Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 5065 за запитом ринку.

...АСПЕКТИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ………………………………………………………….6 1.1. Сутність та методи цінової політики на зовнішньому ринку………….6 1.2. Методика розрахунку ціни у зовнішньо торгівельних ...
Роль, значення та особливості функціонування ринку праці на сучасному етапі 1.2. Структура ринку праці, його елементи 1.3. Типи і сегменти ринків праці РОЗДІЛ 2.
Теоретико методичні основи дослідження ринку банківських кредитів в Україні 1.1. Кредитна політика банків як інструмент регулювання ринку банківських кредитів 1.2.
...СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 1.1. Сутність стратегії підприємства………………………………………………….6 1.2. Моделі стратегій виходу на зовнішній ринок………………………………….11 1.3.
Аналіз сучасного стану ринку цінних паперів України..........................6 1.1. Обіг цінних паперів на фондовому ринку України...........................................6 1.2. Інфраструктура ринку цінних паперів..............................................................
...розвитку і функціонування торгівлі на ринках в Україні. РОЗДІЛ 2. Організаційно економічна характеристика ринку. РОЗДІЛ 3.Організація торгівлі на ринку. Послуги, що надає ринок, їх ефективність.
...СТРУКТУРИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ ..............6 1.1. Стан наукової розробки проблеми організаційної структури торгівельного підприємства в умовах ринку ..........................................................................................................................6 1.2.
Закордонний досвід функціонування трастового ринку 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРАСТОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 23 2.1. Етапи розвитку ринку трастових (довірчих) послуг в ...
Визначення місткості ринку: 3.1. Збір і формування вихідних даних і вибір методики розрахунку. 3.2. Визначення місткості ринку товару в поточному році.
ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ 1.1. Сутність, елементи і функції ринку праці 1.2. Структура, типи, форми і сегменти ринків праці 1.3.
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 1.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК В УКРАЇНІ........................................................................................................6 1.1. Сутність банківського кредитування..........................................................................6 1.2. Роль банківського кредитування у фінансовому забезпеченні розвитку ... Нормативно правове регулювання ринку банківських позичок в Україні...........16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ БАНК...
Теоретичні аспекти аналізу ринку медичного страхування в Україні 1.1. Світовий досвід функціонування систем охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України ...
Сутність та основні умови виникнення ринку 1.1. Сутність ринку 1.2. Сутність ринкових відносин 1.3. Умови формування ринку 2. Види ринку 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи функціонування ринку грошей та цінних паперів 1.1 Виникнення, сутність і функції грошей 1.2 Історія розвитку грошового обігу в Україні 1.... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи функціонування ринку грошей та цінних паперів 1.1 Виникнення, сутність і функції грошей 1.2 Історія розвитку грошового обігу в Україні 1.3 Закони грошового обігу та методи його регулювання Розділ 2 Аналіз функціонування ринку грошей та цінних паперів ...
Поняття ринку. Класифікація ринків. 2.Завдання статистики ринку товарів та послуг. 3.Система показників статистики ринку. 4.Основи методології статистики ринку.
Загальні закономірності і тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг 1.1. Методологія і дослідження місця країни на ринку рекреаційних послуг 1.2.
Сутність інвестиційного ринку України на сучасному етапі 2. Сегментування інвестиційного ринку 3. Сегменти інвестиційного ринку та їх характеристика Висновки Список використаної літератури Рівень ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.2 Види і ...формування та оцінки в умовах ринку; – розглянуто організаційно економічні особливості даного підприємства; вивчено та оцінено його політику ціноутворення; – проаналізовано ефективність формування ціни на товаристві; – визначено шляхи ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового дослідження 1.3 Об’... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового дослідження 1.3 Об’єкт, предмет, мета та завдання досл...
...трактування суті та ключових елементів ринку робочої сили………………………………………………………………….………...5 2. Еволюція ринку робочої сили в Україні……………………………………10 3. Загальна характеристика попиту та пропозиції на ринку робочої ...
Задача 1 Банк, який здійснює свою діяльність на ринку послуг з обслуговування валютних депозитних рахунків із часткою 35% на відповідному ринку, відмовився видати клієнту готівкові валютні кошти з депозитного ...
...ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ 7 1.1.Роль маркетингу на підприємстві 7 1.2. Маркетингова діяльність підприємства з просування товарів 18 1.3. Особливості просування товарів на фармацевтичному ринку 28 Висновки до розділу 1 ...
Умови функціонування ринку Розділ ІІ. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 2.1. Умови формування ринку досконалої конкуренції 2.2.
...договором найму торгового місця на ринку………………………………………………………………………………….6 1.1. Права і обов’язки наймодавця (особи, яка організовує торгівлю на ринку)..6 1.2.
