Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 6333 за запитом риси

Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Класифікація витрат [10] Рис. 1.2. Структура П(С)БО16«Витрати» Рис. 1.3.
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Структура власного капіталу Таблиця 1.1. Кореспонденція рахунків з обліку Статутного капіталу (рах. 40) Таблиця 1.2.... Аналіз фінансового стану підприємства Рис. 2.1. Коефіцієнт зносу основних засобів Рис. 2.2. Коефіцієнт мобільності активів Рис. 2.3. Загальний коефіцієнт покриття Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Складові ресурсів виробництва Рис. 1.2 Склад фінансових ресурсів підприємства Рис. 1.3 Склад фінансових ресурсів підприємства за ...
Перелік графічного матеріалу Рис.1.1 Класифікаційні ознаки диференціації факторів, що впливають на результати виробничо–господарської діяльності підприємницьких структур Рис.
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Структурно логічна схема формування фінансових результатів діяльності підприємств [12, C.219] Рис. 1.2.
Перелік табличного і графічного матеріалу Рис 1.1 Класифікація запасів бюджетних установ Рис. 1.2 Види оцінки запасів Рис. 1.3 Документальні прийоми господарського контролю запасів ...
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Класифікація витрат відповідно за видами діяльності підприємства Рис. 1.2. Класифікація витрат операційної діяльності [50] Рис.1.3.
...переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат. Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх ...калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Рис. 1.1 Класифікація витрат виробництва Рис. 1.2 Модель побудови класифікації виробничих витрат для цілей управління. Рис.
...за результатами 1998 фінансового року Рис.2.1.2. Динаміка структури активу баланса товариства за 1996 рік. Рис.2.1.1.
Перелік графічного матеріалу Рис.1.1 Цикли зміни рівня запасу в моделі Уїлсона Рис. 1.2. Валовий обіг ресторанного господарства. Таблиця 1.1.
...витрат залежно від цілей управління Рис. 1.1 Класифікація витрат Рис.1.2 Види діяльності підприємства Рис 1.3 Класифікація витрат за видами діяльності. Рис.
психологічні риси юристів; Question 5 Назвати психічні процеси: a. пізнавальні, емоційні, вольові; b. емоційні, корекційні; c. прості, складні, психологічні.... тільки загальні риси, притаманні особам злочинного світу. b. тільки особистісні риси злочинця; c. індивідуальність (одиничні, неповторні риси), його особливі риси і загальні риси; ...
...1.1 Перелік літературних джерел Рис. 1.1. Етапи проведення стимулювання збуту Таблиця 2.1. Аналіз фінансового стану за 2007 рік. Рис.
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Умови визнання доходів у фінансовій звітності [36, c. 531] Рис. 1.2. Умови визнання доходу від реалізації продукції, ...
...підприємств у 2001 2005 роках Рис. 1.1. Динаміка структури кредитів комерційних банків України, наданих суб’єктам господарювання за галузями економіки у 1998 2004 роках. Рис. 1.2.
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Форми запасів за економічними категоріями Таблиця 1.1 Трактування сутності товарних запасів різними авторами Рис. 1.2.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Елементний склад оборотних коштів підприємства. Рис. 2.1 Організаційна структура управління СПОП «Агро прогрес» Таблиця 2.1 Аналіз ...
...переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат. Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх ...калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Рис. 1.1 Класифікація витрат виробництва Рис. 1.2 Модель побудови класифікації виробничих витрат для цілей управління. Рис.
...переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат. Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх ...калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Рис. 1.1 Класифікація витрат виробництва Рис. 1.2 Модель побудови класифікації виробничих витрат для цілей управління Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Види конкурентних переваг Рис. 1.2. Вартісний ланцюжок Таблиця 1.1 Фактори зниження собівартості та диференціації якості Таблиця ...
...основних засобів та їх амортизації Рис. 1.1 Основні концепції амортизації Таблиця 1.2 Функції амортизації на мікро та макрорівнях Рис.
...грошових активів та дебіторської заборгованості Рис. 1.1 Перелік цінностей, які можуть зберігатися в касі підприємства Таблиця 1.2 Вимоги до термінів здачі готівки з каси ...до розміру ліміту каси підприємств Рис. 1.2 Схема документального оформлення касових операцій Таблиця 1.4 Класифікація дебіторської заборгованості Таблиця 1.5 Характеристика субрахунків рахунку 18 „...
Відмітними рисами цих ресурсів є брак матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання.... Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Класифікація нематеріальних активів Рис. 1.2. Шляхи надходження нематеріальних активів Рис. 1.3 Структура П(С)БО 8 ...
...переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат. Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх ... Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Калькулювання повної собівартості Рис. 1.2 Модель розподілу загальновиробничих витрат Рис. 1.3 Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, ...
...1.1 Перелік літературних джерел Рис. 1.1 Структура і цілі маркетингової товарної політики Таблиця 1.2 Характерні риси чотирьох основних моделей ринку Рис.
...виробництва мяса яловичини в світі Рис.1.1 Основні показники виробництва яловичини в світі Таблиця 1.2 Основні показники споживання мяса яловичини в світі Рис.
