Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2108 за запитом розрахунками

Згідно розрахунку коефіцієнту автономії, підприємство не є фінансово стійким і нестабільне, оскільки не задовольняє нормативне значення цього показника, а саме 0,5.... Згідно розрахунку коефіцієнта фінансової залежності випливає, що частка позикових коштів у фінансуванні підприємства за три роки знизилася на 69,03 (( 58,03) ...
Розрахунки за товари, продані в кредит ведуться заготівку через контрольно касові апарати або в поредку безготівкових розрахунків через установи банку.
...динаміки показників; аналіз відносних показників – розрахунок відношень між окремими позиціями звіту; порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх ... за результатами розрахунків всі показники, включаючи дохід, собівартість, валовий прибуток та чистий прибуток за 5 років проекту поступово збільшуються. 3.
Продовжено аналіз розрахунком інтегрального коефіцієнту інвестиційної привабливості. Коефіцієнт було розраховано на основі показників майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової і ринкової активності та ...1 і 2 груп для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості Таблиця 2.11 Вихідні показники 3 і 4 груп для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості Таблиця ...
Розрахунок свідчить про те, що росту залишків виробничих запасів не відбувалось. Загальна вартість виробничих запасів зменшилася порівняно до вартості запасів на ...кращого їх зберігання, обліку; удосконалення розрахунків із замовниками та вжиття інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни; упорядкування ціноутворення, застосування дієвої системи економічного стимулювання.
Із розрахунку видно , що банківські кошти залучати у інвестування вигідніше економія становить 85,5 тис.грн. Даний ефект носить назву податкової економії....запуск виробництва, матеріалів згідно виконаних розрахунків, будуть повернуті інвесторові з виплатою 18 % річних. Здійснення даного проекту передбачає певні ризики і проблеми, а саме непередбачене зменшення ринкового ...
Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. Розглянемо два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків: зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по ...
Загальний алгоритм методики розрахунку ціни на продукцію ВАТ „ Ми ронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” подамо у наступній послідовності дій : постановка завдань ціноутворення (... Розрахунок впливу факторів „норм” і „цін” на відхилення по матеріальних витратах засвідчив, що економія по кукурудзі (макусі) на суму 12 865,...
Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. Розглянемо два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків: зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по ...
Виходячи з розрахунків, загальна економія при використанні усіх знайдених резервів буде становити 77,93 тис. грн. Було проаналізовано витрати за елементами, за статтями ... Також зроблені розрахунки відповідно цим пропозиціям і вплив цієї економії на загальну собівартість продукції, що зроблена в розрахунку на 1 рік.
Подальші розрахунки показують недоцільність такого зростання.Як видно з розрахунків, план за обсягом товарної продукції було виконано на 100,18%, а фактична ...
...підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм матеріально технічного постачання. У зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й ...значення банкрутства Таблиця 1.3 Розрахункові показники до моделі Спрінгера Таблиця 2.1. Вибіркові показники діяльності підприємства ПіТФ «ІФО» Таблиця 2.2 Аналіз складу майна ПіТФ „...
Розрахунок показників фінансової стійкості ВАТ “Черкаське САТП 2301” за 1997 – 1999 роки Таблиця 2.1.3. Розрахунок показників платоспроможності ВАТ “Черкаське САТП ...
Подальші розрахунки показують недоцільність такого зростання.Як видно з розрахунків, план за обсягом товарної продукції було виконано на 100,18%, а фактична ...
Із розрахунку видно, що банківські кошти залучати у інвестування вигідніше економія становить 85,5 тис.грн. Даний ефект носить назву податкової економії....запуск виробництва, матеріалів згідно виконаних розрахунків, будуть повернуті інвесторові з виплатою 18 % річних. Здійснення даного проекту передбачає певні ризики і проблеми, а саме непередбачене зменшення ринкового ...
Із розрахунку видно, що банківські кошти залучати у інвестування вигідній економія становить 85,5 тис.грн. Даний ефект носить назву податкової економії....запуск виробництва, матеріалів згідно виконаних розрахунків, будуть повернуті інвесторові з виплатою 18 % річних. Рентабельність проекту = чистий прибуток за рік / сукупні витрати за рік Рентабельність проекту = 424662/(...
