Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2574 за запитом реалізації

Для її реалізації необхідно, щоб праця працівника була добре організована, щоб у нього не було перерв у роботі з організаційно технічних причин, щоб ...робіт зі створення можливостей для реалізації трудового потенціалу є поліпшення умов праці. Так, приблизно 20% працюючих зайнято на робочих місцях, що не відповідають вимогам безпеки.
...масовим виробництвом товару та його реалізацією; проекту, на умовах забезпечення його повернення майновими правами на корпорація “А” фінансує весь проект шляхом надання кредиту під реалізацію зазначеного об’єкти інтелектуальної власності, ...
...дефект, на суму за цінами реалізації 5 000 грн., їх собівартість – 4 000 грн. Завдання: відобразити в обліку здійснені операції, пов’язані з вирахуванням з доходу ...та визначити фінансовий результат від реалізації товарів. 4. Задача № 24 Залишок готової продукції на підприємстві на 01.05.2000 р. склав 80 000 грн.
...підсобними господарствами населення з питань реалізації молодняку худоби та птиці населенню, вирощування та реалізації молодняку господарствами суспільного сектора; • часткове забезпечення підсобних господарств кормами; • розширення мережі фірмових ...
Програмна реалізація задачі визначення ступеня ризику при кредитуванні 3.1. Вибір програмних засобів 3.2 Блок схема алгоритму 3.3.... Реалізацію такої оцінки кредитоспроможності позичальника дає багаторівнева багатоваріантна модель оцінки фінансового ризику банку при кредитуванні, заснована на теорії нечітких множин.
...не ведеться: – отримана виручка від реалізації запчастин, ціна яких розрахована за фактичною собівартістю, вносилася до каси, відображалась записом: Дебет 301 "Каса в національній валюті", Кредит 685 "...відповідальність з працівниками, які займались реалізацією, не укладались. Необхідно: а) охарактеризувати порушення, б) обрати вид висновку; в) підготувати текст висновку аудитора Завдання №21 1) Необхідно оцінити ...
0,8 1,00 0,4 Ціна реалізації 1 од. продукції, грн. 5,00 5,88 3,0 Ціна по імпорту, грн. 5,00 5,50 2,8 Потреби ... 0,5 1,00 0,4 Ціна реалізації 1 од. продукції, грн. 5,10 6,00 3,0 Ціна по імпорту, грн. 5,00 5,50 3,1 Потреби ...
...включає в себе виручка від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг, за якими методами визначається момент реалізації продукції ? 4. Перерахуйте напрями розподілу виручки від реалізації ...
...перерахунку на фактичний об'єм реалізації звітного періоду Звітний період Виручка від реалізації у фактично діючих цінах 540 525 550 Витрати на виробництво продукції 440 465 ...
Реалізація прийнятої концепції для виходу з кризової ситуації. 4. Постійний моніторинг зовнішніх і внутрішніх чинників. b. 1.... Процеси реалізації науково дослідних розробок в області менеджменту. c. 1. Система управління виробництвом товарів, продуктів, послуг. 2.
...висновок, що збільшення виручки від реалізації продукції на 7,9 тис. грн. позитивно вплинуло на розмір прибутку, який збільшився 5,9 тис. грн....що викликане зростанням об’єму реалізації (з 50,2 тис. грн. до 58,1 тис. грн.). Показник фондовіддачі характеризує оберненість іммобілізованих коштів.
...інвестиційного циклу; 5) спадкоємність у реалізації конкретних заходів, пріоритетність спрямування коштів для реалізації інвестиційного процесу. Процеси прийняття рішень під час управління проектами відбуваються, як правило, в ...
...кулінарних виробів в обороті з реалізації продукції власного виробництва % ? ? ? Середня ціна однієї страви грн.,коп ? ? ? Товарооборот порівняної трудоємкості* тис.грн ? ? ? * Трудоємкість виробництва і реалізації власної продукції приймається в 3 ...
Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства 1.3 Теоретичні основи стратегії підприємства 1.4 Основні цілі та задачі формування стратегії фінансово економічного стану підприємства 1.5 Принципи та складові економічної стратегії 2 Аналіз фінансового стану ЗАТ „Черкаси Лада” 2.1 Оцінка показників фінансо...
...основні засоби в першому році реалізації проекту 25000 інвестицій в основні засоби в другому році реалізації проекту 20000 витрати на капітальний ремонт обладнання в п’ятому ...
...інвестиційну діяльність, шляхом нарощування обсягів реалізації продукції. В результаті такої господарської діяльності на чолі з новим власником з сучасними поглядами на українську економіку на підприємсві відбулась ...Торгсервіс” (виробництво, його потенціал, організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює ...
...10400 Чистий дохід (виручка) від реалізації 4800 576 6720 7680 Витрати, усього 2240 2320 2400 2480 в т.ч. амортизація 1120 1120 1120 1120 Ставка дисконтування, % ... Чистий дохід (виручка) від реалізації 2. Валовий прибуток 3. Прибуток від операційної діяльності 4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5.
