Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2323 за запитом результатів

...виробництва — це комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу. Економічний ефект відображає різноманітні вартісні показники, що характеризують проміжні ... В результаті виконаної роботи було обґрунтовано доцільність розширення виробничої діяльності ДП "ЧАРЗ", яке буде займатися наданням послуг по ремонту легкових автомобілів та ...
...податком на прибуток підприємства в результатах наступних податкових періодів. 21.Оподаткування неприбуткових установ і організацій. 22.Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з продажу (...доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав. 24.Визначення суми процентів, сплачених платником податку за ...
В результаті дослідження теоретичних аспектів обліку запасів в бюджетних установах необхідно зазначити, що облік запасів в бюджетних установах регулюється цілим рядом законодавчо ... В результаті проведеного дослідження слід зазначити, що бюджетні установи повинні проводити інвентаризацію запасів за місцем зберігання та за матеріально відповідальними особами в ...
У результаті аналізу господарської і фінансової діяльності підприємства встановлене підприємство має достатній виробничий потенціал при забезпеченні високого рівня якісних показників продукції, що ...даного профілю, тому що в результаті цього явища відбувається збільшення кредиторської заборгованості. У ході проведеної дипломної роботи були виявлені заходи для поліпшення маркетингової діяльності підприємства.
В результаті, як дотепно зауважує П. Самуельсон, людям, які люблять яблука, ніхто не пропонує апельсини, і навпаки. Пропозиція представлена результатами господарської діяльності (виробництва), що набувають ...
...в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.
Аналіз фінансових результатів засвідчив зростання валового, операційного, прибутку до оподаткування і чистого прибутку в 2009 році і його зменшення в 2010 році, аналіз ... Таблиця 5 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства (тис.грн.) Таблиця 6 Оцінка складу фінансових результатів (тис.грн.) Таблиця 7 Динаміка прибутку до оподаткування за видами ...
У результаті аналізу господарської і фінансової діяльності підприємства встановлене підприємство має достатній виробничий потенціал при забезпеченні високого рівня якісних показників продукції, що ...даного профілю, тому що в результаті цього явища відбувається збільшення кредиторської заборгованості. У ході проведеної дипломної роботи були виявлені заходи для поліпшення маркетингової діяльності підприємства.
У результаті проведеного аналізу в роботі виявлено, що основна частка зроблених інвестицій – 96% спрямовувалася підприємствами малих форм господарювання у матеріальні активи і ... Як результат авансованих споживаних інвестицій ми пропонуємо прийняти товарну чи реалізовану продукцію. Для оцінки абсолютної ефективності проекту запропоновано використовувати показники, що відбивають ...
...ведеться оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності, складається статистична, податкова та фінансова звітність з метою надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про ... За результатами проведеного аналізу можна говорити про збільшення залишків виробничих запасів в 2009 році, хоча в 2008 спостерігалось їх значне зниження, про ...
За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки. Ситуація 2 П'ятеро підприємливих людей вирішили відкрити власну справу, що пов'язана з виготовленням жіночої ... За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки. Ситуація 4 ЧП "Альфа" виробляє один вид продукції, попит на який за останні роки знижуєіься.
...запаси надходять на підприємство в результаті їх придбання у постачальників відповідно до укладених договорів із ними, внеску засновників підприємства до статутного капіталу, обміну на неподібні активи, ... Потрібно удосконалити і оперативне виведення результатів інвентаризацій (звірки і зіставлення фактичної наявності цінностей з даними бухгалтерського обліку). Оскільки на практиці в деяких випадках облікові дані підганяються ...
...економічному аналізі використовується кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток. Аналіз і оцінка прибутку здійснюється шляхом зіставлення відповідних показників з показниками попереднього звітного періоду для того, ...Таблиця 2.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 2.7 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 2.8 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності Таблиця 2....
...тобто набувають грошової форми в результаті отриманої виручки від реалізації продукції 2. Реформування, реструктуризація економіки на ринкових засадах супроводжується зменшенням впливу держави та командно адміністративних важелів ...з економічної доцільності досягнення найліпших результатів за найменших витрат. Установлення нормативів за окремими статтями оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, ...