Розрахункові показники показують наступні тенденції: середньорічна оплата праці робітника спочатку збільшується в 2007 році на 1,97 тис.грн....і робітників Таблиця 2.14 Розрахунок впливу чинників на рівень середньорічного виробітку працівників підприємства Таблиця 2.15 Аналіз впливу факторів на зміну продуктивності праці Таблиця 2....
...фінансового стану Таблиця 2.2 Розрахунок показників фінансової стійкості ВАТ "Черкаське САТП 230І" за 1998 2000 роки Таблиця 2.3 Розрахунок показників платоспроможності ВАТ "Черкаське САТП ...
...дебіторської заборгованості, свідчать про складність розрахунків і хоч і не значне, але погіршення платоспроможності підприємства. Аналізуючи динаміку структури залученого капіталу ми бачимо, що залучений капітал збільшився ... Зменшилась лише заборгованість за розрахунками з одержаних авансів на 2.7 тис. грн. і виданих векселів на 7.1 тис. грн.
...банкрутства Таблиця 1.1 Черговість розрахунків з кредиторами Таблиця 1.3 Масштаби кризового стану підприємства й можливих шляхів його подолання. Таблиця 1.4 Можливість банкрутства підприємства ...Таблиця 2.13 Коефіцієнти для розрахунку індекса Альтмана Таблиця 3.1 Розрахунок планового робочого періоду, плану виробництва та вироботки сировини ПП “КІПП” на 2006 рік Таблиця ...
...платежів за відвантажену продукцію; прискорення розрахунків з покупцями і замовниками, своєчасне утримання дебіторської заборгованості; здійснювати розрахунки з постачальниками, працівниками, бюджетом і банками у встановлені строки; посилити ...
розрахунків загального балу проекту b. низька точність розрахунків загального балу проекту c. громіздкість розрахунків загального балу проекту d.
...міжбюджетних трансфертів Question 2 При розрахунку видатків на освіту враховується: a. загальний обсяг ресурсів бюджету на освіту b. фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного учня c.
...погашення кредиту Таблиця 3.2 Розрахунок критерію для ТОВ «Златодар» Таблиця 3.3 Розрахунок елементів складу лізингового платежу Таблиця 3.4 Розрахунок критерію для ТОВ «Златодар» ...
...погашення кредиту Таблиця 3.2 Розрахунок критерію для ВАТ „Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика” Таблиця 3.3 Розрахунок елементів складу лізингового платежу Таблиця 3.4 Розрахунок критерію ...
...економічного відділу і бухгалтерії (в розрахунку на рік) Таблиця 3.1 Показники для сукупного планування Таблиця 3.2 Показники виробничої програми Таблиця 3.3 Розрахунок витрат за першим варіантом сукупного ...
Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. В роботі розглянуто два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків: зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) ...
...а саме: скоротити обсяги готівкових розрахунків, особливо при поставках одних і тих самих товарів; порядок здійснення безготівкових розрахунків необхідно перевіряти як у платника готівкових коштів, так ...
Розрахунок коефіціентів інтенсивності плинності кадрів по цеху печива за змінами станом на грудень 2005 року Таблиця 2.15. Розрахунок коефіціентів інтенсивності плинності по цеху ...
...експертизі інвестиційного проекту Question 2 Розрахунок рейтингу проекту проводиться при: a. попередній експертизі інвестиційного проекту b. основній експертизі інвестиційного проекту c.... Прогнозовані розрахунки показали однакову ймовірність варіантів отримання прибутку в 60, 80 і 90 тис. грн.: a. 12,5 тис. грн. b.
...АК «Київенерго» Таблиця 3.8 Розрахунок максимальних і мінімальних значень загальної оцінки результативності праці робітника АК «Київенерго» Таблиця 3.9 Вихідні дані для загальної бальної оцінки ...Київенерго» Таблиця 3.10 Результати розрахунку загальної бальної оцінки результативності праці робітників у сукупності всіх факторів АК «Київенерго» Таблиця 3.11 Розрахунок місячної заробітної плати робітників (...
...від нормативних Таблиця 3.1 Розрахунок рівня собівартості продукції ДП за 2009 р. (тис. грн.) Таблиця 3.2 Розрахунок резервів зниження матеріальних витрат в ДП (тис.
розрахунків в безготівковій формі b. виробництва та реалізації продукції c. розрахунків з постачальниками і покупцями Question 5 В теорії управлінського обліку ...