...в результаті отримання виручки від реалізації продукції. Оборотні кошти перебувають в постійному русі, забезпечуючи здійснення всіх стадій виробничого процесу і тому важливого значення набуває досконалий процес ...і завершуючи отриманням виручки від реалізації продукції, коефіцієнт оборотності, який характеризує кількість оборотів оборотних коштів за період, що аналізується, коефіцієнт завантаження оборотних коштів, який характеризує участь ...
...13000 Чистий дохід (виручка) від реалізації 6000 7200 8400 9600 Витрати, усього 2800 2900 3000 3100 в т.ч. амортизація 1400 1400 1400 1400 Ставка дисконтування, % ... Чистий дохід (виручка) від реалізації 2. Валовий прибуток 3. Прибуток від операційної діяльності 4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5.
...отримає підприємство очікувані прибутки від реалізації товарів. Використання концепцій маркетингу і розробка стратегії конкуренції дозволяють підприємствам успішно обслуговувати своїх споживачів і підвищувати ефективність виробництва та реалізації продукції.
...найбільшу питому вагу в обсязі реалізації промислової продукції займала продукція тваринництва, але в 2007 2008 роках обсяг виробництва продукції тваринництва починає падати і зменшується вдвічі....підприємства Таблиця 2.4 Структура реалізації товарної продукції ВАТ „Промінь” Таблиця 2.5 Динаміка реалізації товарної продукції за видами в ВАТ „Промінь”, тис.грн.
Саме вони здійснюють реалізацію товарів безпосередньо населенню. Одним з представників роздрібної мережі м. Черкаси є Відкрите акціонерне товариство “Черкаський Будинок торгівлі”....стан товарно матеріальних ресурсів, обсяг реалізації, витрати обігу, наявність грошових коштів, про отриманий прибуток, рівень рентабельності та інш. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснює бухгалтерська служба, яка ...
...підприємств за ступенем виконання плану реалізації продукції; – кожну групу підприємств охарактеризувати за ознаками: кількість підприємств; обсяг реалізованої продукції за планом та фактично; відсоток виконання плану; – результати ... Таблиця 3 Дані про обсяги реалізації двадцяти підприємств однієї галузі промисловості № п ва Обсяг реалізації, тис. грн. № п ва Обсяг реалізації, тис. грн.
...для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції. Значення нормування обігових коштів є досить високим. По перше, правильне визначення нормативу обігових коштів забезпечує безперервність і безперебійність ...коштів залежить виконання плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності. По четверте, обґрунтовані нормативи обігових коштів сприяють зміцненню режиму економії, мінімізації ризику підприємницької діяльності.
...споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України....вплинули наступні фактори: дохід від реалізації продукції в 2007 році зріс на 3749,3 тис.грн. або 84,3%, а в 2008 році – на 3188,2 ...
...продаж = чистий прибуток / виручка від реалізації * Коефіцієнт оборотності активів = виручка від реалізації / вартість сукупних активів = рентабельність сукупних активів / рентабельність продаж в) Аналіз структури надходжень і відсотків ...
...факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основною для отримання прибутку, досягнення цілей підприємства та задоволення економічних інтересів його власників....кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Він займає центральне місце в загальній системі вартості інструментів і ...
...кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей. Для цього організації повинні розробляти, використовувати й удосконалювати методи і програми організації, реалізації підбору та збереження необхідного їй ...
...або за чис¬тою вартістю реалізації. Виробничі запаси надходять на підприємство в результаті їх придбання у постачальників відповідно до укладених договорів із ними, внеску засновників підприємства ... Для її реалізації необхідно: впроваджувати систему контролю за використанням запасів у виробничому процесі з метою оптимізації витрат на транспортування, зберігання та підготовку до ...
Проблеми реалізації компетенції місцевого самоврядування 5.1. Фактори, що впливають на процес реалізації компетенції суб’єктами місцевого самоврядування 5.2.
...кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей. Для цього організації повинні розробляти, використовувати й удосконалювати методи і програми організації, реалізації підбору та збереження необхідного їй ...
Обсяг реалізації в 2005 2007 роках має тенденцію до поступового зниження на 1190,8 тис.грн. або 19,5% в 2006 році ...Відповідно знижується виручка від реалізації без ПДВ, яка знизилась на 1141,3 тис.грн. (21,7%) в 2006 році і на 418 тис.грн.
• Обсяг реалізації продукції за 3 роки має тенденцію до збільшення, 2005 рік в порівнянні з 2004 роком збільшення становило 4651,9 тис....34,9%) і відбулося зменшення реалізації продукції на одного працюючого на 6497 тис. грн. (34,8%). Також можна побачити, що як обсяг виробництва, так і фонд ...
