Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 281 за запитом розвинених

З розвиненими батьківськими почуттями, відповідальністю за власних дітей c. Упевнені в можливості спокійних, безконфліктних стосунків між чоловіком і дружиною d.... З розвиненими батьківськими почуттями, відповідальністю за власних дітей Question 37 У межах індивідуального підходу діагностики сім’ї використовуються діагностичні засоби орієнтовані на ...
...учасниці МОП, що є економічно розвинутими та ратифікували конвенції МОП щодо захисту профспілкових прав всі держави учасниці МОП, що ратифікували конвенції МОП щодо захисту профспілкових прав ...за участю профспілок є найбільш розвинутою в державах: романо германського типу англо американського типу традиційно звичаєвого типу Question 6 Найбільшою розгалуженістю характеризується система профспілкових органів: у ...
спроби розвинених країн розв’язати власні економічні проблеми за рахунок менш розвинених країн c. глобальне порушення природної рівноваги і деградація природного середовища ...
Досвід високо розвинутих країн світу з питань оцінки ефективності управління 2. Оцінка ефективності діяльності підприємства. Поняття ефективності управління.
Чим більше розвинена країна, чим вищим є рівень її цивілізації, тим „популярнішим" серед людей є стрес, що сприймається як фактор, що чекає людину ...
У сучасних умовах розвинений ринок цінних паперів є необхідним елементом ефективно функціонуючої національної економіки. Ринок цінних паперів на сьогодні є специфічною сферою ринкових відносин, ...
У розвитку і формуванні всебічно розвиненої особистості важливим фактором виступає виховання, яке коригує не тільки складові задатки , враховує умови навколишнього середовища , але й ставить за мету ...
Досвід економічно розвинутих країн світу свідчить, що більша частка їхнього багатства та міць економік визначаються внеском високо освіченого, підприємливого та мобільного населення.
...охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України 3. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку.
Світовий та Європейський досвід діяльності системи медичного страхування в економічно розвинутих країнах до розповсюдження як обов’язкової так і добровільної системи страхової медицини, їх успішне функціонування на протязі останніх 10 и ...
Загальна характеристика кримінального процесу деяких розвинутих зарубіжних країн 2. Кримінальний процес Англії 3. Кримінальний процес США 4. Кримінальний процес Франції 5.
... Трудове право у промислово розвинутих країнах світу визначається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері застосування праці, де створюються матеріальні ...
...система все ще залишається недостатньо розвинутою, не виконує своїх функцій належним чином та відстає від інших європейських країн. Запропонована система заходів, що необхідна державній програмі удосконалення ...
...банківською системою, що є порівняно розвиненою. Інша ж структурна складова – небанківські фінансово кредитні установи – почала активно розвиватися не так давно. Однак, незважаючи на позитивні тенденції в ...
...Україні з урахуванням світового досвіду розвинутих країн…………………4 6 ст. 2. Кому вигідно відродження українського села?................................6 8 ст. 3. Земельна реформа в України 3.1.
Судоустрій розвинутих країн. Вибірковий аналіз 10 1.2. Адаптація законодавства України про судочинство до світових стандартів 25 РОЗДІЛ 2 Перспективи запровадження суду ...
...охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України 1.3. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку 1....
...аналіз роздержавлення і приватизації в розвинених країнах 1.3. Форми роздержавлення і приватизації Розділ 2. Оцінка та аналіз процесів роздержавлення і приватизації в Україні 2.1.
...мова йде про молоді найбільш розвинені держави, що у 60 70 р. виділилися і відокремилися в окрему групу, що одержала назву "Нові індустріальні країни"(New industrializing ...
...функціонування інжинірингу та франчайзингу в розвинених країнах світу РОЗДІЛ 3. Сучасний розвиток інжинірингу і франчайзингу в Україні
...В українській мові дієприкметник менш розвинутий порівняно з російською мовою. Саме тому в мовців досить часто виникають проблеми з цією дієслівною формою, зокрема при відтворенні російських ...
...літератури Висновок Таким чином, сучасне розвинене ринкове господарство представлене цiлою низкою моделей, якi мають істотні розбiжностi. Однак попри цi розбiжностi кожна з розглянутих країн змогла на ...
...політики України з митною політикою розвинутих країн……………………………………………………13 2. Сутність митної політики……………………………………………17 2.1. Характеристика сучасного стану державного регулювання митної політики…………………………………………………………………………..17 2.2.
...охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України; 1.3. Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку; 1....
