Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 6333 за запитом риси

так Question 8 Характерними рисами підприємницької діяльності є: Виберіть одну правильну відповідь a. Вільний рух капіталів b. Самостійність здійснення підприємницької діяльності c....купівлі продажу Question 3 Характерними рисами господарського товариства є: Виберіть одну правильну відповідь a. Наявність господарської правосуб’активності b. Мета діяльності – отримання прибутку c.
Рис. 2.1. Оформлення документа виплата заробітної плати з каси на виплату авансу Рис. 2.2.
Рис. 1 Структура собівартості виробленої продукції в 2010 році. Рис. 2 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції Таблиця 7 Розрахунок впливу ...
...української нації здебільшого відзначають такі риси: … . 5. Національний характер це … . 6. Менталітет це … . 7. На формування українського національного характеру впливають наступні чинники: … . 8.... Японський національний характер має такі риси: … . 4. Головною рисою шведського національного характеру вважається … .
Основні риси, що характеризують юридичну діяльність. 44. Принципи і ознаки економічної культури юриста. 45. Охарактеризуйте основні види психологічної культури юриста. 46.... Назвіть основні риси притаманні юристу. 58.Правові дії та юридична діяльність. 59. Особистісні якості, які є негативними для юриста 60.
...Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 2.1. Організаційна структура туристичного агентства „Салемар” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ПП «Салемар» Таблиця 2.2 ...якісного складу кадрів ПП «Салемар» Рис.2.2 Джерела формування персоналу на підприємстві Таблиця 2.5 Результати навчання та підвищення кваліфікації, % Таблиця 2.6 Рух кадрів ...
перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Схема функціональних зв’язків комерційного банку Таблиця 1.1 Класифікація банківських ризиків Рис. 1.2.
Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 1.1 Етапи проведення стимулювання збуту Рис. 1.2 Використання послуг оптової торгівлі Рис. 1.3 Види роздрібної торгівлі Таблиця ...
...осіб в 2008 2010 роках Рис. 1 Середній розмір кредиту, наданого з розрахунку на одного позичальника – фізичну особу Таблиця 8 Структура кредитного портфеля юридичних осіб в ... Рис.2 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних і юридичних осіб Рис.3 Динаміка кількості укладених угод з ...
...этапы входят в процесс управления риском? 3. Какие методы используют для количественной оценки уровня риска? 4. Какие способы страхования применяются для защиты от финансовых рисков? 5.
...спеціальних знань Question 3 Основні риси сучасної кваліфікації полягають в: a. адаптивності b. багатопрофільності c. стабільності Question 4 До основних функцій освіти належать: a. економічна b....його власника Question 5 Спільними рисами людського і речового капіталу є: a. обидва види капіталу приносять прибуток своїм власникам b. створення речового і людського капіталу можливе ...
риска c. определенности 19 Метод, в котором используется накопленный в прошлом опыт и текущие предположения: Виберіть одну правильну відповідь a.... риска 44 Метод подготовки к проведению переговоров: Виберіть одну правильну відповідь a. составление балансовых листов b. маркетинговые исследования c.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Механізм реалізації основних функцій заробітної плати Рис. 1.2 Схема відрядної і погодинної форми оплати праці та їх ...
Перелік графічного матеріалу Рис. 1. Система підготовки сімейних лікарів Рис. 2. Етапи переходу охорони здоров'я Житомирської області на принципи діяльності лікаря загальної практики (...
...витрат на виробництво по елементах Рис. 1 Структура собівартості виробленої продукції в 2010 році Рис. 2 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції Таблиця 5 Розрахунок впливу ...
Перелік графічного матеріалу Рис. 1. Схема внутрішньої взаємодії управління. Рис. 2. Схема зовнішньої взаємодії лікувально діагностичного центру „Квантова медицина” Таблиця 1.
...вікно HTML редактора Microsoft Frontpage Рис. 2.2 Головне вікно HTML редактора DreamWeaver Рис. 2.3 Главное окно HTML редактора HomeSite Рис.