...існуючим підходом до визначення фінансових результатів поточної діяльності підприємства та прийнятим порядком оподаткування прибутку. Перелік витрат, що згідно із законодавчою регламентацією відносяться на собівартість продукції (витрати ...дає змогу витрачати реальний фінансовий результат діяльності підприємства. Об’єктом дослідження є Смілянське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельно виробниче підприємство „Україна”», утворено відповідно до Господарського та ...
...тобто набувають грошової форми в результаті отриманої виручки від реалізації продукції 2. Реформування, реструктуризація економіки на ринкових засадах супроводжується зменшенням впливу держави та командно адміністративних важелів ...з економічної доцільності досягнення найліпших результатів за найменших витрат. Установлення нормативів за окремими статтями оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, ...
Узагальнення результатів проведення аудиту 110 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 115 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 119 ДОДАТКИ 127 ВСТУП Актуальність теми дослідження....розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств. Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання ...
...Висновок Список використаної літератури В результаті аналізу здійснення кредитних операцій Черкась кою філією АТ “Укрінбанк” було встановлено: 1. Банк є одним з найбільших в м. Черкаси.... В результаті ризики сільського господарства перекриваються за рахунок збіль шення ставок по іншим галузевим сегментам. З іншого боку, це можна пояснити прагненням ...
...еквіваленту з урахуванням вагомості отриманих результатів чи суб’єктивної думки експерта. На даний час ЗАТ «Графія Україна» – це поліграфічне підприємство, повністю озброєне сучасною технікою, потужною науковою ... За результатами співставлення зовнішніх та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія Україна” ...
В результаті чого було розглянуто як сутність так і класифікацію витрат виробництва. Проаналізовані основні показники собівартості продукції та методика їх розрахунку....та % за кредит зменшилися в результаті збільшення обсягу випуску продукції. По всіх інших статтях були перевитрати. Це повязано з реконструкцією, оскільки планувалося провести реконструкцію за 2 ...
...повному використанні наявних ресурсів; за результатами виробничого процесу, тобто наявні та потенціальні можливості виробництва певної кількості матеріальних благ. Ресурсний підхід, зорієнтований на визначення виробничого потенціалу як ...їх впливу на показники фінансових результатів; в цілому: створення і налагодження ринкової системи управління прибутковістю підприємства, впровадження відповідних ринкових економічних методів і механізмів впливу на прибутковість ...
...виробничої діяльності ВАТ “Ювілейний”, за результатами якого встановлено успішне виконання виробничої програми по всім видам продукції. Загальний обсяг виробництва продукції у 2005 р.... За результатами дослідження ми зробили висновок, про пряму залежність між собівартістю продукції і витратами на сировину і іншими витратами.
...витрати 090 4,5 Фінансовий результат від операційної діяльності 100 52,2 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 170 52,2 Податок на прибуток від ...
...загальновиробничі витрати підприємства, визначити фінансовий результат підприємства від реалізації готової продукції за умови відсутності на підприємстві незавершеного виробництва та скласти калькуляції за елементами витрат по кожному ...готової продукції 29 Визначено фінансовий результат від операції реалізації готової продукції 30 Отримано кошти за реалізовану готову продукцію 31 Списання на витрати звітного періоду адміністративних витрат ...
...розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств. Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання ... Об’єктивна оцінка результатів діяльності підприємств базується на основі використання поняття „грошові кошти”. Вони є необхідною умовою діяльності підприємств, яка забезпечує безперервність постачання, виробництва ...
За результатами оцінки конкурентоспроможності підприємства можна зробити висновки, що при всій нестабільності ситуації зовнішнього середовища підприємство залишається успішно працюючим, здатним постійно підвищувати ... За результатами оцінки конкурентоспроможності підприємства можна зробити висновки, що при всій нестабільності ситуації зовнішнього середовища підприємство залишається працюючим, здатним постійно підвищувати свою ...
