Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5065 за запитом ринку.

Маркетингові дослідження туристичного ринку 2.3. Блок товарно збутових стратегій туристичного підприємства 2.4. Розробка та впровадження нового туристичного продукту 3....фірми та виведення її на ринок в сучасних умовах необхідно заснувати комплексний підхід. Для успішного функціонування підприємства необхідно вирішити комплекс питань.
Зміст Вступ 1 теоретичний розділ 1.1 Характеристика стратегічного планування на підприємстві 1.1.1 Умови та фактори визначаючі вибір стратегії 1.1.2 Зміст товарної стратегії 1.2 Стратегічне планування в товарній політиці 1.2.1 Адаптація структури для реалізації стратегії, орієнтованої на споживача 1.2.2 Зміст бізнес плану підприємства 1.3 Конкурентна середа та тенденції її розвитку 2 аналітико рекомендаційний розділ 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Ласунка» 2.1.1 Історія...
Охарактеризуйте суб’єкти ринку праці. 2. Що складає інфраструктуру ринку праці? 3. Як формується і задовольняється попит на робочу силу? 4.
Інформаційний ринок за оборотом і темпами зростання в більшості розвинутих країн далеко випереджає ринок матеріальних продуктів і послуг.
...яким показникам провадиться аналіз страхового ринку? 4. Охарактеризуйте тенденцію розвитку страхового ринку по страховим доходам у 2012 2013рр. 5. Наведіть дані про концентрацію страхового ринку.
Закономірності виникнення та етапи розвитку ринку. Сутність ринку та його функції. 8. Види ринків. Основні суб’єкти ринкової ек ки. Модель кругообігу продуктів, ресурсів та доходів ...
...виробленої продукції (послуг), що затребуються ринком; сформованого позитивного іміджу організації. Другим результатом є структура організації та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість до змін зовнішнього середовища ... Для успішного функціонування на конкурентному ринку підприємство повинно пропонувати споживачеві не те, що воно може виробляти, і не те, що уміє виробляти добре, а тільки те, ...
поєднання ринків один з одним c. система , що поєднує виробників і споживачів Question 3 Основними перевагами ринкової економіки є: a.... утворення ринків в містах і селах Question 2 Умовами виникнення ринкового господарства є : a. суспільний поділ праці, спеціалізація b.
...підприємства пп “буханець” на меблевому ринку 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ПП “Буханець” 2.2. Аналіз маркетингової стратегії поведінки ПП “Буханець” меблевому ринку м. Чигирин 2.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження індустрії туризму та порядку здійснення туристичної діяльності 1.1 Індустрія туризму та її розвиток у сучасних умовах 1.2 Становлення й організація туристичного бізнесу в Україні 1.3 Умови провадження підприємницької діяльності в сфері туризму Розділ 2 Практичні засади дослідження туристичної діяльності 2.1 Організаційно – економічна характеристика туристичного підприємства 2.2 Маркетингові дослідження туристичного ринку 2.3 Б...
...ТОВ “Меблі Лівс” на меблевому ринку м. Сміла 2.3. Аналіз асортиментної політики ТОВ “Меблі Лівс” по наданню торгівельних послуг Розділ 3 шляхи вдосконалення асортиментної стратегії ...етап цієї роботи включає знаходження ринку збуту конкретних товарів, дослідження ринкових можливостей та застосування цілого комплексу методів по вивченню попиту населення і кон’юнктури торгівлі.
...зовнішньоекономічної діяльності є лише національний ринок, а міжнародного бізнесу світовий; суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є національні підприємства, на відміну від міжнародного бізнесу, суб'єктами якого є ...нові потужності, прагнення здобути частку ринку, цей факт визначається таким чинником стану конкуренції в галузі, як: постачальники; потенційні конкуренти; покупці; замінники 73.
створення нового ринку товарів c. реорганізація структури управління організації d. введення нового продукту Question 4 Поліпшуючі інновації створюються на основі: a....момент часу в умовах конкретного ринку Question 8 Яка стадія в інноваційному процесі є першою? a. прикладні дослідження b. комерціалізація нововведення c. фундаментальні дослідження d.
створення нового ринку товарів b. реорганізація структури управління організації c. введення нового продукту d. винахід Question 4 Поліпшуючі інновації створюються на основі: a....момент часу в умовах конкретного ринку c. послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація розвивається від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги і поширюється ...
створення нового ринку товарів b. реорганізація структури управління організації c. введення нового продукту d. винахід Question 4 Поліпшуючі інновації створюються на основі: a....момент часу в умовах конкретного ринку c. послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація розвивається від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги і поширюється ...
