Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2323 за запитом результатів

Сприятливо позначається на виробничих результатах і значно підвищує якість трудового життя, приносячи додатковий економічний і соціальний ефект, використання колективних форм організації праці і демократизація керування....чи інших кількісних чи якісних результатів. Саме перевищення норми є підставою для виплати премії, тому що премія являє собою додаткову оплату за додаткову працю.
В результаті перевищення темпів росту продуктивності праці над темпами росту фондоозброєності підвищився узагальнюючий показник ефективності використання основних засобів – фондовіддачі, яка зросла на ... Кошти, отримані в результаті податкової економії, слід скерувати на розвиток і модернізацію матеріально технічної бази підприємства. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1.1.
...собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат ? 18 Наприкінці місяця списано доходи від реалізації продукції на фінансовий результат ? 19 Списано адміністративні витрати на фінансовий результат. ?
...закінчення 2006 року, але за результатами 1 півріччя можна говорити про приблизну продуктивність праці їх за рік (46,11 тис.грн....при чому найвища комплексна оцінка результатів праці та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу Цимбала В.Д.
...закінчення 2006 року, але за результатами 1 півріччя можна говорити про приблизну продуктивність праці їх за рік (46,11 тис.грн....при чому найвища комплексна оцінка результатів праці та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу Цимбала В.Д.
...впливу різних факторів на кінцевий результат; трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників; аналіз відносних ... За результатами перевірки аудитор може зробити висновки про своєчасність, повноту, об’єктивність, достовірність фінансової звітності, реальний фінансовий стан підприємства.
...спот і фьючерсному ринку, загальний результат хеджування та прокоментувати результати хеджування, якщо ціна спот на дату поставки та фьючерсна ціна на дату поставки відповідно становлять: S2 = .../т і виграш в результаті хеджування дорівню 400 гр.од.? д) навести приклад ціни спот S2 та фьючерсної ціни F2, при яких мало б місце ...
В результаті цих подій бачимо негативне явище у вигляді збільшення ступеня зносу основних засобів на 6,2 %, відповідно зменшення ступеня придатності основних ...переоцінки основних засобів ; правильність відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку ; своєчасність та правильність документального оформлення і відображення в облікових регістрах надходження і вибуття основних засобів ; ...
...це автоматизоване дію, сформоване в результаті багаторазових повторень і вправ. Навички закріплюються в результаті багаторазового виконання дії, в результаті вправ у правильному його виконанні.
...яке призводило до руйнування тканини Результат перевершив всі сподівання. Тести показали, що українці віддавали перевагу новому рідкому СМЗ пральним порошкам Тепер бренд – менеджер міг зайнятись розробкою ...її конкуренти Спочатку планувалось дочекатися результатів 12 місяців пробних продажів, а потім уже приймати рішення про експансії на інші ринки. Але розвиток подій давав підстави відмовитись ...
...для впізнання не дасть очікуваних результатів, адже відсутні гарантії достовірності результатів слідчої дії. Не дивлячись на те, що потерпілий К. наполягав на тому, що він міг ...
На основі аналізу отриманих результатів були зроблені наступні: 1) соціологічне дослідження підтвердило гіпотезу про те, що просування носить статусний характер, оскільки 70% опитаних обрали саме ...задовольняє його робота; 5) в результаті відповіді на питання респондентами, виявились такі тенденції: 60 % опитаних планують свою кар’єру, 60% бажають портапити до кадрового резерву, в ...
В результаті проведеної мною роботи були детально вивчені теоретичні та практичні аспекти, які стосуються як споживчого кредитування так і тих сфер з ... В результаті цього дослідження було визначене теперішнє положення Ощадбанку України, вивчено з якими проблемами стикається банк на даному етапі своєї діяльності, процес ...
...використання інформації, яка отримана за результатами аналізу, дає можливість прийняти обґрунтовані управлінські рішення, оцінити динаміку та перспективи зміни прибутку (доходу) підприємства, ресурси, підприємства, зміни, що відбулися ... Аналіз результатів фінансово господарської діяльності складається, зокрема, з наступних процедур: оцінка оборотності майна підприємства, оцінка виробничого потенціалу, оцінка фінансової сталості, оцінка ліквідності (...
...потребувало застосування економетричних моделей, в результаті чого зроблено висновок, про пряму залежність між собівартістю продукції і матеріальними витратами та витратами на якість продукції....продукції підприємства проведено короткий аналіз результатів його діяльності та асортименту виробленої продукції. Асортимент продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи» становить більш ніж 50 видів різноманітних напоїв у ...
Апробація і практичне значення одержаних результатів: результати дослідження можуть бути застосовані при подальших дослідженнях запозиченої лексики, а також у дидактичній практиці....новизну й практичну цінність одержаних результатів. У першому розділі "Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі" проаналізовано різні підходи щодо класифікації складу української лексики ...
Оцінка результатів праці. 5. Комплексна оцінка результатів праці і ділових якостей працівників відділу. За результатами оцінки персоналу розроблено пропозиції щодо стимулювання персоналу.
