Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 777 за запитом рекомендації

...документаційним забезпечення; • досліджено та розроблено рекомендації щодо впровадження програмних засобів для автоматизації документаційно інформаційного забезпечення на ПФ „Арніка Люкс”. Провівши аналіз нормативно законодавчої бази фармацевтичної галузі ...дипломній роботі, можливо надати ряд рекомендацій, а саме: 1. Впровадження ПК у фармації відкриває принципово нові можливості для документаційного забезпечення управління, дає змогу піднести діяльність на ...
ООН розробляє рекомендації, конвенції, заходи, які пропонує прийняти своїм членам для подальшого включення в законодавство або введення нормативних актів....членів приймає Генеральна Асамблея за рекомендацією Ради Безпеки. Статутом передбачено також призупинення прав та привілеїв держави члена або навіть виключення за недотримання принципів Статуту.
...аналізу повинно стати формування обґрунтованих рекомендацій щодо мінімізації зовнішніх загроз та підсилення слабких сторін підприємства, найбільш ефективної реалізації сильних сторін та ринкових можливостей....та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови конкурентної стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія Україна” мають стати: – позиціонування підприємства як виробника якісної ...
...базу; галузеві стандарти і методичні рекомендації з обліку біологічних активів, витрат і доходів та визначення фінансових результатів; галузеву статистичну, фінансову та управлінську звітність; фахових бухгалтерів фінансистів, ...нормативних документів (положень і методичних рекомендацій), уточнень до діючих та звернуто увагу на необхідність розробки і впровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку.
...точніше, забезпечення практики менеджменту науковими рекомендаціями. Ґрунтуючись на цих принципах, менеджер повинний домагатися від підлеглих бажаних результатів: • наводити на думки тих, хто бідує лише в підказці; • ...тих, хто нехтує порадами, вказівками, рекомендаціями; • звільняти, якщо немає іншого засобу змусити людей підкорятися, і, навпаки, заохочувати за сумлінне виконання усіх вказівок керівника.
...пені необхідно доплатити підприємству; розробити рекомендації з виправлення помилок як у бухгалтерському, так і в податковому обліку 4) На основі проведеного аудиту визначити за балансом, які ... Розробіть рекомендації, якщо йому буде видано суму 2600 грн Проаналізуйте стан власного капіталу підприємства «Промхімсервіс» на початок і кінець звітного періоду па ...
...пені необхідно доплатити підприємству; розробити рекомендації з виправлення помилок як у бухгалтерському, так і в податковому обліку. 4) На основі проведеного аудиту визначити за балансом, які ... Розробіть рекомендації, якщо йому буде видано суму 2600 грн. Проаналізуйте стан власного капіталу підприємства «Промхімсервіс» на початок і кінець звітного періоду па ...
...співробітника кредитного відділу 3.2 Рекомендації щодо впровадження автоматизованої банківської системи для Олександрійського відділення 3070 ВАТ „Державний ощадний банк України” 3.2.1 Організація діяльності працівників ...банк України” № 3.2.3 Рекомендації щодо запровадження системи автоматизованого документообігу 3.3 Використання сучасних мультимедійних технологій в діяльності банківських установ 3.3.1 Microsoft Power ...
...компанії обіцяло виправити ситуацію, але рекомендації громадської експертизи тривалий час залишались не виконаними. Під час проведення державної екологічної експертизи зазначені рекомендації також не були враховані.
57 ВИСНОВКИ 58 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64 ВСТУП АКТУАЛЬНІСТЬ. Фізичне виховання це ефективний і економічно вигідний засіб збереження і зміцнення здоров'я ...часу є мало науково обґрунтованих рекомендацій з використання засобів легкої атлетики у фізичному вихованні школярів, які віднесені до спеціальної медичної групи.
...точніше, забезпечення практики менеджменту науковими рекомендаціями. З ґрунтовного Оксфордського словника англійської мови можна отримати такі тлумачення менеджменту: 1. спосіб, манера спілкування з людьми; 2....тих, хто нехтує порадами, вказівками, рекомендаціями; • звільняти, якщо немає іншого засобу змусити людей підкорятися, і, навпаки, заохочувати за сумлінне виконання усіх вказівок керівника
...науково методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення управління проблемними кредитами банку. Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань: комплексно обґрунтувати сутність поняття «... В третьому розділі надані рекомендації щодо проблемних кредитів та заходи щодо покращення кредитного процесу з точки зору ризиків та їх економічне обґрунтування.
Мета цієї курсової роботи: висвітлити рекомендації по устаткуванню сучасного кабінету біології, в яких відображені науково теоретичні основи організації кабінету біології з урахуванням практики передових вчителів....його меблів і пристосувань,  висловити рекомендації по устаткуванню кабінету, змісту і використовуванню живих об'єктів. Приступаючи до створення кабінету біології, вчитель перш за все по винен ...
...граматичних помилок, у формулюванні нормативних рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної норми та мають практичну цінність. Завдання: 1. вивчити мовні якості медійних текстів; 2.... сформулювати нормативні рекомендацій, що вмотивовані динамічним характером мовної норми та мають практичну цінність; 5. Зробити підсумки на основі обраної літератури.