...витрати 090 4,5 Фінансовий результат від операційної діяльності 100 52,2 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 170 52,2 Податок на прибуток від ...
Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони надходять в виробниче споживання, або придбаються роздрібною торгівлею для реалізації ... За результатами дослідження теоретичних аспектів організації обліку товарних операцій та аналізу оптового товарообігу можна зробити наступні висновки: 1.
...шляхи удосконалення методики ціноутворення за результатами оцінки та подано пропозиції щодо поліпшення автоматизації обліково аналітичних процесів; – сформульовано висновки на підставі проведеного дослідження....з удосконалення методики ціноутворення за результатами оцінки, проведеної в другому розділі даної роботи та розширення аналітичних можливостей використовуваної на заводі комп’ютерної програми через введення до ...
...обліковим цінам 14100 Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції 22500 14100 Перераховано з поточного рахунку заборго ваність перед постачальником на початок місяця 5500 Нарахована заробітна ...від виконаної послуги Відображено фінансовий результат від виконаної послуги 87500 Списані витрати особи, яка знаходилась у відряджені (виправдовуючи документи надані) в т.ч.
Процесуальне оформлення результатів огляду місця події. 45. Поняття і завдання обшуку. 46. Об’єкти, види і тактичні прийоми обшуку. 47. Тактичні прийоми виїмки. 48. Фіксація результатів обшуку і виїмки. 49.
...обліковим цінам 4200 Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції 7500 4200 Перераховано з поточного рахунку заборго ваність перед постачальником на початок місяця 4500 Нарахована заробітна ...послуги 24300 4050 Відображено фінансовий результат від виконаної послуги 20250 Списані витрати особи, яка знаходилась у відряджені (виправдовуючи документи надані) в т.ч.
Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції 9250 3600 16. Перераховано з поточного рахунку заборго ваність перед постачальником на початок місяця 9000 17.... Відображено фінансовий результат від виконаної послуги 22000 27. Списані витрати особи, яка знаходилась у відряджені (виправдовуючи документи надані) в т.ч.
Між витратами та результатами діяльності підприємства існують: а) кількісні взаємозв’язки; б) вартісні залежності; в) кількісні та вартісні залежності. 12....від реалізації; в) прибуток /фінансовий результат діяльності/; г) маржинальний прибуток на одиницю продукції; д) максимально можливий маржинальний прибуток підприємства; е) маржинальний прибуток в точці беззбитковості; ж) ...
...процес визначення виробничої фінансової собівартості результату, а отже, прямих і непрямих (накладних) витрат, обліку готової продукції та інших облікових робіт, характерних для виробництва; ― з огляду на ...обчислення валового доходу і фінансових результатів діяльності; ― витрати торгівельних підприємств становлять витрати обігу, що не включають до вартості товарів, належать до витрат звітного періоду, обліковуються на ...
...добір і первинний розвиток, оцінку результатів діяльності, розвиток, оплату праці, соціально психологічну підтримку, реєстраційні та юридичні функції. Можливість функціонування всіх операційних підсистем забезпечується ресурсним блоком системи....базової) заробітної плати з урахуванням результатів аналізу ринкової вартості. Отже, за результатами проведеного аналізу було розроблено матриці стимулювання виробничих та торгових працівників підприємства з метою покращення .....
...весь процес і орієнтуватись на результат b. оперативним c. орієнтуватись на ефективність на всіх етапах економічного ланцюжка d. всі відповіді вірні Question 11 Для того, щоб ...організація мала можливість досягти запланованого результату в зовнішньому середовищі призначений: a. менеджмент b. результат c. стимул d. мотивація Question 12 На формування нової парадигми менеджменту впливає: ...
...заохочують колективізм у досягнення кінцевих результатів виробництва. Стимулювання праці – спосіб винагороди працівників за участь у виробництві, який заснований на співставленні ефективності праці та вимог технологій....підприємства, тобто залежить від кінцевого результату процесу праці. Засобом мотивації можуть слугувати не тільки гроші, але і все, що сприяє укріпленню відчуття самоповаги. 3.
