Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2323 за запитом результатів

определение финансового результата Question 9 Дані про надані послуги формуються у довіднику: a. Номенклатура b. Необоротні активи c....результати в режимі визначення фінансових результатів b. Фінансові результати в режимі закриті 8 класу рахунків c. Фінансові результати в режимі закриття 9 класу рахунків Question 10 ...
...бухгалтерські проведення необхідно зробити за результатом аудиторської перевірки? Завдання 1 Технологу Тарасенко І. М. надається відпустка; 24 календарних дня. Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється з розрахунку ...бухгалтерські записи необхідно зробити за результатами аудиторської перевірки? Завдання 1 Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, якщо перша подія відвантаження товарів ...
На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: 1.1.6.1. Бере участь чи ні населення в процесі інвестування в 2006 році, використовуючи ... Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізованого періоду. 3.1.3. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВНП за 5 років аналізованого періоду.
На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: 1.1.6.1. Бере участь чи ні населення в процесі інвестування в 2006 році, використовуючи ... Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізованого періоду. 3.1.3. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВНП за 5 років аналізованого періоду.
На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: 1.1.6.1. Бере участь чи ні населення в процесі інвестування в 2006 році, використовуючи ... Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізованого періоду. 3.1.3. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВНП за 5 років аналізованого періоду.
На підставі проведеного дослідження фінансових результатів діяльності державного підприємства ТОВ“ Вітал Агро” в конкретних умовах господарювання виявлено ряд переваг та недоліків фінансово господарської діяльності....тим самим досягло певних позитивних результатів. Негативним моментом для фінансових результатів є те, що підприємство у 2004 році мало збиток у розмірі 1,3 тис. грн.
На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: 1.1.6.1. Бере участь чи ні населення в процесі інвестування в 1996 році, використовуючи ... Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізуємого періоду. 3.1.3. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВНП за 5 років аналізуємого періоду.
На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: 1.1.6.1. Бере участь чи ні населення в процесі інвестування в 1996 році, використовуючи ... Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізуємого періоду. 3.1.3. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВНП за 5 років аналізуємого періоду.
На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: 1.1.6.1. Бере участь чи ні населення в процесі інвестування в 1996 році, використовуючи ... Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізуємого періоду. 3.1.3. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВНП за 5 років аналізуємого періоду.
...общей деятельности людей и практическим результатам, в которых воплощается их творческие силы и способности, называется: а) анализом результатов деятельности б) социометрией в) референометрией г) экспертным оцениванием ...взглядов и представлений, которые являются результатом исследования и осмысления сущности социально психологических феноменов б) совокупность способов и приемов исследования конкретных социально психологических явлений и процессов в) ...
...общей деятельности людей и практическим результатам, в которых воплощается их творческие силы и способности, называется: а) анализом результатов деятельности б) социометрией в) референометрией г) экспертным оцениванием ...взглядов и представлений, которые являются результатом исследования и осмысления сущности социально психологических феноменов б) совокупность способов и приемов исследования конкретных социально психологических явлений и процессов в) ...
...общей деятельности людей и практическим результатам, в которых воплощается их творческие силы и способности, называется: а) анализом результатов деятельности б) социометрией в) референометрией г) экспертным оцениванием ...взглядов и представлений, которые являются результатом исследования и осмысления сущности социально психологических феноменов б) совокупность способов и приемов исследования конкретных социально психологических явлений и процессов в) ...
Аналіз фінансових результатів та рентабельності Контрольні запитання до теми 4 1. Що таке фінансові результати діяльності підприємства? 2. Як проводиться аналіз фінансових результатів діяльності підприємства? 3.
...Підрозділи в організації створюються в результаті: a. вертикального розподілу праці b. горизонтального розподілу праці c. функціонального розподілу праці Question 14 Внутрішніми змінними в організації, згідно думки ...діяльності, що дозволяють досягти значних результатів діяльності організації d. сукупності діянь про засоби проведення виробничих проце¬сів Question 37 Об'єктом технологізації можуть бути: a.
попереднього загального ознайомлення з результатами роботи підприємства і його фінансовим станом безпосередньо за бухгалтерським балансом, а також розрахунок коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства b....язок між і зусиллями і результатами роботи, а також між результатом роботи і винагородою Question 5 Стиль лідерства „той, що бере участь” застосовується для підлеглих, які ...
Особливості оплати праці за кінцевим результатом 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності ...
Теоретичні основи аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства 1.1. Значення, задачі, мета, і джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах господарювання 1.4 Зарубіжний досвід формування прибутку підприємства 1.5 Управління формуванням та використанням прибутку підприємства Розділ 2 аналіз фінансових результатів та фінансового стану ват «смілянський цукровий ком...
...темпами росту товарообороту та інших результатів праці? 1) свідчить про зростання продуктивності праці; 2) свідчить про незмінний характер продуктивності праці; 3) питання є некоректним* встановити характер ...капіталу (ВК) торговельного підприємства за результатами індексації вартості його основних засобів, що проводиться у зв'язку з їх інфляційним знеціненням? 1)ВК зросте. 2) ВК зменшиться.
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнти ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності 1.3.6 Інтегральні коефіці...
...етапі кількісної та якісної оцінки результатів (досягнення поставлених цілей), так і на етапі прогнозування та планування грошових потоків, а також корегування планових показників відповідно до зміни ...грошовими потоками, зокрема: ретроспективний аналіз результатів фінансово господарської діяльності підприємства та визначення основних факторів формування його фінансових результатів; дослідження особливостей формування тенденцій та розвитку трендів фінансування (...
...гонорар 41 Зведений рахунок фінансових результатів 42 Y. Рахунки витрат Витрати на виплату заробітної плати 51 Телефонні витрати 52 Витрати на оренду 53 Витрати на запаси ... 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф.
...різних видів діяльності або їх результатів b. документ, який встановлює характеристики результатів діяльності c. правила щодо різних видів діяльності d. документ, який встановлює характеристики різних видів ...
сформований (розвинутий) в результаті інвестицій запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивації Question 4 Використання людського капіталу призводить до: a....потенціалу людини для досягнення економічних результатів c. реальні, ініціативні та ефективні дії підприємницьких структур і ділових людей, спрямовані на одержання позитивних результатів підприємницької діяльності Question 2 ...
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колекгшшим результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колекгшшим результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків ...
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій організації виробничої діяльності є збільшення уваги до побудови систем оплати праці за кінцеві ...оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.
...нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків ...
...нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти висновок в довільній формі по результатам перевірки Реєстр господарських операцій підприємства: Таблиця № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція ...
...стимулів системи мотивації праці та результатів діяльності персоналу підприємств Розділ 2. Аналіз наявних систем мотивації праці на ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат” 2.1....язку рівня мотивації праці та результатів фінансово господарської діяльності підприємства Розділ 3. Методичне забезпечення побудови ефективної системи мотивації праці на підприємстві 3.1.
...фінансового стану ТОВ «Златодар» за результатами аналізу звітності 3.1. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства 3.2. Розробка інвестиційного плану з метою збільшення прибутковості виробництва ...тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності. Одним з позитивних моментів є те, що у 2005 році в порівнянні з 2004 роком відбувся ріст ...
На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: 7. Побудувати стовпчикову діаграму реального ВВП за аналізований період Завдання 2.... Зробити висновки на основі одержаних результатів щодо економічного стану країни внаслідок безробіття Завдання 4. Вплив інфляції на перерозподіл доходів Група населення (пенсіонери, державні службовці, особи, які ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.