Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 394 за запитом регіону

Завдання 4 Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за короткостроковими кредитами характеризується такими даними Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону Галузь промисловості Заборгованість на 1.01, млн. грош. од.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти ролі кредиту в реформуванні економіки регіону 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно ..., в розрізі регіонів Таблиця 2.8 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю Таблиця 2.9 Динаміка пролонгованих і прострочених позик банку ...
...і тенденції урбанізації у різних регіонах світу ………………... 4 3. Недоліки та переваги урбанізації. Формування столичних регіонів ... 7 4. Динаміка урбанізації. Нова світова міська структура ………………... 9 5.
Екологічний стан окремих регіонів України 13 3.1. Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів 13 3.2 Донецько Придніпровський регіон 16 3.3 Екологічні проблеми ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Транскордонна співпраця як вид міжнародної діяльності на регіональному рівні 1.1 Сутність та значення транскордонної співпраці для розвитку транскордонних регіонів 1.2 Форми транскордонної співпраці 1.3 Поняття «транскордонний регіон» та «єврорегіон»: визначення змісту 1.4 Правове регулювання розвитку транскордонної ...
...Є такі дані про товарооборот регіону за звітний період (тис. ум. од.) Продавці Покупці Оптово роздрібні підприємства Споживча кооперація Управління робітничого постачання Інші торгівельні організації Населення ...коефіцієнт ланковості в цілому по регіону та для системи споживчої кооперації. 4. Задача № 18 По цеху наведені такі дані про обсяг виробництва і собівартість окремих видів ...
Інноваційна діяльність підприємств регіону та джерела фінансування 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «КРИЖОПІЛЬСКИЙ ЕЛЕВАТОР» 13 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «...досвіду фінансування інновацій на підприємствах регіону 34 3.2. Особливості використання механізмів венчурного фінансування на ТОВ «Крижопільський елеватор» 40 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48 ДОДАТКИ
...структури туристичного потоку в розрізі регіонів. ... Завд. 1 Як ми бачимо з даних, всього іноземних туристів, які прибули в Україну було 3559 осіб....все менше не досліджених туристами регіонів. Справжніх романтиків приваблюють найвіддаленіші точки Землі, гірські вершини і морські глибини. Нові туристські потреби диктують необхідність розробки відповідного їм туристського ...
Загальна характеристика рекреаційних регіонів України Карпати Полісся Причорноморське узбережжя і Крим 2.1. Туристська галузь рекреаційного комплексу України Розділ 3....соціально економічної політики держави та регіонів. Література
Загальна характеристика рекреаційних регіонів України Карпати Полісся Причорноморське узбережжя і Крим 2.1. Туристська галузь рекреаційного комплексу України Розділ 3....соціально економічної політики держави та регіонів. Необхідність пошуку раціональних шляхів активізації використання рекреаційно туристичного потенціалу диктується також перспективами економічних результатів та соціальних наслідків розвитку цього сектору ...
Потужність 5 з 15 електростанцій регіону характеризується даними, МВт: 100,200,250,300, Визначити середнє значення та його середню, граничну і відносну граничну похибки 4.... Потужність 5 з 15 електростанцій регіону характеризується даними, МВт: 100,200,250,300, Визначити середнє значення та його середню, граничну і відносну граничну похибки 6.
В регіонах проводилась відповідна робота: організовувались мітинги, акції непокори та ін. При цьому керівництво цієї партії наголошувало, що досягнення цієї мети можливе ... Але в одному з регіонів група осіб, в складі керівника 28 річного Довгополова, а також 25 річного Сінявського, 27 річного Шуляка та 24 річного Олексієнка ...
Кліматична характеристика регіону 2.4. Рекреаційно туристичний потенціал області 2.5. Діяльність Вінницького туристсько спортивного союзу (ВТСС) та Вінницького міського турклубу «Меркурій» РОЗДІЛ ...засади організації пішохідного туризму в регіоні 3.2. Цілі та задачі туристського походу 3.3. Комплектація туристської групи 3.4. Фінансування, умови розміщення команд та проведення ...
...туризму в україні і черкаському регіоні 2.1. Розвиток внутрішнього туризму в Україні в системі Акціонерного Товариства “Укрпрофтур” 2.2. Регіональні фактори розвитку внутрішнього туризму 3.... Розвиток внутрішнього туризму в черкаському регіоні 3.1. Рекреаційно природні туристичні ресурси Черкащині 3.2. Історико культурні туристичні ресурси Черкащини 3.3.