...1.1 Методи обліку витрат Рис. 1.1. Класифікація витрат [76, C.44] Таблиця 1.2 Характеристика нормативно правової бази, яка використовується при дослідженні зведеного обліку ...витрат та калькулювання собівартості продукції Рис. 1.2. Визнання витрат відповідно до П(С)БО 16 Рис.1.3. Схема рахунку 23 “Виробництво” Рис. 1.4.
Перелік графічного матеріалу Рис 1.1 Генезис теорії конкурентних переваг Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Основні положення з обліку доходів, що наводяться в наказі про облікову політику [32] Рис.
...використаної літератури Перелік графічного матеріалу Рис. 1 Банківська система України Рис. 2. Структурна схема АБС Рис. 3. Типова схема побудови платіжної системи країни Рис. 4.
Рис. 1. Структурна схема багаторівневої системи оцінювання фінансового ризику позичальника комерційного банку на базі нечіткої логіки Таблиця 2.3 Параметри рівня репутації позичальника Рис. 2.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Основні передумови реструктуризації підприємства Рис. 1.2 Класифікація цілей реструктуризації підприємства Таблиця 1.1 Основні характеристики реструктуризації підприємства ...
Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис. 1.1 Розподіл основного капіталу (за призначенням) Рис. 1.2 Групування основних засобів за функціональним призначенням, галузевою ознакою, використанням та ...
...поліпшення та ремонт основних засобів Рис. 1.1. Основні положення з обліку основних засобів, що наводяться в наказі про облікову політику Таблиця 1.7 Елементи облікової політики Рис.
...як суб’єкт господарювання: основні риси, завдання і функції 1.4. Правові форми, принципи та види діяльності будівельних організацій 1.5.... Основні риси, завдання і функції ЗАТ «Промбуд» 2.2 Структура будівельної організації ЗАТ «Промбуд» 2.3. Аналіз об’єму виконаних робіт за ...
...мотивів і стимулів в управлінні Рис. 1.3. Середньомісячна заробітна плата в цілому та у промисловості України за 1998–2004 рр....в Україні та інших країнах Рис. 1.4. Питома вага оплати праці у грошових доходах населення України за 1992–2004 рр.
) Рис.2.1. Структура міської лікарні №1 м. Олександрії Таблиця 2.2. Цілодобовий стаціонар МЛ №1 Таблиця 2. 3. Цілодобовий акушерський стаціонар Рис. 2.2.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Схема використання прибутку підприємства. Рис. 1.2. Графічна інтерпретація точки беззбитковості підприємства Рис. 1.3.
...з проблеми дослідження конкурентоспроможності продукції Рис. 1.1. Класифікація критеріїв конкурентоспроможності Рис.2.1. Організаційно управлінська структура ПП „Вікінг 2000” Таблиця 2.1.
...польових та кабінетних маркетингових досліджень Рис. 1.1 Критерії сегментації ринку по споживачах Таблиця 2.1 Виробництво хлібобулочних виробів Рис. 2.2 Динаміки попиту на продукцію ...
Перелік графічного матеріалу: Рис.1.1. Структура обігових коштів Рис. 1.2. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій Таблиця 1.1 План контролю за ...
...потенціалу підприємства новим вимогам (стратегіям) Рис. 1.1 Технологія проведення SWOT – аналізу Рис. 1.2 Матриця SWOT аналізу Рис.1.4.
...готової продукції Перелік графічного матеріалу Рис 1.1 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку Рис. 1.2 Класифікація основних засобів за призначенням, належністю та використанням Рис.
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1 Поділ обігових коштів підприємства Рис. 1.2 Склад обігових коштів підприємства Рис. 1.3 Класифікація обігових коштів підприємства ...
...Нормативно правова база процесу ціноутворення Рис. 1.1. Типові структурні елементи ціни одиниці продукції (послуги) Рис.1.2. Основні види цін і тарифів за окремими класифікаційними ...
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1.1. Типова схема побудови платіжної системи країни Рис. 1.1.2. Документальна сфера застосування системи “клієнт банк” Рис.
...кредитним договором мали такі характерні риси : забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова на правленість. Принцип забезпеченості кредиту давав наявність у банку права для захисту своїх інтересів, ... Рис. 2.1.1. Структура Черкаської філії АТ “Укрінбанк”. Балансовий звіт ЧФ АТ "Укрінбанк" Таблиця 2.3.1. Структура активних операцій.
...переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат.Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх ... Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Модель розподілу загальновиробничих витрат Рис. 1.2 Склад витрат виробництва реалізованої продукції (робіт,послуг) Рис.
Перелік табличного і графічного матеріалу Рис. 1.1 Організаційна структура кредитного підрозділу комерційного банку Таблиця 1.1 Класифікація кредитних операцій банків за ступенем ризику Таблиця 1....резервування залежно від ступеня ризику Рис. 1.2 Вимоги до кількості та якості аудиторських свідчень Рис. 1.3 Види аудиторських свідчень за ступенем незалежності джерел інформації ...
...земельних ресурсів Перелік графічного матеріалу Рис. 1 Організаційно структурна схема відділу земельних ресурсів. Рис.2 Блок схема вхідної документації відділу Рис.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.