Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 283 за запитом реформи

Загальні засади реформ освіти в Україні. 10. Навчання як процес пізнавальної діяльності. 11. Основні фактори і функції навчання. 12. Основні компоненти цілісного навчання.
...державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні……………………………….18 2.2. Концептуальні засади реформування місцевих органів влади та напрями регіональної політики………………………………………………………..…….23 Розділ 3.
...iнфляцiйнi фактори 2.7 Грошова реформа 1996 р. та показники iнфляцiї в 1996 2000 рр Висновок Список використанної лiтератури
...добровольного отказа // Проблеми впровадження правових реформ в Україні: Зб. наук. праць. – Х., 1996. – С. 93 96. 2. Городецький Ю.В. Мотивація поведінки при добровільній відмові // Проблеми ...
Поліцейська реформа 60х рр. ХІХ ст Розділ ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ, ФУНКЦІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ ...
...здійснення в Україні соціально економічних реформ, зміни форм власності, прискорення процесів приватизації відбулася переорієнтація функцій державних органів управління, відмова від централізованого планування.
...землю в процесі проведення земельної реформи 2.3.Права та обов’язки власників землі і землекористувачів та їх захист Висновки до Розділу 2 Розділ 3.
...грошової одиниці в процесі грошової реформи; в) додаткова грошова емісія; г) всі відповіді правильні. 3. Своїм заснуванням Донецьк(Юзівка) завдячує: а) міграції робочої сили; б) підприємницькій ...
Пенсійна реформа в Україні та її можливі наслідки 3.2. Зарубіжний досвід у реформуванні системи пенсійного забезпечення та можливість його впровадження в ...
ВСТУП Проведення ринкових реформ зумовило зміни у сфері суспільно трудових відносин, а зростання конкуренції на внутрішньому та на зовнішньому ринках праці потребує від роботодавців ...
...добровольного отказа // Проблеми впровадження правових реформ в Україні: Зб. наук. праць. – Х., 1996. – С. 93 96. 2. Дурманов Н.А. Стадии совершения преступления. – М., 1958. 3.
...той же час проблема впливу реформи на планування діяльності підприємства і на планування виготовлення окремих видів продукції, практично залишилась поза увагою аналітиків.
Фінансові та грошові реформи ХІХ ст. 3. Кредитні установи в Україні СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Проект Трудового кодексу – реформа трудового законодавства про матеріальну відповідальність сторін..………….….………………………….. 41 2.2. Особливості матеріальної відповідальності роботодавців перед працівниками в країнах членах ЄС…………………………………………… 61 ...
...земельних ресурсів в процесі аграрної реформи 2.3. Демографічно трудовий потенціал села і його використання 2.4. Матеріально технічні ресурси і технологічне оновлення виробництва РОЗДІЛ 3 ...
...здійснення в Україні соціально економічних реформ, зміни форм власності, прискорення процесів приватизації відбулася переорієнтація функцій державних органів управління, відмова від централізованого планування.
Правова реформа – визначальний фактор удосконалення законодавчого процесу ……………………………..………..………………………..................46 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...…52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….........54
Адміністративне право і адміністративна реформа Висновок Література
...статусі Президента України за конституційною реформою 2006р р. Відповідь на перше питання передбачає характеристику Президента України як одноосібного глави держави та аналіз його взаємодії з іншими ...
Основні положення податкової реформи в Україні 3.2. Основні методи боротьби органів податкової служби з незаконною мінімізацією оподаткування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...статусі Президента України за конституційною реформою 2006р р. Відповідь на перше питання передбачає характеристику Президента України як одноосібного глави держави та аналіз його взаємодії з іншими ...
...що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство
...Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. Необхідно вказати порядок формування місцевих державних адміністрацій, визначити їх склад.
...Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, ...
...економічних проблем, відсутності буржуазно демократичних реформ розширювалася і зміцнювалася база для більшовицької ідеології в Україні. Тим часом керівництво Раднаркому твердо здійснювало централізаторську діяльність у межах колишньої ...