...підприємств комунальної власності в Дніпропетровському регіоні 30 2.1. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів Дніпропетровського регіону 30 2.2. Аналіз фінансового забезпечення комунальних підприємств м.
...2 Є дані про товарообіг регіону за звітний період ( млн. умовних грошових одиниць ) Покупці продавці Оптово роздрібні підприємства Оптові бази Райспожив спілка Сільпо Населення Оптово роздрібні ...коефіцієнт ланковості в цілому по регіону та для системи споживчої кооперації. Задача №3. Поставка шкіряного взуття в торговій мережі області характеризується такими даними: / умовних грошових одиниць /.
з одного регіону до іншого Question 3 Поняття „відтворення населення” означає: Виберіть одну правильну відповідь a. перевищення народжуваності над смертністю b....Поняття „регіональна демографія” та „демографія регіону” тотожні: Виберіть одну правильну відповідь a. ні b. так Question 7 Сукупність людей, у яких один і той же період ...
Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 3.1. Покращення інвестиційного клімату в Україні 3.2.... Шляхи підвищення інвестиційної привабливості регіонів ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основні тенденції соціально економічноо розвитку регіону та розвитку ринку праці у 2010 році 3.3. Удосконалення механізмів регіональної політики зайнятості населення в контексті концептуальних засад сталого ... Вдосконалення використання трудо¬вого потенціалу регіону в процесі формування ринкового середовища Висновки Список літератури Додатки
Для захисту населення регіону, розташованого навколо ЧАЕС, Міністерством охорони здоров'я встановлено тимчасові припустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію 137 та стронціа 90 у продуктах ... Завдання №2 Для захисту населення регіону, розташованого навколо ЧАЕС, МОЗ встановлені тимчасові припустимі рівні вмісту радіонуклідів (цезію 137 та стронцію 90) у продуктах харчу¬вання та ...
...області з врахуванням аграрної спрямованості регіону Розділ ііі. Шляхи вдосконалення забезпечення оборотними конштами підприємств агропромислового комплексу 3.1. Модульна система кредитно фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників 3....окремих секторів, насамперед аграрного, і регіонів економіки України. Одним із напрямів поліпшення структури банківського сектора є заходи, спрямовані на відкриття кордонів і спрощення процедури доступу філій ...
Інтеграційні об’єднання у Чорноморському регіоні. 3.3. Туреччина і Україна в контексті американсько російського суперництва у Чорноморському регіоні.
...ефективність використання аграрного ресурсного потенціалу регіону 3.1. Становлення і розвиток нових господарських структур АПК регіону 3.2. Еколого економічні засади використання аграрного ресурсного потенціалу 3....
особливістю регіону e. характеристикою комп'ютерів f. усе разом Question 8 Складовими витратами на персонал є: a. витрати на заробітну плату b.... регіону d. країни e. усе разом Question 17 На реалізацію стратегії МП впливає: a. місія b. структура управління c.
Що визначає туристську привабливість певного регіону світу? 11. Де знаходиться основний регіон сучасного міжнародного туризму? Задание 3 1. Що означає “демографічний вибух”? 2.
...основі нововведнь, до них відносять регіони високого науково технічного розвитку, технополіси, технопарки, бізнес інкубатори. В Україні створено 2 останні. В Україні технопарки створені у вигляді науково ...співвідношення валових випусків за окремими регіонами. Найважливішою є відтворювальна структура за вартістю, в якій фонд заміщення відображає всю суму матеріальних витрат і амортизації.
Поняття та склад фінансових ресурсів регіону. Фінансовий механізм регіонального менеджменту 2. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування 3. Бюджетний процес на національному і регіональному рівнях 4.... Державне регулювання розвитку регіонів 2. Територіальне планування та прогнозування
...вирішує питання розподілу ресурсів за регіонами та видами продукції. "Нестле", наприклад, на початку 80 х р. XX ст. зменшила свою залежність імпорту, змінивши асортимент, і від ...надходженням грошей із кожного географічного регіону до головної компанії. Практично, "Нестле" намагається ке всю готівку акумулювати в Швейцарії, щоб у подальшому вирішити, в якій валюті її ...
