Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2547 за запитом регулювання

...МОДУЛЬ II Тема 6 Правове регулювання державних доходів і видатків 6.1. Поняття і основи правового регулювання державних і муніципальних доходів.....123 6.2.
...підприємства 1.2 Інформаційна база регулювання інвестиційної діяльності 1.3 Методологія прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства Розділ 2. Практичні аспекти прогнозування ефективності інвестиційної діяльності ТОВ КБ “...підприємстві 3.1 Форми державного регулювання інвестиційної діяльності 3.2 Прискорення обігу інвестицій на підприємстві Висновки Список використаної літератури У дипломній роботі були проаналізовані ключові проблеми ...
За допомогою чого здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів в Україні? 2. Які основні форми державного регулювання? 3. Що являє собою позабіржовий ринок цінних паперів? 4.
Політика державного регулювання як складова ринкової економіки та причини необхідності державного регулювання сучасного ринкового господарства ……… 5 1.2. Основні функції державного регулювання економіки ……………….
...інформації та їх нормативно правове регулювання 1.3. Сутність інформації як об’єкту цивільних прав 1.4. Нормативно правові засади регулювання відносин у сфері інформації Висновок ...
...інформації та їх нормативно правове регулювання 1.3. Сутність інформації як об’єкту цивільних прав 1.4. Нормативно правові засади регулювання відносин у сфері інформації Висновок ...
...більшу роль починає відігравати державне регулювання, здійснюване в рамках обраною владою економічної політики. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяє державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм фінансова система ...
...Question 2 Об’єктивна необхідність регулювання демографічного розвитку обумовлена: a. формуванням ринкових відносин b. негативними тенденціями демографічних процесів c. взаємозв’язком демографічних і соціально економічних процесів ... сукупність державних заходів, спрямованих на регулювання демографічних процесів c. державні установи, що займаються питаннями демографічного розвитку Question 5 Напрями державної демографічної політики в конкретній країні визначають...
...права і моралі як засобів регулювання рівня безпеки…..…5 2.Завдання першого рівня складності………………………………………………6 2.1. За силову складову економічної безпеки на підприємстві відповідають…......права і моралі як засобів регулювання рівня безпеки,розкритий зміст поняття системи безпеки, а також визначена суть управління як суспільного явища.
Поняття, класифікація та основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів 7.2. Правовий режим бюджетних цільових фондів 7.3. Правовий режим позабюджетних фондів Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ 8.1.
...нормативи, тарифи, систему оцінки та регулювання фінансової діяльності. Проблемам фінансового забезпечення інвестиційної діяльності присвячені дослідження цілого ряду відомих вітчизняних і іноземних вчених – економістів....пов’язані з формами державного регулювання інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою прискорення реалізації економічної, науково технічної і соціальної політики.
...нормативи, тарифи, систему оцінки та регулювання фінансової діяльності. Проблемам фінансового забезпечення інвестиційної діяльності присвячені дослідження цілого ряду відомих вітчизняних і іноземних вчених – економістів....пов’язані з формами державного регулювання інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою прискорення реалізації економічної, науково технічної і соціальної політики.
...того, проаналізувати сучасний стан нормативного регулювання, визначити позитивні і негативні сторони, оцінити його, можна лише ознайомившись та порівнявши трудове законодавство різних часових періодів....визначити такі етапи розвитку в регулюванні трудових спорів: а) дореволюційний; б) радянський; в) незалежної України. Характеризуючи перший етап ― період виникнення ― варто зазначити, що поява трудових спорів ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ…….…..6 1.1. Мета та завдання правового регулювання охорони прав на промислові зразки……………………………………………………………………………..…..
Сполучення централізованого і локального регулювання суспільних відносин у сфері праці 2.2. Сполучення договірного, рекомендаційного й імперативного способів регулювання 2.3.
...права; Б) вивчає міжнародно правове регулювання праці; В) вивчає і співставляє національні та регіональні системи трудового права, акумулює досвід багатьох країн....права характерні такі методи правового регулювання: А) авторитарний; Б) автономний; В) поєднання авторитарного та автономного. 10. Найбільш типовим вираженням автономного методу правового регулювання праці є: А) ...