Відповідно до рекомендацій МОП визначають такі основні фактори виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва [2]:  фізичне зусилля (переміщення вантажів ... Дати рекомендації щодо використання ергономічної контрольної карти для дослідження зовнішнього середовища оператора. Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося у рекламному агентстві РІО «Бердичів» ...
...Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг. ред. проф. І. В. Спасибо Фатєєвої. – Х....Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За ред. проф. І.В. Спасибо Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2009.
...якість аналізу і збільшить обґрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання. Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обгрунтування економічних і управлінських рішень, направлених на покращання ...Таблиця 1.3 Структура Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Рис. 1.1 Класифікація витрат виробництва Рис.
...якість аналізу і збільшить обґрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання. Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обгрунтування економічних і управлінських рішень, направлених на покращання ...Таблиця 1.3 Структура Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Рис. 1.1 Класифікація витрат виробництва Рис.
...якість аналізу і збільшить обґрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання. Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обгрунтування економічних і управлінських рішень, направлених на покращання ...Таблиця 1.3 Структура Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Рис. 1.1 Класифікація витрат виробництва Рис.
...якість аналізу і збільшить обгрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання. Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обгрунтування економічних і управлінських рішень,направлених на покращання ...різних обсягах виробництва і надано рекомендації щодо оптимального рівня виробництва. В третьому розділі даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо удосконалення калькулювання собівартості продукції.
...використання електронного документообігу, розроблени відповідні рекомендації. Автором розроблени: 1. Блок схема руху документів, що надходять до Олександрійської філії Черкаського інституту управління; 2....дає підставу визначити такі основні рекомендації щодо його вдосканалення: 1. Для передачі документів у базовий інститут і навпаки запровадити використання електронної пошти. 2.
...та конкурентоспроможності продукції та розробити рекомендації для підвищення ефективності діяльності підприємства, збільшення доходів та покращення якості продукції. Продукція Черкаського м'ясокомбінату поставляється на ринок міста Черкаси ...відсутності вітчизняної спеціальної літератури з рекомендаціями по веденню технологічного процесу, а також враховуючи численні побажання фахівців м'ясної галузі. У умови бурхливого розвитку науки і техніки ...
...стратегії діяльності авіакомпанії та дайте рекомендації щодо можливості укладання договорів про спільну експлуатацію 3 х міжнародних авіаліній української авіакомпанії А з 2 ма іноземними авіакомпаніями А1 ...оптимальні стратегії та зробити практичні рекомендації для авіакомпанії. Вихідні дані: ймовірності станів природи оцінюються відповідно параметр λ = К/100. Таблиця Вихідні дані для гри Номер авіалінії ...
...теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України. Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: – обґрунтувати ...у можливості використання теоретичних узагальнень, рекомендацій і висновків дипломної роботи для вдосконалення функціонування та оцінювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів.
...Question 1 У відповідності до рекомендацій ЮНІДО інвестиційний проект містить три фази: a. передінвестиційну, інвестиційну і експлуатаційну b. планування, виконання і завершення c.... викладаються рекомендації, необхідні для приведення очікуваного ходу виконання проекту у відповідність до плану управління проектом c. описаний план управління проектом d.
...на основі аналізу показників розробити рекомендації щодо покращання механізму управління грошовими потоками підприємства. Предметом дослідження є механізм управління грошовими потоками на підприємстві....вдосконалення управління грошовими потоками, даються рекомендації щодо ефективного управління грошовими потоками на підприємстві.
...на основі аналізу показників розробити рекомендації щодо покращання механізму управління грошовими потоками підприємства. Предметом дослідження є механізм управління грошовими потоками на підприємстві....вдосконалення управління грошовими потоками, даються рекомендації щодо ефективного управління грошовими потоками на підприємстві.
...а також в розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку валютних операцій. Для досягнення даної мети в роботі поставлені наступні завдання: – розкрити економічну сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємств ...бухгалтерськогоу обліку валютних операцій; – розробити рекомендації з удосконалення податкового й бухгалтерськогоу обліку валютних операцій. Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «Лан Україна», що складається з ...
...у визначенні шляхів та розробці рекомендацій і пропозицій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків підприємств. Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка організаційно методичних рекомендацій з удосконалення обліку, аудиту та ...
...кризи суб'єктів господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження; Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків....теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо обліку розрахунків підприємств з покупцями і замовниками обумовили вибір теми дослідження та її актуальність.
Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 1. Опрацюйте теоретичний матеріал теми №6. 2. Для виконання завдання самостійно оберіть окрему країну.... Рекомендації до підготовки практичного заняття: Завдання має бути виконано на прикладі своєї професійної діяльності. Завдання для виконання: 1. Завдання 1. 1.
...а також в розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку операцій з валютними коштами. Для досягнення даної мети в роботі поставлені наступні завдання: – розкрити економічну сутність валютних ...на матеріалах базового підприємства; – розробити рекомендації щодо удосконалення обліку і аналізу операцій з валютними коштами та контролю за їх збереженням. Об’єктом дослідження є операцій з ...