...1.1 Розгорнута класифікація кредитів Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ «Ощадбанк» Таблиця 2.1 Динаміка і структура активу балансу банку Таблиця 2.2 Динаміка і ... Рис.2.2 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних і юридичних осіб Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Принципова схема формування результатів та ефективності виробництва (продуктивності виробничо економічної системи). Таблиця 1.1 Видова класифікація ефективності виробництва (діяльності) за окремими ознаками Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Принципова схема формування результатів та ефективності виробництва (продуктивності виробничо економічної системи). Таблиця 1.1 Видова класифікація ефективності виробництва (діяльності) за окремими ознаками Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Схема стратегічного аналізу ситуації Рис. 2.1 Структура ЗАТ „Окма” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ...
...ефективності використання праці (трудових ресурсів) Рис. 1.1 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності Таблиця 1.4 Показники ліквідності Таблиця 1.5 Показники фінансової стійкості ...Таблиця 1.6 Показники рентабельності Рис. 1 Організаційно – технічна структура ТОВ АФ ім.Чкалова Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників ТОВ АФ ім.
...покупців універсального магазину ТОВ “Добробут” Рис. 2.2 Схема торгового залу ТОВ “Добробут” Рис.2.3 Організаційна структура управління ТОВ “Добробут” Таблиця 2.2 Фінансові результати ...
...2 Оцінка складу фінансових результатів Рис.2.2 Структура доходів підприємства в 2010 році Таблиця 2.3 Динаміка доходів за видами діяльності Рис.
...1.1 Класифікація інвестиційних проектів Рис. 2.1 Структура ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Корсунь Шевченківське ХПП» Таблиця ...Таблиця 3.10 Штат пекарні Рис. 3.2 Структура ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» Рис. 3.3 Організаційна структура управління пекарні ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» Таблиця 3....
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Зміст політики антикризового управління підприємством Таблиця 1.1 Оцінна шкала для моделі Альтмана....можливих шляхів виходу з нього Рис. 1.2 Етапи розробки і реалізації антикризової стратегії Рис. 1.3. Обов`язкові підсистеми антикризового управління підприємством Таблиця 2.2 ...
) Рис. 3.1 Загальна послідовність робіт щодо впровадження відділу контролінг в систему управління Рис.3.2 Структура загального бюджету фірми Таблиця ...
) Рис. 1. Загальна послідовність робіт щодо впровадження відділу контролінг в систему управління Рис. 2. Структура загального бюджету фірми Таблиця 3.1 ...
Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 1.1. Загальна класифікація методів оцінки підприємства та його потенціалу Рис. 1.2 Вартість потенціалу підприємства згідно з витратними позиціями ...
Перелік графічного і табличного матеіралу: Рис. 1.1. Основні складові фінансової діяльності банку Рис.1.2 Система управління фінансовою діяльністю банку Рис. 1.3.
...1.3 Огляд літературних джерел Рис.1.1 Оцінка технологічного персоналу підприємства Рис.1.2 Оцінка управлінського персоналу Таблиця 1.4 Методи оцінки персоналу підприємства Рис.
...Таблиця 1.1 Показники рентабельності Рис. 2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Динаміка ...чистого прибутку за видами діяльності Рис. 2.2 Доходи і витрати підприємства (тис.грн.) Таблиця 2.5 Структура чистого прибутку за видами діяльності Таблиця 2.6 ...
...які впливають на діяльність підприємства Рис.1.3 Структура управління на ВАТ «МЗВКК» Таблиця 1.4 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 1.5 Показники ...Інформаційне завдання елементів фінансової звітності Рис.2.1 Методологічна модель аудиту фінансової звітності Рис. 3.1 Перспективна структура облікового апарату
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Призначення та визнання статей балансу Таблиця 1.1 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства ...Таблиця 1.6 Показники рентабельності Рис.2.1. Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності Центру поштового звязку №2 Рис.
Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1 Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства Рис.1.2 Складові механізму управління виробничими потужностями підприємства Таблиця ...
...Question 22 Балів: 1 Важливими рисами для особистості психолога є такі: Виберіть одну правильну відповідь a. рефлексія, експресивні, комунікативні, організаторські здібності, толерантність b....моделі особистості практичного психолога найважливішими рисами є: Виберіть одну правильну відповідь a. володіння механізмами емоційної регуляції та емоційної витривалості b. здатність легко встановлювати контакти, легкість у ...
Перелік графічного матеріалу: Рис.1.1 Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства Таблиця 1.1 Класифікація чинників Таблиця 2.1 Основні фінансово – ...4 Виробничі потужності підприємства (шт) Рис.2.1 Динаміка виробничих потужностей за 2007 2009 р.р. Таблиця 2.5 Динаміка виробничих потужностей за 2007 – 2009 роки ...
...Основні види діяльності ТОВ „Галторг” Рис. 2.1.Структура управління ТОВ „Галторг” Таблиця 2.2 Динаміка і структура реалізованої продукції ТОВ „Галторг”, тис.грн.... Рис. 2.1. Оцінка нематеріальних методів мотивації Рис. 3.1. Процес бальної оцінки посад на основі виділених факторів Таблиця 3.1 ...
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Механізм реалізації основних функцій заробітної плати Рис.1.2.Форми та системи заробітної плати Таблиця 1.1 Перелік ...
...аналізу і аудиту основних засобів Рис. 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ “Азот” Таблиця 2.1 Розміщення акцій ВАТ “Азот ” ...
Перелік графічного матеіралу Рис 1.1 Форми інвестицій Таблиця 1.1 Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів Таблиця 1.2 Призначення основних компонентів фінансової ...7 Розрахунок показників рентабельності підприємства Рис.2.1 Організаційна структура підприємства КБ “Гамма Перфора”. Таблиця 2.1 Аналіз діяльності підприємства за 2001 2003р.р.
...Таблиця 1.1 Класифікація інвестицій Рис.1.1 Функції управління інвестиційною діяльністю Рис. 1.2 Методи оцінки ефективності інвестицій Рис. 2.1.
...ефективного використання виробничого потенціалу підприємств Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» Таблиця 2.1.Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Чорнобаївський ЗПТ» ...робітників і середньорічної оплати праці Рис.2.2 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці Таблиця 2.9 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту Таблиця 2....
Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 1.1 Поділ обігових коштів, як складової частини матеріальних ресурсів Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ «Шполянський молокозавод» Таблиця 2....
...витрат на виробництво по елементах Рис. 2.2 Структура собівартості виробленої продукції в 2006 році. Рис. 2.3 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції Таблиця 2....
...витрат на виробництво по елементах Рис. 2.2 Структура собівартості виробленої продукції в 2007 році. Рис. 2.3 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції Таблиця 2....
...1 Показники ефективності діяльності підприємства Рис.1.1 Пошуки резервів підвищення ефективності діяльності підприємства Рис. 2.1 Структура підприємства ТОВ „Вітал Агро” Таблиця 2.1 Економічні ...
...джерел з обліку основних засобів Рис. 1.1 Класифікація ремонтів основних засобів. Рис. 1.2 Аналіз використання основних виробничих фондів Таблиця 2.1 Показники виробничо господарської ...
Перелік графічного матеріалу Рис.2.1 Організаційна структура підприємства ВАТ ”Ватутінське АТП 2362” Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності підприємства ВАТ “Ватутінське АТП 2362““ ... Рис. 2.2 Інформаційна система ВАТ “Ватутінське АТП 2362” Таблиця 2.8 Аналіз основних показників використання персоналу ВАТ “Ватутінське АТП 2362” ...
...Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства Рис. 1.2 Функції прибутку підприємства Рис.2.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Основні фінансово економічні показники діяльності підприємства ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.