Фізичні вправи, як засоби гармонійно розвиненої особистості Розділ 2. НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 2.1. Пілатекс 2.2. Стрейчинг 2.3. Хатха йога 2.4.
...регулювання соціально трудових відносин у розвинутих країнах 3.2. Формування системи соціального партнерства в Україні Висновок Список використаної літератури
...тенденції впровадження систем мотивації у розвинутих країнах 1.2 Вітчизняний досвід формування систем мотивації персоналу 1.3 Оцінка ефективної системи мотивації на підприємстві Розділ 2.
...Норвегія належить до малих промислово розвинених країн світу з ринковою економікою. Особливістю норвезької економіки є те, що вона має як високорозвинуті галузі господарства, так і могутню ...
...розглянути світовий досвід, накопичений промислово розвиненими країнами в процесі становлення і розвитку товарного ринку як одного з найважливіших сегментів національного ринку.
Судоустрій розвинутих країн. Вибірковий аналіз 10 1.2. Адаптація законодавства України про судочинство до світових стандартів 25 РОЗДІЛ 2 Перспективи запровадження суду ...
...економічно сильної, сталої та промислово розвиненої сучасної держави займає вибір валютної політики, яка враховувала б усі тенденції валютного ринку. Отже, валютна політика являє собою певний симбіоз ...
...економіки в Україні та в розвинутих зарубіжних країнах світу; Висновки Список використанної літератури: Задача Станом на початок дня 01.11.2008 р.
...приклади їх раціонального застосування в розвинутих країнах 3. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 4. Протекціонізм та фритредерство як основні види зовнішньоекономічної діяльності 5. Приховані методи протекціонізму 6.
...2.1 Акціонерний капітал в розвинених країнах світу 2.2 Функціонування акціонерного капіталу в країнах, що розвиваються Розділ 3. Акціонерний капітал в Україні 3.1 Формування ...
...функціонування інжинірингу та франчайзингу в розвинених країнах світу 2.1 Особливості та тенденції розвитку франчайзингу у країнах світу 2.2 Використання інжинірингу як форми міжнародної ділової ...
Досвід розвинутих країн світу 2. Аналіз виробничо господарської діяльності відкритого акціонерного товариства „Канівське автотранспортне підприємство 17151”. 2.1.
...регулювання доходів у країнах з розвиненою економікою та в перехідній економіці Розділ ІІ. Економічна нерівність і перерозподіл доходів 2.1. Доходи населення і їх диференціація 2....
У розвинутих країнах економічні системи розрізняються в основному за такими ознаками: а. форма власності на засоби виробництва; b.
Особливості грошового ринку в розвинених країнах світу 2.1. Аналіз грошового ринку в Україні за 2013 2014 роки 2.2.
Страхування сільськогосподарських ризиків в економічно розвинених країнах Розділ 2. Вітчизняні умови страхування сільськогосподарських ризиків 2.1. Аналіз сучасного стану страхування рослинництва та тваринництва 2.1.1.
Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу 1.5. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні Розділ іі. Аналіз стану охорони здоров'я в місті ...
...туристський потенціал та види туризму розвинуті Німеччини 2.1. Характеристика найвідоміших туристських об’єктів Німеччини 2.2. Види та типи туризму в Німеччині 2.3.
...охорони здоров’я в економічно розвинених країнах та Україні 1.3. Нормативно правове регулювання фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я РОЗДІЛ 2.
...інфляційних явищ в економічних системах розвинутих країн 15 2.1. Вплив інфляції на економіку США 15 2.2. Антиінфляційна політика уряду США 19 Розділ 3.
Характеристика бюджетного устрою розвинених країн. Вплив чинників на елементи бюджетного устрою Література
...та бюджетний контроль у економічно розвинених країнах. Методи контролю. Органи бюджетного контролю Література
...в імпорті та експорті промислово розвинених країн. Розрахувати процент зміни вартості експорту та імпорту за 1990 2000 р.р. Визначити питому вагу країн у загальному експорті ...
Мислення розвинене. Має достатній словниковий запас, володіє зв′язним мовленням, багато читає. Обчислювальні навички сформовані на високому рівні .
Досвід розвинених країн показує, що позитивна динаміка вартості підприємства (бізнесу) визначає довгострокове й стійке його функціонування, сприяє зростанню добробуту суспільства й соціально ...
Позитивний вплив консорціуму (на прикладі розвинутих країн) 5.2. Недовіра до консорціумів та критика їх діяльності з боку малих і середніх фірм 6.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.