ліцензії було підписано особою, яка не мала на це повноважень. Запитання: 1.... Які підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії та за яких умов? Задача №685 Господарський суд м.
Теоретична частина Порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною в резидента замовника Завдання № На підставі наведеного у додатку 1 зовнішньоекономічного контракту необхідно описати методику складання даного контракту та розробити інвестиційний договір Інвестиційний договір № Місто Донецьк (... Теоретична частина Порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в обліку опера...
Загальні умови (підстави) відповідальності за заподіяння шкоди. 2. Підстави відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. 3.
Підстави виникнення права на необхідну оборону. 3. Умови правомірності необхідної оборони. 4. Перевищення меж необхідної оборони....окремого розгляду ознак, що характеризують підстави виникнення відповідного стану, а також ознак, що характеризують правомірність заподіяння шкоди у такому станові (або, якщо автор вважає за доцільне, ...
Підстави виникнення права на крайню необхідність. 3. Умови правомірної крайньої необхідності. 4. Відмежування крайньої необхідності від необхідної оборони. 5....окремого розгляду ознак, що характеризують підстави виникнення відповідного стану, а також ознак, що характеризують правомірність заподіяння шкоди у такому станові (або, якщо автор вважає за доцільне, ...
...України заявив клопотання про доповнення підстав позову і вимагав визнання цього договору недійсним у зв’язку з його невідповідністю вимогам закону, оскільки особа, яка його уклала, ...вимоги повністю заперечував, вважаючи, що підстав для їх задоволення немає. Позивач при цьому посилався на проведену слідчим в особливо важливих справах УВС Запорізької області перевірку, в ...
...до методичних вказівок Завдання На підставі наведених вихідних даних про господарську діяльність підприємства за січень – лютий поточного року необхідно: скласти кореспонденцію рахунків за операціями, що наведені ...придбання товарів, робіт, послуг на підставі журналу господарських операцій підприємства «Сакура» за січень та лютий місяці поточного року та визначити в них податкові зобов'язання і ...
...України заявив клопотання про доповнення підстав позову і вимагав визнання цього договору недійсним у зв’язку з його невідповідністю вимогам закону, оскільки особа, яка його уклала, ...вимоги повністю заперечував, вважаючи, що підстав для їх задоволення немає. Позивач при цьому посилався на проведену слідчим в особливо важливих справах УВС Запорізької області перевірку, в ...
...України заявив клопотання про доповнення підстав позову і вимагав визнання цього договору недійсним у зв’язку з його невідповідністю вимогам закону, оскільки особа, яка його уклала, ...вимоги повністю заперечував, вважаючи, що підстав для їх задоволення немає. Позивач при цьому посилався на проведену слідчим в особливо важливих справах УВС Запорізької області перевірку, в ...
...досудового чи судового слідства, як підстава для скасування вироку 2.1. Загальна характеристика однобічності або неповноти дізнання досудового чи судового слідства як підстави для скасування вироку 2.2.
...експерименту слідчий дійшов висновку, що підстав для проведення обшуку та відсторонення Шарапова від посади немає, тому вказівки прокурора в цій частині не виконав, про що повідомив ...до кого і на яких підставах може заявити цивільний позов у даному кримінальному провадженні? 13. До судового розгляду було призначено кримінальне провадження щодо Власова, який працював ...
Ставок податку, підстав для надання податкових пільг. 4. Доступність Г. Введення пільг щодо оподаткування прибутку, спрямованого на розвиток виробництва. 5. Обов’язковість Д....податків і зборів, визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності за порушення законодавства.
...коштів у незавершеному виробництві на підставі вихідних даних п. 11 – 13 табл Завдання №6 Визначити норматив оборотних коштів у залишках готової продукції на підставі даних п.
...коштів у незавершеному виробництві на підставі вихідних даних п. 11 – 13 табл. 1. Завдання № 6 Визначити норматив оборотних коштів у залишках готової продукції на підставі даних п.
...її було повернуто, на тій підставі, що скаржник не додав доказів про надсилання копії апеляційної скарги та доданих до неї документів третій особі ТОВ «Сатурн». 1.... На підставі якого процесуального документу відбувається вжиття заходів забезпечення позову? 4. Вказати положення чинного законодавства, які регулюють порядок та зміст цього процесуального ...
...особистості злочинців проводиться на кількох підставах: a. в залежності від ціннісно орієнтованої деформації особистості, за змістом ціннісно орієнтаційної спрямованості і на психорегулятивній підставі. b.
Підстави вступу у справу третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору: а) за ініціативою господарського суду; б) за клопотанням позивача ...же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору; в) позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано; г) не подано доказів ...
...відмова від злочину є самостійною підставою для непритягнення до кримінальної відповідальності за незакінчений злочин (за готування до злочину та замах на злочин), бо шляхом добровільної відмови ...нести відповідальність лише за на підставі ст.263 КК – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Досить важливим питанням кримінально правового інституту добровільної відмови ...
...Звільнення за яких із вказаних підстав вважається дисциплінарним стягненням? a. вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи b....Question 5 Чи може бути підставою для притягнення до матеріальної відповідальності працівника завдання ним шкоди у стані крайньої необхідності? a. може, але розмір відшкодування завданої шкоди ...
Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин 1.1. Поняття та ознаки трудового договору............................................7 1.2. Форма та зміст трудового договору…............................................... Підстави та порядок розірвання трудового договору 3.1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.............40 3.2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.