Концепція просування своїх продуктів на ринок спрямована на те, щоб змінити існуючі уподобання та звички споживача щодо «старих» меблів та впровадити новий стереотип і нові звички ...яке стало сучасною ознакою товарного ринку, саме просування як елемент комплексу маркетингу товару стало найдієвішим інструментом у створенні ринку для товару, досягненні цільових показників продажів, фактором ...
Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару 1.1 Аналіз світового ринку товару 1.2 Аналіз українського ринку товару 2.
...засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек¬ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. a. невірно b....У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. організаційна структура управління b. якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу c.
...засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек¬ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. a. невірно b....У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. організаційна структура управління b. якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу c.
...язанні складних питань становлення ліквідних ринків та їх інтеграції до світового простору. Залучення на біржу потужних покупців, що мають великий досвід роботи на міжнародних ринках,але в той же час ...
...стратегії поведінки ПП “Коресо” меблевому ринку м. Чигирин 2.3. Аналіз комплексу маркетингу ПП “Коресо” по наданню торгівельних послуг 2.4 Висновки 3....етап цієї роботи включає знаходження ринку збуту конкретних товарів, дослідження ринкових можливостей та застосування цілого комплексу методів по вивченню попиту населення і кон’юнктури торгівлі.
...просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок 1.1 Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1.3 Регулювання зовнішньоекономічної діяльності....стану зовнішнього і внутрішнього меблевого ринку 2.2. Аналіз економічної діяльності на ТОВ „Черкаський ДОК” 2.3. Аналіз стратегічної діяльності відділу маркетингу та збуту на ТОВ „...
...товари споживання, визначають місткість територіальних ринків, на яких є потенційні споживачі та реальні, що вже здійснили покупку. Місткість реального ринку пов'язана з кількістю реальних покупців, ...
взаємодія на ринку домогосподарств і фірм Question 2 Балів: 1 Що із наведеного не вивчає мікроекономіка: Виберіть одну правильну відповідь a.... ринок факторів виробництва d. механізм функціонування ринку досконалої та недосконалої конкуренції Question 3 Балів: 1 Якщо метод узагальнення засновується на фактах, ...
...й міжнародне середовище на міжнародному ринку. А дальше где содержание? Контрольні питання до теми 2 1. Дайте визначення поняття “міжнародне економічне середовище”. 2....збору маркетингової інформації про закордонні ринки? Яку інформацію можна одержати з їхньою допомогою? 2. Компанії часто зіштовхуються зі швидкою зміною навколишнього середовища.
Дослідження ринку харчових продуктів на принципах маркетингу забезпечує інформацію для прийняття керівних рішень. Найбільше значення мають такі характеристики ринку харчової продукції як: рівень конкуренції ...
...фірми утримувати свої позиції на ринку забезпечує дохідність, та стабільні грошові потоки на підприємстві що, і е основною ціллю усіх суб’єктів господарювання....вибіркових контратак, тобто завойовувати окремі ринкові ніші, але більшість зусиль спрямовувати на конкурентну боротьбу та підготовку до активних дій в майбутньому, коли можливості будуть переважати загрози.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможністі підприємницького потенциалу підприємства 1.2 Методи досягнення стійких позицій на ринку 1.3 Політика підприємства щодо ціни, збуту та конкурентоспроможністі потенциалу підприємства Розділ 2 дослідження конкурентоспроможності потенціалу ват „ кримхліб” 2.1 ...наявність унікального обладнання; зростаюча питомість ринку; висока кваліфікація персон...
Молодь як суб’єкт ринку праці…………………………… 2.2. Основні проблеми працевлаштування та зайнятості молоді………………………………………………………………………… 2.3. Особливості регулювання молодіжної зайнятості в Україні…………………………………………………………………….... РОЗДІЛ 3....молодь виступає специфічним суб’єктом ринку праці, на шляху якого виникають значні перепони до продуктивної зайнятості, обумовлюючи більш високий рівень безробіття, що породжує цілу низку соціально ...
Аналіз ринку кондитерських виробів 3.2. Аналіз ринків збуту 3AT КФ «Карла Маркса» 3.3. Оцінка основних напрямків ціноутворення підприємства 3.3....
...Question 4 Інструменти міжнародного грошового ринку переважно використовуються для мобілізації коштів: a. банками b. урядами країн c. корпораціями Question 5 Євровалютний ринок – це: a.
...ФКУ залучати кошти на фінансовому ринку Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу Розкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ...ефективності діяльності ФКУ на фінансовому ринку. Таблиця 4 Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ділову активність ФКУ Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника ...
...розвитку підприємства в конкретному сегменті ринку. 4. Стратегія реструктуризації спрямована на: а) адаптацію підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності до ринкових умов; б) покращення умов праці ...ресурсу; г) захист своєї частки ринку. 5. Метою конкурентних стратегій підприємства є: а) утримання підприємства «на плаву»; б) утримання частки ринку; в) швидке досягнення конкурентних переваг ...