...Украине" такою, що виникла в результаті підбору, розташування твору та інших даних як об'єкт авторського права; визнати його власником авторських прав на здійснений підбір, розташування ...та інших даних, що є результатом творчої праці; визнати факт порушення його авторських прав відповідачем і на підставі статей 431, 432 ЦК України та п.п.
...реалізованої продукції на рахунок фінансових результатів 17445,3 Списано чистий дохід на рахунок фінансових результатів 30000 Визначений фінансовий результат 30000 3939 17445,3= 8615,7 8615,...
...також існує багато прикладів позитивних результатів застосування даного методу. Загальна правильність методу управління за цілями пояснюється дослідженнями в області постановки цілей і зворотнього звязку....індивід має чіткі очікування відносно результата. Відповідно теорії ймовірності, якщо люди чітко уявляють, яких результатів від них очікують, і якщо вони відчувають сильну ймовірність того, що ...
20 Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції ? 21 Відображено дохід від реалізації верстата 1800 22 Відображено податкове зобов'язання з ПДВ ?... 26 Відображено фінансовий результат від реалізації верстата ? 27 Надійшла на поточний рахунок оплата за реалізований верстат в повному обсязі ?
20 Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції ? 21 Відображено дохід від реалізації верстата 1800 22 Відображено податкове зобов'язання з ПДВ ?... 26 Відображено фінансовий результат від реалізації верстата ? 27 Надійшла на поточний рахунок оплата за реалізований верстат в повному обсязі ?
За таких результатів інвестори почувають себе більш впевненими у стабільності діяльності підприємства. Цей показник повинен бути не меншим за 0,6....маркетингу повинен проводити систематичну оцінку результатів проведення програми стимулювання. Для приваблення покупців у окремі секції магазину потрібно запровадити використання внутрішнього радіо та телебачення, що дозволить випередити ...
...процесі виробництва хімічної продукції, кінцевим результатом якої є її реалізація, на ВАТ “Азот” формуються витрати на її збут, які обліковуються на рахунку 93....перевитрат і непродуктивних витрат є результатом зниження собівартості на 26652,1 грн. Найбільшу питому вагу в 2003 році мав дохід від реалізації хімічної продукції – 71,9 %; ...
оцінка результатів b. формулювання і розробка проекту c. здійснення проекту d. експертиза проекту 13 В задачу технічного аналізу інвестиційного проекту входять: Виберіть ...за допомогою оцінки та аналізу результатів її діяльності – це: Виберіть одну правильну відповідь a. регулювання b. контроль c. мотивація d. планування 9 Управлінський процес забезпечує послідовне ...
...першій зустрічі, психологічне обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі c. первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування ТЕСТ 9 ...станами ( переживаннями, почуттями) ,які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій b. подіями життя, детермінованими з точки зору клієнта, ззовні c.
Оцінка результатів праці. 5. Комплексна оцінка результатів праці і ділових якостей працівників відділу. За результатами оцінки персоналу розроблено пропозиції щодо стимулювання персоналу: ...
Результатом аналізу повинно стати формування обґрунтованих рекомендацій щодо мінімізації зовнішніх загроз та підсилення слабких сторін підприємства, найбільш ефективної реалізації сильних сторін ...над покращенням потенціалу підприємства За результатами співставлення зовнішніх та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови конкурентної стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія ...
...до раціоналізаторства; розподіл прибутку в результаті підвищення продуктивності праці безпосередньо між працівниками підприємства. Перелік графічного матеріалу Рис.1.1 Основні теорії стимулювання праці Рис. 1.2....3.2 Система бальної оцінки результатів праці робітників Таблиця 3.3 Оцінка результатів праці робітників господарства Таблиця 3.4 Розподіл премії між працівниками Таблиця 3.3 ...
За результатами ознайомлення з обліковою політикою Черкаської універсальної контори матеріально технічного забезпечення пропонуємо внести відповідні зміни в Наказ про облікову політику: 1.... За результатами дослідження формату та статей форми №1 «Баланс» вважаємо за доцільне запропонувати: 1. у ф. №1 «Баланс» розділ ІІ пасиву «Забезпечення ...
...9 Категорична інформація формується в результаті: a. дослідження первинних документів, натуральних об’єктів та інших явищ b. певних обставин, коли не можна самостійно довести її абсолютну ... оцінка результатів діяльності c. розрахунок податкових платежів d. планування податкових платежів Question 5 Який з етапів не відноситься до проведення податковго аналізу: ...
...першій зустрічі, психологічне обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі c. первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування Тест №9 ...станами ( переживаннями, почуттями) ,які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій b. вчинками, які завжди є результатом особистісного вибору, незалежно від того, визнає це клієнт ...
Результатом підвищення кредитоспроможності з'явився ріст обсягів реалізації. Фінансова стійкість, розрахована на даних агрегованого балансу – абсолютна.... Причому результатом підвищення кредитоспроможності з'явився ріст обсягу реалізації. Коефіцієнт маневреності власного капіталу зменшився‚ значення коефіцієнта в 2000р.
...Таблиця 2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн. Таблиця 2.3 Оцінка показників ліквідності підприємства Таблиця 2.4 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства Таблиця ...році Таблиця 3.6 Фінансовий результат в 2012 році Таблиця 3.7 Фінансовий результат в 2013 2015 р. Таблиця 3.8 Прогноз руху грошових потоків на ...
