Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2547 за запитом регулювання

Сутність і структура системи регулювання світового ринку. 1.1 Методи регулювання світового ринку та основні типи торгівельної політики 1.2 Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі ...
Конституційне регулювання відносин у сфері підприємництва ……… 5 2. Міжнародно правове регулювання підприємництва ………………….. 6 3. Регулювання підприємництва на основі кодифікованих нормативно правових актів (...
Правове регулювання робочого часу........................................................................5. 1.1 Поняття робочого часу...................................................................................5. 1.2 Види робочого часу......................................................................................... 2. Режим робочого часу................................................................................................14.... Поняття, види та особливості п...
Теоретичні засади регулювання неспроможності (банкрутства) юридичних осіб як суб’єктів цивільного права…………………………………………………7 1.1. Правова природа неспроможності (банкрутства) юридичних осіб як суб’... Правове регулювання неспроможності (банкрутства) юридичних осіб як суб’єктів цивільного права……………………………………………………...…18 2.1. Принципи правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства)………………………………………………………………………..
...чому полягає особливість предмету правового регулювання міжнародного приватного права ? 2. Як можна пояснити сам термін «міжнародне приватне право» і як можна тлумачити різні елементи (складові частини) ...чому полягає зміст колізійного способу регулювання ? 10. В чому полягає особливість матеріально правового способу регулювання ? Тема 2 1. Які види норм складають систему міжнародного приватного права ?
Правове регулювання аліментних правовідносин………...………..11 2.1. Характеристика та правове регулювання обов'язків батьків з утримання неповнолітніх дітей…………………………………………………11 2.2.
Теоретичні аспекти щодо регулювання екологічної безпеки в господарській діяльності. 1.1. Предмет та метод дослідження……………………………………….8 1.2. Поняття та значення екологічної безпеки…………………………….... Правове регулювання екологічної безпеки в процесі діяльності окремих галузей промисловості…………………………………...74 3.1. Правове регулювання екологічної безпеки в процесі господарської діяльності підприємств, ...
Звичай як одне з джерел регулювання цивільних відносин 2.1. Поняття та місце правового звичаю в системі джерел цивільного права 2.2. Можливість застосування звичаїв ділового обороту для регулювання цивільних відносин в Україні та ...
...інформації як об’єкта правового регулювання Ви знаєте ? 2. В чому полягає суть основних концепцій природи інформаційного права ? 3. Що є предметом правового регулювання міжнародного інформаційного права ви можете ...
...використаної літератури Розглянуті вище моделі регулювання зовнішньоекономічної діяльності можуть сприяти розробці власної моделі її регулювання в Україні. Проте, як уже наголошувалося вище, абсолютне повторення Україною тієї ...
Цивільно правове регулювання зміни та розірвання відносин за договором купівлі продаж 4. Цивільно правове регулювання зміни та розірвання відносин за договором довічного утримання ...
ЗАКОНОДАВЧО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Зміст правового регулювання біржової діяльності 2.2. Регулювання біржової діяльності через оподаткування 2.3.
Методи правового регулювання оплати праці.........................................12. 2. Право працівників на оплату праці.........................................................................14. 2.1. Права працівників на оплату праці............................................................14. 2.2....господарювання суттєво змінюється й правове регулювання оплати праці, реальним виявом якого є Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана лізу наданих послуг в аудиторських фірмах......................................................7 1.1. Економічна суть операцій з надання послуг........................................ Нормативно правове регулювання ведення обліку наданих по слуг........................................................................................................................29 Висновки до розділу 1.....................................
Правове регулювання права спільної власності……………………….25 2.1. Загальна характеристика права спільної власності……………………….…25 2.2. Правове регулювання права спільної власності…………………………….
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 3.1 Зміст і місце державног регулювання економіки 3.2 Сучасні моделі державного регулювання економіки 3.3 Державне регулювання ...
Регулювання ринку цінних паперів як засіб стабілізації економіки України 3.1. Причини необхідності та завдання регулювання ринку цінних паперів 3.2.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 3.1. Зміст правового регулювання біржової діяльності 3.2.