...дефект, на суму за цінами реалізації 5 000 грн., їх собівартість – 4 000 грн. Завдання: відобразити в обліку здійснені операцій, пов'язані з вирахуванням з доходу ...та визначити фінансовий результат від реалізації товарів. Задача № 24 Залишок готової продукції на підприємстві на 01.05.2000 р. склав 80 000 грн.
...найближчі роки має бути закінченою реалізація основних елементів реформи влади, що дозволить забезпечити ефективність рішень, які приймаються у галузі економічної політики....інвестування реального сектора економіки завдяки реалізації державних заходів щодо запровадження ефективних механізмів залучення коштів населення, доходів від приватизації та створення сприятливих умов для внутрішніх і прямих ...
Договори комісії широко використовуються при реалізації громадянами товарів через комісійні магазини (в цьому випадку договір має деякі особливості), а також в господарському обороті – при реалізації через посередницькі і збутові організації ...
...кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей. Для цього організації повинні розробляти, використовувати й удосконалювати методи і програми організації, реалізації підбору та збереження необхідного їй ...
Для координації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з питань бухгалтерського обліку. за сприяння та активної підтримки Агенції США ...загального оборотного, власного капіталу і реалізації у звітному році зросла порівняно з попереднім роком, але абсолютні значення прибутковості капіталу ВАТ „Хімволокно” низькі.
...та спеціалізованої продукції, та їх реалізація; виробництво та реалізація високоякісних продуктів харчування (кондитерська група – торти, рулети, хлібобулочні витрати, тістечка тощо); оптова та роздрібна торгівля продовольчими та ...
Основною ланкою реалізації концепції маркетингу в туризмі є туристична фірма. Підприємство повинно вірно реалізовувати всі концепції маркетингу в туризмі, для ефективної праці. 3.Ефективність реалізації концепції маркетингу в туристичній фірмі ...
...поділу державної влади та його реалізація в Україні 2.21. Поняття та принципи діяльності державного апарату 2.22. Поняття та види органів держави 2.23.... Поняття, рівні та процес реалізації правових норм 3.46. Поняття та форми безпосередньої реалізації норм права 3.47. Поняття застосування норм права 3.48.
...про наступне: Валовий дохід від реалізації продукції в 2007 році порівняно з попереднім роком зростає на 570,6 тис.грн. або 59,63% і в 2008 ...44%; сума валового прибутку від реалізації таким чином збільшується в 2007 році на 116,2 тис.грн. або 56,44%, в 2008 році зменшення склало 24,...
...відповідальністю, метою діяльності якого є реалізація послуг з встановлення сигналізації та металевих дверей і пластикових вікон. Аналіз фінансово господарської діяльності ТОВ „Системи безпеки” ясно показав нам, ... Критичний обсяг реалізації продукції може бути розрахований: Кп = 171,8 / 0,8= 214.75 тис. грн. В третьому розділі дипломної роботи надано наступні пропозиції: ...
...допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику. Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також ...діяльності якого є виробництво і реалізація виробів з деревини, зокрема меблів, дверей, вікон тощо. Метою дослідження стало дослідження особливостей оцінки конкурентоспроможності продукції та розробка рекомендацій для ...
...кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей. Для цього організації повинні розробляти, використовувати й удосконалювати методи і програми організації, реалізації підбору та збереження необхідного їй ...
чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 137,7 тис.грн. або 17,6% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 229,6 ... дохід від реалізації продукції в 2007 році зростає на 137,7 тис.грн. або 17,6%, в 2008 році – на 229,6 тис.
...допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику. Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також ...отримання економії від збільшення обсягів реалізації послуг, 6. Переваги у сфері витрат, Слабкі сторони: 1. Відсутність чітких стратегічних напрямків, 2. Погіршення конкурентної позиції, 3.
...та конкурентоспроможності підприємства, розробка та реалізація системи конкурентних стратегій, оцінка ефективності управління конкурентними перевагами, його ресурсне забезпечення (інформаційне, кадрове, фінансове, матеріально технічне)....підприємств швейної галузі та рівня реалізації цих факторів досліджуваними підприємствами здійснена оцінка рівня їх конкурентного потенціалу та конкурентоспроможності їх продукції. Проведені розрахунки показують, що найвищий рівень ...
...є заготівля, придбання, переробка та реалізація молочної сировини та продукції, оптова, роздрібна торгівля, виробництво продуктів харчування, зовнішньоекономічна діяльність. ВАТ „Канівський маслосирзавод” веде бухгалтерський та податковий облік ...потрібно буде отримати виручки від реалізації на 568292 грн. менше (24641840 24073548). Запас фінансової стійкості у цьому випадку складає 2696990 грн.
...дані про обсяги виробництва і реалізації кожного виробу та їх ціни продажу, в таблиці 2.2 дані про змінні витрати по виробам....як зміна обсягів виробництва і реалізації заданого виду продукції, що очікується у наступному плановому періоді, вплине на його собівартість та загальні результати діяльності цеху, філіалу та ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.