Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3166 за запитом підставі

...обіг інформації у суспільстві дає підстави для висновку про появу нового виду суспільних відносин – інформаційних, які є об’єктом правового регулювання....зростаючий масив норм права дали підставу для виділення спеціального інституту цівільного права – інформаційного права. Говорячи про актуальність даної теми, слід відзначити той факт, що розвиток інформаційних ...
...запитанням, чи мають вони юридичні підстави вимагати від Коновалової відшкодування понесених ними витрат на проїзд, проживання у готелі та харчування, а також заподіяної їм моральної шкоди....язків як дружинник і на підставі ст. 1162 ЦК України притягнув ресторан як цивільного відповідача. Як треба вирішити справу?
Поділ та підстави поділу спільного майна подружжя 3.1 Підстави, способи та порядок проведення поділу спільного майна подружжжя 3.2 Поділ окремих видів ...
І на яких підставах ? 2) Які можуть бути правові наслідки відмови міністра від особливого огляду за умов , коли на цей огляд є вагомі підстави 3) Дати правову оцінку ситуації ...
На підставі ст. 91 Конституції Республіки Казахстан розберіть порядок внесення змін і доповнень до Основного Закону. 2.... На підставі ст. 63 Конституції Республіки Казахстан визначте повноваження Президента Республіки щодо розпуску Парламенту. 3. За поданням Генерального прокурора матеріалів кримінальної справи ...
...запитанням, чи мають вони юридичні підстави вимагати від Коновалової відшкодування понесених ними витрат на проїзд, проживання у готелі та харчування, а також заподіяної їм моральної шкоди....язків як дружинник і на підставі ст. 1162 ЦК України притягнув ресторан як цивільного відповідача. Як треба вирішити справу?
Чи є підстави для позбавлення батьківських прав громадянки Зощенко Н.? Чи може громадянин Зощенко К., бути ініціатором порушення в суді справи про позбавлення ... Підстави припинення шлюбу: а) внаслідок народження дитини; б) внаслідок смерті одного із подружжя; в) внаслідок розірвання шлюбу 10.
На підставі аналізу відповідних статей Цивільного кодексу України, дайте характеристику цивільно правовому договору дарування і її підставі зробіть обґрунтований висновок: хто правий ...
...вступний баланс Завдання №2 На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ...3 Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій Завдання №4 Скласти оборотну відомість. Рахунки записати в порядку зростання номерів Завдання №5 Складаємо баланс підприємства ...
...її основні види, а також підстави та порядок обмеження дієздатності, визнання особи недієздатною. При розгляді другого питання слід визначити поняття місця проживання фізичної особи, його структурні ... Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3 4. – С.173 – 176. Трофімов С.
...надати документи, що підтвер¬джували підстави позовних вимог та розмір позовної суми. Однак ці до¬кументи суду не було представлено з посиланням на те, що їх ...повноважень підписувати позовну заяву на підставі довіреності, якщо таке право не надане йому установчими документами. 1. Яке рішення має прийняти суд? 2.
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
...запитанням, чи мають вони юридичні підстави вимагати від Коновалової відшкодування понесених ними витрат на проїзд, проживання у готелі та харчування, а також заподіяної їм моральної шкоди....язків як дружинник і на підставі ст. 1162 ЦК України притягнув ресторан як цивільного відповідача. Як треба вирішити справу?
...обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним Практичне завдання 2.
...Висновки Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки. Першим завданням мого дослідження було виявити процес становлення основних верств населення після у творення Австро Угорщини.... Це дало мені підставу зробити висновок, що ці організації внесли неоціненний вклад у розвиток політичної думки у тодішній Україні.
На підставі ст. 91 Конституції Республіки Казахстан розберіть порядок внесення змін і доповнень до Основного Закону. 2.... На підставі ст. 63 Конституції Республіки Казахстан визначте повноваження Президента Республіки щодо розпуску Парламенту. 3. За поданням Генерального прокурора матеріалів кримі нальної ...
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
...те, що копії документів, на підставі яких заявник обґрунтував свої вимоги, не були засвідчені нотаріусом. 1. У яких нормативно правових актах регламентується порядок оформлення і подання ..., отриманих ДП "Миколаївський облавтодор" на підставі договору підряду N ПЗ/НКВ 032416/НЮ від 12 червня 2003 року. Чи підлягає цей спір розгляду у господарському суді?
