Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 283 за запитом реформи

...зарубіжного досвіду щодо проведення пенсійної реформи в Україні.........................................................................................................................30 3.2. Напрями та завдання пенсійної реформи в Україні та шляхи їх удосконалення.............................................................................................................33 Висновки.................................................................................................
УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У СВІТЛІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ………....…..…........................48 3.1. Проблеми формування, складу та структури парламенту України…............48 3.2....законодавчої влади в контексті конституційної реформи……………………………………………………………………….…...63 3.4. Еволюція правового статусу народного депутата…………………………..70 РОЗДІЛ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………….........75 ВИСНОВКИ…………………………………………………...
...статусі Президента України за конституційною реформою 2006 р. Відповідь на перше питання плану передбачає аналіз чинного Закону України „Про вибори Президента України”....його повноважень в рамках конституційної реформи 2004 2006 рр. Третє питання плану вимагає аналізу ст.ст.108 111 Конституції України. Особливу увагу слід приділити підставам та ...
Уповільнення темпів реформ, а також невизначеність політичного курсу ставить Україну перед загрозою втрати шансу входження до світової спільноти. Істотним чинником проведення реформ в Україні є структурна перебудова ...
...коли в державі почнеться системна реформа житлово комунального господарства. Невдоволення станом ЖКГ та неадекватністю дій влади постійно зростає. З червня 2009 року імідж центральних органів влади ...порівнянні з місцевими в питанні реформи ЖКГ дещо покращився, головним чином за рахунок розчарування в здатності місцевих керманичів змінити ситуацію на краще. Список використаних джерел
К какому типу реформ относилась денежная реформа, связанная с введением гривни в Украине? Тема 4 1. Дайте определение понятию «система безналичных расчетов». 2.
...Президента булла спрямована на проведення реформи на селі. Але дані дії керівництва країни не дали бажаних результатіві 3 грудня 1999р. був зроблений ще одтин крок до приискорення аграрних реформ.
...Президента булла спрямована на проведення реформи на селі. Але дані дії керівництва країни не дали бажаних результатів і 3 грудня 1999р. був зроблений ще один крок до прискорення аграрних реформ: Указ Президента України “Про невідкладні ...
Деякі аспекти судово правової реформи в Україні : реальність та перспективи / Л. Грицаєнко // Право України. – 2004. – № 5. – С. 32 37. Коваленко А. А....суду – одне з завдань судової реформи / О.М. Литвак // Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції.
...на будь якому етапі ринкових реформ. Головне гнучко видозмінювати об'єкт оподаткування при змінах об'єктивних умов економічного розвитку. 6. Економію видатків бюджету може дати удосконалення ... Видатки бюджету можна скоротити внаслідок реформ військово промислового комплексу, системи державного управління, аграрного сектора і соціальної сфери, на утримання і дотування яких витрачається переважна частина державного ...
...економіки; в) можливості еволюційного здійснення реформ, які б забезпечували прогресивні соціальні перетворення; г) головною метою економічних програм є зайнятість населення, відтворення і збереження навколишнього середовища. 7....планування виробництва; г) показником соціальних реформ демократичних перетворень у рівень втручання держави в економіку; д) все вище перераховане вірно. 9. Представники лівого крила виступали за: а) ...
Бюджетний кодекс – реформа та вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні. 30.Джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів та напрямки його використання. 31....Особливі умови проведення пенсійної реформи в Україні з 2011 року. Підвищення пенсійного віку. Фінансовий аналіз 77.Необхідність і сутність фінансового аналізу 78.
Реформи 60 70 х р.р. XIX ст. 42. Економічний розвиток українських земель в пореформений період 43.... Столипінські реформи 1906 1911 р.р. 46. Україна в роки світової війни 47. Культура України у XVІІI XІX ст. 48.
Реформи освіти досвід і перспективи. Приклад України і Польщі 10.1. Економічно політичні передумови реформ: спільне і розбіжності 10.2.
Розпочаті реформи недоскона¬лі. Освіта як невід'ємна складо¬ва суспільного устрою не уник¬ла проблем. Реформа школи має як переваги, так ...
Реформа бухгалтерського обліку характеризувалась браком загальної стратегії, непослідовністю, надмірною орієнтованістю на інтереси державних фіскальних органів. Недосконалість, поспішність, а часом і помилковість ... Зазначені компоненти реформи знайшли відображення у відповідних законодавчих та нормативних актах. Водночас, триває дискусія стосовно доцільності виділення в бухгалтерському обліку підсистеми податкового обліку; • ...
...Роберт Оуен стрижнем своєї політики реформ вважав: Виберіть одну правильну відповідь a. кадрову політику b. всі відповіді правильні c. систему охорони праці d....чинника і не підтриманням його реформ b. не мали великого практичного досвіду управлінської діяльності c. всі відповіді правильні d. не погоджувалися з його системою оплати праці ...