...економіки України у контексті економічних реформ 33 3.2. Шляхи детінізації фінансових потоків 34 3.3.Напрями детінізації ринку праці 36 ВИСНОВКИ 41 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 43 ...
...Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закону «Про Кабінет Міністрів України». Необхідно вказати порядок формування Кабінету Міністрів України, визначити його склад.
...Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, ...
...Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. Необхідно вказати порядок формування місцевих державних адміністрацій, визначити їх склад.
...місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи......................................................................................................................25 Висновки....................................................................................................................27 Список використаної літератури..............................................................................29 Додатки.............................................................................
...добровольного отказа // Проблеми впровадження правових реформ в Україні: Зб. наук. праць. – Х., 1996. – С. 93 96. 3. Городецький Ю.В. Мотивація поведінки при добровільній відмові // Проблеми ...
Реформи вищого навчального закладу в контексті Болонського процесу ………………... ………………………………………………………………….59 Висновки до розділу 3……………………………………………………….......67 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………...…………………..72
...сучасному етапі 3.1 Судова реформа шляхи до вдосконалення захисту прав людини і громадянина 3.2 Актуальні проблеми верховенства права судової системи України Висновок Список використаної ...
...Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закону «Про Кабінет Міністрів України». Необхідно вказати порядок формування Кабінету Міністрів України, визначити його склад.
Реформа підприємств, яка передбачає перехід до загально¬прийнятих у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних виробничих фондів відповідно до їх ...
...Висновок Використана література Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стан фінансів держави та їх складової бюджету. Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямків ...
...результатів конституційної і кримінально правової реформ, що проводяться в країні. br />br /> Основні, початкові принципи амністії і помилування закріплені на вищому законодавчому рівні в системі цінностей ...
Сучасні зміни та реформи, що мають місце в Україні, в її соціально економічному і духовному житті, у свою чергу, викликають необхідність в правовому упорядкуванні ...
...підприємства в умовах розвитку економічних реформ; намітити напрямки оптимізації виробничого процесу на наступні роки та стабілізації фінансового стану господарства. Висновки підкріплені аналізом та розрахунками планових показників ...
...внесення коректив в політику економічних реформ, вжиття адекватних дій з боку уряду. Взагалі зараз в Україні не існує спеціалізованого державного органу, о займався б проблемами забезпечення ...
Запровадження пенсійної реформи як справедливого розподілу пенсійних коштів ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
На першому етапі реформи (1992 1993 рр.) було штучно зруйновано багато виробничих і науково виробничих комплексів, систем, які складалися з технологічно взаємоповязаних підприємств.
...історія виникнення в Україні // Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи. – Мат. наук. конф. 18 – 19 квітня 2002 р. – м. Харків. – Київ – Харків: Юрінком Інтер, 2002.
...2 Основні напрямки державно правової реформи в Україні Висновки Список використаної літератури
Утворення Ровенської області, реформи управління та перехід до однопартійності………………………………………............................ 42 3.2. Початок індустріалізації та колективізації області…………………... 46 3.3.
Конституционная реформа в Российской Федерации и пределы полномочий конституционного законодателя // Известия вузов. Правоведение. – 2001. – № 2. C. 24 31 Чиркин В.Е.
...добровольного отказа // Проблеми впровадження правових реформ в Україні: Зб. наук. праць. – Х., 1996. – С. 93 96. 3. Дурманов Н.А. Стадии совершения преступления. – М., 1958. 4.
Етапи реалізації реформ житлово комунального господарства міста Дніпродзержинська 35 3.4. Нормативно правове та інформаційне забезпечення реалізації програми реформування житлово комунального господарства міста ...
...Валентина Симоненка, сьогодні на часі реформа системи контролю державних фінансів, флагманом якої повинна стати саме Рахункова палата, як незалежний і самостійний державний орган, відповідальний тільки перед ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.