Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 388 за запитом розв'язання

...обліку заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків 2.5 Податковий облік у заробітній платі 3. Аналіз праці і заробітної плати на підприємстві зат ...У сучасних умовах ринкової економіки не в повній мірі розвязана про блема оплати праці та ...
...відносин у теорію менеджменту пов'язаний із: Виберіть одну правильну відповідь a. розробкою принципів і методів організації праці b. розробкою принципів і функцій управління як універсального процесу c. всі ...правильні d. розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей Question 8 Балів: 1 Підхід, який вивчає розвязання окремих управлінських ситуацій, тобто конкретного ...
...ефективний засіб забезпечення виконання зобов’язань та обґрунтувати свій вибір. Важливе значення для договірних правовідносин має спосіб укладання договору (договір приєднання, типовий договір і т.інше). ...висвітлені п’ятого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно правову відповідальність сторін за договором перевезення. Слід пом’ятати, що у розвязанні спірних ситуацій має бути дотриманий ...
Розвязання названих проблем пов’язане з глибокими аналітичними дослідженнями, які б гарантували прийняття найбільш ефективних рішень в умовах нестабільності інвестиційного ...
(Коментар: для розвязання задачі потрібно скористатись Законом України «Про оплату праці» і відповідним положенням «Про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати ... (Коментар: для розвязання задачі потрібно скористатись Законом України «Про охорону праці», а також Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від ...
...їхні причини і можливі шляхи розвязання. На скільки балів (за 10 бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української мови. 2.
...відносин Практична частина Задача 1 Розвязання задачі потребує оволодіння моделлю пропозиції грошей: M1 = mMB де М1 — обсяг грошового агрегату М1; m — грошовий мультиплікатор m= СR — ... Розвязання полягає в розрахунках з метою отримання відповідей на такі питання: 1. Чому дорівнює М1. 2.
Формалізація та визначення завдання розвязання лінійної моделі економічної динаміки підприємства 3. Побудова математичної моделі економічної динаміки відкритого акціонерного товариства "Вінницька кондитерська фабрика 4.... Аналіз результатів розвязання лінійної моделі економічної динаміки відкритого акціонерного товариства "Вінницька кондитерська фабрика" ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...видатків державного бюджету України у розвязанні проблем економічного зростання………………………….....6 1.2. Законодавчо нормативна база формування Закону «Про Державний Бюджет України» та організаційні складові його ...обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:  визначити економічну сутність доходів і видатків Державного бюджету України і їх роль у розвязанні проблем економічного зростання;  проаналізувати ...
...до одного із можливих варіантів розв'язання складного питання методики навчання математики молодших школярів – розв’язуванню задач на рух. Формування вміння розв’язувати складені задачі – одне ...
...до одного із можливих варіантів розв'язання складного питання методики навчання математики молодших школярів – розв’язуванню задач на рух. Формування вміння розв’язувати складені задачі – одне ...
Тому всі угоди, пов'язані з постачаннями матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками, які мо жуть приймати як готівкову, так і безготівкову ...стандартами виникає багато проблем, які потребують обґрунтованого розгляду й розв'язання.
...судовими органами шляхом розгляду та розв'язання в судових засіданнях у тому числі цивільних справ, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ ...прав та свобод людини шляхом розв'язання спеціальним органом державної влади різноманітних категорій справ за правилами, встановленими відповідними процесуально правовими галузями права.
...судовими органами шляхом розгляду та розв'язання в судових засіданнях у тому числі цивільних справ, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів громадян, підприємств, установ ...прав та свобод людини шляхом розв'язання спеціальним органом державної влади різноманітних категорій справ за правилами, встановленими відповідними процесуально правовими галузями права.
...не тягне для них зобов'язання звільнити будинок. Крім чого, вони розглядають ці відносини як сервітутні. Вирішіть справу. Чи зміниться розв'язання суду, якщо до укладення договору ...
Визначення та розвязання проблем податкового й бухгалтерського обліку валютних операцій 90 ВИСНОВКИ 95 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 98 ВСТУП Актуальність теми.... Здійснювати операції пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства можуть лише висококваліфіковані спеціалісти, які знають міжнародні правила розрахунків, а також володіють нормативною базою по регулюванню ...
Державний борг прямо пов'язаний з проблемою економічної безпеки країни. Питання управління та обслуговування державного боргу є ...важливим в контексті тих економічних труднощів, які впродовж останніх років переживає Україна. Розв'язання проблеми обслуговування державного боргу є ...
...зазначеному контексті, що зумовлено необхідністю розвязання багатьох практичних завдань: подолання непрозорої конкуренції в системі недержавного пенсійного забезпечення, активного впровадження нових фінансових інструментів, усунення прогалин та ...має містити дискусійні питання, пов'язані з переглядом усталених поглядів і уявлень, а також оригінальні погляди автора на вирішення досліджуваної проблеми.