...зовнішньоекономічної діяльності підприємств на міжнародному ринку 1.2. Сутність, методологія, зміст і структура розробки бізнес плану 1.3. Узагальнення основних засобів виходу українських підприємств на міжнародний ринок СНД Висновки до розділу 1 ...
1. Обгрунтування вибору ринку дитячого харчування 2. Проведення сегментації цільового ринку і оцінка власних можливостей 3.
Історія виникнення ринку робочої сили. 2. Властивості робочої сили як товару 3. Ринок робочої сили: попит та пропозиція 3.1.
Розвиток саморегулювання фінансового ринку в Україні 20. Позабіржова торгівля: її значення, причини розвитку Задача № 10 Компанія А емітувала облігації з фіксованим купоном 10,6% ... На ринку зобов'язань з плаваючою ставкою вона може залучити кошти під ставку LIBOR + 1,0%. Компанія Б отримала кредит під плаваючу ставку ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ПОНЯТТЯ І МОДЕЛІ РИНКІВ 5 1.1 Поняття і економічна сутність ринку 5 1.2 Досконала конкуренція 8 1.3 Монополістична конкуренція 11 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ 5 1.1. Сутність, види та функції інфраструктури 5 1.2. Основні елементи загальної інфраструктури ринку 6 РОЗДІЛ 2.
Сегментування ринку 4. Стратегія охоплення ринку Список використаної літератури
...макросередовища, що визначають ситуацію на ринку іграшок. 2. Маркетингове дослідження на ринку іграшок. 3. План дослідження з метою визначення рівня короткострокового попиту на ринку іграшок. 4.
Особливості функціонування ринку праці в умовах монополії. 1.1 Причини виникнення, форми та наслідки монополії. 1.2 Особливості формування попиту і пропозиції на ринку праці. 1.3 Монопольна влада.
...аспекти аналіз поведінки фірми на ринку 1.1 Фірма як суб’єкт ринкових відносин 1.2 Аналіз поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції та монополії Розділ ...
Поняття та значення сегментації ринку 2. Принципи сегментації ринку 3. Визначення привабливості окремих сегментів ринку 4. Зміст позиціювання товару на ринку Висновки Література
Територіальна організація ринку туристичних послуг. Розділ 3. Сегментація ринку споживача за стилем життя. Розділ 4. Сегментація психологічних та демографічних ознак ринку туристичних послуг ...
Місце і роль ринку цінних паперів в сучасній ринковій економіці 2. Засади ефективності ринку цінних паперів та механізми його регулювання 3.
Вступ 1 Об’єктивна необхідність державного регулювання фінансового ринку в Україні 2 Мета, основні цілі та форми державного регулювання фінансового ринку, його нормативно правова база 3 Органи державного регулювання ...
Основні індикатори кон’юнктури ринку 3. Оцінка концентрації продавців на ринку 4. Інвестиції в галузь 5. Бар’єри входу на ринок 6.
Завдання 81 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 міс. продати на ринку актив X і очікує падіння цін на нього.
Характеристика облікового ринку та його особливості 3. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку Література
Теоретичні основи функціонування міжнародного фінансового ринку............6 2. Оцінка сучасного стану міжнародного фінансового ринку..............................13 3. Засоби регулювання світового фінансового ринку............................................18 4.
...ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 5 1.1. Огляд економічних джерел 5 1.2. Нормативно правове забезпечення 9 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 13 2.1.
...ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 1.1. Поняття конкуренції, конкурентоспроможність підприємства та конкурентні переваги 1.2. Особливості формування конкурентної стратегії підприємства на зовнішньому ринку 1.3.
...СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ (ДЕРЖФІНПОСЛУГ)...............................................................................................6 1.1. Сутність та структура Держфінпослуг...............................................................8 1.2. Завдання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг........14 РОЗДІЛ 2.
Метою даної роботи є побудова адекватної моделі, яка описує ціноутворення на ринку вживаних автомобілів іноземного виробництва в залежності від різних параметрів. Дана модель також має давати відповідь на питання: «Автомобілі якої країни ... Розглядається ринок вживаних автомобілів великих міст України (Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів) 2. До розгляду беруться автомобілі не старше 10 років ...
Ринок цінних паперів 1.4. Іноземні інвестиції в Україну Розділ 2. Проектна частина 2.1. Оптимізація дохідності облігацій на ринку цінних паперів 2.1.1.
Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних особливостей. Особливо актуальною є проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку для країн із перехідною економікою, ...
...розділі висвітлюється поняття «інфраструктура страхового ринку», її функції та значення у розвитку ринку страхових послуг, розкривається суть та роль його основних елементів, досліджується система державного регулювання ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.