Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2531 за запитом реалізацію

ПУСКУ, 2009 Вступ 1. Сутність фінансової політики держави, її форми та інструменти 2. Суть фінансового механізму 3.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………………….4 1. Загальна характеристика договору найму житла як цивільно правового договору…………………………………………………………………………………6 2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Загальна характеристика договору найму житла як цивільно правового договору……………………………………………………………….…6 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретико методичні підходи щодо діяльності фінансово кредитних установ в системі фінансового моніторингу 1....
Легалізація доходів являє собою процес, спрямований на надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або вчинення дій, спрямованих на ...
Вступ 1. Поняття економічної безпеки підприємства 2. Загроза економічної безпеки підприємств виробників та оптових реалізаторів тютюнової продукції 3.
1. Розвиток основних теорій європейської інтеграції 2. Теоретичні концепції європейської політичної інтеграції Література
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….……4 Розділ 1. Загальна характеристика прав та обов’язків учасників договору найму житла…………………………………………………………………………….……6 Розділ 2.
Варіант 4 Вступ 1. Основні поняття операцій з давальницькою сировиною 2. Особливості документування операцій з давальницькою сировиною між ...
...специфічною організацією з розробки та реалізації, є: a. бізнес планом b. інвестиційною програмою c. інвестиційним проектом d. інвестиційною діяльністю Question 5 Інвестиції, що спрямовані на створення ... забезпечують реалізацію інвестицій, виступаючи в ролі кредиторів Question 8 Обсяг валових інвестицій відрізняється від обсягу чистих інвестицій розміром: a. зміни цін b.
...обліку готової продукції і її реалізації 1.1 Основні завдання та нормативна база організації обліку готової продукції і її реалізації 1.2 Визнання та оцінка готової ...
Задача Визначити «поріг» рентабельності («точку беззбитковості») та «запас» фінансової міцності при реалізації продукції А Ціна реалізованої продукції А (з ПДВ) – 18 грн./од Змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн Умовно – постійні ...служби маркетингу прогнозують знизити ціну реалізації на 20 грн./шт. і одночасно збільшити витрати на рекламу на 15000 грн./міс., при цьому прогнозується зростання обсягу реалізації ...
...України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики 2.2. Повноваження Верховної Ради України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики 2.3.
Доход від реалізації товарів, готової продукції, виконання робіт, надання послуг: класифікація та дата визнання / Галина Кор нійчук, Віталій Прокопенко // Все про бухгалтерський облік – ...робіт і послуг замовнику процес реалізації переміщується в сферу розрахунків. Облік та аналіз розрахунків з покупцями сприяє підготовці відомостей для аналізу платоспроможності підприємства, дотримання фінансової дисцип ...
...або придбаються роздрібною торгівлею для реалізації населенню. Таким чином, оптовий товарообіг являє собою сукупний обсяг продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам ...і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання. Організація обліку товарних операцій регламентується значною кількістю нормативно законодавчих актів і підлягає ліцензуванню, патентуванню та ...
...визначення його суми (дохід від реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери); дохід від надання послуг; дохід від використання ...бухгалтерського обліку (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи). Для потреб податкового обліку введено поняття “валові ...
...3.3 Аналіз доходу від реалізації продукції ВАТ “Азот” 3.4 Аналіз резервів збільшення доходу по ВАТ “Азот” 3.5 Аналіз рентабельності продукції та розрахунок показників ...випуском хімічної продукції та її реалізацією. Черкаське ВАТ “Азот” являється одним з лідерів хімічної промисловості України. На долю підприємства припадає 19,2 % загального виробництва рідкого аміаку, ...
...витрати, що пов'язані з реалізацією проекту; 21. Чистий грошовий потік складається з: трьох частин; однієї частини; двох частин; жодна відповідь невірна 22....прибутку та амортизації; виручки від реалізації 40. Ставка дисконтування характеризує: мінімальну відносну величину доходу від інвестиції за одиницю часу; відносну вартість ресурсів; відносний доход від надання ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування маркетингової політики розподілу 1.1 Сутність маркетингової політики розподілу, її значення 1.2 Формування каналів розподілу 1.3 Управління рухом товарів Розділ 2 Практичні засади формування і реалізації маркетингової політики розподілу 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка формування маркетингової політики розподілу 2.3 Оцінка реалізації маркетингової політики розподілу Розділ 3 ...
...допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику. Характерним для аналізу якості та конкурентоспроможності продукції ...діяльності якої є виробництво та реалізація продукції з м'яса. Мета дослідження дослідити особливості обліку якості та конкурентоспроможності продукції та розробити рекомендації для підвищення ефективності діяльності ...
...1.4 Оцінка економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту Розділ 2 практичні засади дослідження інвестиційної привабливості стов «нива» 2.1 Організаційно економічна характеристика СТОВ «Нива» 2.2 ...наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн. або 26,9% в 2006 році порівняно із попереднім, і на 1302,...
...домовились про спільну участь в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку за адресою: м. Донецьк, вул. Шевченка, 318 (надалі по тексту "Проект") 1.2 Спільна участь в реалізації Проекту передбачає залучення Інвестором Підрядником ...
...в 1999 році прибуток від реалізації перевищував прибуток 1998 року в 8,8 раз, загальний прибуток становив лише 50,6 %. Ще гірша ситуація в 2000 році : прибуток від реалізації зменшився, порівняно з 1999 роком ...
Приріст (+/–) обсягу реалізації продукції 3. Маржинальний дохід 4. Беззбитковий рівень виробництва продукції 5. Показник фінансової міцності у грошовому та відносному виразі 6.... Приріст (+/–) прибутку зі зміною обсягу реалізації з урахуванням впливу операційного важеля Зробити висновки щодо напрямів фінансової поведінки підприємства у межах короткострокового та довгострокового періодів Завдання, запропоноване ...
Аналіз виявив, що обсяг реалізації продукції ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” у 2004 році збільшився на суму 741,6 тис. грн....і спостерігалося збільшення прибутку від реалізації у цьому році порівняно з 2003 р. Прибуток від основного виду діяльності – виробництва і реалізації продукції дещо зменшився у 2004 ...
...можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю. Коефіцієнт абсолютної ліквідності цей показник показує, яку частину короткострокових ...характеризує розмір обсягу виручки від реалізації в розрахунку на одну гривню оборотних коштів, і становить в 2003 році 52 %, а в 2004 році 56 %, й має ...
...можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю. Коефіцієнт абсолютної ліквідності цей показник показує, яку частину короткострокових ...характеризує розмір обсягу виручки від реалізації в розрахунку на одну гривню оборотних коштів, і становить в 2003 році 52 %, а в 2004 році 56 %, й має ...
...таблиці говорить про наступне: • Обсяг реалізації продукції за 3 роки має тенденцію до збільшення, 2005 рік в порівнянні з 2004 роком збільшення становило 4651,9 тис....порівняно з 2003 зменшився обсяг реалізації такого виду продукції як ділова деревина 4493,2 тис. грн. (69,37%), дрова паливні 1,4 грн.
...інтересів яких торкаються в ході реалізації проекту c. населення, інтересів якого торкаються у ході реалізації проекту d. ліцензіара Question 5 Виділена організаційна структура проекту: a.
орієнтири підприємства з реалізації проектів реальних та фінансових інвестицій c. подані у формалізованому вигляді бажані параметри інвестиційної позиції підприємства, що дозволяють спрямовувати цю діяльність ... прийнятий для реалізації Question 3 Показник ефективності інвестиційного проекту індекс доходності це: a. дисконтна ставка, при якій чистий приведений доход у процесі дисконтування ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління реалізацією та формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту продукції ...
Покриття збитків від господарської діяльності Реалізація інвестиційного проекту Збільшення статутного капіталу підприємства Виплата дивідендів 14. Позичковий капітал підприємств може формуватися за рахунок таких джерел: емісійний дохід; ...прибуток, що є результатом успішної реалізації санаційного проекту; різниця між затратами на проведення санації та одержаною виручкою після фінансового оздоровлення; різниця між прибутком підприємства після його ...
