Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2574 за запитом реалізації

...серед варіантів відповіді 4) якщо реалізація даної мети у довгостроковій перспективі перед бачає відмову від виплати поточних доходів дрібним власникам. 2....IVу цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей; 2) у цінах фактичної реалізації за моментом надходження грошей у ...
...на 6,8 % більше (сума реалізації 11623,5 тис. грн.). Але негативна тенденція в реалізації продукції спостерігається у 2006 році, оскільки обсяг реалізації зменшився на 1042,...
...до визначення фінансового результату від реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів. У магістерській роботі здійснено теоретичне й практичне обґрунтування методики обліку та аналізу фінансових результатів діяльності ... Дохід, що виникає при реалізації визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”. Дохід від реалізації довгострокових біологічних активів, які оцінені по справедливій вартості, поточних ...
...діяльності, а саме виробництво та реалізація продукції на внутрішньому ринку, задоволення соціально економічних потреб акціонерів. ЗАТ „Черкаське пиво” займається виробництвом пива 7 найменувань, рецептура яких розроблена ...говорити про наступне: дохід від реалізації продукції в 2006 році знизився на 1285,9 тис.грн. або 9,65%, а в 2007 році – зріс на 566,...
...та внутрішніми факторами зменшення обсягів реалізації продукції призводить, з одного боку, до зниження прибутковості та до збитковості, а з іншого — до зниження рівня ліквідності та платоспроможності....звільнення у взаємозв’язку із реалізацією соціального плану проекту санації. Тут можуть бути передбачені такі заходи, як створення та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція ...
Падіння обсягу реалізації послуг стало однією із причин зниження прибутковості. Виручка від реалізації послуг у 2004 році зменшилася на 17,1 тис. грн.
...останніх років обсяги виробництва і реалізації продукції знижуються, валовий та чистий прибуток також зменшуються, такі ж тенденції у розмірі майна, оборотних і необоротних фондів, власного капіталу ...може збільшити обсяги виробництва і реалізації меблів починаючи випуск нових меблів – комп’ютерних столів. Універсальність – ось головна характеристика продукції, що буде випускатись.
При ціні реалізації однієї банки (оптова, без ПДВ) 7,2 грн. за банку надходження від реалізації становить: 6,8 * 750 = 5100 тис. грн.
...дозволяють зробити висновок про доцільність реалізації проекту. ВАТ "СОММАС" має необхідну інфраструктуру для забезпечення процесу виробництва. Він характеризується поточним виробництвом, котре оснащене високопродуктивним технологічним обладнанням.... отже реалізація проекту ефективна і дозволить підприємству отримати значний прибуток. Проект окупиться протягом одинадцяти місяців. Розраховано внутрішню норму доходності проекту виробництва згущеного ...
...діяльність підприємства торгівлі, проаналізувати: – рівномірність реалізації товарів; – вплив зміни елементів товарного балансу на обсяг реалізації товарів. Таблиця 4 Товарний баланс "Будинку торгівлі", тис. грн.
визначення засобів реалізації суспільних інтересів d. формулювання суспільної мети Question 7 Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів: a. Арістотель b. Гегель c....спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади b. галузь наукового знання про державу та суспільство c. здатність, право й можливість розпоряджатися ким небудь або чим небудь ...
...5 Наведені такі дані про реалізацію продукції та підвищення цін на неї в звітному періоді по окремих підприємствах обєднання. Підприємства Обсяг реалізації продукції в фактичних цінах, тис.
...спрямована на створення майбутнього, передбачає реалізацію наступних заходів: a. проведення політики планової, організованої ліквідації b. проведення політики, що дозволяє врівноважити зміни і стабільність c....компанія вже повернула, а його реалізація практично на дає прибутку b. якщо життєздатність товару знаходиться на останній стадії свого життєвого циклу, та завжди вимагає максимуму уваги ...
Обсяг реалізації, тис. грн. 398,7 419,0 850,7 +20,3 +431,7 +452 2.Чистий прибуток, тис. грн....Аналіз показує, що збільшується обсязі реалізації продукції на 452тис.грн. у 2003році порівняно з 2001роком, продуктивність праці на 16,46 тис.грн.
...говорити про наступне: виручка від реалізації продукції в 2007 році зросла на 3457 тис.грн. або 249,33% і значно знизилась в 2008 році на 3670 ...2007 року; чиста виручка від реалізації збільшилась в 2007 році на 2880,8 тис.грн. або 149,33% і знизилась на 3054 тис.грн.
При ціні реалізації однієї банки (оптова, без ПДВ) 7,2 грн. за банку надходження від реалізації становить: 6,8 * 750 = 5100 тис. грн.
...покупцям з ПДВ за ціною реалізації (відображено дохід від реалізації продукції) 25 200 17 Відображено податкові зобов'язання з НДВ ? 18 Надійшла оплата за реалізовану продукцію (...
