Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3643 за запитом ресурси

...міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів 1.3.Роль ринку міжбанківського кредиту в діяльності банківської системи РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (НА МАТЕРІАЛАХ АКІБ «...роль у забезпеченні банків кредитними ресурсами в процесі управління їх ліквідністю. В Україні ця роль міжбанківського кредиту набуває особливої актуальності у зв'язку із загостренням проблеми ...
...информация выступает в роли управленческого ресурса? 4. Что представляет собой архитектура клиент сервер? 5. Опишите автоматизированные информационные системы управления (менеджмента)? 6.... Что относится к наиболее важным ресурсам проекта? 11. Перечислите основные группы данных СУП. 12. Приведите определение критического пути. 13. Опишите виды связей задач. 14.
Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.... Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.
Управління фінансовими ресурсами в установах охорони здоров’я РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 2.1.... ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 3.1. Проблеми та основні напрямки удосконалення фінансового забезпечення установ охорони здоров’я ...
...постійних джерел дешевих довгострокових фінансових ресурсів та нових способів рефінансування став одним із ключових завдань українських банківських установ, а також у цілому вітчизняного фінансового ринку....для вітчизняних банків способів залучення ресурсів, як сек'юритизація іпотечних активів, яка отримала широке розповсюдження в країнах із розвиненою ринковою економікою та була вже апробована в ...
Витрати на залучення ресурсів 813 3. Дохідні активи 22653 4. Обсяг залучених ресурсів банку 7341 Таблиця 2 Прогнозовані показники діяльності АБ «Авторитет». № пор.
...Русь" Таблиця 4 Використання трудових ресурсів на підприємстві Таблиця 5 Показники фінансової стійкості підприємства Таблиця 6 Перевірка ліквідності балансу Таблиця 7 Аналіз платоспроможності ВАТ "Русь" Рис.... Таблиця 13 Наявність ресурсів та додаткова потреба Таблиця 14 Потреба в матеріалах та умови їхнього придбання Таблиця 15 Плановий графік втілення проекту Таблиця 16 ...
Нематеріальні ресурси, як і решта ресурсів, що застосовуються в діяльності підприємства, мають бути створені або придбані підприємством.
Нематеріальні ресурси, як і решта ресурсів, що застосовуються в діяльності підприємства, мають бути створені або придбані підприємством.
2.4 Структура джерел фінансових ресурсів підприємства. 2.5 Аналіз ліквідності балансу. 2.6 Аналіз обертання оборотних коштів 2.7 Аналіз ефективності використання майна підприємства 3....наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів Основними завданнями аналізу фінансового стану є: дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства ...
...КБ ПриватБанк на ринку кредитних ресурсів………………....15 2.2.Сучасні тенденції розвитку кредитної політики ЗАТ КБ ПриватБанк……….….….20 2.3. Ефективність кредитної політики ЗАТ КБ ПриватБанк…….…................................як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Крім того, в сучасних умовах ринкової економіки для підтримки ...
...3 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємства 2.4 Внутрішня оцінка інноваційного потенціалу підприємства Розділ 3 заходи щодо покращення потенціалу тов „мітра” 3.1 Обгрунтування необхідності ...найбільш високого рівня технологій; матеріальних ресурсів для забезпечення максимальної економії і оборотності. Ефективне управління персоналом увійшло в число практичних задач, факторів, економічного успіху.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕМІТЕНТА 11 Суть, необхідність та інформаційне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості емітента 12 Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства – емітента 13 Показники аналізу інвестиційної привабливості емітента РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВАТ «ВАТУТІНСЬКЕ АТП 2362» 21 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Ватутінське АТП 2362» 22 Аналіз фінансових ...
Начальник управління земельних ресурсів області, встановивши факт надання земель у користування для зазначеної мети, виніс постанову про притягнення голови районної державної адміністрації до адміністративної ... за використання ним водних ресурсів і загальнопоширених корисних копалин. У суді Бойко Ф. пояснив, що на земельній ділянці, яка виділена йому і передана для ведення ...
