Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2815 за запитом розвитком

...РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 15 2.1. Становлення банківської системи України 15 2.2. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України 17 2....
РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 1.1. Розвиток вітчизняної індустрії гостинності 1.2. Значення туристичної індустрії для національної економіки 1....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ВАЖЛИВОГО ТУРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ… 1.1. Сутність та характеристика типів закладів ресторанного господарства на Україні 1.2.... АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЧЕРКАЩИНІ РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЧЕРКАЩИНІ 3.1. Проблеми розвитку ресторанів на Черкащині 3....
Теоретичні основи духовного розвитку особистості 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ ...
Етапи розвитку вітчизняної соціальної психології…………………………2 2. Зародження і розвиток соціальної психології як науки в Російській імперії……………………………………………………………………….…3 3.
Теоретичні основи планування розвитку діяльності підприємства 1.1 Планування діяльності підприємства як передумова його розвитку 1.2 Мета та принципи стратегічного планування Розділ 2.
Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій Розділ 2. Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції Розділ 3. Розвиток діалогічного мовлення 3.1 Методика ...
Теоретичні основи розробки стратегій розвитку організації 1.1. Сутність стратегії 1.2. Мета та принципи стратегічного планування 1.3. Вітчизняний та закордонний досвід стратегічного управління Розділ 2. Аналіз стратегій розвитку представництва фармацевтичної компанії "Рfizer h.
Науково методичні основи розвитку рекреаційних зон туристичного призначення 1.1 Причини і шляхи розвитку рекреаційних зон туристичного призначення, їх характер та цілі 1.2 ...
Розвиток транспорту світу 1.1. Основні відкриття, що спонукали до розвитку транспорту 1.2. Водний транспорт 1.3.
Характеристика розвитку пізнавальної самостійності учнів початкових класів на уроках природознавства 1.1. Пізнавальна самостійність як показник розумової діяльності школярів 1.2. Активізація та розвиток пізнавальної самостійності учнів початкових класів ...
Дитяча інсценізація та розвиток творчих здібностей дітей як педагогічна проблема 1.1. Психолого педагогічні погляди на проблему творчості дітей 1.2....та їх вплив на творчий розвиток дітей Розділ 2. Дослідження дитячої інсценізації як методу розвитку творчих здібностей дітей 2.1. Загальна характеристика дитячих інсценізацій як методу ...
Розвиток мовлення дітей у процесі формування елементарних математичних уявлень 1.1. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 1.2. Особливості мовленнєвого розвитку дошкільниківу процесі формування елементарних математичних ...
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний бізнес – бізнес ХХІ століття 1.2. Проблеми розвитку екотуризму в Україні та шляхи їх ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО МАТЕМАТИКИ 1.1. Пізнавальний інтерес як психолого педагогічна проблема 1.2. Погляди ввчених на проблему розвитку пізнавального інтересу до математики у ...
Теоретичні засади циклічного розвитку національної економіки 1.1. Суть та теоретичні основи циклічності…………………………………4 1.2. Причини циклічного розвитку економіки………………………………9 1.3.
Еволюція розвитку управлінського обліку 1.2. Сучасний розвиток управлінського обліку 2. Перспективи розвитку управлінського обліку: 2.1.
Педагогічні умови розвитку дослідницької діяльності дошкільників 1.1. Розумовий розвиток дітей дошкільного віку та дослідницька діяльність як засіб його виховання 1.2.
Особливості психічного і особистісного розвитку дитини вдошкільному віці 1.3. Розвиток особистості в дошкільному віці 1.2. Розвиток основних психічних процесів 1.3.
ЗНАЧЕННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ ІГОР В РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Поняття інтелекту та його елементи у дітей дошкільного віку 1.2. Використання розвивальних ігор як засобу розвитку інтелекту дошкільників 1.3.
ВСТУП Розділ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СЕНСОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МАЛЮВАННЯ 1.1. Погляди психологів та педагогів на проблему сенсорного розвитку молодших дошкільників 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи розробки фінансової стратегії (концепції) розвитку підприємства 1.1 Фінансова стратегія розвитку як складова фінансово планування підприємства 1.2 Методика розробки фінансової стратегії розвитку підприємства 1....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ 1.1 Вивчення розвитку просторового мислення та просторових уявлень в психолого педагогічній літературі………………………………........................................................................................................
...використання музики як засобу психічного розвитку дитини 1.1. Особливості впливу музики на дітей 1.2. Музика як один із засобів розвитку особистості 1.3.
4 1 Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним….... 6 1.1 Основнi поняття та задачi професійного розвитку персоналу…………..
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний бізнес – бізнес ХХІ століття 1.2. Проблеми розвитку туризму в Україні та шляхи їх ...
...БЮДЖЕТУ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 1.1. Сутність бюджету, як економічної категорії 1.2. Вплив бюджету держави на економічне зростання Розділ II СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗВ’...
Етапи розвитку світової валютної системи……………………………….10 Розділ III. Особливості міжнародних фінансів на рубежї ХХІ ст………………….19 Висновки ……………………………………………………………………27 Список використаної літератури………………………………………….....Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової фінансової системи обумовлено новітніми процесами як у світовому господарстві в цілому, так і у його фінансовому секторі, зокрема.
