Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3643 за запитом ресурси

фінансові ресурси b. розвинуте законодавство c. кадровий потенціал d. цілі організації e. усе разом Question 11 Бюрократична структура це: a....Зазначте рівні стратегічних змін людських ресурсів: a. у знаннях b. в уміннях c. в установках d. в поведінці Question 19 Інформаційна політика в області робочої сили ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
...товару; є) зросли ціни на ресурси; ж) знизились ціни на ресурси; з) держава ввела податок на продаж даного товару; и) держава надала дотації виробникам даного товару; ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
...комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже і рівень техніки, технології і організації виробництва. Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та ...
[Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р.
...іншого боку, люди як найважливіший ресурс організації мають потребу в управлінні. Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в ...
...іншого боку, люди як найважливіший ресурс організації мають потребу в управлінні. Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в ...
...доцільності, прийняття рішення, забезпечення інвестування ресурсами, їх раціональне використання, поточний моніторинг, своєчасне внесення змін у процес, знову обґрунтування і прийняття рішення тощо....проектів;  вивчити забезпеченість інвестиційних проектів ресурсами;  оцінити структуру інвестиційних витрат і доходів;  визначити фактичну ефективність від інвестиційної діяльності (реалізованих проектів);  визначити ефективність фінансових вкладень. 3.
...допомогою яких банк формує свої ресурси для здійснення активних операцій. Основним джерелом ресурсів комерційного банку є залучені кошти. Врешті решт, посилення взаємозв'язку між банківською діяльністю ...
...27 Динаміка і структура фінансових ресурсів підприємства Таблиця 28 Аналіз руху фінансових ресурсів в 2008 – 2010 рр., тис.грн. Таблиця 29 Аналітична таблиця для аналізу фінансових ...
...інтересів;  забезпечення ефективного розподілу фінансових ресурсів і капіталу та державного контролю за їх використанням;  забезпечення макро та мікрофінансової стабільності. Суть механізму забезпечення фінансової безпеки розкривається через ...служби покликані постійно забезпечувати фінансовими ресурсами процеси виробництва й реалізації продукції, домагатися найраціональнішого використання фінансових ресурсів, слідкувати за додержанням у всіх ланках виробництва ...
...єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. Б) статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової ...якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом.
...товариство володіє значним обсягом вільних ресурсів для покриття боргових зобов'язань. Коефіцієнти швидкої і абсолютної ліквідності зайвий раз доводять можливості підприємства вчасно повертати кошти, отримані в ...зростають витрати на завезення матеріальних ресурсів, управління постачанням; зменшуються витрати на зберігання; досягається економія капітальних вкладень; вивільняються грошові кошти; зменшується плата за кредитні ресурси.
...веде ефективну політику використання трудових ресурсів. Згідно розрахунку коефіцієнту автономії, підприємство не є фінансово стійким і нестабільне, оскільки не задовольняє нормативне значення цього показника, а саме 0,... Підприємство неефективно використовує всі наявні ресурси,а саме: швидкість обороту власного капіталу у період 2005 2007 рр. значно скоротилася ( 23,98), неефективно використовується кредитна політика фірми ...
...перспективи зміни прибутку (доходу) підприємства, ресурси, підприємства, зміни, що відбулися в них, та ефективність їх використання. 11. Деталізація аналізу бухгалтерської звітності може бути різною....підприємству потрібно встановити жорстке нормування ресурсів на виробництво з подальшим встановленням відхилень і перевитрат і впровадженню заходів по усуненню перевитрат ресурсів.
Особливості даної концепції людських ресурсів, сформульовані Е. Мейо, зводяться до наступного: 1. Більшість людей хочуть, щоб їх не лише любили й поважали, але й щоб ...та послуги і залишився один ресурс підвищення кваліфікації персоналу в сфері ділової ефективності, однак він поки що знаходиться в стадії освоєння», тобто організації в умовах конкуренції ...
фінансових ресурсів. Хоча в підприємства зростає цей коефіцієнт, він не досягає критичного значення – 2, є меншим. Коефіцієнт фінансового ризику свідчить про незначне ...технічного та інтелектуального потенціалу, майбутніх ресурсів, базової комплектації, корпоративної культури, загальної ефективності та високої результативності, високої репутації СТОВ. 12. Підвищення ділової активності, підприємницької поведінки та управлінського ...
...були схожі на розподіл кредитних ресурсів не стільки за рентабельністю їхнього розміщення, як за затвердженим планом, розробленим на основі загальнодержавних планів економічного і соціального розвитку. Оскільки кредитні ресурси перерозподілялися відділеннями загальнодержавної власності, то ...
...шляхи збільшення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства: державна підтримка виробників сільськогосподарської продукції, закупівля нового обладнання на підприємство. Всі ці пропозиції дозволять ефективніше використовувати виробничі ресурси та отримувати прибуток.
бо для покриття нестачі фінансових ресурсів фірма отримала із зовнішніх джерел кошти в такому співвідношенні: Сума додаткового фінансування = зміни активів приріст нерозподіленого прибутку – приріст кредиторської заборгованості ...задоволення потреб компанії в фінансових ресурсах, буде отримано на початку 2008 р., а не наприкінці 2007 р., то як необхідно діяти відповідно до даних звітів?
...Балів: 1 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної влади? Виберіть одну правильну відповідь a. нормативні b. духовні c. економічні d. силові e.
...Question 6 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної влади? a. нормативні b. силові c. духовні d. економічні e.
...володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності d. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості e. моральний авторитет Question 7 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної ...
...володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності Question 2 Балів: 1 Наявність яких ознак є обов'язковим для характеристики по¬няття "...Балів: 1 Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політич¬ної влади? Виберіть одну правильну відповідь a. економічні b. духовні c. нормативні d. силові e.
визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках податків для централізації грошових коштів в загальнодержавному бюджеті b. фінансове забезпечення поточної вирибничо господарської діяльності c. мобілізація фінансових ресурсів в обсягі, необхідному для фінансування ...
визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках податків для централізації грошових коштів в загальнодержавному бюджеті b. фінансове забезпечення поточної вирибничо господарської діяльності c. мобілізація фінансових ресурсів в обсягі, необхідному для фінансування ...
Поняття рекреаційно туристських ресурсів 2. Природно рекреаційні ресурси Волинської області 2.1. Загальні відомості 2.2. Геологічна будова 2.3.
Географічне положення, склад природних ресурсів та населення економічного району 1.1. Географічне положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.2. Природні умови і ресурси, їх господарська оцінка. . . . . . . . . . . . . . . .
Обчислювальні мережі в управлінні трудовими ресурсами 3. Автоматизоване робоче місце управління з праці 4. Програмне забезпечення АІС з УТР 5. Автоматизований облік трудових ресурсів 6.
...за умови цілковитого використання всіх ресурсів виробляються тільки два товари – велосипеди і пральні машини. Якщо всі ресурси будуть задіяні у виробництві велосипедів, то можна виготовити 100 ...
Науково методичні основи використання трудових ресурсів організації 1.1 Поняття, різновиди та класифікація персоналу 1.2 Основні етапи розвитку кадрового потенціалу підприємства 1.3 Теоретичні основи ...2.1 Тенденції використання трудових ресурсів в Україні 2.2 Аналіз забезпеченості підприємства кадрами 2.3 Дослідження ефективності використання трудових ресурсів підприємства ВАТ”Адінол”. 3.
Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів на підприємстві 3. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства 4. Оцінка джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства 5....інвестиційного процесу відтворення капіталу, формування ресурсів і джерел інвестування та інше. Методологічно визначено, що прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства пов’язано з розробкою інвестиційної стратегії підприємства.
Сутність стратегії управління трудовими ресурсами підприємства 1.2.Стратегічна програма дій 1.3. Функції та блоки системи управління трудовими ресурсами 1.4.
Фінансові ресурси підприємства. Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Джерела та використання фінансових ресурсів підприємства. Задача 1.
Ринки виробничих ресурсів: попит і пропозиція 2.1. Ринки основних виробничих ресурсів 2.2. Граничний продукт і граничний дохід 2.3.
ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 1.1. Земельні ресурси та їх використання…………………………………..…...5 1.2. Трудові ресурси та їх використання………………………………….
Кліматичні ресурси, ступінь комфортності території 5. Флоро фауністичне розмаїття 6. Забезпеченість туристично рекреаційними ресурсами 7. Унікальні ландшафтні об’єкти 8.
Всего 56 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Фінансові потоки поділяються на потоки приватних ресурсів та офiцiйних ресурсів за критерієм: a. з точки зору умов їх переміщення від власників до користувачів b.
Кліматичні ресурси, ступінь комфортності території 5. Флоро фауністичне розмаїття 6. Забезпеченість туристично рекреаційними ресурсами 7. Унікальні ландшафтні об’єкти 8.
Поняття, види та класифікація ресурсів………………………………...5 1.1. Поняття виробничого потенціалу підприємства……………………….7 1.3. Показники ефективності використання виробничого потенціалу……13 РОЗДІЛ ІІ.... Ефективність використання земельних ресурсів, основних засобів та ефективність управління виробництвом……………....................................26 2.3. Забезпеченість та ефективність використання трудових ресурсів.......31 РОЗДІЛ ІІІ.
Аналіз Інтернет ресурсів фірми “Санта” 5. Цінова політика фірми “Санта” 6. Оцінка діяльності Інтернет магазину фірми “Санта” 7....дослідних робіт; ринок реалізації обчислювальних ресурсів і послуг інформаційних структур; ринок інформаційних апаратних засобів; ринок інформаційних технологій; ринок інформаційних ресурсів і послуг; ринок маркетингових і консалтингових ...
...фінансових результатів та ефективності використання ресурсів підприємства 4. Організаційне і фінансове забезпечення покращення інвестиційної привабливості ВАТ «Ватутінське АТП 2362» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Оцінка інвестиційної ... Аналіз ресурсів проведено за такими етапами: аналіз основних і оборотних фондів та трудових ресурсів. Аналіз виявив наступне: необоротні активи (основні фонди) дуже ...
Туристичні ресурси та інфраструктура – головні складові розвитку туризму в Україні 1.3. Прогнози розвитку світового туризму та перспективи розвитку туризму в Україні РОЗДІЛ 2. Туристичні ресурси Криму 2.1.
...ефективного використання сировини і матеріальних ресурсів 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати 4. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції 5.
ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ДАНІЇ 2.1. Природно рекреаційні ресурси країни 2.2. Історико культурні ресурси Данії 2.3. Парк туристичних розваг „Леголенд” 3.
...на відхилення практичних витрат матеріальних ресурсів від планових. Таблиця 1 Вихідні дані Показники План Факт Відхилення 1. Затрати матеріальних ресурсів на випуск товарної продукції, тис. грн.
...особливості району 2.3 Лісові ресурси 2.4 Тваринний світ РОЗДІЛ ІІІ. ІСТОРІЯ РАЙОНУ ТА ГОЛОВНІ ІСТОРИКО – КУЛЬТУРНІ ПАМ’ЯТКИ 3.1 Культурно – історичні ресурси 3.2 Природно – заповідний фонд ...
Рекреаційні ресурси Карибського басейну. 2.2.1. Кліматоутворення 2.2.2. Водні рекреаційні ресурси. 2.2.3. Ландшафтно рекреаційні ресурси РОЗДІЛ 3.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.