Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 394 за запитом регіону

...цін для споживачів у різних регіонах країни. Цю стратегію застосовують у першу чергу для тієї сільськогосподарської продукції, яка є малотранспортабельною і швидко псується (молоко, ягоди, окремі ... Ціни у просторі (у регіонах) змінюються як функція витрат, пов’язаних із переміщенням продукції з регіонів виробництва в регіони споживання.
Завдання Відомі такі дані по двох регіонах, що входять до одного економічного району: Регіон Середня чисельність населення, тис.осіб Обсяг споживання молока і молочних продуктів, тон Базисний період (p0) Звітний період (p1) Базисний період (...і молочних продуктів за окремими регіонами і в середньому за двома регіонами за кожний період 2. Індекси середнього за двома регіонами обсягу душового споживання молока і ...
...створення малих підприємств в черкаському регіоні 2.1. Оцінка стану малого підприємництва в харчовій галузі Черкаського регіону 2.2. Показники, які характеризують стан малого підприємництва в ...
...правильну формулу індексу ефективності спеціалізації регіону: а) ; б) ; в) ; г) де Вр – витрати виробництва в регіоні; Вк аналогічний показник по країні в цілому; Ор обсяг валової (...
Регіон, області Обсяги вкладів населення в установах Ощадного банку, грн Чисельність населення, тис.чол. Коефіцієнт локалізації Відхилення від середнього Україна 242010,...в) вивозу ресурсів за межі регіону; г) ввезення ресурсів із за меж регіону; д) використання місцевих ресурсів; е) забезпечення регіону власними ресурсами Райони вивозу в межах ...
Займаючи певний сегмент в регіоні по реалізації хліба, хлібокомбінат проводить направлену маркетингову політику. Вона полягає в контролі ринку, його коливань....літній період із збільшенням чисельності регіону зростає боротьба за споживача. З цією метою хлібокомбінат Феодосії детально вивчає своїх конкурентів, а також проводить моніторинг політики цих конкурентів.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ 1.1 Характеристика ринку транспортно експедиторських послуг України 1.1.1 Аналіз сучасного стану діяльності транспортно експедиторських підприємств України 1.... ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ 1.1 Характеристика ринку транспортно експедиторських послуг України 1.1.1 Аналіз сучасного стану діяльності транспортно експедиторських підприємств України...
...обслуговуючих галузей в господарському комплексі регіону. 4. Назвати основні районоутворюючі фактори та пояснити їх вплив на формування економічного району. 5. Розкрийте основні принципи районування. 6.... Розкрити сутність управління розвитком регіонів. 2. Об’єктивна необхідність управління соціально економічним розвитком регіону. 3. Суб’єкти та об’єкти регіонального управління. 4.
Про впровадження в регіоні європейських стандартів свідчить робота головного управління економіки облдержадміністрації по створенню митного контролю експортно імпортних операцій за принципом «єдиного офісу»....продуктивності праці; зміцнення економічного потенціалу регіону до рівня найближчих сусідів з економічного співробітництва, а зрештою — до високорозвинених країн ЄС; опанування Копенгагенських критеріїв; приведення у відповідність інституційної ...
Завдання № 1 Витрати обігу роздрібної торгівлі регіону (по всіх торгових системах) склали в базисному періоді 880 млн.грош.од., в звітному – 940 млн. грош.од.... Витрати обігу споживчої кооперації регіону склали в базисному періоді 140 млн. грош.од. і в звітному – 185 млн. грош.од. Роздрібний товарообіг – відповідно 1200 млн.
Задача № 1 Відомі такі дані по країні, що складається із 10 регіонів: Таблиця 1 Вихідні дані Регіон Рівень безробіття, % Частка регіону у ЕАН, % Регіон Рівень безробіття, % Частка регіону у ЕАН, % 1 5,...
...економічних і соціальних проблем у регіоні…………………………………..…..7 Розділ 2. Особливості розмежування компетенції, функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування…….14 2.1....економічних і соціальних проблем у регіоні…...…14 2.2. Система розмежування функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування…………………………….22 Розділ 3.
: Регіон Базовий період Звітний період страхова сума страхові виплати страхова сума страхові виплати 1 90000 270 100000 250 2 65000 130 ...Визначити: 1) збитковість по кожному регіону; 2) індивідуальні індекси збитковості по кожному регіону; 3) по двох регіонах індекси середньої збитковості (змінного, фіксованого складу та структурних зрушень); ...
...площа та розподіл сільськогосподарських угідь регіону становили, млн га: Загальна земельна площа 2,0 у т. ч. сільськогосподарські угіддя 1,5 з них: рілля 1,2 сіножаті ...щодо споживання палива тепловими електростанціями регіону. Вид палива Базисний рік Звітний рік Коефіцієнт переведення в умовне паливо Вугілля, млн т 6,1 21,6 0,90 Мазут, ...
