Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 258 за запитом регіональними

...РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ БАНКУ……………………………………10 1.1 Сутність, складові та функції регіональної мережі банку…… 10 1.2 Система управління регіональною мережею банку……….….
Науково методологічні основи дослідження регіональних систем розселення 1.1. Сутність регіональної системи розселення 1.2. Історичні аспекти розселення людей 1.3.
Теорія і практика організації регіонального управління…………….…6 1.1. Сутність регіонального управління……………………………………………6 1.2. Методи, принципи і структура управління регіональним розвитком…..….11 Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 1.1. Цілі, принципи та завдання державної регіональної фінансової політики 1.2.
Національна економіка і регіональна політика……………………… 4 ІІ. Роль регіонів у становленні національної економіки України……... 8 ІІІ. Політика сприяння регіонального розвитку у національний рівень…………………………………………………………………………….
...забезпечення органів державної влади на регіональному рівні Розділ 2 інформаційно аналітичний супровід регіональних цільових програм як напрям діяльності районної державної адміністрації 2.1.
Аналіз регіональної політики зайнятості населення 3.1. Регіональна політика зайнятості м. Рівне 3.2. Основні тенденції соціально економічноо розвитку регіону та розвитку ...
Створення інформаційних ресурсів регіональних інформаційних порталів………………………………………………………..5. 1.1. Поняття, значення, завдання та функції інформаційних порталів………………………………………………………….5. 1.2. Види регіональних інформаційних порталів………………...10. Розділ ІІ.
Регіональна політика Франції у сфері охорони довкілля та реалізації сталого розвитку. 3. Французька національна стратегія сталого розвитку та її цілі. 4. Регіональна політика сталого розвитку на прикладі ...
Сутність та значення екології в регіональному розвитку 5 2. Основні складові еколого економічної системи 8 3. Сучасні екологічні проблеми України 16 4. Роль екологічних знань у регіональному розвитку 23 5.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 6 1.1. Місцеві бюджети як фінансова основа місцевого самоврядування 6 1.2. Економічний зміст і структура місцевих бюджетів ... Сутність бюджетного планування на регіональному рівні 16 1.4 Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів 18 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ 21 2.1.
“Основні напрямки удосконалення системи соціального захисту ветеранів війни на регіональному рівні” Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Проблеми ветеранів і соціальна справедливість в ...28 РОЗДІЛ 2 Модель Комплексної регіональної програми соціально Медичного забезпечення ветеранів війни 33 2.1. Роль комплексної програми соціально медичного забезпечення ветеранів війни 33 2.2.
Вступ Розділ І. Вплив ЗМІ на формування здорового способу життя молодої особистості 1.1.... Проблема висвітлення молодіжної тематики регіональними мас медіа ( на матеріалі Донецького регіону) Висновки Список використаної литератури Додатки
План. 1. Загальна характеристика регіону. 2. Нормативно правова база регіону. 3. Структура РІС Донбасу. 4.
Розділ І. Предмет і завдання курсу 3 1. Предмет курсу 3 2. Завдання курсу 11 Розділ ІІ.
Суб’єкти та об’єкти регіонального управління. 4. Охарактеризувати основні принципи управління регіональним соціально економічним розвитком. 5. Розкрити зміст та навести приклади дії принципу узгодження інтересів ...
Сутнісна характеристика регіонального управління……………...……6 1.1. Поняття та сутність регіонального управління…………………………...…..6 1.2. Механізм регіонального управління………………………………………..….9 Розділ 2.
...ОБЛАСТІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 52 2.1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Сумської області 52 2.2. Роль регіональних органів влади у розвитку зовнішньоекономічної діяльності ...
...єдиного економічного простору, механізмів формування регіональних ринків і процесів розвитку міжрайонних та внутрішньорайонних зв’язків Question 2 До методів, які використовуються для обґрунтування розміщення продуктивних сил, ... регіональна інтеграція та комплексність d. пропорційне розміщення продуктивних сил Question 12 Зазначте, який із наведених показників найточніше відображає трудомісткість продукції: a.
національна, міжнародна, міждержавна, регіональна b. національна, регіональна, міжнародна c. національна, державна, міжнародна d. національна, міжнародна Question 21 Галузева стандартизація – це: a.
