Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 281 за запитом розвинених

...які поширені в країнах із розвиненою економікою. Зважаючи на зростання інтенсивності дорожнього руху та збільшення дорожньо транспортних пригод, страхування саме цивільної відповідальності автовласників набуло важливого значення.
...марок місцевого виробництва та організації розвинутої торговельної мережі. Компанією вже збудована платформа для наступного кроку стратегії – початку і подальшому розвитку виробництва міжнародних марок сигарет в місцевих ...
...марок місцевого виробництва та організації розвинутої торговельної мережі. Компанією вже збудована платформа для наступного кроку стратегії – початку і подальшому розвитку виробництва міжнародних марок сигарет в місцевих ...
...з одного боку, є слабо розвинуті інститути банкрутства, що дозволяє збитковим підприємствам довший час існувати в ринковому середовищі, а з другого боку, – на підприємствах недостатньо уваги ...
Крім високо розвинутого ракетобудування, в країні накопичено великий досвід у створенні систем управління ракетними комплексами й космічними апаратами різного призначення, що може стати ...
Досвід мотивації персоналу в економічно розвинутих країнах. Закон України "Про оплату праці" і його роль в організації матеріального стимулювання персоналу. Системи заробітної плати: сучасне розуміння та ...
...станів, демократія не має способу розвинутись та взяти гору. Власне, ця ідея пройшла тільки на Запорізькій Січі, де були найкращі умови для неї.
...його розвитку, характеризують державу, як розвинуту чи ту що розвивається, в залежності від свого виконання. Список використаних джер
...теорії лідерства, які насьогодні дуже розвинуті і які перевіряються на практиці шляхом їх втілення та використання в управлінській діяльності. В сучасних умовах лідерство дасть нам змогу ...
...між ними існує рівноправне партнерство, розвинена система горизонтальних і вертикальних зв'язків. На ринку забезпечується органічний зв'язок між цими суб'єктами шляхом спільного визнання потреби ...
...оплати праці, основаних на досвіді розвинених країн. Розглянути особливості і відмінності в заробітній платі, диференціацію заробітної плати, її співвідношення із ціною, політика доходів населення.
...вирішити спираючись на досвід промислово розвинутих країн. Вони використовують багаторівневе пенсійне обслуговування, яке включає солідарну систему, обов'язкове накопичення та добровільне формування пенсійних коштів.
...протягом цього року охопила багато розвинених країн світу, дедалі глибше проникає у фінансову, економічну та соціальну системи України. Нині набирає шалених обертів проблема суттєвого падіння виробництва ...
...вирішити спираючись на досвід промислово розвинутих країн. Вони використовують багаторівневе пенсійне обслуговування, яке включає солідарну систему, обов'язкове накопичення та добровільне формування пенсійних коштів.
...зародженням в Україні правовідносин широко розвинувся і набув важливості договір дарування, що передбачає передання майна у власність. Актуальність обраної теми полягає в тому, що договір дарування ...
...і темпами зростання в більшості розвинутих країн далеко випереджає ринок матеріальних продуктів і послуг. Під ринком ІПП розуміють систему економічних відносин продуктового і грошового обігу, які ...
...та раціонального, самостійної, рішучої, всебічно розвиненої особистості. Новація народжується як резуль¬тат творчого пошуку, остаточної розробки ідеї. Головним надбанням сьогодні, на наш погляд, є те, що ...
...відомого римського культурного діяча, який розвинув і довів латинську мову до літературного рівня: Марк Порцій Катон Горацій Квінт Флакк Марк Туллій Цицерон Публій Вергілій Марон Зазначте ...
...із характеристик йдеться мова про розвинену психологічну культуру в суспільстві. 1. помірний прояв у деякої частини населення сукупності психологічних знань і умінь; 2.
...із характеристик йдеться мова про розвинену психологічну культуру в суспільстві. 1. помірний прояв у деякої частини населення сукупності психологічних знань і умінь; 2.
...які поширені в країнах із розвиненою економікою.BR> BR>В роботі в якості інформаційних джерел та методичної бази використані закони і нормативні документи України, наукові праці ...
...рівень викладання, сприяють вихованню всебічно розвиненої особистості, яка зможе здобувати знання і застосовувати їх у практичній діяльності. Викладання знань з урахуванням міжпредметних зв’язків допоможе вчителеві ...
...відома, тому в більшості промислово розвинених країн ринки металургійної продукції належать до регульованих, а національні виробники користуються підтримкою держави. Така увага держави необхідна і українським металургам.
...в Римькій державі було досить розвинутим. Про це свідчить детальна регламентація процесу спадкування в законодавчих актах того періоду. В них визначалося, що спадкування — це перехід майна ...