...заохочують колективізм у досягнення кінцевих результатів виробництва. Стимулювання праці – спосіб винагороди працівників за участь у виробництві, який заснований на співставленні ефективності праці та вимог технологій....підприємства, тобто залежить від кінцевого результату процесу праці. Засобом мотивації можуть слугувати не тільки гроші, але і все, що сприяє укріпленню відчуття самоповаги. 3.
...процес визначення виробничої фінансової собівартості результату, а отже, прямих і непрямих (накладних) витрат, обліку готової продукції та інших облікових робіт, характерних для виробництва; ― з огляду на ...обчислення валового доходу і фінансових результатів діяльності; ― витрати торгівельних підприємств становлять витрати обігу, що не включають до вартості товарів, належать до витрат звітного періоду, обліковуються на ...
...проведено інвентаризацію основних засобів, за результатами якої виявлено три калькулятори, яких немає на балансі банку, а також один вогнегасник. Вартість одного калькулятора – 650 гривень, одного вогнегасника – ...) За результатами інвентаризації встановлено винну особу. Зробити бухгалтерські записи за результатами інвентаризації
...украинского, белорусского) происходит: а) в результате общения славянских племён до V VI вв. до н. э.; б) в результате образования древнерусской народности в пределах Киевского государства ...
Інформація, отримана в результаті всебічного аналізу діяльності підпри ємства, використовується на етапі формального планування. Компанії розроб ляють три види планів: річний, довгостроковий і стратегічний.... Результати, отримані в результаті проведення маркетингових заходів, збираються й аналізуються спеціально призначеним маркетинговим контроле ром. Це фахівець веде постійний процес зіставлення отриманих і запланованих ...
, результату не дали. М. звернувся до юридичної консультації з проханням ознайо­мити його з правами та обов'язками, належними йому щодо ... У результаті аварії пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження, деякі з них стали інвалідами 2 ї та 1 ї групи.
Результат стандартна фактична економія перевитрати М1 110 000 0,77 0,74 0,03 3300 М2 48 000 0,95 1,03 +0,08 3840 М3 ...поточний рік Елементи витрат Очікуваний результат Фактичний результат Відхилення сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % 1.
...в сукупності абсолютних показників фінансових результатів. Основний узагальнюючий показник — чистий прибуток, який підприємство отримало за звітний період. Провівши аналіз майна ВАТ „Черкасигаз”, ми побачили, що загальна ...обовязково позитивно позначилися б на результатах їх праці. В результаті проведених розрахунків, за рахунок зниження навантаження на електрообладнання, його знос зменшується на 25% * 0,84 = 21%.
...гривню випущеної продукції змінилися в результаті: підвищення обсягу випущеної продукції на 1391700 грн., відсоток відхилення дорівнює 212% до 2003 року; збільшенням загального ФОП працівників підприємства на ... У результаті проведеного аналізу можна зробити загальний висновок, що на ПКГХУЗ є резерви, які по підвищенню оплати праці за рахунок встановлення: стимулюючих ...
...основних завдань і досягло позитивних результатів. В 2002 році збільшився обсяг продукції порівнянно з 2001 роком. Це досягненно завдяки розширенню асортименту продукції....певні заходи щодо рокращення фінансових результатів. 2. Потрібно провести роботу для недопущення росту дебіторської заборгованості : потрібно визначити терміни і форму попереднього і подальшого нагадування контрагентом про ...
Облік фінансового результату і використання прибутку 52.Облік формування резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями 53....нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку 77.Порядок стягнення безнадійних кредитів. 78.Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком ...
Проще говоря, заботясь о конечном результате работы группы людей, необходимо уделять равно высокое количество внимания и тому, что они делают, как они это делают, и тому, ...данные разработки являются очень важными результатами проделанной работы, но их нельзя рассматривать как конечный продукт, готовый к использованию. Проведенное исследование является только лишь началом (отправной точкой) ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.