...4 Особливості методу цивільно правового регулювання виявляються у: a. юридичній рівності сторін b. самостійності та незалежності сторін c. диспозитивності d. ініціативності сторін Question 5 Основним актом ... реальний Question 12 Правове регулювання договору міни здійснюється: a. за правилами договору купівлі продажу b. за правилами договору дарування c.
Аналiз правового регулювання податкового контролю та вiдповiдальностi платникiв податкiв за недотримання податкового законодавства…………………………………………………………………….. 16 2.3. Особливостi проведення та документального оформлення результатiв податкових ...органiв його здiйснення; аналiз правового регулювання податкового контролю та вiдповiдальностi платникiв податкiв за недотримання податкового законодавства; визначення особливостi проведення та документального оформлення резуль...
...та іншими органами) потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин. Ринкова економіка породила різні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства....господарювання (банкрутство, свобода конкуренції, антимонопольне регулювання). Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності суб'єкт...
Право в системі засобів соціального регулювання Тестові завдання до теми 2 Question 1 Балів: 1 До ознак правової держави належать: Виберіть одну або кілька відповідей a....чи санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин. c. офіційний письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави в процесі правотворчості та встановлює, змінює чи скасовує правові ...
...інститут, норма, як здійснюється правове регулювання відповідних суспільних відносин та інше. Метою даної роботи є виявити відмінності між такими поняттями: порівняльне конституційне право та конституційне право ...тієї сфери суспільних відносин, на регулювання якої спрямовані його норми. Конституційно правові норми регулюють основні принципи соціально економічного, політичного й територіального устрою держави, порядок її відносин ...
Регулювання c. Управління людьми d. Управління Question 6 Чи відрізняються категорії “управління” та “менеджмент”? a. Так, кардинально відрізняються b.... Регулювання b. Планування c. Керівництво d. Дія на певний об’єкт Question 8 Внесок адміністративної школи у теорію менеджменту пов'язаний ...
Розвиток правового регулювання в цьому напрямку має базуватись на науковому осмисленні правових відносин, що виникають в цій сфері, правового статусу суб’єктів, їхніх ...полягає у комплексному дослідженні правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; визначенні правового статусу його суб’єктів; характеристиці правовідносин, що виникають в процесі ...
...5 Балів: 1 Предметом правового регулювання є: Виберіть одну правильну відповідь a. об`єктивні закономірності природи b. норми права c. суспільні відносини d....чи санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин b. санкціоноване державою правило поведінки c. офіційний письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави в процесі правотворчості та ...
...передбачає створення належної системи правового регулювання в даній сфері, її постійного розвитку та вдосконалення. У процесі становлення і розвитку законодавства про соціальний захист громадян, які зазнали ...багатьох питань, відсутністю достатнього досвіду регулювання відносин у даній сфері, так і деякої суперечливістю пропонованих концепцій радіаційного захисту, що пояснюється недостатнім теоретичним дослідженням всього комплексу проблем ...
...різновиди та роль у правовому регулюванні 3.4. Цінність права в суспільному житті 3.5. Право, політика, економіка: їх взаємозв'язок і взаємодія 3.6.... Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії 3.9. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання 3.10.
Державний нагляд та регулювання страхової діяльності: його необхідність та сутність. 2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. 3.
Поняття, цілі та засоби державного регулювання лізингової діяльності//Матеріали ІХ регіональної науково практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні", 13 14 лют.... Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання//Право України. 2003. №5. С. 57 61. 7. Якубовський І.
...зв’язки Question 4 У регулюванні товарного ринку особливу роль відіграє : a. державне замовлення b. грошово кредитна політика c. господарські зв’язки Question 5 Ринковий процес – ... потреба, забезпечена державним регулюванням b. потреба в товарах c. потреба, забезпечена грошима і запропонована протягом визначеного періоду часу на ринку Question 3 Насиченість ринку – ...
Грошово кредитне регулювання держави, безумовно, впливає на стан фінансового ринку та всіх його сегментів. Ринок МБК найбільш оперативно реагує на зміну параметрів такого регулювання, тому дослідження тенденцій його розвитку ...