Державне регулювання міжнародних розрахунків. 13. Міжнародне фінансове право. 14. Офшорні зони. 15. Форми міжнародних розрахунків. 16. Принципи й форми реалізації міжнародної фінансової ... Державне регулювання іноземних інвестицій. 48. Визначення та регулювання сальдо платіжного балансу. 49. Національні валютні системи. 50. Напрямки та структура вивозу капіталу.
...права; Б) вивчає міжнародно правове регулювання праці; В) вивчає і співставляє національні та регіональні системи трудового права, акумулює досвід багатьох країн....права характерні такі методи правового регулювання: А) авторитарний; Б) автономний; В) поєднання авторитарного та автономного. 10. Найбільш типовим вираженням автономного методу правового регулювання праці є: А) ...
Порівняльна характеристика понять "банківське регулювання", "банківський нагляд", "банківський контроль". 3. Форми регулювання банківської діяльності. 4. Як проводиться банківський контроль та які служби мають повноваження його ...
Теоретичні основи регулювання грошей в обігу в Україні 1.1.1. Рестрикційна та девізна політика центральних банків 1.1.2....правової бази НБУ та механізмів регулювання з питань: монетарної; валютної; процентної політики 2.3. Аналіз механізмів регулювання банківської діяльності з питань нагляду 2.3.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОЛЕКТИВНО ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Система заходів громадського та державного регулювання соціально трудових відносин 5 1.2.
Роль та методи державного регулювання цін у ринковому механізмі 1.2. Державне регулювання цін у сільському господарстві 1.3. Механізм ціноутворення у бурякоцукровому комплексі Розділ ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОЛЕКТИВНО ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Система заходів громадського та державного регулювання соціально трудових відносин 5 1.2.
Правове регулювання санації в російському дореволюційному законодавстві 7 1.2. Санаційні процедури в Законі України «Про банкрутство» 13 1.3.... Правове регулювання санації в сучасному законодавстві інших держав 33 2.1. Правове регулювання санації в законодавстві країн ЄС 33 2.2.
Законодавче регулювання інформаційної сфери в Україні.........................11. 3. Види інформації та її значення ......................................................................16. 4. Захист права на інформацію...........................................................................23. ВИСНОВКИ..................................................................................................................30....які є об’єктом правового регулювання. Цей нематеріаль...
...3.2 Роль держави в регулюванні торгівельної діяльності України на зовнішніх ринках Висновки Список використаної літератури На основі проведеного дослдження можна зробити наступні висновки: 1....формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинно забезпечити захист економічних інтересів України і законних інтересів суб'єктів ...
Правове регулювання непрямих податків 10. Правові основи фінансової діяльності держави 11. Правовий механізм податку на додану вартість 12.... Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів 19. Предмет і метод фінансового права 20. Правовий механізм податку на прибуток підприємств 21.
Правове регулювання компетенції суб’єктів місцевого самоврядування 4.1. Принципи правового регулювання компетенції суб’єктів місцевого самоврядування 4.2.
податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податковий контроль c. інвентаризація, оцінка, калькуляція баланс, звітність Question 6 Метою податкового менеджменту є : a.... регулювання податкових платежів c. визначення тенденцій, які складаються на підприємстві d. визначення чинників, які впливають на податкову політику Question 3 За ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1.1 Сутність міжнародних кореспондентських відносин та основні форми міжнародних розрахунків 1....Основні напрями удосконалення організації та регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними й українськими банками 3.1 Удосконалення механізму регулювання міжнародних розрахунків за експорт...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1.1 Сутність міжнародних кореспондентських відносин та основні форми міжнародних розрахунків 1....Основні напрями удосконалення організації та регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними й українськими банками 3.1 Удосконалення механізму регулювання міжнародних розрахунків за експорт...
Суть та класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Характеристика системи кількісних обмежень експортно імпортних операцій 2. Система та механізм валютного регулювання 2.1 Система валютного регулювання ...
