Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2547 за запитом регулювання

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ 2.1. Система нормативно правового регулювання грошового обігу 2.2. Роль Національного банку України у регулюванні грошового обігу ...
Особливості правового регулювання державних доходів.....................18 2.1. Характеристика нормативно правового регулювання податкових джерел державних доходів.....................................................................................................18 2.2.
Правове регулювання Національної депозитарної системи України. 2.1. Правовий статус Національного депозитарію України та депозитаріїв…………………………………………………………………….26 35 2.2. Правове регулювання діяльності зберігачів та реєстраторів цінних ...
Правове регулювання відносин власності за законодавством України…………………………………………………………………………...…23 2.1. Правове регулювання права приватної власності фізичних осіб…23 2.2.
Механізм регулювання розвитку ринку цінних паперів та роль держави в цьому процесі 1.1. Необхідність та межі державного втручання у функціонування ринку ... Особливості державного регулювання ринку цінних паперів 2.1. Зміст та форми державного регулювання ринку цінних паперів……………………………………………………34 2.2.
Державне регулювання цін 1.1. Основні засади державного регулювання цін 1.2. Форми і методи державного регулювання цін 1.3.
Державне регулювання цін 1.1. Основні засади державного регулювання цін 1.2. Форми і методи державного регулювання цін 1.3.
Державне регулювання науково технічної політики 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1....
Державне регулювання науково технічної політики 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1....
Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1.1. Поняття митного тарифу 1.2. Сутність та види мита Розділ 2. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2.1.
Теоретичні основи державного регулювання фінансової діяльності підприємства 1.1. Основні засади державного регулювання цін 1.2. Податки як основний фактор державного регулювання фінансової діяльності ...
Теоретичні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання 1.2. Значення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ...
Витоки законодавчо нормативного регулювання керування документаційними процесами 1.1. Прийняття перших законів у сфері records management 1.2. Становлення й мета нормативного регулювання records management Розділ II.
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання економіки 1.2 Функції виконавчої влади державного управління економікою держави 2.
...методологічні підходи до аналізу державного регулювання доходів. 1.1. Суть та інструментарій державного регулювання доходів.............6 1.2. Економічні школи про необхідність та наслідки державного регулювання ...
Характеристика правового регулювання………………………………..7 1.1. Поняття правого регулювання та співвідношення явищ правового регулювання і правового впливу……………………………………………...…….7 1.2.
Правове регулювання аліментних зобов’язань……………..…….…...10 2.1. Характеристика та правове регулювання обов’язків батьків з утримання неповнолітніх дітей……………………………………………………..…….……10 2.2.
...правовідносин: природа, зміст та правове регулювання………………6 1.2. Реалізація спадкових прав в спадковому процесі: відкриття і прийняття спадщини. …………………………………………………..22 Розділ ІІ. Особливості правового регулювання окремих видів спадкування.
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ 2.1. Державні органи регулювання туризму в Україні 2.2.
ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 25 2.1. Правове регулювання поводження з об’єктами, що становлять підвищену екологічну небезпеку 25 2....
Грошово кредитне регулювання Цілі грошово кредитного регулювання Національний банк України Засоби та методи грошово кредитної політики Регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків Процентна політика, рефінансування ...
Необхідність та передумови державного регулювання економіки 2. Теоретичні основи макроекономічного регулювання 3. Функції, цілі, межі та об’єкти державного регулювання економіки 4.
Державне регулювання підприємства 1.1 Визначення підприємства та законодавча база, яка регламентує його діяльність 1.2 Сутність державного регулювання підприємства 2.
Державне регулювання підприємства 1.1 Визначення підприємства та законодавча база, яка регламентує його діяльність 1.2 Сутність державного регулювання підприємства 2.
Державне регулювання підприємства 1.1 Визначення підприємства та законодавча база, яка регламентує його діяльність 1.2 Сутність державного регулювання підприємства 2.