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний бізнес – бізнес ХХІ століття 1.2. Проблеми розвитку туризму в Україні та шляхи їх ...
На початку XXI століття відбу¬вається активізація трансформаційних процесів, посилюється динамізм сусп¬ільного розвитку. Світова економіка вступає в нове тисячоліття, вибираючи вектор свого руху серед багатьох складних, суперечливих і деколи різноспрямованих змін....ознак нового постіндустріального етапу світового розвит¬ку, новим значенням інформаційних технологій, глобалізацією господарчих зв'язків. Всі ці різноманітні зміни особ¬ливо сильно відображаються на розвит¬ку .....
Нові тенденції в соціально – економічному розвитку в Англії в період пізнього середньовіччя Розділ ІІ. Еволюція аграрних відносин в період пізнього середньовіччя Розділ ІІІ....прямим результатом розкладу феодалізму і розвитку капіталістичних елементів у самій Англії і навіть на континенті. Вони ознаменували собою початок заміни феодального способу виробництва капіталістичним, початок масового ...
Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій Розділ 2. Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції Розділ 3. Розвиток діалогічного мовлення 3.1 Методика ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, характеристика та класифікація напрямків технічного розвитку підприємства ...........................................................................................................3 1.2 Управління технічним розвитком підприємства..........................................14 2.
Розвиток комунікативної компетентності особистості 1.2. Психологічні вимоги до комунікативної компетентності психолога Висновки до розділу I Розділ II.... СИСТЕМА РОБОТИ З РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІВ 3.1 Програма розвитку комунікативної компетентності студентів психологів 3.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Загальне поняття мови та мовлення. 1.2. Основні функції, види мовлення та їх характеристика. 1.3.Особливості комунікативно мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. 1.4.
Вікова динаміка природного розвитку сили 2. 1. Показники сили м'язів у різні вікові періоди Розділ 3. Контроль силових можливостей та деякі особливості методики ... Методики розвитку силових здібностей школярів 4. 1 Методика розвитку максимальної сили школярів 4. 2 Методика розвитку швидкої сили 4.
Розвиток творчого мислення як умова успішного навчання Розділ 2. Розвиток творчих здібностей у молодших школярів 2.1.
Тенденції розвитку міжнародного туризму в світі 1.3. Правове забезпечення туристичної діяльності РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 2.1.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 6 1.1. Сутність місцевих бюджетів та їх вплив на соціально економічний розвиток регіону 6 1.2.
Роль комунікації в психічному розвитку дітей з порушеннями зору 1.2. Особливості формування та розвитку комунікативних здібностей в дітей з вадами зору 1.3.
Проблеми і перспективи розвитку відносин власності в Україні…………..21 Висновк.…………………………………………………………………………28 Список використаної літератури…………………………………..…………30 ВСТУП Актуальність теми. Власність — головна економічна категорія....системою, а на сучасному етапі розвитку су спільного господарства України сам процес переходу до ринкової економіки. Власність повинна давати доход, і в цьому нехитрий смисл володіння ...
Методика розвитку максимальної сили 1.4. Методика розвитку швидкої сили РОЗДІЛ II. Вікова динаміка природного розвитку сили у школярів РОДІЛ III.
Правові засади управління соціально економічним розвитком регіону ………………………………………………………………… 19 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ……………………… 24 2.1. Загальна характеристика економічного стану області ………………...
Нормативно правове забезпечення розвитку малого підприємництва 1.4. Основні показники діяльності малих підприємств Розділ II. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1.... ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 3.1. Проблеми розвитку малого підприємництва на місцевому, регіональному рівнях 3.2.
НАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 15 2.1. Динаміка розвитку організаційно правових форм підприємництва в аграрному секторі 15 2....
Становлення та розвиток страхового ринку України 13 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку страхового ринку в Україні 16 РОЗДІЛ 3.
Головні аспекти розвитку творчих здібностей 1.1. Погляди вчених на проблему творчості й творчих здібностей 1.2. Склад творчих здібностей 1.3.... Умови ефективного розвитку творчих здібностей Розділ 2. Особливості творчих здібностей у дітей дошкільного віку 2.1. Творче мислення як основа творчих здібностей дошкільників ...
Головні аспекти розвитку творчих здібностей 1.1. Погляди вчених на проблему творчості й творчих здібностей 1.2. Склад творчих здібностей 1.3.... Умови ефективного розвитку творчих здібностей Розділ 2. Особливості творчих здібностей у дітей дошкільного віку 2.1. Творче мислення як основа творчих здібностей дошкільників ...
Розвиток туризму в Україні 1.1. Туризм в Україні 1.2. Шляхи розвитку туризму в Україні Розділ 2.
Становлення і розвиток адміністративного права 1.1. Першооснови адміністративного права 1.2. Камералістика як початок адміністративного права 1.3. Нові ідеї про державу 1.4. Розвиток адміністративного права в Російській імперії ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.