Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 388 за запитом розв'язання

...інвентаризації довгострокових і поточних зобов'язань є встановлення правильності розрахунків з кредиторами, обґрунтованості сум кредиторської заборгованості, виявлення реальності заборгованості перед персоналом підприємства з оплати праці ...також можливість одержання позикових засобів змушує дослідників шукати шляхи розвязання наявних проблем іншим способом, що ...
...комплексі можуть дати поштовх у розв'язанні складних питань становлення ліквідних ринків та їх інтеграції до світового простору. Залучення на біржу потужних покупців, що мають великий ...
Для розв'язання цієй суто наочної задачі необхідно виділити істотні ознаки візерунка та порівняти іх із вставками.
Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 2х1 + 0,4х2 + 0,2х3 = 2,2 0,1х1 + 3х2 + 0,4х3 = 4,9 0,1х1 + 0,1х2 + 0,4х3 = 11,...
Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 2х1 + 0,4х2 + 0,2х3 = 1,8 0,1х1 + 3х2 + 0,4х3 = 4,7 0,1х1 + 0,1х2 + 0,4х3 = 11,...
Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 2х1+0,3х2+0,5х3= 2,9 0,1х1+3х2+0,4х3= 4,7 0,1х1+0,1х2+4,8х3= ...
Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 2,4х1 + 0,8х2 + 2х3 = 0,8 0,5х1 + 2,7х2 + 1,4х3 = 4,2 0,7х1 + 0,2х2 + ...
Розв'язання системи рівнянь за методом Крамера: 0,25х1 + 3х2 + 1,25х3 = 8 1,5х1 + 0,4х2 + 0,4х3 = 2,7 0,7х1 + 4х2 + 0,5х3 = ...
...узгоджено з ними та не розвязано питання щодо відшкодування відповідних збитків. Чи правомірні дії сільської ради? Які підстави і порядок вилучення земель для суспільних та ...
...розвитку населеного пункту ,що передбачає розвязання складних завдань, пов’язаних з екологічно збалансованим розвитком міських і сільських поселень. Здоров’я міської екосистеми є сумою здоров’...
Проблемна ситуація Однією з глобальних проблем людства є сировинно енергетична, пов’язана, по перше, з технічною немоюливістю нелімітованого залучення паливно сировинних ресурсів до процесу виробництва, по друге, з екологічними рамками економічного ...видів паливно енергетичних ресурсів 2) Обгрунтуйте шляхи та засоби розвязання сировинно енергетичної проблеми в регіональному ...
Розвязання полягає в розрахунках з метою отримання відповідей на такі питання: 1. Чому дорівнює М1. 2.
не компетентність учасників групи у розв'язанні завдань c. спільність цілей та завдань групи Question 5 Ефективне колективне управління забезпечує організації такі переваги: a. пасивність b.
...до ринкової економіки України передбачає розвязання багатьох виробничих, науково технічних, організаційних і економічних проблем. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні.
Тому ключ до розвязання всіх, у тому числі і суто “земних” проблем середньовічна людина шукала у сфері духу.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз пр...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах господарювання 1.4 Зарубіжний досвід формування прибутку підприємства 1.5 Управління формуванням та використанням прибутку підприємства Розділ 2 аналіз фінансових результатів та фінансового стану ват «смілянський цукровий комбінат» ...
Затрати, пов'язані з використанням предметів праці сировини, матеріалів, палива, електроенергії тощо). Скорочення затрат за рахунок даної групи елементів вимагає, з одного ...властивостями, розмірами, конфігурацією також сприятимуть зниженню собівартості. Основними напрямами розв'язання цієї проблеми є: – зростання продуктивності ...
...ефективної реструктуризації виробництва та підприємств, розвязання проблем зайнятості, зростання рівня життя населення. Без розвитку малого підприємництва неможливе формування середнього класу, тобто створення надійного фундаменту демократичного ...
Розвязання завдання зниження інфляції, а тим більше її подолання, можливе лише при комплексному підході, коли буде задіяно заходи адекватні чинникам, ...
Розвязання завдання зниження інфляції, а тим більше її подолання, можливе лише при комплексному підході, коли буде задіяно заходи адекватні чинникам, ...
...вказував, що водій автотранспорту зобов'язаний перевіряти укладання і кріплення вантажу в кузові автомобіля лише з точки зору забезпечення безпеки руху і збереження рухливого складу (...складу, автоперевізник не може відповідати за пошкодження меблів. Примітка. Розв'язана задача, складено 3 процесуальні документи.
...корективи до програми страхування, пов’язані з конкретними економічними та соціальними вимогами, але базова схема типу: пацієнт (застрахований) – страхова компанія (фінансовий інститут, здійснюючий акумулювання та ...трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні надають особливої ваги розвязанню проблеми страхового захисту, спонукають до ...
...норми, процедури, погоджені взаємні зобов'язання, рекомендації) в області економічної політики і практики, що відображають інтереси країн – учасниць. Регулювання спрямоване на створення визначених передумов, що ...Світової організації торгівлі. Досягнення поставленої мети даної роботи передбачає розв'язання наступних завдань дослідження, які й ...
...і відповідальної особистості безпосередньо пов'язаний із системою її духовних цінностей, які. Духовність завжди так чи інакше передбачає вихід за межі егоїстичних інтересів, особистої користі ...І що важливо — така особистість активно використовує їх для розв'язання не побутових, а насамперед смисложиттєвих ...
