Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 6333 за запитом риси

Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Порядок формування первісної вартості лікарських засобів Рис. 1.2. Оцінка лікарських засобів підприємства Рис. 1.3.
Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис 1.1 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку Рис. 1.2 Класифікація основних фондів за призначенням, належністю та використанням Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис.1.1. Функціональна структура управління маркетингом Рис.1.2. Товарно функціональна структура управління маркетингом Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Види товарообороту Рис. 1.1 Функції оптової торгівлі Рис. 1.2 Рух товарів на оптових складах (базах) Рис.
...1.1 Методи обліку витрат Рис. 1.1. Класифікація витрат Таблиця 1.2 Характеристика нормативно правової бази, яка використовується при дослідженні зведеного обліку витрат та калькулювання собівартості продукції Рис. 1.2.
Рис. 1.1 Структура управління підприємством Таблиця 1.4 Зміни питомої ваги окремих груп виробів Таблиця 1.5 Показники перевірки якості виробів у 2005 році Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис.1.1. Етапи аналізу кредитної діяльності комерційного банку Рис. 1.2. Основна звітність за кредитною діяльністю банків Таблиця 1.1.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Поділ обігових коштів підприємства Рис. 1.2 Склад обігових фондів підприємства Рис. 1.3 Класифікація обігових коштів підприємства ...
...літературних джерел з проблеми дослідження Рис. 1.1 Етапи проведення стимулювання збуту Рис. 1.2 Використання послуг оптової торгівлі Рис. 1.3 Види роздрібної торгівлі Таблиця ...
...і розрахункових операцій бюджетної установи Рис. 1.1 Схема наявності та руху грошових коштів у касі бюджетної установи Рис. 1.2 Схема розрахунків бюджетних установ за ...
Спрощена модель CCП зображена на рис. 1. бізнес діяльність описується невеликим числом показників для кожної перспективи. Можливо, відображено як поточне положення справ, так і діяльність, орієнтовану ... Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Концептуальна схема ситуаційного підходу до формування стратегії [42, с. 27] Рис 1.2.
Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1. Схема основних маркетингових комунікацій фірми Рис. 1.2. Система управління рекламною діяльністю Таблиця 1.1.
...2 Система методів управління персоналом Рис. 2.1 Організаційно – економічна схема підприємства Таблиця 2.1 Техніко економічні показники ВАТ «Схід», тис. грн....одного робітника на ВАТ «Схід» Рис. 3.1 Загальне вікно особистої картки співробітника підприємства Рис. 3.2 Вікно “Прийом співробітників” Рис.
Рис. 1.3. Рівні нормативно правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Рис. 1.1. Класифікація витрат виробництва. Рис. 1.2.
...керівників ФТРМ є наступна схема (рис. 8): Рис. 8 Схема вертикального просування спеціалістів, службовців і керівників Досить часто складається ситуація, коли існує претендент на посаду, що ...
...1.3 Огляд літературних джерел Рис.1.1 Оцінка технологічного персоналу підприємства Рис.1.2 Оцінка управлінського персоналу Таблиця 1.4 Методи оцінки кадрового потенціалу працівників ...
...національних стандартів з обліку запасів Рис. 1.1. Зміст господарських операцій, що відображається за рахунком 20 «Виробничі запаси» Рис. 1.2.
Рис. Класифікація запасів : економічний аспект Таблиця 3.3 Повна собівартість зерна озимої пшениці і молока, грн....підприємства за рівнянням прямої лінії Рис. 3.1 Графік залежності між показниками співвідношення собівартості і ціни реалізації та рентабельністю Таблиця 3.13 Віхідні і розрахункові дані ...
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Видова класифікація фізичного капіталу Рис. 1.2 Методи амортизації фізичного капіталу Таблиця 1.1Норми амортизаційних відрахувань в 2004 ...
...виробництва та калькулювання собівартості продукції Рис. 1.1 Визнання витрат відповідно до П(С)БО 16 Таблиця 1.3 Примірний перелік статей витрат Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис 1.1 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку Рис. 1.2 Класифікація основних засобів за призначенням, належністю та використанням Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. . Схема аналізу показників технічного рівня виробництва. Рис. . Схема аналізу форм зміщення зносу основних фондів Рис. .
перелік графічного матеріалу Рис. Схема аналізу показників технічного рівня виробництва. Рис. Схема аналізу форм зміщення зносу основних фондів Рис.
...АВС – аналіз даних про постачальників Рис. 1.1 Сумарні витрати системи керування запасами Рис.1.1 Зміна рівня запасу в часі Рис.
...поняття «грошових потоків» різними авторами Рис. 1.1 Класифікація грошових потоків підприємства Рис. 1.2 Загальна класифікація грошових коштів для організації обліку Рис.
...персоналу підприємства і його структури Рис. 2.2 Динаміка чисельності персоналу Таблиця 2.9 Показники руху кадрів ТОВ «Весна» Рис. 2.3 Зміна чисельності персоналу підприємства ...
...національних стандартів з обліку запасів Рис. 1.1. Зміст господарських операцій, що відображається за рахунком 20 «Виробничі запаси» Рис. 1.2.