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
...в момент його вчинення є підставою недійсності договору. Варто зазначити, що на сьогоднішній день питання щодо визнання договорів недійсними та неукладеними та їх наслідків ще недостатньо ...аналіз умов чинності договорів та підстав їх недійсності, порядок та наслідки визнання договорів неукладеними. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при недотриманні умов чинності ...
...в момент його вчинення є підставою недійсності договору. Варто зазначити, що на сьогоднішній день питання щодо визнання договорів недійсними та неукладеними та їх наслідків ще недостатньо ...аналіз умов чинності договорів та підстав їх недійсності, порядок та наслідки визнання договорів неукладеними. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при недотриманні умов чинності ...
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
На підставі господарських операцій за місяць (табл. 5), скласти проводки у журналі господарських операцій (додаток 2), розрахувати суми, позначені знаками питання 3.... На підставі залишків по синтетичному рахунку №631 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” за станом на 31.09.200 р.
34 ВСТУП Підставою кримінальної відповідальності є наявність у діяннях особи складу злочину (ч. 1 ст. 2 КК України ) .... Немає такої особи і немає підстав навіть для попереднього правового аналізу відбулося події . Це підкреслює актуальність даної курсової роботи. Теоретичні аспекти суб’єкта злочину, як елемента ...
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
Неповна Question 5 Підставою для встановлення дисфункції сім’ї є: a. Стадія життєвого циклу сім’ї b. Відсутність міжпоколінних коаліцій c.... Міжпоколінні коаліції Question 18 Підставою для встановлення дисфункції сім’ї є: a. Відсутність міжпоколінних коаліцій b. Розмиті сімейні кордони c. Ієрархія сімейних ролей d.
Підстави виникнення, зміни і припинення Цивільних правовідносин 4.1. Юридичні факти та їх класифікація 4.2....виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу. В цьому визначені відображені загальні ознаки правових відносин і їх особливості.
Визначте, чиє підстави відмовити Карамасу у наданні землі для створення ФГ? 2. Який порядок надання громадянам земельних ділянок (в тому числі безоплатно) для ... На підставі такого рішення та пункту Статуту, де йдеться про обов’язковість особистої трудової участі. На тому ж засіданні загальних зборів із ...
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
Передумови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності в теорії кримінального права……………….48 2.2. Передумови та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності у ...
...чи є в них юридичні підстави вимагати від Конопової відшкодування понесених ними витрат на проїзд, проживання у готелі та харчування, а також заподіяної їм моральної шкоди.... ТОВ “Сузір’я” на підставі договору купівлі продажу передало АТ “Мрія” 12 комп’ютерів. В процесі прийомки виявилося, що 6 комп’ютерів не працюють.
...за кожний день прострочення на підставі Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань". ТОВ "Ранок" проти позову заперечує, зазначаючи, що в договорі поставки ... У трудовій книжці працівника підставою звільнення також було вказане закінчення строку трудового договору. Працівник заперечував проти свого звільнення. Він звернувся до суду з позовом про ...
На підставі проведених господарських операцій за звітний період скласти журнал реєстрації господарських операцій. Визначити тип змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями ... Скласти шахову відомість на підставі даних журналу господарських операцій 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
...звітного 20Х1 року; 2) На підставі проведених операцій, наведених у журналі господарських операцій за 20Х1 рік, заповнити оборотну сальдову відомість; 3) Скласти фінансову (бухгалтерську) звітність (баланс, ...і Інструкції його використання на підставі затвердженого підприємством наказу «Про облікову політику». Розрахунково касове обслуговування ВАТ «Сесія» здійснює банк «ХХХ» (Додаток Б).
При цьому підставою для задоволення позову суд визнав досягнуту сторонами мирову угоду. П. звернувся до апеляційного суду Харківської області з апеляційною скаргою на ... Чи є підстави для передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції?
На підставі цього обгрунтовуються далекосяжні висновки. Насправді, щоб спрогнозувати стан соціально економічної дійсності на визначений термін, на нашу думку, необхідно: 1) по ... Саме на підставі таких розрахунків можна оцінювати перспективи господарської динаміки. Кожне державне утворення має свою притаманну тільки йому національну індивідуальність, свій життєвий цикл, ...