Обсяги випуску сільськогосподарської продукції в регіоні складають 350 тис. грн., обсяги експорту перевищують обсяги імпорту на 50 тис. грн. Визначити: 1) середній по регіону відсоток закупок сільськогосподарської продукції на ...
...135 122 128 Азійсько Тихоокеанський регіон 37 81 64 56 51 51 56 Інші 0,1 4,2 3,4 2,9 2,3 1,9 3,...характеризують розподіл найбільших комерційних банків регіону за розміром статутного капіталу за даними 20% механічного вибіркового спостереження: Таблиця 5.3 Статутний капітал, млн. дол.
...Виручка від реалізації сигарет по регіонам Табл. 2.6 Основні конкуренти ВАТ „Прилуки” Рис.2.1. Конкуренти підприємства по регіонам Таблиця 3.1.
...з традиційною народною іграшкою різних регіонів України. У ній використано здобутки сучасної археології, історії, фольклористики, етнології, культурології, та філософії з метою якомога повнішого розкриття образу української ...ляльки Середньої Наддніпрянщини та інших регіонів України». Ряд мистецтвознавців безпосередньо чи побічно торкались в своїх роботах теми української народної іграшки та ляльки.
...на ринки меблевої продукції інших регіонів України. Для досягнення поставлених цілей підприємства важливо знати потенційні можливості, а також слабкі сторони діяльності підприємства....них 70% зосереджено в Київському регіоні, а інші розподіляються по областях України. Обласний ринок столярних виробів має тенденцію росту. Це обумовлено ростом будівельного сектору за рахунок ...
Завдання Електробаланс народного господарства регіону характеризується такими даними: Показник Млрд. Квт. Год Вироблено електроенергії Спожито у т. ч.:  Промисловістю  сільським господарством  транспортом  іншими галузями Експорт ...
1. Міжнародні регіони тяжіння робочої сили та економічні наслідки трудової міграції. 2. Міжнародний розподіл праці. Міжнародна спеціалізація та міжнародне кооперування виробництва.
Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку фестивального туризму 2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на екологічному спеціалізованому турі та представте ...
Економіка регіону як територіально економічна система. Поняття про регіональний економічний комплекс (РЕК). 2. Розбудова інфраструктури фондового ринку. 3.
Функції регіону у Франції. 2. Регіональна політика Франції у сфері охорони довкілля та реалізації сталого розвитку. 3.
Аналіз регіону 1.1. Економіко географічне розташування………………………………...5 1.2. Основні підприємства імпортери та експортери ……………………..7 1.3.
Особливості економічного розвитку регіону 2. Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків Список використаної літератури
Індустрія туризму американського регіону. Список літератури E mail: mars1814@rambler.ru Телефон: (066)449 98 96
Загальна характеристика Хорватії як туристичного регіону Розділ 2. Хорватія, як туристичний продукт Висновок
...джерело фінансування соціально економічного розвитку регіонів 1.1 Сутність місцевих бюджетів та їх структура 1.2 Джерела та порядок формування доходів місцевих бюджетів 1.3 Видатки ...
...1 Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за короткостроковими кредитами характеризується даними: Задача 2 На лісному масиві в 500 га. Передбачається визначити загальний запас деревини.
Регіони, їх особливості 2. Економічний розвиток. Криза кріпосництва 3. Початок національно культурного відродження 4. Кирило Мефодіївське братство. Т. Г.
...економіці та в Азіатсько Тихоокеанському регіоні (АТР) 2. Галузева структура господарства 3. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків 4. Еволюція економічних моделей 4.1.
...в розвитку економіки країни та регіону 2. Характеристика об’єкту практики та основних показників його діяльності 3. Аналіз нормативно правових документів щодо діяльності підприємства 4.
Роль регіонів у становленні національної економіки України……... 8 ІІІ. Політика сприяння регіонального розвитку у національний рівень……………………………………………………………………………. 3.1 Цілі і завдання національної ...
Рекреаційне освоєння регіону 1.2. Туристичні маршрути Яремчі Розділ 2. Готелі Яремчі та надання ними послуг 2.1.
Соціально економічний розвиток регіону і його залежність від місцевих бюджетів 3. Функції місцевих бюджетів як прояв їх економічної сутності 4.
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.