...фірми утримувати свої позиції на ринку забезпечує дохідність, та стабільні грошові потоки на підприємстві що, і е основною ціллю усіх суб’єктів господарювання....Черкаського м'ясокомбінату поставляється на ринок міста Черкаси та черкаської області а також у Київ, Кіровоград, Одесу, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв, Донецьк, Запоріжжя, Житомир, Вінницю, Херсон, ...
Ринок фінансових послуг 3. Податковий менеджмент 1. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового менеджменту 2. Методи управління дебіторською заборгованістю. 3....інформаційна система (ПФТС) на фондовому ринку: діапазон надання послуг. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його сутність. Склад вхідних і вихідних потоків підприємства і завдання управління ними ...
сукупність національних валютних ринків; 4. сукупність фінансових ринків і фінансових установ, що функціонують в правовому і податковому середовищі міжнародного бізнесу; 5.
Аналіз ринку кондитерських виробів 3.5. Аналіз ринків збуту 3AT Кондитерська фабрика "Меркурій" Заключна частина Розділ 4.
...не тільки ефективне задоволення потреб ринку, але і успіх підприємства в конкурентній боротьбі, що є ринковим фактором для розширення використання маркетингу в торгівлі....його діяльності, специфіка товару і ринку та інші фактори. При цьому підприємство може самостійно виконувати усі роботи з реклами, а може окремі види робіт доручити рекламним ...
...етап цієї роботи включає знаходження ринку збуту конкретних товарів, дослідження ринкових можливостей та застосування цілого комплексу методів по вивченню попиту населення і кон’юнктури торгівлі....власні можливості та специфіку туристичного ринку України, ТП «Лікорн» дійшло висновку, що сконцентрувати свою увагу на спеціалізованих турах, яким на даному етапі туристичного ринку України, ще ...
...середовища підприємства, дослідження споживачів, сегментація ринку, дослідження конкурентів; визначення головних цілей та завдань розвитку підприємства, маркетингова стратегія підприємства проникнення і завоювання ринку, з розкриттям всіх пунктів маркетинг ...
...етап цієї роботи включає знаходження ринку збуту конкретних товарів, дослідження ринкових можливостей та застосування цілого комплексу методів по вивченню попиту населення і кон’юнктури торгівлі....власні можливості та специфіку туристичного ринку України, «Альф туристичний оператор» дійшли висновку, що сконцентрувати свою увагу на спеціалізованих турах, яким на даному етапі туристичного ринку України, ...
...підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує: a. 35% b. 50% c. 55% d. 30% ТЕСТ 2 Question 1 Суть визначення господарюючий суб'єкт ...власний ризик з метою монополізації ринку a. вірно b. невірно Question 10 Якщо на підприємстві, що займається роздрібною торгівлею працює 35 чоловік, то до якої категорії ...
...підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує: Виберіть одну правильну відповідь a. 50% b. 30% c. 35% d. 55% ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question ...власний ризик з метою монополізації ринку Виберіть одну правильну відповідь a. невірно b. вірно Question 10 Якщо на підприємстві, що займається роздрібною торгівлею працює 35 чоловік, ...
Цінова політика підприємств промислового ринку Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей ... Завдання № 3 Визначення місткості ринку методом ланцюгових підстановок НВО “Верстатопром” виготовляє металооброблювальні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) для підприємств машинобудування та металообробки.
Зміст презентації Вступ Дослідження ринку 1.Покупець і ринок 1.1.Покупці товару 1.2.Характеристика ринку товару 1.2.1.
Маркетингова комунікаційна політика на промисловому ринку Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей ... Завдання № 3 Визначення місткості ринку методом ланцюгових підстановок НВО “Верстатопром” виготовляє металооброблювальні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) для підприємств машинобудування та металообробки.
Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару 1.1 Аналіз світового ринку товару 1.2 Аналіз українського ринку товару 2.
Question 1 Сучасний ринок це: a. регульована система економічних відносин між суб'єктами різних типів і форм власності і господарювання b....роздрібної мережі Question 3 Структура ринку це: a. торгівельною повнотою товару у магазинах b. насиченість покупців у торгівельному підприємстві c. сукупність окремих ринків у межах національної ...
Формування ринку послуг 1.2. Ринок послуг і його особливості Глава іі: “комплекс маркетингу в сфері послуг” 2.1.
Завдання 1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Маючи інформацію про можливі варіанти придбання товарів і розмір доходу, який споживач готовий ...виробництво, зайняли вигідне місце на ринку. Обсяг даної продукції почав швидко збільшувватись, на що ринок відреагував зменшенням ціни з Р1 до Р2. 1.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.