поступова реформа як результат консенсусу влади і опозиції c. реформа згори Question 7 Який з названих нижче ознак точніше всього характеризує сутність ...
реформа згори b. поступова реформа як результат консенсусу влади і опозиції c. швидкий розпад влади, зречення престолу Question 10 Коли сформувалась ...
реформа згори c. поступова реформа як результат консенсусу влади і опозиції Question 5 Демократія це: Виберіть одну правильну відповідь a.
реализм, достаточное кадровое обеспечение, страховая реформа b. учет гендерных вопросов, достижение социального согласия, достаточное информационное обеспечение c. политика доходов, комплексность, адресность социальной помощи d. научность, пенсионная реформа, преодоления патерналистской психологии e.
...професіональні – професійні) вимоги, (помірні – помірковані) реформи, (свідоцтво – свідчення – посвідчення) про відрядження, (чисельні – численні) порушення. Доручення 4 . Оберіть правильний варіант вислову: Довіряю отримати – дозволяю отримати – доручаю одержати – ...життя суспільства, за проведення економічних реформ, які дадуть змогу Україні гідно увійти в сім’ю європейських народів. Виступи газети – завжди оперативні, актуальні, часто дошкульні, але, як ...
Реформа організації ЗЕД в Україні 16. Характеристика основних видів товарообмінних операцій 31. Необхідність та сутність міжнародного маркетингу Література
Волочна реформа – перша спроба вестернізації 2. Устава на волоки Список використаної літератури
Грошова реформа в Україні 2. Попит на грошовому ринку. Еластичність попиту на гроші Тести Задача Література
Сучасна економічна реформа в Україні, яка здійснюється у напрямі ринкових перетворень, докорінно змінює характер, принципи та процес управління.
Реформи М.Хрущова та основні політичні акції 3. Україна в період Хрущовської “відлиги” 3.1. Спроби децентралізації радянської системи 3.2.
Грошові реформи, їх цілі та види 21. Комерційні банки, їх види, призначення та функції Задача № Література
...управляти підприємством в умовах розвитку реформ в Україні 18. Стилі і методи управління: теорія і практика, їх застосування в умовах України 28.
Реформи Габсбургів та їх вплив на українську культуру 3. Культурна діяльність на Західній Україні 4. Музична культура Галичини в кінці ХІХ ...
Грошові реформи: їхня суть і спрямування 3. Монополія і конкуренція. Антимонопольна практика й антимонопольне законодавство Література
"Лісабонська стратегія" економічних і структурних реформ Висновки Список використаної літератури
Оплата праці та її реформа в Україні 1.2. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати Розділ 2.
Концепция реформ Митчелла ………………………………………... 7 Выводы …………………………………………………………………… 10 Литература ……………………………………………………………….. 12
Реформи адміністративно політичного управління 60 70 х років ХІХ ст. в Російській імперії 3. Економічний розвиток українських земель у складі Російської ...
...державної влади після запровадження конституційної реформи 1.2. Функції і повноваження КМУ Розділ 2. Конституційне регулювання порядку формування і діяльності КМУ Розділ 3.
Столипінська аграрна реформа 1906 1910 рр. та її наслідки для України 3. Перша світова війна й українське питання.
...юрисдикція у контексті судово правових реформ в Україні Розділ 2. Підвідомчість окремих видів цивільних справ 2.1. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи правотворчості в процесі здійснення судової практики 1.1 Судово правова реформа на Україні, її суть та значення 1.2 Поняття та ознаки правотворчості, її співвідношення з процесом правотворення 1.3 Функції ...
Які грошові реформи було проведено в Німеччині? 4. Тест №1 Неформальний фінансовий сектор у країнах що розвиваються: а) стимулює економічний розвиток цих країн ...
Конституційна реформа в Україні на сучасному етапі. 2. Конституційні принципи судочинства в Україні. Задача №1 До Вас за юридичною консультацією звернувся громадянин ...
Релігійна реформа Володимира Великого і укріплення державності. Вплив християнства на правову культуру Київської Русі. Висновки. Список використаної літератури.
...юстиції в умовах адміністративно правової реформи в Україні 1.3. Адміністративна юстиція: зарубіжний досвід становлення Розділ 2. Організаційно правові засади запровадження адміністративної юстиції 2.1.
Порядок прийняття виправлень та конституційні реформи 4. Конституційний контроль ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Аграрні реформи. 2. Загальна характеристика історичної школи Німеччини. 3. Умови та напрямки економічних досліджень в економічній історії та історії економічних учень. 4.
Економічні реформи ……………………………………………………... 9 4. Виборчі процеси ………………………………………………………….. 12 5. Культурний розвиток України …………………………………………... 17 Висновки …………………………………………………………………….. 22 Література …………………………………………………………………… 23
Крестьянская реформа 1861 г. Изменения правового положения крестьян 4. Использование принудительного труда в российской системе наказаний Выводы Литература
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.