...проблем; г) направлена на получение результата, удовлетворяющего материальные и духовные потребности людей; д) направлена на усвоение способов выполнения действий. Question 18 of 45 Point Value: 1 ...проблем; г) направлена на получение результата, удовлетворяющего материальные и духовные потребности людей; д) направлена на усвоение способов выполнения действий. Question 20 of 45 Point Value: 1 ...
За результатами розрахунків встановлено, що при врахуванні пропозицій по оптимізації витрат на виробництво кукурудзи Товариство в такому разі може зекономити 28 625 грн. В результаті написання даної роботи були вирішені ...
В результаті написання даної роботи були вирішені питання систематизації, розширення і закріплення теоретичних знань, визначення проблемних питань обліку, аудиту і аналізу витрат ...досягнень науково технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці. Рекомендації по збільшенню прибутку ДП, зроблені на основі отриманих результатів дослідження і можуть бути практично застосовані ...
...в експлуатацію 26 Визначити фінансовий результат роботи підприємства за місяць Бух.довідка 42518, 282, 22759, 66550, Після складання журналу господарських операцій та проведення всіх необхідних розрахунків ...погашена 30.06.11р За результатами перевірки ТОВ «Заір» нарахована пеня за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання за податком на додану вартість, що оскаржується підприємством Потрібно ...
За таких результатів інвестори почувають себе більш впевненими у стабільності діяльності підприємства. Цей показник повинен бути не меншим за 0,6....маркетингу повинен проводити систематичну оцінку результатів проведення програми стимулювання. Для приваблення покупців у окремі секції магазину потрібно запровадити використання внутрішнього радіо та телебачення, що дозволить випередити ...
Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.....664 4.1. Ознаки, види та умови конкурсів.....664 4.2. Зміна умов конкурсу та відмова від проведення конкурсу........з публічною обіцянкою винагороди за результатами конкурсу.....671 4.4. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди за результатами конкурсу.....673 Глава 38.
...2007 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, 72% в 2005 році, 4065,37% в 2006 році і 6382,25% в 2007 році)....Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу Таблиця 3.4 Основні техніко економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” Таблиця 3.5 Вихідні дані для розрахунку ...
...операцій з обліку доходів і результатів діяльності Таблиця 3.13 Документування операцій з обліку доходів і результатів діяльності Таблиця 3.14 Відображення доходів і фінансових результатів ...
удостоверение правового результата по передаче прав собственности Question 9 Что такое стоимость? a. затраты денежных средств на покупку товара b.... Бухгалтерский отчет предприятия; документы о результатах инвентаризации b. Результаты внешнеэкономической деятельности предприятия c. Акт оценки стоимости основных и оборотных фондов предприятия Question 19 Как рассчитываются в ...
Люди вважають, що поведінка є результатом свідомих цілей та намірів d. Поведінка визначена комбінацією чинників окремої особи та середовища Question 4 Вислів “зростання продуктивності на 3% ... Результат впровадження змін d. Предмет змін Question 5 Фактори, які сприяють проведенню організаційних змін: a. Опір і побоювання змін b.
Загальний результат діяльності складає +3,26% або 2,02 тис. грн. за місяць. Фактичні доходи від впровадження стратегії по підвищенню якості продукції ... В результаті вивчення теоретичних аспектів було виявлено, що конкурентоспроможність підприємства в період становлення ринкових відносин є особливо важливим показником, тому що її ...
...2007 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, 72% в 2005 році, 4065,37% в 2006 році і 6382,25% в 2007 році)....інформації для оцінки та контролю результатів господарювання, обґрунтування відповідних рішень. В результаті переходу України на ринкові умови господарювання сільськогосподарським підприємствам необхідно замінити значну частку власних коштів ...
...Question 6 Наявність і предметність результатів патентного дослідження, що використовується для реалізації проекту, визначається: a. формальною експертизою документів обґрунтування інвестицій b....виключно у порівнянні порівняння фактичних результатів реалізації інвестиційного проекту з плановими: a. так b. ні ТЕСТ 2 ДО ТЕМИ 4 Question 1 Оберіть визначення економічного змісту ...
Про це свідчить результат розрахунку двофакторної моделі Альтмана, величина якого є відємним числом, результат розрахунку пятифакторної моделі набагато вищий за нормативну величину і говорить ...
...методик є розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей працівників. Дана методика, при її правильному і ефективному застосуванні дозволить більш ефективно розподіляти фонд заробітної плати ...3.14 Система бальної оцінки результатів праці робітників Таблиця 3.15 Місячна тарифна ставка Таблиця 3.16 Місячні тарифні ставки працівників, що займають відповідні посади з ...
предполагает информирование респондента о результатах тестирования b. обеспечивает право добровольно выбирать степень откровенности ответов c. позволяет выяснить, насколько ясно сформулированы предлагаемые вопросы d.... при выплате процента от результата d. при фиксированной оплате КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 11 Question 1 Многофункциональность проблемы это: a. проблема управления, которая затрагивает одно из подразделений ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.