...освіти дає підстави стверджувати, що розвязання проблеми особистісно зорієнтованої освіти і її продуктивності пов’язане з інтеграцією змісту освіти. Наукові дослідження показують, що інтеграція змісту ...
Розвязання зазначених вище складних проблем можливе лише за умови копіткої та узгодженої роботи законодавчої та виконавчої гілок влади і стане ...
Розвязання цієї проблеми для нас є нині нагальною справою. Цінове розмаїття на ринку, як уже говорилося, ґрунтується на неоднозначності матеріальних ...
...та групову мотивацію, попередження та розв'язання конфліктів. Література
...явище, рівень якого тісно пов’язаний з економічним рівнем розвитку суспільства у різних державах та регіонах. При цьому менш розвинуті у технічному відношенні країни завдяки ...і доктринах характеризусться як загроза національній безпеці країни. На розв'язання цієї проблеми спрямована програма розслідування ...
Отже, питання, пов'язані з проблематикою прав людини, в нашому Основному Законі мають актуальне значення. Їх розв'язання допоможе забезпечити відповідну практику, наповнити її ...
...до розуміння, а згодом і розвязання сучасних наукових, соціальних і виробничих завдань, які потребують відповідних мовленнєвих умінь. Необхідність враховувати зв’язки між різними науками переконливо ...
Під «банкрутством» розуміється пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений ...виплатою заробітної плати своїм працівникам. Звідси й спільні шляхи розв'язання фінансових проблем — від скорочення внутрішніх ...
...питань стратегічної стабільності, які пов’язані з впливом інформаційних чинників; Охарактеризувати підходи до розуміння і розвязання проблем у міжнародній інформаційній безпеці; Визначити основні складові національних ...
Проблеми, пов’язані з розвязанням основних суперечностей шкільного управління на різних етапах розвитку країни та освіти, висвітлювалися у працях Є.С.
...стратегії підприємства ми орієнтувалися на розвязання аналітичних задач, пов’язаних з пошуком резервів зменшення витрат на виробництво й оптимізацію асортимету продукції.
...і поведінку індивіда нерозривно пов’язаний з вивченням феномена конформізму. Конформізм – це підвищена схильність до наслідування чужої думки або стилю поведінки....особистості та супроводжуючих її чинників. Досягнення поставленої мети передбачає розвязання таких завдань: 1) охарактеризувати сучасне ...
...право і держава нерозривно взаємопов'язані, але кожна країна будує свою правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку, звичаї, ідеологію, релігію....дозволить використати позитивні моменти і уникнути негативних наслідків у розв'язанні власних політичних та правових проблем.
...необхідність вирішення ряду питань, пов'язаних з адаптацією вітчизняного бухгалтерського обліку та фінансової звітності до положень міжнародних стандартів (МСБО, МСФЗ). Організація та реалізація теоретичних засад ...біологічних активів. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки та розвязання комплексу завдань, основними з яких ...
1) З метою суттєвого розвязання проблеми розвитку Служби автомобільних доріг у Черкаській області, пропонується на державному рівні розробити і довести до регіонів науково обгрунтовані ...
Екологічні проблеми, пов’язані з функціонуванням паливно енергетичного комплексу. Шляхи їх вирішення. 5. Визначити сутність металургійного комплексу та його галузеву структуру. 6....політики. 16. Сутність, зміст та місце комплексних програм в розвязанні складних проблем регіонального розвитку. 17.
...вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її ...витрат за економічними елементами на підприємстві, розробка пропозицій щодо розв'язання визначених проблем.
...будувати гіпотези, знаходженні неординарних шляхів розвязання проблеми, в побудові експериментальної ситуації, вмінні узагальнювати емпіричний матеріал, називається a. художньою b. літературною c. науковою d. просторовою e.
...в якій люди не пов’язані реальною взаємодією – це групи: Виберіть одну правильну відповідь a. реферативні b. умовні c. формальні d. неформальні e....компонент: Виберіть одну правильну відповідь a. структури конфлікту b. розвязання конфлікту c. класифікації d.
ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ РОЗВЯЗАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ РОБОТА НАД ІНДИВІДУАЛЬНОЮ НАУКОВО МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ (ПРОБЛЕМОЮ) РОБОТА НАД КОЛЕКТИВНОЮ НАУКОВО МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ (ПРОБЛЕМОЮ) та ін.
...особистості, їх визначення та шляхи розвязання 2. Розкрийте психологічний феномен людини: його виміри і якості. 3. Психологічна задача Психолог, якому вдалося врятуватися з гітлерівських таборів ...
При розв'язанні одного з варіантів практичного завдання необхідно: 1. За даними таблиці № 1 скласти двосторонній сальдовий баланс (форма приведена у додатку ...
В даній роботі представлено теоретико аналітичне розв'язання двох наступних завдань: 1) виходячи із запропонованих вихідних даних, здійснити розрахунок контрольних цифр видатків на утримання обласної лікарні.
При розв'язанні практичних завдань спочатку необхідно уважно ознайомитись з їх умовами, а потім послідовно виконати всі підрахунки.
...міжнародної суперечки та характеристика засобів розвязання міжнародних суперечок. 2. Видача злочинців в міжнародному праві. 3. Охарактеризуйте міжнародне співробітництво в сфері використання засобів масової інформації.
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.