Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2815 за запитом розвитком

...та концептуальні документи України про розвиток бібліотечної справи. 2. Особливості розвитку бібліотечної справи в нових соціально економічних умовах в Україні. 3.
у розвиток кримінології…………………………………………………………..4 2. Розвиток кримінології у 19 20 ст.:дореволюційний та радянський час………..12 3.
Теоретичні психолого педагогічні основи розвитку професійної компетентності у практичного психолога в закладах освіти 1.1.Поняття «професійна компетентність» у науковій літературі 1.2....Психолого педагогічні основи розвитку професійної компетентності майбутнього практичного психолога Розділ 2. Дослідження професійної компетентності практичних психологів в закладах освіти 2.1.
Економічний розвиток і його рівень. НТП як фактор економічного зростання 3. Особливості економічного розвитку України Задача № 8 Харківський НЕУ, 2009
...ОБДАРОВАНОСТІ 1.1 Стан і розвиток індивідуального підходу до обдарованих дітей в історії педагогічної думки 1.2. Обдарованість: суть, види, принципи 1.3.... Стратегії розвитку та навчання обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи 2.2. Робота педагога з обдарованими дітьми у позашкільній діяльності.
Політичний розвиток України. Конституція 1996 р. …………………... 6 3. Економічні реформи ……………………………………………………... 9 4. Виборчі процеси ………………………………………………………….. 12 5. Культурний розвиток України …………………………………………... 17 Висновки ……………………………………………………………………..
Розвиток грошових відносин в сучасній економічній системі 4. Значення та перспективні напрямки розвитку грошових відносин в Україні Висновки Список використаних джерел
Продуктивні сили: сутність, форми, фактори розвитку 1.1. Поняття та суть продуктивних сил 1.2. Основні компоненти продуктивних сил Розділ 2. Система виробничих відносин 2.1.... Еволюція розвитку продуктивних сил в різних суспільних формаціях 3.2. Взаємовплив та взаємозалежність продуктивних сил і виробничих відносин Висновки Список використаних джерел
...АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Художня праця як засіб розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку 1.2.
САМОСТІЙНА ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Поняття самостійності дошкільників в образотворчій діяльності та її компонентний склад 1.2.... Роль самостійної образотворчої діяльності у розвитку творчих здібностей дітей Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Вивчення початкового рівня самостійності дітей в ...
...ЇХ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3. Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин в Україні 1....
Теоретико правові засади становлення та розвитку ринку цінних паперів..........................................................................................................................6 1.1. Історія виникнення ринку цінних паперів.........................................................6 1.2. Сучасний стан ринку цінних паперів в ... Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні.................................38 Висновки.............................................
...РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Етапи становлення основних міжнародних фінансових організацій в ХХ ст. 5 1.2....ОРГАНІЗАЦІЯХ В АСПЕКТІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 25 3.1. Міжнародний досвід економічної інтеграції розвинутих країн світу в міжнародні фінансові організації 25 3.2.
Теоретичні аспекти спортивних ігор та розвитку в них психофізичних якостей молодших школярів 1.1. Психологічна характеристика спортивних ігор 1.2. Вольові зусилля та емоційні особливості молодших ... Роль спортивних ігор в психофізичному розвитку молодших школярів Розділ 2. Організація та методика проведення спортивних ігор молодших школярів на уроках фізкультури 2.1.
Тенденції розвитку відносин власності в Україні і в світі 4. Нова модель економічного розвитку України Список використаної літератури
Розвиток освіти другої половини XVII — кінця XVIII ст 3. Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст 4. Розвиток освіти в другій половині XIX ...
Передумови розвитку паливної промисловості України 3. Регіональна характеристика паливно енергетичного комплексу України 4. Сучасні проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості Висновок Список використаних ...
...національного відродження та труднощі у розвитку культури. 2. Розвиток освіти в Україні. Закон України «Про освіту», програма «Освіта» («Україна XXI століття»). 3.
Вступ Розділ 1 Основні показники дослідження та характеристика регіону Розділ 2 Аналіз стану розвитку Миколаївської області та порівняння показників із загальною тенденцію в країні Розділ 3 Рекомендації щодо подальшого розвитку регіону Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 Основні показники дослідження та характеристика регіону Розділ 2 Аналіз стану розвитку Сумської області та порівняння показників із загальною тенденцію в країні Розділ 3 Рекомендації щодо подальшого розвитку регіону Висновки Список використаної літератури
...та значення теплової енергетики в розвитку країни 1.2. Особливості функціонування і фактори розміщення теплової енергетики РОЗДІЛ 2. Аналіз сучасного стану теплової енергетики та вугільної промисловості ... Перспективи розвитку і розміщення теплової енергетики Висновки Список використаних джерел Додатки
Становлення та розвиток макроекономіки як науки 3.1 Предмет, методи та сфери дослідження макроекономіки 3.2 Функції макроекономіки як науки 3.3 Методи ...та дискусії щодо перспектив її розвитку Висновок Література
Критичні періоди розвитку дитини 4. Здоров'я та його складові 5. Поняття про хворобу, періоди розвитку хвороби 6. Основні шляхи попередження захворювань література
Закономірності і принципи її розвитку……………………………………...с.6 8 2. Фактори розміщення і територіальної організації меблевої промисловості на території України........................................................................................с.9 13 3.... Проблеми і перспективи розвитку меблевої промисловості на території України ………..............................................................................................с.36 38 Висновки......................................
Розвиток комерційних банків в Україні…………………………………..…..11 1.3. Класифікація комерційних банків…………………………………………….20 РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В ...
Основні етапи розвитку економічної теорії 9 18 2.1. Основоположники економічних вчень 2.2. Основні етапи розвитку економічної науки 2.3.