...відома, тому в більшості промислово розвинених країн ринки металургійної продукції належать до регульованих, а національні виробники користуються підтримкою держави. Така увага держави необхідна і українським металургам.
З часом, податкова система розвинулася і перетворилася на джерело поповнення державної казни. Звичайно ж такий важливий елемент держави не може бути не врегульований нормативними актами.
...у тому випадку, якщо промислово розвинуті країни зрозуміють, що доходи, які вони одержують від діяльності транснаціональних корпорацій, отримані за рахунок зменшення добробуту країн, що розвиваються, та ...
...в нашій країні ще не розвинуте, тобто ми знаходимося на більш низькому рівні кредитних відносин ніж наші іноземні колеги. Але дана проблема спонукає фахівців банків до ...
...того, що людина – мисляча, інтелектуально розвинена, соціальна істота. Саме вона могла створити таку складну інституцію як держава. • Людині було характерно об’єднуватись у группи з метою: ...
Внутрішній ринок збуту металургійної промисловості розвинений слабо. Реалізація продукції металургійного підприємства в поточному році становить 71% порівняно з минулим докризовим періодом.
...в нашій країні ще не розвинуте, тобто ми знаходимося на більш низькому рівні кредитних відносин ніж наші іноземні колеги. Але дана проблема спонукає фахівців банків до ...
який пропонується людині в розвинутих країнах, є приголомшуючим. Країни на всіх стадіях свого розвитку демонструють знову й знову: відкрита економіка процвітає.
...в нашій країні ще не розвинуте, тобто ми знаходимося на більш низькому рівні кредитних відносин ніж наші іноземні колеги. Але дана проблема спонукає фахівців банків до ...
...про організацію й еволюцію суспільства, розвинув вчення про прогрес і солідарність. По вертикалі 1. Політичний діяч доби Центральної Ради, соціолог; в листопаді 1924 р.
...України в європейському інформаційному просторі, розвинути власний інформаційний простір на рівні держав, котрі досягли більших успіхів на шляху до інформаційного суспільства.
...з цих причин дослідження досвіду розвинених країн англосаксонського типу є дуже важливим для подальшого розвитку своєї держави та законодавства і становить предмет особливого інтересу, а можливість ...
...нації на території СРСР значно розвинули свою культуру Answer Yes No Question 15 of 21 У етнопсихології умовно виділяють два основних типа досліджень.
...промисловості України, яка є самодостатньою, розвиненою, успішно діючою та цілком сформованою. Більшість експертів прогнозують спад надалі у виробництві та збуті кондитерів.
...в країнах Європи та інших розвинутих країнах. Згідно Закону України «Про фінансовий лізинг»: «лізинг – це сукупність цивільно правових відносин, які виникають з договору фінансового лізингу».
...пункт теорії Question 4 Найбільш розвиненою формою наукового пізнання є: a. теорія b. проблема c. ідея d. гіпотеза Question 5 Чи зводиться завдання науки до збору ...
...все більш очевидним як для розвинених країн, так і для тих, що розвиваються. За оцінками як західних, так і вітчизняних економістів, в умовах глобалізації і технічної ...
...карток у нас ще недостатньо розвинена, але лідери з найрозгалуженішою мережею вже, безперечно, визначилися. Спектр карткових послуг, які пропонують українські банки, порівняно з західними дуже вузький, ...
...вона висока на зріст, фізично розвинена. Кіжеватов показав: Новакова говорила, що вона одружена, тому Ільїн питав, чому чоловік відпустив її одну, на вигляд їй було років ...
...5 Державне регулювання цін найбільш розвинене і поширене: a. у чисто ринковій системі керування економікою b. у змішаній системі керування економікою c.
...економічно сильної, сталої та промислово розвиненої сучасної держави займає вибір валютної політики, яка враховувала б усі тенденції валютного ринку. Отже, валютна політика являє собою певний симбіоз ...
...риси і відмінності простого й розвинутого товарного виробництва? 5. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв'язок. 6. У чому полягає специфіка поняття "товар послуга"?
...риси і відмінності простого й розвинутого товарного виробництва? 5. Назвіть основні фактори виробництва і розкрийте їхній взаємозв'язок. 6. У чому полягає специфіка поняття "товар послуга"?
...належний рівень правосвідомості, правової культури, розвинутий правовий світогляд c. вільно користуються спеціальною юридичної термінологією Question 4 До видатних науковців фахівців загальної теорії держави та права в ...
У чому полягають переваги розвинутого «директ костингу»? 7. Що таке прямі (специфічні) постійні витрати? Наведіть приклади. 8. У чому полягає методика багатоступеневого покриття постійних витрат?
...потоками, це говорить про добре розвинуте фінансове планування, а це головний інструмент управління діяльністю підприємства. Від якості та глибини обробки всього комплексу прийнятих фінансових рішень залежить ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.