...полягає в обґрунтуванні й апробації рекомендацій щодо економічної стратегії основі ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів при обґрунтуванні програми подальшого функціонування підприємства; використання методів оцінки економічного ...матеріальних і фінансових ресурсів підприємства; рекомендації щодо підвищення стратегії управління з урахуванням принципу взаємозамінності його складових для прогнозування збалансованого розвитку підприємства.
...полягає в обґрунтуванні й апробації рекомендацій щодо стратегії адаптації фірми на ринку на основі ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів при обґрунтуванні програми подальшого функціонування підприємства; ...матеріальних і фінансових ресурсів підприємства; рекомендації щодо підвищення стратегії управління з урахуванням принципу взаємозамінності його складових для прогнозування збалансованого розвитку підприємства.
...стали основою для розробки нижченаведених рекомендацій щодо організації робочого часу. План робочого дня секретаря залежить від відповідного плану керівника. Планування необхідно здійснювати на день, тиждень, місяць, ... Дані рекомендації можуть бути корисними секретарю. Другий розділ, в якому описується аналіз організації роботи секретаря з документами.
...обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі b. первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування c....обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі c. первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування Question 28 Прояв теплоти і ...
...аналізу повинно стати формування обґрунтованих рекомендацій щодо мінімізації зовнішніх загроз та підсилення слабких сторін підприємства, найбільш ефективної реалізації сильних сторін та ринкових можливостей....та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови конкурентної стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія Україна” мають стати: – позиціонування підприємства як виробника якісної ...
...засад та обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи пенсійного забезпечення в умовах українського економічного середовища для покращення ефективності функціонування вітчизняних фінансових установ у цій сфері....що потребують нагального вирішення; – сформувати рекомендації по усуненню недоліків з урахуванням світового досвіду. Об’єктом дослідження стала система пенсійного страхування України в сучасних умовах соціально економічних ...
Які психологічні рекомендації можна запропонувати батькам для подолання негативних наслідків даного явища? 2. Американський психолог Пауль Нільсон показав п’ятьом різним групам студентів ... Сформулювати психологічні рекомендації стосовно його вибору професії. ТЕМА 10 1. Провести із собою методику “Диференціальні особливості чоловіка і жінки”. Здійснити аналіз результатів. 2.
...шкільну практику; розробці науково методичних рекомендацій для вчителів початкових класів. Апробація і практичне значення одержаних результатів: результати дослідження можуть бути застосовані при подальших дослідженнях використання міжпредметних ...дослідження направлене на розробку методичних рекомендацій щодо підвищення якості роботи над зв'язним мовленням на уроках рідної мови і читання в початковій школі.
...персоналу Черкаського асфальтобетонного заводу ряд рекомендацій з метою удосконалення ведення діяльності: усі положення повинні складатися згідно з чинним законодавством; бути уважнішими при складанні документів, дотримуватися логіки ... Розроблені зразки документів, висловлені рекомендації можуть бути корисними при складанні та веденні господарсько договірної документації як на Черкаському асфальтобетонному заводі, так і на інших підприємствах, ...
...з проханням надати їм практичні рекомендації про те, варто чи не варто віддавати дитину до школи віком до 7 років. Які психодіагностичні методики ви у даному ...надати її батькам обґрунтовані психологічні рекомендації. Задача № 14. Проаналізуйте подані нижче ситуації та визначте відповідність дій практичного психолога нормам Етичного кодексу психолога.
...діяльності підприємства та при обґрунтуванні рекомендацій по зменшенню рівня витрат в роботі були застосовані методи: індукції, спостереження, узагальнення, логічного моделювання, ідеалізації, системного підходу та аналізу. Рекомендації по зменшенню собівартості зерна кукурудзи ...
надання методичних рекомендацій щодо складання звітності b. висловленням думки стосовно відповідності звітності встановленим критеріям c. встановлення правдивості звітності Question 5 Аудит автоматизується за ... надати рекомендації щодо ведення обліку Question 11 Тести систем контролю — це a. аналіз властивого ризику і ризику системи контролю b.
надання методичних рекомендацій щодо складання звітності c. висловленням думки стосовно відповідності звітності встановленим критеріям Question 5 Аудит автоматизується за умови: a.... надати рекомендації щодо ведення обліку b. визначити процес накопичення інформації c. зібрати достатню кількість підтверджень на користь формування висновку Question 11 Тести ...
Зміст: 1. Рекомендації щодо створення ефективної рекламної кампанії 2. База підрахунків ефективності використання мас медіа Список використаної літератури
Рекомендація вин та правила подавання вин в чистому вигляді 4. Декантація вин 5. Посуд для подавання вин 6.
Практичне (ситуаційне) завдання контрольної роботи з аудиту полягає у перевірці господарських операцій, подачею рекомендацій аудитора щодо виправлення помилок в бухгалтерському обліку та підготовці аудиторського висновку за результатами аудиту господарських операцій базового підприємства (згідно варіанту ...
аналіз маркетингового планування на конкретному підприємстві, та конкретні рекомендації щодо підвищення його ефективності.
Рекомендації щодо вдосконалення існуючої технології каталогізації. 4. Переваги централізованої каталогізації. Висновок. Список використаних джерел
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.