Перелік табличного і графічного матеріалу Рис. 1.1. Основні положення з обліку витрат, в обліковій політиці підприємства”. “Рис. 1.2. Основні положення з обліку доходів в ...
...Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1 Організаційна структура ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 1.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 1....фінансової стійкості ТОВ «Гранекс Черкаси» Рис. 3.1. Документальне оформлення списання ТМЦ Рис. 3.2. Документальне оформлення первинного обліку витрат на оплату праці Рис. 3.3.
...суб’єкта господарювання, яке має риси низької платоспроможності по своїх поточних зобов’язаннях, але разом з тим зберігає потенціал та тенденції для відновлення порушеної рівноваги за ...структури майна ВАТ “Черкаське хімволокно” Рис. 2.1 Структура активів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу) Рис. 2.2 Структура поточних активів підприємства в ...
...суб’єкта господарювання, яке має риси низької платоспроможності по своїх поточних зобов’язаннях, але разом з тим зберігає потенціал та тенденції для відновлення порушеної рівноваги за ...структури майна ВАТ “Черкаське хімволокно” Рис. 2.1 Структура активів підприємства в динаміці (у % до загальної вартості капіталу) Рис. 2.2 Структура поточних активів підприємства в ...
...фінансово – економічні показники діяльності підприємства Рис.2.1 Процес аналізу використання і відновлення основних засобів Рис. 2.2 Схема аналізу форм заміщення зносу основного капіталу Рис.
...трудових процесів на підприємствах України Рис. 1.1. Система первинного обліку операцій з непрямої оплати праці Рис. 1.2 Загальна методика розрахунку непрямої заробітної плати Рис.
...обліку й контролі господарських операцій Рис. 2.1. Організаційна структура ВАТ “Черкаське САТП 2301” Таблиця 2.1 Аналіз основних техніко економічних показників діяльності ВАТ “Черкаське САТП ...) Рис. 2.2 Класифікація показників фінансового стану Таблиця 2.2 Розрахунок показників фінансової стійкості ВАТ "Черкаське САТП 230І" за 1998 2000 ...
Рис.1.2. Функції грошей. Рис.1.3. Етапи обігу грошових коштів. Рис.1.4. Основні завдання управління грошовими коштами підприємства.
...1.2 Класифікація прибутку підприємства Рис.1.1 Схема формування прибутку до оподаткування у підприємства Рис. 1.2 Функції прибутку підприємства Таблиця 2.1 Основні показники ...
Перелік графічного матеріалу Рис.1.1 Основні теорії стимулювання праці Рис. 1.2. Класифікація методів мотивації Рис. 1.3 Модель стимулювання праці за Врумом [...
Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис. 1.1. Сутнісна характеристика теорій ризику Рис. 1.2. Континуум структури управлінських рішень з врахуванням ризику Рис.
...потенціалу по основним класифікаційним ознакам Рис. 2.1 Структура ЗАТ „Лагода” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства (тис....продукції в 2005 2008 роках Рис. 2.2 Обсяги реалізованої продукції, тис.грн. Таблиця 2.23 Аналіз виконання плану реалізації продукції Таблиця 2.24 Реалізована продукція ...
Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 1.1. Склад фондів підприємства Рис 1.2 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис.1.1 Функціональна структура управління маркетингом Рис.1.2 Товарно функціональна структура управління маркетингом Рис.
...та загроз для підприємства (приклад) Рис. 1.1. Матриця SWOT аналізу Рис. 1.2. Стратегічні рекомендації S WO Т аналізу. Рис. 1.3.
...використовується процесі аналізу основних фондів Рис. 1.1 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва. Рис. 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Канали надходження непрямих податків до бюджету Рис. 1.2 Класифікація податків Рис. 1.3 Класифікація податків (зборів, платежів) ...
Перелік графічного матеіралу Рис. 1.1 Склад обігових фондів підприємства Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел з проблем дослідження оборотного капіталу Таблиця 1.2 ...і використання оборотних коштів підприємства Рис. 1.2 Графічне зображення моделі Баумоля Рис. 1.3 Модель управління грошовими коштами Міллера Орра Рис.
...Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Оцінка динаміки та структури власного капіталу підприємства ВАТ «Київхлiб» Таблиця 2.2 ...залученого капіталу підприємства ВАТ «Київхліб» Рис.2.2 Динаміка залученого капіталу підприємства Таблиця 3.1 Динаміка доходів від реалізації продукції Таблиця 3.2 Оцінка складу фінансових ...
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Використання послуг оптової торгівлі. Рис. 1.2. Функції оптової торгівлі. Рис. 1.3. Види роздрібної торгівлі. Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Використання послуг оптової торгівлі. Рис. 1.2. Функції оптової торгівлі. Рис. 1.3. Види роздрібної торгівлі. Рис.
Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Процес стратегічного управління Рис. 1.2. SWOT аналіз Рис. 1.3. Визначення ВСД графічним способом Рис. 1.4.
Перелік графічного матеріалу Рис.1.1. Функціональна структура управління маркетингом Рис.1.2. Товарно функціональна структура управління маркетингом Таблиця 2.1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.