Раціональне розвязання зазначених проблем дозволить підвищити ефективність управління заробітною платою. Дослідження проблем організації заробітної плати, визначення її сутності в умовах переходу ... Необхідність ефективного розвязання зазначених проблем зумовлює актуальність вибраної теми. Метою роботи є висвітлення теоретичних знань пов’язаних із обліком та аудиту розрахунків ...
Розвязання комплексу зазначених проблем визначає актуальність роботи. Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка організаційно методичних рекомендацій з удосконалення ...особливостей їх функцій з метою розвязання низки проблем формування грошових потоків свідчить про необхідність оновлення методик обліку, аналізу та аудиту підприємств.
Необхідною умовою для розвязання проблеми ризику є чітке усвідомлення цілей діяльності фірми. Виходячи з конкретних цілей, повинні виконуватись збір, обробка та аналіз інформації ...
...інформаційних джерел, що залучаються для розв'язання аналітичних задач. Необхідними етапами проведення аналітичної роботи є: розробка програми проведення аналізу (визначення об’єктів і послідовності аналізу, постановка ...основний фактор якісного проведення аналізу; розв'язання поставлених аналітичних задач, спираючись на використання арсеналу прийомів і методів аналізу та наявну обчислювальну техніку; підготовка і передача аналітичної ...
...інформаційних джерел, що залучаються для розв'язання аналітичних задач. Необхідними етапами проведення аналітичної роботи є: розробка програми проведення аналізу (визначення об’єктів і послідовності аналізу, постановка ...основний фактор якісного проведення аналізу; розв'язання поставлених аналітичних задач, спираючись на використання арсеналу прийомів і методів аналізу та наявну обчислювальну техніку; підготовка і передача аналітичної ...
...капіталу підприємства, і, отже пов´язані з цим фінансові ризики є оберненим до коефіцієнта автономії і становив в 2006 році 0,46, потім знизився на 0,19 ...аналізу собівартості продукції рослинництва на підприємстві, розробка пропозицій щодо розв'язання визначених проблем.
...держава, формуючи бюджетну політику, зобов'язана дотримуватись таких основних умов: урахування вимог всіх об'єктивних економічних законів і закономірностей розвитку суспільства; вивчення і врахування попереднього ...2003. – с. 359 32. Гладченко Т. Соціальне замовлення механізм розв'язання місцевих проблем / Т.
ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………… Завдання для виконання……………………………………………… Розвязання завдання…………………………………………………… Висновки………………………………………………………………………… ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Для забезпечення ефективного управління на ЗАТ «Автонавантажувач» вирішили спланувати свою фінансову результативність і потребу ... Примітка: При розвязанні задачі потрібно врахувати, що підприємства при формуванні собівартості продукції враховуються без ПДВ, грошові потоки містять ПДВ...
Теорія і практика його розвязання в Україні 3. Міжнародні конфлікти: причини виникнення, засоби попередження і розвязання Література
...спеціалістів з паблік рилейшнз у розвязанні виробничих конфліктів. Контрольні питання тема 2 1. Чи існує нині “чорна” пропаганда? 2. Чому пропаганда є одностороннім, а переконування ...комунікації та залучення працівників до розвязання виробничих проблем. Контрольні питання тема 11 1. Чому важко здійснювати єдину комунікаційну стратегію в уряді? 2.
Алгоритм розвязання задачі……………………………………………………..5 2.1 Використовувана інформація…………………………………...………..5 2.2. Результати розвязання………………………………………………..…6 2.3. Математичний опис………………………………………………..…….6 3.
Алгоритм розвязання задачі……………………………………………………..5 2.1 Використовувана інформація…………………………………...………..5 2.2. Результати розвязання………………………………………………..…6 2.3. Математичний опис………………………………………………..…….6 3.
...інформаційних систем і технологій для розвязання досліджуваної задачі..........................................................................................28 1.3. Обґрунтування вибору методів та технологій для створення ІС.................44 II. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ.... Аналіз особливостей розвязання задачі на досліджуваному об’єкті..........49 2.2. Формування вимог до ІС та розробка її структури.........................................58 2.3.
...самовизначення народів; — здійснювати співробітництво для розв'язання міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру та для заохочення й розвитку поваги до прав людини й основних ...
Розвязання: Задача 2. Визначення дози опромінення. Аварійно технічна група працювала на території ЗРЗ,а потім відпочивала в ПРУ 6 годин.... Розвязання: Задача 3. Визначення допустимої тривалості робіт. Визначити допустиму тривалість роботи рятівної групи на забрудненій території, якщо рівень радіації при ...