...до: мікроекономічного аналізу; галузеваго аналізу; регіонального аналізу; жодний варіант невірний 61. Аналіз ВВП відносіть до: макроекономічного аналізу; галузеваго аналізу; регіонального аналізу; жодний варіант невірний 62.
Проблемна ситуація Роль структурних фондів ЄС в подолання регіональної асиметрії Прагнення до постійного поглиблення інтеграційних процесів в Євросоюзі вимагає певного вирівнювання рівнів соціально економічного розвитку країн учасниць....), Європейський фонд регіонального розвитку (утворений у 1975р.) та Фінансовий інструмент орієнтації у сфері риболовства (заснований у 1993р.). Так, метою Фонду єдності є фінансова ...
Вступ 1 Наукові основи фінансово економічного розвитку регіонів в контексті державної регіональної політики 1.1 Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної системи державної регіональної політики 1.2 Теоретико наукові підходи до економічної ...
Регіонального рівню управління Question 2 До якого з аспектів організації як функції управління належить делегування: a. Вертикального поділу b.... Регіонального аспекту Question 3 Який з етапів не належить до процесу делегування: a. Доручення підлеглим індивідуальних конкретних завдань b.
...горизонтальних рівнях в розрізі окремих регіональних сегментів і сфер фінансової діяльності інститутів фінансового ринку. Отже, фінансова установа, щоб досягти конкурентних переваг на регіональному фінансовому ринку України, повинна встановлювати ...
Основні принципи регіонального самоврядування. 3. Сучасні концепції регіонального самоврядування, їх вплив на практику державотворення в Україні. Тема 4 1.
...характеризують участь окремих районів у регіональному розподілі ресурсів; б) міжрегіональних зв’язків, які характеризують участь окремих районів у регіональному формуванні ресурсів; в) вивозу ресурсів за межі ...
...можливої як загальної, так і регіональної банківської кризи. Фінансову безпеку характеризують і такі показники, як розмір чистих внутрішніх активів НБУ (розмір грошової маси і розмір емісій) ...наявні проблеми, пов’язані з регіональним розміщенням підрозділів ФКУ та недостатнім контролем за кредитами, що ними надаються; ускладнення із просуванням на ринок специфічних банківських продуктів.
Поняття регіону, регіональної економіки та регіональної політики. Економічне районування та регіональна організація господарства. Задача 1. Оцінити інвестиційну та виробничу привабливість регіону України та ...
Створення і початок діяльності Центральноукраїнського регіонального навчального центру 1.2. Нові цілі Програми партнерства громад 1.3. Шляхи залучення ширшої аудиторії 1.4.... Інформаційні технології мережі регіональних навчальних центрів 3.3. Додаткові засоби підготовки документа Висновки Додатки Удосконалення системи освіти, робота по її наближенню до суспільних потреб ...
Теоретична частина Процеси глобалізації, регіональної дезінтеграції та реінтеграції стають дедалі інтенсивнішими і значною мірою дають поштовх до посилення співпраці на азійський просторі.... Це регіональна міжнародна організація, заснована в 2001 р. лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизії й Узбекистану. Загальна територія країн що входять до ...
реалізація завдань державної регіональної політики d. вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів e. забезпечення обороноздатності країни ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question ... Сутність регіональної фінансової політики і роль місцевих органів влади в її реалізації 11. Характеристика фінансового механізму на місцевому рівні 12.
регіональний b. професійно кваліфікаційний c. медико біологічний Question 6 Конкурентні переваги трудового потенціалу працівника поділяють на такі групи: a.... регіональним c. економічним Question 3 Алгоритм визначення загальної ефективності господарювання має такий вигляд: a. Ефективність = Результати – Витрати b.
Зробіть аналіз регіональних факторів та стану зайнятості по Вашій області. 7. Розкрийте поняття « інфраструктура ринку праці» використовуючи різні висловлювання до нього. 8. В чому полягає особливість інфраструктури регіонального та місцевого ринку праці?
Цей потенціал розподілено між основними регіональними та міжгалузевими комплексами, найбільшими серед яких є паливно енергетичний, металургійний, машинобудівний, агропромисловий, хімічний. 6. Зовнішньоекономічний потенціал....структуру національної економіки, галузеву структуру, регіональну структуру. Відтворювальна структура характеризує співвідношення окремих компонентів валового випуску, за вартістю або за матеріально речовим складом.