...при якому вся відповідальність за реалізацію проекту покладається на фінансово кредитну організацію, і передбачає, що банк відмовляється від будь яких зворотніх вимог з приводу відповідальності, є ...успішності витрат коштів у процесі реалізації проекту за визначеним планом, що охоплює реалізацію проекту від затвердження до здачі в експлуатацію, а також технічне і фінансове функціонування ...
Практичні засади формування і реалізації маркетингової політики розподілу 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка формування маркетингової політики розподілу 2.3. Оцінка реалізації маркетингової політики розподілу Розділ 3.
Реалізація галузевих принципів кримінального процесу на досудових стадіях…………………………………………………………………………32 2.1 реалізація принципу презумпції невинуватості………………….32 2.2 реалізація принципу публічності………………………………....
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації випуску і реалізації продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу випуску і реалізації продукції Розділ 2 аналіз структури випуску і реалізації продукції на ...
...в процесі розробки, прийняття і реалізації рішень – це: об’экт теорії прийняття рішень  суб’єкт економічної діяльності та різні аспекти його діяльності – це: об’экт управління  ...норм при підготовці, прийнятті і реалізації рішень, наданні управлінським рішенням форми нормативного акту у відповідності із встановленими правовими нормами, що регулюють відносини між людьми в процесі ...
...короткострокового) управління, забезпечуючи безперервність процесу реалізації стратегії. Задачі управління в ході реалізації стратегії конкретизуються і передаються з контуру стратегічного управління в контур оперативного, а потім і ...
Обсяг реалізації, Np тис. од. 500 5.Доля умовно постійних витрат, α пост 0,25 Донецький регіон 1....Обсяг реалізації, Np тис. од. 500 5.Доля умовно постійних витрат, α пост 0,25 Задача 3. Визначити в якому регіоні України можливо ...
Обсяг реалізації, Np тис. од. 500 5.Доля умовно постійних витрат, α пост 0,20 Донецький регіон 1....Обсяг реалізації, Np тис. од. 500 5.Доля умовно постійних витрат, α пост 0,25 Задача 3. Визначити в якому регіоні України можливо ...
...допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику. Характерним для аналізу якості та конкурентоспроможності продукції ...в середньому 500 гривень, обсяг реалізації склав 66343,1 тис. грн., а собівартість виготовленої продукції 52985,6 тис.грн. Аналіз структури основних видів продукції ТОВ „ЛЗ „...
упорядкування реалізації готової продукції підприємства Question 10 Вилучення первинних документів оформляється: a. протоколом (актом) b. усним розпорядженням правоохоронних органів c....управління (служба, відділ), який здійснює реалізацію готової продукції c. самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює облік господарської діяльності підприємства Question 2 Трудовий процес ...
Таблиця 2 Виконання плану реалізації по кварталах, тис. грн. Квартали Реалізація У %к плану Індекс цін (%) Реалізація в зіставних цінах У % до плану План Факт ...
...2.2 Аналіз виробництва і реалізації продукції лісоматеріалів 2.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Розділ 3. Обгрунтування пріоритетів розвитку зовнішньо економічної підприємницької діяльності 3.1 Визначення можливих ...3 Шляхи удосконалення виробництва і реалізації продукції на зовнішній ринок Висновки Список використаної літератури Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і ефективною для підприємства, необхідності пошуку шляхів розвитку ...
...основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а ...частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на її виробництва та збут.
...системи України; забезпечує можливість повної реалізації і захист життєво важливих фінансових та економічних інтересів держави, суспільства та особи; унеможливлює або максимально обмежує деструктивні наслідки від зовнішніх ...з'ясувати, чи буде рентабельною реалізація проекту, на здійснення якого береться кредит, тобто чи окупляться затрати. У свою чергу, коефіцієнт покриття відсотків, який характеризується відношенням чистого ...
...форма № В 4; Відомість обліку реалізації – форма № В 6; Відомість обліку розрахунків з постачальниками – форма № В 7; Відомість обліку заробітної плати – форма № В 8 (без використання ...аналізу видно, що прибуток від реалізації послуг знизився на протязі 1997 1998 років на 15,7 тис. грн. або порівняно з 1997 1998 роками на 8,...
...ПДВ є: а) оборот від реалізації товарів; б) оборот від реалізації товарів за межами митної території України; в) оборот від реалізації товарів для власного виробництва; г) ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.