...дати характеристику поняттям „мета” і „підстава” правочину. Далі слід звернути увагу на класифікацію правочинів, вказати її необхідність та розглянути окремі види правочинів за відповідними критеріями поділу, ... Окреме місце слід виділити підставам визнання нікчемних правочинів дійсними судом. Викладаючи четверте питання, слухачу варто проаналізувати правові наслідки недійсності правочину, розглядаючи двосторонню реституцію як основний ...
Підстави покладення господарської відповідальності……………...93 3.1. Поняття господарського правопорушення…………………………...95 3.2. Шкода чи інші негативні наслідки…………………………………..100 3.3.... Підстави звільнення від господарської відповідальності………….105 Висновки……………………………………………………………………………110 Список використаних джерел……………………………………………………..116
...заповнивши таку таблицю: СЛІДЧИЙ Правова підстава участі особи в кримінальному провадженні Обов’язки Права Види юридичної відповідальності 3. Визначте відмінності процесуального статусу експерта та спеціаліста у ...залучення в кримінальний процес Правова підстава участі в кримінальному процесі Наслідки невиконання процесуальних обов’язків Оформлення результатів діяльності
На підставі заяви адміністративна комісія 18.07.2001 р. винесла постанову про накладення на Костенка штрафу. Які процесуальні порушення допущені у цій ...повинен нести відповідальність на загальних підставах. Хто з них має рацію? Як у таких випадках вирішується питання про підвідомчість? Задача № 3.
ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН ЗА РІШЕННЯМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ……………………...…………..44 3.1. Юридичні підстави надання земельних ділянок у власність ...
Що є підставою їх виникнення? 3. Дайте характеристику відношення згідно прийнятої класифікації? 4. Надайте характеристику елементів цих відносин? Задача.... Що є підставою виникнення права інтелектуальної власності? 2. Охарактеризуйте об’єкт та суб’єктів даного права? 3. Чи порушено право автора, якщо так, ...
, який керував автомобілем на підставі нотаріально посвідченої довіреності від власника – громадянина Р., отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості; пошкоджено автомобіль Тойота, який було припарковано на тротуарі ...вищу юридичну освіту, діє на підставі доручення політичної партії «Б»., членом якої є й підозрювана у справі. Підозрювана Т. посилалася на Рішення конституційного Суду України № 13 ...
...1400 1600 Задача № 17 На підставі інформації. Що наведена в таблиці, розрахувати грошовий мультиплікатор та грошовий агрегат М 2: № п/п Показники Сума в у....банків 900 Завдання №26 На підставі даних балансу комерційного банку (додаток А) визначити платоспроможність (адекватність капі¬талу) банку. Розрахувати основний капітал, додатковий капітал, відкоригований загальний капітал ...
На цій підставі йому було відмовлено у видачі дозволу на придбання мисливської зброї. Вважаючи ці дії незаконними, Шагаров звернувся в суд з позовом ...стаття 1166 ЦК визначає загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.
...дисцип­лінарного стягнення на тій підставі, що з моменту "вчинення прогулу" минуло більше одного місяця й заступник директора не врахував його попередню сумлінну роботу. Назвіть підставу притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності ...
Які підстави та порядок безоплатної приватизації земельних ділянок? Задача 2 Адміністрація лікувально оздоровчого санаторію, що знаходиться на березі Чорного моря, на прохання ...використанням і охороною земель, на підставі виявлення порушення земельного законодавства, зафіксував правопорушення та передав матеріали перевірки до прокуратури. Визначте категорію земель представлених в завданні та охарактеризуйте ...
...покарання та його відбування на підставі Закону України «Про амністію» та акта Президента про помилування. Література. 1. Книженко О.О. Деякі питання звільнення від відбування покарання ...з кримінально виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта про помилування // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 2 (17). – С. 58 65.
...суд встановив, що доручення, на підставі якого діяв представник іноземної фірми покупця при укладенні угоди, не відповідало формі згідно з китайським законодавством.... Якщо так, то на підставі яких норм права українська організація продавець може витребувати повернення сплачених коштів? Сторони контракту не визначили застосовне до нього право.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.