...питому вагу податкових надходжень по регіонах 2. Визначити надходження на душу населення у % до середнього рівня надходжень по регіонах 3. Згрупувати регіони за показниками надходження податкових ...
осіб) Регіон Чисельність безробітних Чисельність економічно активного населення Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період 1 161,5 146,7 4250 ...кожний період а) за окремими регіонами б) в цілому (у середньому) по двох регіонах Рівень безробіття = чисельність безробітних/чисельність економічно активного населення Задача Середньоденний виробіток робітника ...
Вступ Східна Азія це складова частина тихоокеанського регіону, підвищення ролі та значення якого у розвитку світового господарства визнане в усьому світі. Ще наприкінці XIX ст.... І справді, нині азіатсько тихоокеанський регіон перетворюється на могутню світову силу. Спеціалісти визнають, що центр інновацій економічного прогресу у світовому господарстві зміщується саме в цей регіон, ...
Трудовий потенціал регіонів України 2.1. Особливості розміщення трудових ресурсів в регіонах України 2.2. Раціональне використання трудових ресурсів в регіонах Розділ 3.
Україна та її регіони 2.1. Туристичний потенціал регіонів та їх розвиток 2.2. Прикарпаття – один із туристичних регіонів України Розділ 3.
...в: 1) одному досить обмеженому регіоні земної кулі; 2) декількох регіонах планети; 3) двох основних регіонах земної кулі; 4) одному, але доволі широкому регіоні.
...соціально економічного розвитку країни та регіону. 6. Зробіть аналіз регіональних факторів та стану зайнятості по Вашій області. 7. Розкрийте поняття « інфраструктура ринку праці» використовуючи різні висловлювання ...наведена логістична модель працевлаштування населення регіону чи для всіх регіонів вона характерна і які особливості Вашого регіону? Запропонуйте свою схему. 5.
...n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну модель залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L....n = 12 статистичних даних певного регіону. i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 5,25 9,11 7,05 16,05 2 11,...
...в: 1) одному досить обмеженому регіоні земної кулі; 2) декількох регіонах планети; 3) двох основних регіонах земної кулі; 4) одному, але доволі широкому регіоні.
...органів країн лише одного географічного регіону b. відкритою для відповідних органів країн лише одного економічного регіону c. відкритою для відповідних органів країн декількох економічних регіонів d.
...було вироблено в дев’яти регіонах. Безперечним лідером по виробництву маргаринів в Україні залишається Запорізька область, де розташований провідний виробник Запорізький МЖК....на майбутній розвиток підприємства чи регіону в цілому. Це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення поставленої мети.
...праці (річних працівників) в економіці, регіоні, видах економічної діяльності, на підприємстві визначається за формулою: де Ч – відносна економія річних працівників, осіб; Тпл – темп росту національного доходу (...Чпл – чисельність працюючих в економіці, регіоні, галузі, на підприємстві в базовому та плановому періодах (роках), осіб. a. Ч = Чпл – Чб*Тпл b.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ 6 br />br /> 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 15 br />br /> 3. ІСТОРИКО КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ 25 br />br /> 4.
Нормативно правова база регіону. 3. Структура РІС Донбасу. 4. Інвестиційна політика регіону. 5. Рівень освіти та науковий потенціал Донбасу. 6. Конкурентоспроможність Донбасу. 7.
Задача 1 Наведені такі дані про кредитування підприємств в регіоні за рік, тис.грн Номер підприємства Видано кредитів Погашено кредитів Номер підприємства Видано кредитів Погашено кредитів 1 29,6 19,...од Кількість домогосподарств, од Регіон А Регіон В До 40 22 5 40 – 60 34 12 60 – 80 72 24 80 – 100 55 56 100 – ...
Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України……........8 Розділ 2. Аналіз експорту України 2.1. Місце України в Міжнародному поділі праці (МПП)……………..….........підвищення експортного потенціалу України та регіонів 3.1. Проблема неефективної структури експорту…………………………...21 3.2. Інноваційні чинники формування експортного потенціалу……….......23 3.3.
...управління і регулювання економікою у регіоні….17 2.3. Підходи регіонального управління і регулювання…………………………..22 Розділ 3. Державна політика управління регіонами……………………….…….26 3.1.
...виробляє і пропонує в центральному регіоні України товари масового попиту. Підприємство планує вийти зі своєю продукцією в західний регіон. Оцініть, хто з точки зору витрат є ...
...екологічних, національних та інших проблем регіонів e. забезпечення обороноздатності країни ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Територіальна громада може : a. засновувати комунальні підприємства b....планами соціального та економічного розвитку регіонів 29. Форми фінансового регулювання місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин 30. Порядок внесення змін в призначені бюджетні асигнування 31.