...державної власності та необхідність державного регулювання економіки.................................................................................................4 1.1. Правові підстави виникнення державної власності.........................................4 1.2. Державне підприємництво й управління державною власністю..................... Необхідність і суть державного регулювання економіки.............................16 Розділ ІІ. Державний сектор та державне регул...
Інструменти валютного регулювання 1.2. Міжнародна валютна ліквідність 1.3. Конвертованість валют 2. Органи валютного регулювання 3. Механізм регулювання валютного курсу 4.
Правове регулювання використання земельних угідь у сільському господарстві………………………………………………....…………...…8 3.Правове регулювання водокористування в сільському господарстві……………………………………………………………...12 4.
Необхідність державного регулювання економіки. Функції держави Розділ 2.Зовнішні ефекти та їх регулювання в ринковій економіці 2.1.
...місце трудового договору в правовому регулюванні праці. 1.2. Правове регулювання трудового договору та його сторони 1.3. Основні тенденції розвитку інституту трудового договору в вітчизняній ...
Предмет і мета правового регулювання як підстави розподілу норм права на галузі, підгалузі і інститути 2.1. Предмет правового регулювання 2.2.
регулювання соціального і економічного розвитку територій b. економічного зростання країни в цілому c. фінансування міжнародних угод d. забезпечення громадських послуг e....організації Question 2 Методи бюджетного регулювання: a. балансовий b. відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і доходів c. надання бюджетних трансфертів d.
До законодавчих методів регулювання міграції належать: а) обмеження віку, статі, стану здоров'я, кількісне квотування, економічне регулювання, часові обмеження, географічні пріоритети, релігійні та соціальні ...
Загальна характеристика механізму правового регулювання екстрадиції……………………………………………………………………......……17 2.1. Механізм правового регулювання екстрадиції: поняття та структура……..…17 2.2. Суб’єктно об’єктний склад екстрадиційних ...
Охарактеризуйте основний метод фінансово правового регулювання. 3. Дайте визначення фінансового право як галузі права. 4. Який існує взаємозв'язок фінансового права з іншими галузями права? 5.... Тема 6: Міжнародно правове регулювання ринку цінних паперів 1. Дайте визначення поняття цінних паперів і назвіть їх основні види. 2.
Предмет цивільно правового регулювання.....21 3. Метод цивільно правового регулювання.....22 4. Принципи цивільно правового регулювання.....23 5. Функції цивільного права.....27 6.
Предмет правового регулювання господарської діяльності становлять: А) визначенні законодавством України основні засади господарювання в Україні, господарські відносини, що виникають у процесі організації та ...території України; Д) обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав ...
Правами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України є: а) проведення перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх ... Держфінпослуг наділена повноваженнями з: а) регулювання і нагляду за діяльністю страхових компаній; б) установ недержавного пенсійного забезпечення; в) кредитних спілок, ломбардів; г) усе правильно. 8.
Державне регулювання оплати праці. 25. Фінанси та фінансова с ма. С ма державних фінансів. Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету. 26....ні функції уряду, інструменти державного регулювання ек ки. 28. Світове г во. Основні форми міжнародних ек них відносин. Регулювання міжнародних ек них відносин (ООН, МВФ, МБРР, ...
Податки як інструмент державного регулювання економіки Визначення "порогу" рентабельності (точки беззбитковості) та застосування цього показника у фінансовому плануванні Організація управління капіталовкладеннями; моніторинг і постаудит інвестиційних ... Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Заходи з підвищення ефективності використання оборот­ного капіталу підприємства.
...4 Перелічите важелі прямого цінового регулювання: a. межа торговельної надбавки b. межа нормативу рентабельності c. склад прямих витрат d. верхня абсолютна межа ціни e. цінові коефіцієнти Question 5 Державне регулювання цін найбільш розвинене і поширене: ...
...за кордоном Question 17 Державне регулювання та нагляд у сфері пенсійного забезпечення щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду здійснюють a. центральний орган виконавчої влади у сфері ... Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України c. центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи d.
...Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. №368. 3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.