...покупцям з ПДВ за ціною реалізації (відображено дохід від реалізації продукції) 25 200 17 Відображено податкові зобов'язання з НДВ ? 18 Надійшла оплата за реалізовану продукцію (...
Виникнення та реалізація цивільних правовідносин.....197 Глава 12. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....197 1. Поняття юридичного факту.... РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....245 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку.....245 2. Здійснення цивільних прав.....249 3.
...посередниками фондового ринку у процесі реалізації коштів страхового фонду Question 5 Страховий менеджмент це: a. вид діяльності, спрямований на працівників страхової компанії з метою координації їх ...15 Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі: a. якість страхового продукту, тариф, реклама b. страховий тариф, страхова сума, термін дії договору c.
Етапи реалізації плану: заключення договорів про співробітництво з торговими представниками; отримання патенту на виконання монтажних робіт та технічному обслуговуванню систем опалення; розширення ...і вікон для їх подальшої реалізації і здійснення послуг установки. Для збільшення можливостей реалізації даної продукції підприємству необхідно відкрити власний магазин або пункт продажу в будівельному ...
...фінансовими ресурсами процеси виробництва й реалізації продукції, домагатися найраціональнішого використання фінансових ресурсів, слідкувати за додержанням у всіх ланках виробництва й усіма функціональними підрозділами підприємств фінансової дисципліни....типових планів дій на випадок реалізації тих чи інших загроз. Залежно від ситуації, що складається, розрізняють такі види планів: • план дій у разі загрози вибуху; • план ...
РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕДСТАВНИКА.....369 1. Формування концепції представництва.....370 2. Поняття представництва.....377 3.... Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб.....411 10. Розмежування інституту представництва у цивільному праві та цивільному процесі.....
...суму доходу за рахунок додаткової реалізації продукції А вищої категорії якості. Задачі до теми 10 1. Розрахувати розцінку на деталь, якщо норма часу на її виготовлення ... Річні витрати на реалізацію цієї продукції складають 200 тис.грн. Прибуток становить 10% повної собівартості реалізованої продукції. Визначити оптову ціну виробника кухонного комбайна. 2.
Побудова системи моніторингу реалізації інвестиційних програм та проектів 2. Практичні завдання Завдання № 1 Коротка характеристика ситуації Підприємству запропоновані два реальних інвестиційних проекти, які технічно ...тобто вирішити питання про те, реалізація якого з двох реальних інвестиційних проектів чи придбання облігацій може дати підприємству можливість отримати найвищий ефект від інвестування.
...страхування, які застосовуються під час реалізації проектів Задача Розробіть бюджет проекту за такими даними. А) Обсяг виробництва та реалізації (тис. грн.
Методологія визначення доходу ( виручки ) від реалізації продукції, робіт, послуг 1.2. Формування доходу від фінансово інвестиційної та іншої діяльності 1.3....аспекти формування доходу (виручки) від реалізації продукції, робіт, послуг на МП «Ауріка» 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства МП «Ауріка» 2.2.
ВСТУП 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 2.1 Обґрунтування структури програмного забезпечення 2.2 Розробка алгоритму програми 2.3 Розробка схеми даних 2.... ВСТУП 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 2.1 Обґрунтування структури програмного забезпечення 2.2 Розробка алгоритму програми 2.3 Розробка схеми даних 2.4 Ресурси програми 2.5 Обґрунтува...
Стратегія та порядок управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельно ресторанного господарства. 3. Сума доходів готелю від надання основних і додаткових послуг та іншої діяльності склала ...в тому числі доход від реалізації послуг проживання – 11700 тис.грн. Ставка ПДВ – 20%. Загальні поточні витрати – 8230,0 тис.грн., собівартість послуг проживання – 6000 тис. грн.
Обсяг виторгу від реалізації товарної продукції без ПДВ і акцизів, що очікується – 28,5 тис.грн 2. Повна собівартість продукції, що очікується – 21,8 ... Фізичний обсяг реалізації продукції зросте на 12% 5. У зв’язку із зміною цін на сировину й матеріали собівартість продукції зросте на 5% ...
...фірми прогнозує збільшити виручку від реалізації продукції на 13 %. Поточна виручка В 53 тис гр. од., а змінні витрати – ЗВ 41 гр. од....відповідатиме новому обсягу виручки від реалізації. Зробіть висновок про рівень рентабельності цього підприємства. Задача 2: Виберіть найдохідніший варіант вкладення капіталу і визначте суму чистого прибутку.
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 7 1.1 Постановка задачі 8 1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення 8 1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту 10 1.1.3 Вимоги до програмно ... ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 7 1.1 Постановка задачі 8 1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення 8 1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту 10 1...
...МАУП «Вплив ризиків у системі реалізації інвестиційних проектів» Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2 Анотація: Стаття присвячена дослідженню теоретичних та прикладних проблем впливу усіх ...ризиків під час планування та реалізації інвестиційних проектів, дослідженню та доповненню пріоритетних напрямів мінімізації можливих ризиків під час планування і реалізації інвестиційних проектів.
