Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 394 за запитом регіону

...в 2013 році від підприємств регіону від трьох податків (податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість і податку на доходи фізичних осіб) за вихідних умов ...
...Україні в контексті економічної безпеки регіонів 2.2. Практичні аспекти фінансування комунальним банком видатків місцевих бюджетів РОЗДІЛ 3. Шляхи розвитку комунальних банків в Україні 3.1.
...у контексті розвитку продуктивних сил регіону ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...бібліотеки України на розвиток бібліотек регіонів……………………………………………………..14 II. Сучасний стан Національної парламентської бібліотеки України…………………………………………………………………..17 2.1. Обмінний та резервний фонди Національної парламентської бібліотеки : сучасний стан ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі тов „тимпан” 2.1 Техніко економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка конкурентного середовища підприємств ...
...власності в АПК у досліджуваному регіоні 2.1.Загальна організаційно екононічна характеристика господарств області 2.2.Зміна форм власності на землю в процесі проведення земельної реформи ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі тов „тимпан” 2.1 Техніко економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка конкурентного середовища підприємст...
Особливості хмарності досліджуваного регіону 2.4. Швидкість і напрям вітру в Новоград Волинському районі 2.5. Ступінь забруднення атмосфери Новоград Волинського району Розділ 3.
Проблема нерозповсюдження ядерної зброї в регіонах світу ІІІ. Нерозповсюдження ядерної зброї у зовнішній політиці України 3.1. Проблема ядерної спадщини СССР в Україні 3.2.
...870 мільйонів людей в Європейському регіоні.....................................................................................15 2.1. Здоров'я молоді.........................................................................................15 2.2. Охорона здоров'я дорослих........................................................................18 Розділ ІІІ.
Проблеми залучення іноземних інвестицій в регіонах України 2.3. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності Висновки Список використаної літератури
Аукціони за масштабом охоплення регіонів поділяються на національні та міжнародні. Найбільш поширеними аукціонними товарами є хутро, немита шерсть, велика рогата худоба і коні, морська риба, ...
...використанням природного та культурного потенціалу регіону, або як форму малого підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його добробут, повніше використати ...
...СТАНОВЛЕННІ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Ощадбанк» 2.2.Аналіз системи фінансового управління ВАТ „Ощадбанк” 2.3.
...стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу ІІІ. Освіта у провідних країнах і в Україні 3.1. Протиріччя і перспективи розвитку освіти: загальне 3.2. США.
Відносини з країнами Американського регіону………………………...24 3.2. Характеристика зовнішньоекономічних відносин з Росією…………....26 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….......28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….31 ВСТУП Актуальнысть теми.
...мас медіа ( на матеріалі Донецького регіону) Висновки Список використаної литератури Додатки
Акціонерне товариство “Регіон” займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції ( зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одержана підприємством від реалізації сільськогосподарської ...
Особливості народної вишивки основних етнографічних регіонів України 4.2.Вишивка традиційної культури Тернопільщини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Динаміка показників рівня людського розвитку регіонів України в 2009 2011 роках 22 2.2.1. Здоров’я і тривалість життя в контексті людського розвитку 23 2....
Рівень розвитку хімічної промисловості по регіонах країни …... 17 3.2. Проблеми та перспективи розвитку галузі ……………………… 24 Розділ IV. ЗАКОНОДАВЧЕ І ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ……29 4....
...напрямків розвитку міст та урбанізованих регіонів 2.6. Методи комплексної гігієнічної оцінки забруднення грунту важкими металами територій промислових міст України з різним профілем виробництва Висновки Список ...
Туризм в сучасних економічних реаліях регіону Розділ 3. Пішохідний похід 1 ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки ...
Які еллінські поселення в цьому регіоні Вам відомі? Тема 2. Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець Х – середина ХІ століття). Політична роздрібленість Київської Русі (кінець ХІ – ...