розрахунків в безготівковій формі b. виробництва та реалізації продукції c. розрахунків з постачальниками і покупцями Question 5 В теорії управлінського обліку ...
1.1 Методика розрахунку чистого прибутку підприємства Рис. 2.1 Виробнича структура ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат» Таблиця 2.1. Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства ...продуктивності праці Таблиця 2.13 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту, тис.грн. Таблиця 2.14 Аналіз плану по випуску продукції, тис.грн.
...величиною замовлення Таблиця 1.2 Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між поставками Рис. 1.3. Графік руху запасів у системі управління запасами ...запасів підприємства Таблиця 2.5 Розрахунок нормативу виробничих запасів по підприємству на 2008 рік Таблиця 2.6 Структура і динаміка власного капіталу підприємства Таблиця 2.7 ...
...1Показники платоспроможності та методика їх розрахунку Таблиця 1.2. Показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку Таблиця 1.3. Методика розрахунку показників ліквідності Таблиця 1.4.
...Оризон Універсал» Таблиця 3.1 Розрахунок сум амортизаційних відрахувань в розрахунку на 5 років використання обладнання Таблиця 3.2 Оцінка матеріальних витрат на виготовлення продукції Таблиця ...
Класифікація і структура кадрів підприємства (розрахунок коефіцієнту робочої сили, плинності, розрахунок календарного фонду робочого часу, коефіцієнт змінності робочих місць) 2. Визначення чисельності персоналу методом коригування, розрахунків, ...
...виробнича програма підприємства Задачі Завдання Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності ...ефективності використання основних фондів: Завдання Розрахунок показників руху і використання обігових коштів підприємства Діяльність підприємства в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці П...
...характеристика та ефективнiсть використання Задача Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності ...ефективності використання основних фондів: Завдання Розрахунок показників руху і використання обігових коштів підприємства Діяльність підприємства в звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці ...
Задача Розрахунок економічної доцільності послаблення вимог щодо розрахунків клієнтів із підприємством. З метою створення сприятливих умов для збільшення обсягів збуту керівництво фірми ...
Методи розрахунку інвестицій Практична частина: Задача № 1 Підприємство „Продовольча компанія" має такі показники господарської діяльності: 1. Обсяги реалізації впродовж планового року очікуються ...дорівнюватиме 5 рокам, і здійснювати розрахунок амортизаційних відрахувань методом кількості років корисного використання. За умови реалізації проекту II підприємство збирається здійснювати розрахунок амортизаційних відрахувань лінійним методом.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1.Економічна сутність податку на додану вартість 1.2....спеціальної літератури РОЗДІЛ 2 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 2.1. Облік податкового кредиту та податкового зобов’язання за ПДВ 2.2.
Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями, наведеними в табл. 3. Проаналізувати фінансовий стан підприємства Скласти аналі¬тичну ... Прийняти для розрахунку, що у прямій залежності від змін обсягів виробництва та реалізації продукції перебуває 80 % активів та 60 % пасивів підприємства, а рівень ...
Поняття та види розрахунків в Україні 1.2. Форми безготівкових розрахунків в Україні 1.3. Організація облікового процесу в касі банку 1.4.
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності наведені в табл. Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності День місяця Трудомісткість робіт, люд.
Полтави надійшли розрахункові чеки при реєстрі від ТОВ "Солідол": – № 1635218 (чекодавець ТОВ "Піраміда", банк чекодавця ПРУ КБ "Приватбанк") на суму 500 грн....з якої сторони перевіряють заповнені розрахункові чеки перш, ніж оплатити їх; 2) вказати, в яких випадках розрахункові чеки можуть залишатися без оплати; 3) вказати бухгалтерські проведення ...
Полтави надійшли розрахункові чеки при реєстрі від ТОВ "Солідол": – № 1635218 (чекодавець ТОВ "Піраміда", банк чекодавця ПРУ КБ "Приватбанк") на суму 500 грн....з якої сторони перевіряють заповнені розрахункові чеки перш, ніж оплатити їх; 2) вказати, в яких випадках розрахункові чеки можуть залишатися без оплати; 3) вказати бухгалтерські проведення ...
Характеристика розрахунків з бюджетом з податку на прибуток підприємств 1.2. Методичні основи організації контрольно перевірочної роботи податкових органів 1.3. Методичні основи обліку розрахунків з бюджетом з податку на ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.