...прийоми Question 28 Балів: 1 Регулювання навчально пізнавальної діяльності полягає у тому, щоб кожна дія процесу навчання відповідала: Виберіть одну правильну відповідь a.... регулювання навчальної діяльності b. визначення рівня знань c. контролю навчання d. діагностики навчання e. регулювання навчальної діяльності Question 44 Балів: 1 ...
регулювання 8 Вид управлінської діяльності, спрямований на досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів її діяльності – це: Виберіть одну правильну відповідь a. регулювання b. контроль c. мотивація d.
Основи організації державного регулювання за діяльністю банків. Форми регулювання діяльності банків. Необхідність та завдання банківського регулювання. Форми регулювання діяльності банків: індикативні та адміністративні.
1.4 Формування і регулювання систем соціально трудових відносин в умовах перехідної економіки 2.5 Необхідність державного регулювання на ринку праці.
Предмет регулювання Державного права зарубіжних країн та основні групи правовідносин, що його складають. 2. Поняття виборчого права, форми та принципи його реалізації ... Предмет регулювання Державного права зарубіжних країн та основні групи правовідносин, що його складають Конституційне (державне) право можна визначити як систему правових норм, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МИТНО ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ...............................7 1.1. Сутність, функції та порядок справляння мита.................................................7 1.2.... ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...........................................................................27 2.1. Оцінка впливу митно тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі України................................
Критерії регулювання трудових відносин згідно з чинним законодавством…………………………………………………..…………….6 РОЗДІЛ 2. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників..8 2.1.
Конституційне правове регулювання норм національної безпеки 3. Державне регулювання в сфері національної безпеки України. Висновок Список використаної літератури ВИСНОВОК На сучасному етапі вітчизняного ...
Регулювання ЗЕД; 2.1. Тарифне регулювання; 2.2. Нетарифне регулювання; 3. Митний контроль; 4. Загальна частина. Види угод: 4.1.
Система та механізм валютного регулювання 2.1. Валютне регулювання — внутрішня властивість валютного ринку 2.2 Механізм валютного регулювання 3. Міжнародні економічні організації системи ООН 3....
...тариф — основний засіб митно тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 8 § 1.1. Економічний зміст митного тарифу ...8 § 1.2. Поняття і суть класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як ... Міжнародно правові стандарти регулювання класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. 19 § 2.1. Розвиток міжнародного співробітництва з уніфікації класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 2.1. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного запобігання 2.2.
...об'єкти та інструменти валютного регулювання 3.1 Об'єкти валютного регулювання 3.2. Інструменти валютного регулювання Практичне завдання №1 Зовнішня торгівля товарами України з країнами ...
Регулювання міжнародної торгівлі на міждержавному рівні, являє собою спільно прийняті урядами різних країн на основі компромісів домовленості (правові положення, норми, процедури, ... Регулювання спрямоване на створення визначених передумов, що сприяють подальшому розвитку світових зв'язків між зацікавленими державами, зокрема, шляхом досягнення стабільності і ...
Регулювання міграційних процесів: необхідність та основні способи проведення ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І РОЗДІЛ ІІ.Аналіз міграції населення та її вплив на ... Аналіз нормативно правової бази регулювання міграційних процесів в Україні ВИСНОКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ РОЗДІЛ ІІІ.Основні шляхи регулювання міграційних процесів та заходи зменшення відтоку населення ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах житлово – комунального господарства 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці 1.3 Організація розрахунків з оплати праці Розділ 2 практичні ...України «Про оплату праці» здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гаранті...
Предмет і метод правового регулювання як Підвалини формування системи права 4. Підсистеми правової системи публічне і приватне Право 4.1. Предмет регулювання приватного права 4.2.
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що ринкова економіка при всій розмаїтості відомих світовій практиці її моделей характеризується тим, що являє собою соціально орієнтоване господарство з додатковим державним регулюванням. Досить важливу роль як у структурі ринкових відносин, так і в механізмі їхнього регулювання з боку держави, відіграють фінанси.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.