Рекреаційні регіони 2.4. Рекреаційна зона РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку туризму в області Висновки Список використаної літератури Додатки
Рекреаційні регіони 2.4. Рекреаційна зона РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку туризму в Тернопільській області Висновки Список використаної літератури Додатки
Рекреаційні регіони 2.4. Рекреаційна зона РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку туризму в Тернопільській області Висновки Список використаної літератури Додатки
Рекреаційні регіони 2.4. Рекреаційна зона РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку туризму в області Висновки Список використаної літератури Додатки
...97% усіх компаній азіатсько тихоокеанського регіону та охоплюють 99,7% усіх працівників США. В Україні МСП реалізують 54,4% продукції, охоплюють 61% усіх зайнятих працівників.
21 3.1 Основні регіони розміщення транспортного машинобудування……. 21 3.2. Техніка, економічний стан……………………………………………….. 24 3.3 Проблеми і перспективи розвитку транспортного машинобудування……………………………………………………………… 29 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..
Рекреаційні регіони 2.4. Рекреаційна зона РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку туризму в області Висновки Список використаної літератури Додатки
Аналіз видів економічної діяльності та регіонів за рівнем інвестиційної привабливості 2.4. Дослідження детермінантів інвестиційної привабливості Україні та прогнозна оцінка стану ринку іноземних інвестицій Висновки до ...
Акціонерне товариство “Регіон” займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції ( зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одер¬жана підприємством від реалізації ...
Рекреаційні регіони 2.4. Рекреаційна зона РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку туризму в області Висновки Список використаної літератури Додатки
...між товарооборотом та прибутком підприемств регіону (факторна ознака – товарооборот, результативна ознака прибуток), використовуючи при цьому регресійний аналіз. Номер підприємства Товарооборот, тис.грн. Прибуток, тис.грн.
...використання трудових ресурсів в різних регіонах України………………………………………...……………………………..….….18 3.2. Пріоритетні напрямки державної політики зміцнення трудоресурсного потенціалу…………………………………………………………………………..20 Висновки…………………………………………………………………………....23
...між товарооборотом та прибутком підприємств регіону (факторна ознака – товарооборот, результативна ознака – прибуток), використовуючи при цьому регресійний аналіз. Номер підприємства Товарооборот, тис. грн Прибуток, тис.
...коштів на соціально економічний розвиток регіонів РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення фінансового контролю органів місцевого самоврядування 3.1. Стан та проблеми державного фінансового контролю на регіональному та ...
Шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку регіонів 3.3. Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...в підрозділах готельного господарства різних регіонів України Розділ 3 Шляхи вдосконалення технології прийому і розміщення туристів в підрозділах готельного господарства Висновки Список використаної літератури Додатки
...особливостей комплексного соціально економічного розвитку регіонів, а тому у 1994 р. професором Львівського національного університету О. І. Шаблієм був запропонований новий підхід до районування (регіоналізації) України.
...в країні та в окремих регіонах, а також, як у жодній іншій галузі, визначається рівнем інвестиційної привабливості галузі загалом. Рівень інвестиційної привабливості сільського господарства в Україні ...
...коштів Пенсійного фонду в Одеському регіоні РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 3.1.
...Перспективи розвитку зеленого туризму в регіоні 3.2 Розробка оздоровчого сімейного туру в Чехію 3.3 Основні напрями вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку туристичної галузі України ...
...ОРЗ та грип у нашому регіоні, мотивуючи це дотриманням лікарської таємниці. Чи правомірна така відмова? Завдання 5 Чи потрібно журналісту реєструватись у випадку використання псевдоніма?
...суспільства у різних державах та регіонах. При цьому менш розвинуті у технічному відношенні країни завдяки діяльності міжнародних правоохоронних організацій мають можливість використати досвід більш розвинутих країн ...
...молоді в даному географіч¬ному регіоні через особисте опитування вибірки споживачів. Завдання: Розробити анкету, яку можна запропонувати підприємству для проведення опитування серед молоді.
Забезпечення повної зайнятості населення даного регіону і держави в цілому Question 3 Менеджмент кризових ситуацій включає наступні етапи: a. 1. Діагностика й оцінка параметрів кризи. 2.
...4 Екологічна обстановка в промислових регіонах Луганської області 2.5 Екологічна обстановка в Донецькій області Розділ ІІІ. Описати біом, розташований поряд з навчальним закладом Визначити антропогенний ...
...завойовує ринки в нових географічних регіонах, де кожний рік і в новому районі будує склад з декількома магазинами, що розміщується навколо цього складу.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.