Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3643 за запитом ресурси

...ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я їх сутність класифікація та управління ними 1.2.
...ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1. Сутність фінансових ресурсів та їх роль в фінансово господарській діяльності підприємства 8 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів 1.1 Трудові ресурси: сутність, класифікація, використання 1.2 Матеріальні ресурси та їх використання в готельному підприємстві 1.3 Основні ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів 1.1 Сутність та класифікація трудових ресурсів 1.2 Особливості використання матеріальних ресурсів у готельному підприємстві 1.3 Показники ефективності ...
...платежів за спеціальне використання природних ресурсів 1.1 Суть та економічні передумови функціонування платежів за спеціальне використання природних ресурсів 1.2 Ретроспективний аналіз справляння платежів за ...
...основи формування та використання фінансових ресурсів підприємства 1.1. Сутність і значення фінансових ресурсів 1.2. Особливості формування та напрямки використання фінансових ресурсів на підприємстві 1....
...забезпечення та ефективності використання матеріальних ресурсів 1.1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 1.2. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів 1.3.
...ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства 1.1. Економічна сутність та склад фінансових ресурсів підприємства 1.2.Механізм формування власних фінансових ресурсів підприємства 1.3.
...платежів за спеціальне використання природних ресурсів.............................................................................7 1.1. Механізм адміністрування сплати ресурсних платежів в Україні...................7 1.2. Правове забезпечення фінансової підтримки здійснення відновлювальних та ...адміністрування платежів за спеціальне використання ресурсів.......................................................................................................................2...
...їх визначень як національних інформаційних ресурсів 1.2. Інформація як основний компонент національного інформаційного ресурсу 1.3. Сучасні актуальні проблеми національних інформаційних ресурсів 1.4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Сутність ресурсів комерційного банку 1.2. Формування власного капіталу банку, його склад і структура 1.3.
Вступ Розділ 1 Основи управління фінансовими ресурсами підприємства 1.1 Сутність та структура фінансових ресурсів підприємства 1.2 Класифікація фінансових ресурсів 1.3 Механізм управління фінансовими ресурсами ...
Вступ Розділ 1 Основи управління фінансовими ресурсами підприємства 1.1 Сутність та структура фінансових ресурсів підприємства 1.2 Класифікація фінансових ресурсів 1.3 Механізм управління фінансовими ресурсами ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РЕСУРСІВ 1.1 Поняття та джерела формування залучених (депозитних) ресурсів банку 1.2 Основні ознаки класифікації депозитних ресурсів 1.3 Інформаційне ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства 1.1 Сутність фінансових ресурсів підприємства 1.2 Джерела фінансових ресурсів 1.3 Методи і способи формування фінансових ресурсів ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Поняття про ресурси недеревної рослинності....................................................4 1.2 Історія досліджень проблеми та законодавча база.............................................5 1.3 Основні заходи зі збереження та відновлення ...1.4 Міжнародний досвід збереження ресурсів недеревної рослинності..............10 РОЗДІЛ 2 ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 2.1 Проблема використання та збереження ресурсів недеревної росл...
...забезпечення та ефективності використання матеріальних ресурсів 1.1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 1.2. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів 1.3.
Теоретичні аспекти використання трудових ресурсів………………..4 1.1 Основні характеристики, суть, склад, особливості використання трудових ресурсів в сільському господарстві……………………..4 1.2 Зміст, значення використання ...
...значення податкових платежів за використання ресурсів.................6 1.2. Економічна сутність платежів за використання ресурсів...............................10 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ЗБОРОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ.............................................................
Сутність та значення (ресурсу або забруднення) 2. Сучасні технології (або використання ресурсу, або зменшення екологічного забруднення, наприклад свинцем) 3.
ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Роль трудових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 1.1 Заробітна плата як ...
Вступ: актуальність та сучасність проблеми 1. Cтан та оцінка загроз в екологічній сфері : 1.1....конверсія Військово промислового комплексу • водні ресурси та екосистеми • земельні ресурси • корисні копалини • атмосферне повітря • рослинний світ та лісові ресурси • заповідна справа.