...можна розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи визначається за певними системними показниками (характеристиками).” [ 15, с.48]. Банк – це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, ...
Потреба в матеріальних ресурсах на виробництво одиниці продукції: 2.1. По виробах „А”: 2.1.1. Сировина, кг 2.2.... Ціна одиниці придбаних матеріальних ресурсів(ПДВ включено в ціну), грн.: 3.1. Сировина 3.2. Комплектуючі типу „К” 4.3.
...комерційної діяльності із закупівлі матеріальних ресурсів на ЗАТ «Ерлан».......................……………………………………………………..22 2.1.1. Визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах та розробка плану їх закупівель……………………………………………….
...вище списки мали такий вигляд: Ресурси компанії Гроші 8.000 Запаси 5.000 Автомобілі (чотири, практично нові) 64.000 Приватні будинки власників компанії (три) 190.000 ...Рахунки до отримання 13.000 Ресурси разом 304.000 Зобов'язання Заборгованість заробітної плати 18.000 Податки до сплати 6.000 Рахунки до сплати 8.000 ...
...начиная с обеспечения организации необходимыми ресурсами и на протяжении их трансформации в готовые товары (услуги) c. Влияние на ход любого процесса в рамках коротких отрезков времени ...операций по обеспечению организации необходимыми ресурсами Question 9 В каком из ответов приведен перечень операционных менеджеров торгового предприятия? a. Администратор торгового зала, заведующий секцией обуви, заведующий ...
...літератури Загалом на ринку продовольчих ресурсів молоко і молокопродукти посідають значне місце. Річна норма їх споживання на людину в рік складає 350кг в перерахунку на молоко....іноземні компанії, які вкладають значні ресурси для виходу та закріплення на українському ринку молочної продукції свого бренду. Враховуючи таку ситуацію ЗАТ "Юрії"' пропонується приділити значну діяльності ...
...показники результативності роботи підприємства; д) ресурси підприємства. Обґрунтуйте свою відповідь. 5. Контролінг та управлінський облік можуть використовуватись: а) лише на промислових підприємствах та в будівельних організаціях; ... Що включає контролінг забезпечення ресурсами ? 7. В чому полягають задачі фінансового контролінгу? 8. Забезпечення ліквідності підприємства включає: а) структурну підтримку ліквідності б) поточне забезпечення ліквідності; ...
...допомогою яких банки формують свої ресурси для виконання активних операцій; б) операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для виконання кредитних операцій; в) операції, за ...
Тема 3 Механизм управления трудовыми ресурсами Задание к теме 3 1. Основываясь на метериалах темы 3 конспекта лекнций раскройте ... 2. ...систему управления трудовыми ресурсами. 3. ...
Формування попиту на трудові ресурси в умовах монополії. Граничні витрати на працю і пропозиція праці на монополістичному ринку Задача № 3 Припустимо, що цінова еластичність попиту ...умовах двосторонньої конкуренції: вона купує ресурси на досконало конкурентних ринках факторів виробництва і продає власну продукцію на досконало конкурентному товарному ринку.
...резервні) фонди за рахунок власних ресурсів і доходів. Це дорога і нераціональна форма. Дорога тому, що кожний суб’єкт повинен витрачати кошти на їх створення в ...вилучення з обігу значних фінансових ресурсів. Відтак сфера самострахування обмежена мінімальними потребами і виражається насамперед у створенні фінансових резервів суб’єк¬тами господарювання та певному резервуванні ...
Аналіз трудових ресурсів 2.2.1. Аналіз забезпеченості закладу трудовими ресурсами 2.2.2. Аналіз ефективності праці 2.3.
...виступає інструментом стихійного перерозподілу фінансових ресурсів між різними галузями економіки та групами населення, що має суттєвий, та у своїй більшості негативний вплив на фінансову систему, та ...на ринок сировину та енергетичні ресурси. Як перша так і друга група галузей є монополістами. Від їх послуг практично не можуть відмовитись як населення, так і ...