...подорожей, що підсилюється конкуренцією серед регіонів і країн перебування. При цьому Європа залишиться найважливішим і популярним регіоном, що залучає туристів і мандрівників.
...базі 10 статистичних даних певного регіону (C, D, S, L подані в тис. $): № п/п C(1) D(1) S(1) L(1) 1 20,54 ...урахуванням технічного прогресу у виробництві регіону. Оцінити параметри моделі коефіцієнту детермінації та автокореляції за такими статистичними показниками Y, K та L за 11 років: Задача № 5 ...
...завойовників, переселялися до важкодоступних гірських регіонів, де вони корчували ліси, освоювали нові землі й будували поселення. Рятуючись від свавілля османських властей, до південно західних регіонів словацьких земель у цей період ...
...завойовників, переселялися до важкодоступних гірських регіонів, де вони корчували ліси, освоювали нові землі й будували поселення. Рятуючись від свавілля османських властей, до південно західних регіонів словацьких земель у цей період ...
...базі 10 статистичних даних певного регіону (C, D, S, L подані в тис. $): Задача № 4 Проаналізуйте класичну модель виробничої функції типу Кобба Дугласа, що описує залежність ...урахуванням технічного прогресу у виробництві регіону. Оцінити параметри моделі коефіцієнту детермінації та автокореляції за такими статистичними показниками Y, K та L за 14 років: t Y(...
...подорожей, що підсилюється конкуренцією серед регіонів і країн перебування. При цьому Європа залишиться найважливішим і популярним регіоном, що залучає туристів і мандрівників.
...середньої чисельності зайнятих у економіці регіону відповідно 1647,3 і 1632,9 тис.осіб. Ціни на продукти і послуги, що виробляються економікою регіону, зросли на 15,7% Визначте ...
...подорожей, що підсилюється конкуренцією серед регіонів і країн перебування. При цьому Європа залишиться найважливішим і популярним регіоном, що залучає туристів і мандрівників.
...2011 575982 Завдання 8 У регіоні А протягом року зареєстровано 40 умисних вбивств (разом із замахами), 82 умисних тяжких тілесних ушкодження та 15800 інших злочинів по ... В регіоні Б за той же час відповідно 33 вбивств, 100 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 3200 інших злочинів по лінії карного ...
...рівні розробити і довести до регіонів науково обгрунтовані нормативи бюджетної забезпеченості Служб на регіональних рівнях з врахуванням економічних, екологічних та природних особливостях регіонів.
...реалізації в Україні займає центральний регіон (його питома вага 60,84% в 2004 році, 64,24% в 2005 році, 60,33% в 2006 році). Інші регіони мають меншу питому вагу в ...
Регіон Густота населення, осібна 1 км2 Зайнятість працездатного населення, % Рівень злочинності на 100 000 осіб А 82,0 80,2 824 В ...та рівень злочинності в окремих регіонах характеризується даними таблиці. Регіон Щільність населення, осіб на кв.км Зайнятість працездатного населення, % Рівень злочинності випадків на 100000 осіб 1 ...
...власності на рівні частини між регіонами Тест до теми 6 Question 1 Балів: 1 Натуральне господарство характеризується тим, що воно: Виберіть одну правильну відповідь a....внаслідок постійного руху населення між регіонами і видами економічної діяльності?: Виберіть одну правильну відповідь a. структурне b. фрикційне c. циклічне d.
...загальноекономічна ситуація в країні і регіонах. 2. Нестійкість нормативно правової ба¬зи та урядові кризи. 3. Високий рівень інфляції та інфляційні очікування 4.... Недостатність інвестиційних коштів у регіонах, коливання курсу долара 6. Несприятлива криміногенна ситуація, зростання кримінальних і фінансових злочинів у кредитно фінансовій сфері. 7.
Завдання Обсяг споживання цукру в регіоні склав в базисному році 8980 тон, у звітному році порівняно з базисним він зріс на 2,5% при скороченні середньої ... Завдання Обсяг споживання цукру в регіоні склав в базисному році 8980 тон, у звітному році порівняно з базисним він зріс на 2,5% при скороченні середньої чисельності населення на 1,8% Визначте зміну обсягу споживання цукру в регіоні (в тонах) і встановіть, якою мірою воно пояснюється зміною чисельності населення,...
Задача Дані про смертність населення регіону в поточному році за окремими демографічними поколіннями такі: Демографічне покоління Середньорічна чисельність населення, тис.осіб Коефіцієнт смертності в поточному році, % ...Визначте: а) загальний коефіцієнт смертності регіону б) структуру померлих та проаналізуйте її Задача Маємо наступні дані про економічну активність населення України віком 15 70 років за ...
Військовий суд регіону (Військово Морських Сил) та його повноваження. Голова військового суду регіону (Військово Морських Сил) 2. Організація роботи військових судів 3.
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.