...3 Система показників оцінки стану регіонального ринку інсуліну Таблиця 3.4 Групування регіональних ринків інсуліну за рівнем соціально економічного розвитку (2004 2006 рр.) Таблиця 3.5.
...3 Система показників оцінки стану регіонального ринку інсуліну Таблиця 3.4 Групування регіональних ринків інсуліну за рівнем соціально економічного розвитку (2004 2006 рр.) Таблиця 3.5.
...продукції можна за допомогою відкриття регіональних представництв у тих регіонах України, де продукція користується найбільшим попитом, а саме, Київ, Кіровоград, Лубни, Кривий ріг, Харків, Чернігів, Житомир....конкурентного профілю підприємства як на регіональному так і на міжрегіональному ринку. Аналіз цін на сировині показав, що найефективніша для підприємства закупівля худоби у населення ( на ринку ) ...
...економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль ... В) активна регіональна політика держави, завданням якої є надання істотного динамізму регіональному соціально економічному розвитку шляхом більш повного та ефективного залучення у господарський ...
...економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль ... В) активна регіональна політика держави, завданням якої є надання істотного динамізму регіональному соціально економічному розвитку шляхом більш повного та ефективного залучення у господарський ...
...економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль ... В) активна регіональна політика держави, завданням якої є надання істотного динамізму регіональному соціально економічному розвитку шляхом більш повного та ефективного залучення у господарський ...
...3 Система показників оцінки стану регіонального ринку інсуліну Таблиця 3.4 Групування регіональних ринків інсуліну за рівнем соціально економічного розвитку (2006 2008 рр.
...банку в особі філії Київського регіонального управління про видачу судового наказу про стягнення з Мілкіши К.Г. та ТОВ “Беркут” 3178,27 грн боргу....банку в особі філії Київського регіонального управління про видачу судового наказу про стягнення з Мілкіши К.Г. та ТОВ “Беркут” 3178,27 грн боргу, суддя районного ...
...банку в особі філії Київського регіонального управління про видачу судового наказу про стягнення з Мілкіши К.Г. та ТОВ “Беркут” 3178,27 грн боргу....банку в особі філії Київського регіонального управління про видачу судового наказу про стягнення з Мілкіши К.Г. та ТОВ “Беркут” 3178,27 грн боргу, суддя районного ...
оптові підприємства регіонального рівня c. оптові спеціалізовані підприємства Question 4 Організаторами оптового обороту являються : a. оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки, виставки, ... оптові підприємства регіонального рівня Question 38 Організаторами оптового обороту являються: a. оптові ярмарки, оптові ринки, агенти, брокери, комісіонери, франчайзори b.
Вступ РОЗДІЛ 1 Транскордонна співпраця як вид міжнародної діяльності на регіональному рівні 1.1 Сутність та значення транскордонної співпраці для розвитку транскордонних регіонів 1.2 Форми транскордонної співпраці 1.3 Поняття «... Вступ РОЗДІЛ 1 Транскордонна співпраця як вид міжнародної діяльності на регіональному рівні 1.1 Сутність та значення транскордонної співпраці для розвитку транскордонних регіонів 1.2 Форми транскордонної співпраці 1.3 Поняття «транскордон...
Моделювання рівня фінансово економічного розвитку регіону є необхідним етапом в процесі розробки ефективного організаційно економічного механізму управління регіональним розвитком. У процесі дослідження було з’ясовано, що на сучасному етапі ще не повністю сформований єдиний підхід щодо оціночних показників ...фінансових процесів, які відбуваються в регіональній фінансовій системі. Вона відкриває нові можливості використання фінансових ресурсів, залучення вітчизняних і зарубіжних і...
Передмови регіонального розвитку і розміщення кольорової металургії України: природно сировинні, техніко економічні, споживчі, історичні………………………………………………………...…….…….8 3. Сучасний стан розвитку виробництв кольорової металургії ... Проблеми і перспективи регіонального розвитку кольорової металургії України…………………………….………………………………………27 Висновки. …………………………………………………………………….30 Список використаної літератури…………………………….………………32
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.