...виступає інструментом стихійного перерозподілу фінансових ресурсів між різними галузями економіки та групами населення, що має суттєвий, та у своїй більшості негативний вплив на фінансову систему, та ...на ринок сировину та енергетичні ресурси. Як перша так і друга група галузей є монополістами. Від їх послуг практично не можуть відмовитись як населення, так і ...
...іншого боку, люди як найважливіший ресурс організації мають потребу в управлінні. Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в ...
Модель кругообігу продуктів, ресурсів та доходів в ринковій ек ці. 9. Конкуренція та її функції. Типи і методи конкуренції. 10. Ринок досконалої конкуренції.... Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. ефективність.Модель циркулюючих потоків. 2. Поняття економічної моделі.Нормативний і позитивний аналіз. 3. Попит.
...обсяг виробництва, бо задіяні всі ресурси; в) неефективний обсяг виробництва, бо ресурси використовуються не повністю; г) максимальний обсяг виробництва за умови повного використання ресурсів. 4.
Охарактеризуйте модель (технологию) управления человеческими ресурсами? 4. Охарактеризуйте модель управления по целям, предложите мероприятия по внедрению этой модели в условиях Украины? 5....ресурсов; управления персоналом; управления человеческими ресурсами; управления человеком. 9. Объясните понятия «организационная культура» и «корпоративная культура». 10. Какие типы организационных культур вы знаете?
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану Підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 аналітична оцінка фінансового стану ват „паляниця” 2.1 Техніко економічна характеристика ВАТ „Паляниця” 2.2 Оцінка майнового стану та структури капіталу підприємства 2.3 Аналіз ...
...літератури Загалом на ринку продовольчих ресурсів молоко і молокопродукти посідають значне місце. Річна норма їх споживання на людину в рік складає 350кг в перерахунку на молоко....іноземні компанії, які вкладають значні ресурси для виходу та закріплення на українському ринку молочної продукції свого бренду. Враховуючи таку ситуацію ЗАТ "Юрії"' пропонується приділити значну діяльності ...
Аналіз формування банківських ресурсів 3.3. Аналіз активних операцій КБ Приватбанк 3.4. Платоспроможність та ліквідність КБ Приватбанк 3.5.... Динаміка структури банківських ресурсів КБ "Приватбанк" Таблиця 3.2.Номінальне та реальне збільшення банківських ресурсів КБ "Приватбанк " за 2002 2003 роки.
...установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через кредитний ринок проходять гро шові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населен¬ня ...цію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетво¬рення їх в реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потре¬би ...
...рахунок різного обсягу залучення змінного ресурсу, змінює денний випуск дитячих футболок так як наведено в таблиці Змінний ресурс, од. 1 2 3 4 5 6 7 ...
...продуктів процесів за рахунок централізованих ресурсів міжнародної корпорації і подальше поширення інновацій по всіх відділеннях, означає: a) Політику поліцентризму; b) Інтегровану систему технологічного розвитку; c) Політику ...d) Розподіл людських і фінансових ресурсів між відповідними відділеннями корпорації; e) Усе наведене. 5. Система тотального управління якістю містить такі ланки: a) Філософські підстави; b) Загальний ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.... Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.... Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. 34 3.1. Населення як демоекономічна категорія. 34 3.2. Соціально економічна характеристика трудових ресурсів. 38 3.3.
досягнення повної зайнятості ресурсів, b. суперечність між необмеженими людськими потребами та обмеженими ресурсами, c. які товари та послуги виробляти і в якій кількості, d.
...економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як підприємство вирішує питання управління витратами, котре передбачає пошук способів їх зниження....підприємства, що відбивають ефективність використання ресурсів; результати впровадження нової техніки і прогресивної технології; удосконалення організації праці, виробництва і керування. Управління витратами — це процес цілеспрямованого формування оптимального ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.