...навчання є: створення навчальної проблеми, розвязання якої потребує залучення наявних у студентів знань і досвіду; отримання студентами інформації, необхідної для розвязання проблеми, поданої таким ...
...державного бюджету і шляхи її розвязання………………………………………………………………………. 4.1 Управління бюджетним дефіцитом і державним боргом………... 4.2 Шляхи розв'язання проблем дефіцитності державного бюджету.. 28 Висновок........................................................................................................
...навчання є: створення навчальної проблеми, розвязання якої потребує залучення наявних у студентів знань і досвіду; отримання студентами інформації, необхідної для розвязання проблеми, поданої таким ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, його сутність, можливі схеми 1.3 Реструктуризація підприємств, її задачі та базові принципи в сучасних умовах РОЗДІЛ 2 Основні вихідні дані та обґрунтування необхідності реструктуризації Черкаського ДНВП „Ротор” 2.1 Загальна характер...
Розв'язання задач фінансового аналізу в MS Excel. Завдання: У Вас є вибір: отримати від свого дядечка 21 000 Дол.... Розв'язання задач статистичного аналізу в MS Excel. Завдання: На основі статистичних даних про прибуток (Y) та інвестицій (X) деякого підприємства: ...
...ресурсної бази комерційних банків невідкладного розвязання потребує завдання удосконалення структури банківської системи. Відсутність у ній таких необхідних елементів як кооперативний банківський сектор спеціалізованих банків (іпотечного, ... Таким чином, розвязання проблеми підвищення ролі банківського кредитування у економічному розвитку сільського господарства потребує комплексного підходу, який має ґрунтуватись на проведенні за ...
...міжнародному поділі праці та пов'язаному з ним обміні товарами, сировиною, технологіями, науково технічними винаходами й духовними цінностями; захист прав людини взагалі та кожного ...тієї чи іншої держави зокрема; об'єднання зусиль у боротьбі проти міжнародного тероризму; спільна ефективна участь у розв'язанні глобальних проблем сучасного світу, При ...
Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємств, не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня ...
Аналіз доцільності вибору способу розвязання завдання, прийняття остаточного управлінського рішення в оцінці напрямків використання фінансових ресурсів потребує спеціальних знань, що одержали назву „фінансовий менеджмент”.
Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємств, не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня ...
...вченими: філософсько методологічні підходи до розвязання проблеми спілкування досліджував М.С. Каган; соціально психологічні особливості спілкування вивчали В.А. Богданов, Б.Д. Паригін, П.М.... Для розвязання поставлених мети і завдань застосовувався комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження: • теоретичні: вивчення та аналіз психолого педагогічної, науково методичної ...
...використання оборотних фондів передбачає передовсім розвязання конкретних завдань з економії сировини, матеріалів, палива елект роенергії. Джерелами економії матеріальних ресурсів можуть бути: 1) зниження ваги виробів; ...
...семінар конференція (прес конференція); семінар розв'язання педагогічних задач; семінар „круглий стілˮ; семінар педагогічна майстерня, вебінар. Завдання 2.Розробити навчально методичну модель одногосемінарського заняття з актуальних ...семінар конференція (прес конференція); семінар розв'язання педагогічних задач*; семінар „круглий стілˮ; семінар педагогічна майстерня*. * бонусне завдання, тобто за виконання цього завдання студент може отримати б...
Окремі питання теоретичного плану, пов'язані з темою дисертації, і, зокрема, про поняття соціального захисту, її сутності висвітлювалися в науці конституційного права3....нормотворчості та правозастосування, розробка науково обгрунтованих рекомендацій щодо їх розв'язання.
...семінар конференція (прес конференція); семінар розв'язання педагогічних задач; семінар „круглий стілˮ; семінар педагогічна майстерня, вебінар. Наприклад: Модеративний семінар це форма організації навчальної діяльності студентів, провідною ...семінар конференція (прес конференція); семінар розв'язання педагогічних задач*; семінар „круглий стілˮ; семінар педагогічна майстерня*. 1. Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисцип...
...має свою специфіку, яка пов'язана з накопиченням загальновиробничих витрат не на рахунку 91"Загальновиробничі витрати", а на рахунку 23 "Виробництво" на аналітичному субрахунку "Загальновиробничі ...аналізу собівартості продукції рослинництва на підприємстві, розробка пропозицій щодо розв'язання визначених проблем.
Яким чином пов’язані витрати управлінського та фінансового обліку ? 7. Перелічіть функції управлінського обліку. Дайте власні обґрунтування аспектам практичного використання управлінського обліку (окремих ...цілей і цілей організації. 3. Контролінг інвестицій спрямований на розвязання: а) оперативних цілей; б) середньострокових ...
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.