Фінансові ресурси і капітал підприємства 1.1. Поняття фінансових ресурсів 1.2. Поняття «капітал» 1.3. Кругообіг капіталу підприємства 1.4.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Економічна сутність та призначення фінансових ресурсів у забезпечені господарської діяльності підприємства 6 1.2.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Економічна сутність та призначення фінансових ресурсів у забезпечені господарської діяльності підприємства 6 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 1.1. ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 1.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ РИСИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління матеріальними ресурсами підприємства, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є управління матеріальними ресурсами підприємства.
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми і ... ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми і системи оплати праці 11 1.4 Порядок нарахування і виплати заробітної плати 15 1.5 Облік розрахунків із органами соціального страхування 25 2 ОБЛІК ТА...
...складу, структури та динаміки трудових ресурсів підприємства 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства 4. Шляхи підвищення ефективності формування і використання трудових ресурсів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………7 1.1. Сутність виробничих ресурсів готелю……………………………………...7 1.2. Основні фонди підприємства готельного господарства………………….18 1.3.
...динаміки, структури та руху фінансових ресурсів підприємства та джерел їх утворення 4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Список використаної літератури Перелік табличного і графічного матеріалу: ...
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 1.1 Прибуток і амортизаційні відрахування 1.2 Кредиторська заборгованість та ресурси від продажу цінних паперів 1.3 Кредит та ...
Поняття фінансових ресурсів та їх місце і роль в діяльності підприємства.......6 2.Аналіз стану фінансових ресурсів ТОВ «Торговий дім «Родоніт»...................
Поняття рекреаційних ресурсів. Аналіз рекреаційних ресурсів України 1.1. Суть поняття рекреаційні ресурси та їх характеристика 1.2.
Поняття рекреаційних ресурсів. Аналіз рекреаційних ресурсів України 1.1. Суть поняття рекреаційні ресурси та їх характеристика 1.2.
Сутність та значення трудових ресурсів підприємства 2. Організація та осблиості використання трудових ресурсів 3. Методичні підходи до оцінювання ефективності використання трудових ресурсів підприємства 4.
...системи у галузі використання природних ресурсів. 1.1 Поняття, зміст та функції дозвільних механізмів як елементів адміністративно правового режиму. 1.2. Особливості діяльності по використанню природних ресурсів як об’єкта дозвільної діяльності.
Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси 1.2.2. Водні рекреаційні ресурси 1.2.3. Лісові рекреаційні ресурси 1.2.4.
Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси 1.2.2. Водні рекреаційні ресурси 1.2.3. Лісові рекреаційні ресурси 1.2.4.
Використання природних ресурсів: організаційно правовий механізм 1.1. Принципи права користування природними ресурсами 1.2. Управління в галузі використання природних ресурсів 1.3.
Сутність аналізу трудових ресурсів підприємства 2. Завдання та джерела аналізу трудових ресурсів підприємства 3. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Темп» 4.
...ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАТЕЖІВ ЗА РЕСУРСИ 6 1.1. Сутність та розрахунок плати за землю 6 1.2. Фіксований сільськогосподарський податок 9 1.3....НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ ЗА РЕСУРСИ НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІКТОРІЯ» 19 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 19 2.2.
Теоретичні основи джерел формування фінансових ресурсів підприємств 1.1. Статутний капітал підприємства 1.2. Прибуток і амортизаційні відрахування 1.3. Позичковий капітал підприємства Розділ 2. Практичні аспекти організації фінансових ресурсів ВАТ “Шполянське АТП – 17150” 2....
Трудові ресурси та регіональні проблеми їх раціонального використання на прикладі Київської області.......................5 1.1..Сутність трудових ресурсів.....................................................................5 1.2..
...міжбанківського кредиту як джерела формування ресурсів банку 1.1. Сутність міжбанківського кредиту 1.2. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками 1.3 Методика аналізу використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку Розділ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи оцінки ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для...
...власності Українського народу на природні ресурси………………………………………………………………….....5 1.1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси…………………...….5 1.2. Сутність права власності Українського народу на ...
Особливості розміщення трудових ресурсів в регіонах України 2.2. Раціональне використання трудових ресурсів в регіонах Розділ 3. Проблема підвищення ефективності використання трудових ресурсів в ...
...характеристика права власності на природні ресурси в Україні 2. Форми права власності на природні ресурси в Україні 3. Загальна характеристика угод як підстав виникнення права власності ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.