Завдання № 55 Дати оцінку ритмічності роботи підприємства за квітень, розрахувати коефіцієнт ритмічності за такими даними: Таблиця 3 Вихідні дані Декада Кількість робочих днів Обсяг реалізації за планом, тис. грн. Обсяг реалізації за звітом, тис. грн. Обсяг реалізації за звітом за рахунок планового графіка, тис. грн.
Розділ Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 1.... 3) Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності Загальна к...
Підприємство планує придбати основні засоби і здійснити капітальний ремонт діючого обладнання за наступною схемою: 100 000 інвестиція до початку впровадження проекту 25 000 інвестиція в основні засоби в першому році реалізації проекту 30000 інвестиція в основні засоби в другому році реалізації проекту 40000 витрати на капітальний ремонт обладнання в п’ятому ...
При виконанні індивідуальної роботи необхідно: 1) проставити кореспонденцію рахунків по господарських операціях; 2) визначити собівартість реалізованих послуг; 3) визначити суму адміністративних витрат 4) визначити суму чистого доходу від реалізації готельних послуг 5) визначити фінансовий результат від реалізації готельних послуг № п/п Зміст господарської операції Сума, грн.
Практична реалізація основ прав і свобод людини і громадянина в Європейському суді……………………………………..…………………..…21 ВИСНОВКИ………………………………………..……………………………28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..…………………………………...... Реалізація цих та інших конституційних положень у кримінальному процесі пов’язана з необхідністю не тільки вдосконалення діяльності слідчих органів, прокуратури, суду, ...
...організація, мотивація, контроль; г) планування, реалізація, контроль. Практичне завдання: Задача № 1 Дана така інформація про різні аспекти діяльності об’єктів оцінки підприємств «Зоря», «НСВ» і «Рокі» ...Виручка від реалізації тис. грн. 106 126 166 2.Операційний прибуток тис. грн. 1,2 2,5 1,1 3.Чистий прибуток тис.
Правочин як форма реалізації корпоративних прав. 2.1 Поняття реалізації корпоративних прав. Межі та обмеження при реалізації корпоративних прав. 2.2 Управління корпоративними правами.
...2 3 4 Доход від реалізації нового виду продукції, , тис.грн. 33,0 34,1 35,2 36,3 Витрати на виробництво та реалізацію продукції (за мінусом амортизаційних відрахувань), , ...
Аналіз прибутку від реалізації продукції Показники План Факт 1.Обсяг реалізації в вартісному виразі, грн. 2.Кількість реалізованої продукції, шт. 3.
Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від її реалізації...
...завдань з обсягу випуску і реалізації продукції, робіт, послуг 2.3. Аналіз використання основних засобів 2.4. Аналіз використання трудових ресурсів 2.5.... Аналіз рентабельності реалізації товарів Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства Висновок Список використаної літератури Відкрите акціонерне товариство „Проектно – технологічний інститут „Укроргводбуд” було ...
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 70 3.1 Задача оптимізації виробничого плану підприємства 70 3.1.1 ...схеми виробничого алгоритму та програмна реалізація задачі 83 3.3.1 Програмна реалізація поставленої задачі 84 3.4 Аналіз отриманих результатів 85 3.5 Розрахунок величини ...
...служби маркетингу вважає, що обсяг реалізації залежатиме від ціни. Тому він насамперед хоче знати, яку ціну слід встановити при різних обсягах реалізації.
...Значення показника Доход (виручка) від реалізації продукції (Д) Податок на додану вартість (ПДВ) Акцизний збір (АкЗ) Собівартість реалізованої продукції (СР) Операційні доходи (Оді) Адміністративні витрати (АВ) ...ціну товару (послуги): оптову, відпускну, реалізації. Розрахувати витрати на 1 грн. та критичний обсяг виробництва Показник Значення показника 1. Матеріальні витрати, грн 2.
...підприємство: Мале підприємство «Світанок»займається реалізацією продовольчих товарів в роздріб Сальдо на рахунках на 01.01.200 р.склало: 1. Основні засобі – 20 000грн. т.ч....касу підприємства надійшла виручка від реалізації товарів з ПДВ (25000/6) 4166, Виручка здана та зарахована на поточний рахунок в банку Введено в експлуатацію придбаний верстат ...
...159); 4) здано виручку від реалізації товарів Литвин О.К. – 1240,50 (ПКО 237); 5) повернуто невикористані підзвітні суми Гайван Р.Г. – 206,00 (ПКО 238); 6) здано виручку від реалізації товарів Бойко С.Л.
...35) Завдання № 3 Фірма займається реалізацією автомашин двома способами: через магазин і через торгових агентів. При реалізації х1 автомашин через магазин витрати на реалізацію складають умовних ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.