Сутність фінансового регулювання соціально – економічних процесів в державі 2. Об’єктивні передумови формування методології фінансового регулювання соціально – економічних процесів в державі Висновок Список ...
Вступ 1 Об’єктивна необхідність державного регулювання фінансового ринку в Україні 2 Мета, основні цілі та форми державного регулювання фінансового ринку, його нормативно правова база 3 Органи ...
МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ………………………………………………………….....…..7 1.1. Поняття та характеристика податкового регулювання………………...……..7 1.2. Сутність системи адміністрування податків…………………………………12 РОЗДІЛ 2.
4 РОЗДІЛ 1 Сутність державного регулювання підприємницької діяльності, його необхідність і практичне значення ……….……………………………… 9 1.1. Необхідність державного регулювання підприємницької діяльності ………………………………………………………………………. 9 1.2.
Теоретично методичні аспекти державного регулювання економіки 7 1.1. Сутність державного регулювання економіки 7 1.2. Методи і засоби державного регулювання економіки 11 РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Аспекти державного регулювання грошового обороту 1.1. Сутність грошового обороту, його принципи і складові 1.2. Методи державного регулювання грошового обороту Розділ 2 Фіскально – ...
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ (ДЕРЖФІНПОСЛУГ)...............................................................................................6 1.1. Сутність та структура Держфінпослуг...............................................................8 1.2. Завдання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг........
1.2 Рівні і методи регулювання міжнародних міграційних процесів 1.3 Формування політико правових та організаційних засад в регулюванні міжнародних міграцій РОЗДІЛ 2.
Історичні етапи становлення правового регулювання робочого часу................7 1.2. Поняття робочого часу за трудовим правом України.........................................11 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ, ОБЛІКУ ...
Сутність антиінфляційного регулювання 2.1. Короткострокове регулювання 2.2. Довгострокове регулювання 3. Методи на інструменти антиінфляційної політики. 3.1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ………………………………...…………..…14 2.1. Правове регулювання діяльності акціонерних товариств, особливості їх створення…………………………………..................................................14 2.2.
Особливості правового регулювання аудиторського контролю в Україні…………………………………………………………………………..…..19 2.1. Правове регулювання та організація здійснення аудиту………………...….19 2.2.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ………………………………………….….14 2.1. Організація правового регулювання місцевих податків………………...…..14 2.2.
Правове регулювання відносин власності за законодавством України……………………………………………………………………………...22 2.1. Правове регулювання права власності за суб’єктом……………………..….22 2.2.
Законодавче регулювання діяльності некомерційних організацій..36 2.2. Правове регулювання порядку реєстрації некомерційних організацій………………………………………………………………………..43 2.3.
Потреба державного регулювання бізнесу Механізм регулювання бізнесу Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Державна підтримка розвитку бізнесу в Україні Список використаної літератури
Тема: Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1. Сутність, завдання та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2. Тарифне й нетарифне регулювання експортно імпортних операцій 3.
Поняття банківського регулювання та нагляду 2.Необхідність банківського регулювання та нагляду 3.Завдання банківського регулювання та нагляду Висновок Список використаних джерел
Методи державного регулювання економіки 1.1 Класифікація методів регулювання економіки за характером впливу на господарську діяльність її суб'єкті 1.2 Сутність економічних ...
Класифікація методів регулювання економіки за характером впливу на господарську діяльність її суб'єктів 2. Сутність економічних методів регулювання економіки 3.
Поняття міжнародно правового регулювання праці 2. Основні принципи міжнародно правового регулювання праці 3. Система принципів міжнародно правового регулювання праці Висновки Список літератури
Конституційно правове регулювання інформації в Україні………………………………………………………………………… 1.1. Роль та значення інформації в сучасних умовах становлення інформаційного суспільства в Україні………………………………………. 1.2. Нормативно правове регулювання ін¬формаційних відносин в Україні…………………………………………………………………………… ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.