У курсовіій роботі в теоретичній частині проаналізовано психологічні особливості зображувальної діяльності дітей старшого дошкільного віку та етапи розвитку дитячого малюнку. У практичній частині проведено дослідження на визначення рівня розвитку зображувальної діяльності та визначення специфіки тематики дитячих малюнків.
Проблема впливу спілкування на розвиток особистості дитини 1.2. Поняття, критерії і показники комунікативної компетенції дітей дошкільного віку 1.3.... ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ 2.1. Організаційні основи експериментальної роботи 2.2. Вивчення первинного рівня комунікативних вмінь дітей на етапі константувального ...
Розвиток вокалізму в різні періоди розвитку англійської мови: 1.3. Становлення давньоанглійської системи голосних………… 1.4.
Вступ 1 Організаційно правові основи функціонування міжбанківських розрахунків 1.1 Економічна суть та необхідність міжбанківських розрахунків 1.2 Історія становлення та розвитку міжбанківських розрахунків 1.3 Організаційні та нормативно правові засади здійснення міжбанківських розрахунків 2 Особливості механізму функціонування сучасних систем міжбанківських розрахунків ... Вступ 1 Організаційно правові основи функціонування міжбанківських розрахунків 1.1 Економічна суть та ...
11 3) Аналіз розвитку оптової торгівлі в Україні……………………17 4) Проблеми і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні..23 5) Співробітництво України в оптових ...
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 2.1.Страхування майна фізичних осіб (страхування будівель і страхування домашнього майна громадян) 2.2.... ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Проблема впливу спілкування на розвиток особистості дитини 1.2. Поняття, критерії і показники комунікативної компетенції дітей дошкільного віку 1.3.... ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ 2.1. Організаційні основи експериментальної роботи 2.2. Вивчення первинного рівня комунікативних вмінь дітей на етапі константувального ...
Психологічні особливості розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку 1.3. Роль картини у розвитку мовлення дошкільників. Методика організації роботи з навчання розповідання за ...
...виховання та їх роль у розвитку особистості дітей дошкільного віку 1.3. Педогогічне розкриття ролі стилів сімейного виховання Розділ 2. Дослідження впливу стилю сімейного виховання на формування розвитку особистості дошкільника 2.1.
...виховання та їх роль у розвитку особистості дітей дошкільного віку 1.3. Педогогічне розкриття ролі стилів сімейного виховання Розділ 2. Дослідження впливу стилю сімейного виховання на формування розвитку особистості дошкільника 2.1.
Розвиток науково технічного потенціалу України у контексті світового науково технічного розвитку у другій половині ХХ ст Висновки Список використаної літератури
...його роль у забезпеченні економічного розвитку країни………………………………………………………6 1.2. Методичне забезпечення аналізу платіжного балансу країни……………...13 РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ, ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ……………………….23 2.1.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ.......22 2.1. Аналіз розвитку інфляції в Україні...................................................................22 2.2. Наслідки інфляційних процесів........................................................................
Розвиток наук про документи і архіви, як чинник заснов УНДІАСД……………………….. 22 РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ УНДІАСД ЯК НАУКОВОЇ УСТАНОВИ……………………………………………… 28 2.1. Становлення і розвиток УНДІАСД (1994 2004 р.)……………………...…………………………….
Розвиток ідей конституціоналізму у Росії другої пол. ХІХ ст. 33 2.1. Урядові та опозиційні конституційні проекти. 33 2.2....дослідження складають проекти конституційного шляху розвитку Росії. br />br /> Структура. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів ( по два підрозділи у перших двох розділах та три ...
Розвиток рухів дітей раннього віку та основні компоненти рухового режиму …. 8 1.3. Шляхи організації рухової діяльність дітей раннього віку……..... Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток дітей раннього віку. 18 Розділ II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РУХЛИВИХ ІГОР З ДІТЬМИ РАНЬОГО ВІКУ ……….. 21 2.1.
...СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 2.1. Стилі сімейного виховання 2.2 Вплив сімейних взаємин на розвиток самооцінки дитини (молодший шкільний вік 7 ...
Сучасний стан розвитку картографії Розділ 3. Перспективи розвитку комплексного картографування у сфері картографії Висновки Список використаної літератури Додатки
...слабкі сторони діяльності, планові напрямки розвитку. 3. Опис (та інтерпретація)одного виробничого процесу в рослинництві. 3.1. Технологія вирощування продукції рослинництва. 3.2. Калькуляція маржинального доходу....програм і заходів, спрямованих на розвиток галузі, пільговий режим оподатковування, часткову компенсацію процентних ставок за користування кредитами комерційних банків, списання безнадійної заборгованості перед бюджетом і соціальними ...
РОЗВИТОК ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………….21 2.1. Ґенеза розвитку комерційних банків в Україні……………………………….21 2.2.
Проблеми і перспективи розвитку замкового туризму 2.1. Проблеми замкового туризму в Україні 2.2. Шляхи покращання замкового туризму з використанням європейського досвіду Висновки ... Це буде стимулювати розвиток напрямів, які пов’язані із популяризацією замкових комплексів, формуванням в суспільстві громадської думки, сприятливої для охорони пам’яток, патріотичним і ...
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 2.1. Сутність та етапи механізму лізингового кредитування 2.2. Аналіз лізингових операцій на вітчизняному фінансовому ринку РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ Висновки ...
Особливості статевого розвитку дітей молодшого шкільного віку Розділ 2. Специфіка статевого виховання молодших школярів 2.1 Мета, завдання та зміст статевого виховання молодших ...задачею родини є виховання дітей, розвиток їх фізич них і духовних сил в органічному зв'язку із суспільним вихованням. Родина – це форма співжиття людей чоловічої і ...
Психолого педагогічні умови розвитку пам’яті дітей дошкільного віку Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.