Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2108 за запитом розрахунками

Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку розрахунків із покупцями та замовниками на підприємстві 1.1 Сутність та види покупців та замовників підприємства 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків із покупцями та замовниками на ...
Теоретичні основи обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами підприємства 1.1. Сутність і завдання обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами 1.2.
...1.1Завдання обліку праці та розрахунків по оплаті……...……............... 7 1.2 Нормативно правове регулювання обліку оплати праці …………...........… 11 1.3 Проблеми обліку розрахунків по оплаті праці в економічній ...
...аналіз нормативної бази з обліку розрахунків по оплаті праці 1.3. Огляд літературних джерел з обліку розрахунків по заробітній платі 1.4.
...і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками, які мо жуть приймати як готівкову, так і безготівкову форму. Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей набагато переважно платежів ...
...контракту на 6 років з розрахунку 2 % річних. Сума контракту складає 1200 дол. Погашення кредиту відбуватиметься рівними піврічними внесками (у вигляді виписаного комплекту тратт) через півроку ... На підставі реальних розрахунків обгрунтуйте ваші рекомендації щодо стратегії поведінки на ринку реального ринку та фьючерсному ринку за таких умов: а) експорт пшениці становить ...
Сутність , завдання та організація аудиту розрахунків з бюджетом 2. Нормативно законодавчі, інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту розрахунків з бюджетом 3.
Теоретичні засади організації електронних розрахунків у банківській системі України 1.1. Сутність та принципи організації електронних розрахунків 1.2. Система електронних платежів Національного банку України ...
Сутність готівкових розрахунків на підприємстві та особливості їх обліку 2. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій Висновки Список використаної літератури Гроші, що використовуються ...господарюючих суб’єктів займають безготівкові розрахунки. Основним джерелом інформаційного забезпечення про стан розрахунків на підприємстві є система обліку, результати аналізу та контролю операцій, пов’язаних з ...
Вступ Розділ І Теоретичні основи обліку розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами 1.1 Облік короткострокових кредитів банку 1.2 Облік готівкових та безготівкових розрахунків підприємства 1.3.
Кінематичні розрахунки 2.1. Розрахунок редуктора 2.2. Розрахунок відкритої передачі 3.Розрахунок і конструювання валів 4.Розрахунок підшипників кочення 5.
Захист 5 Всі розрахунки перевірено два рази викладачем. Все оформлено і набрано згідно всіх правил, оскільки курсова для поліграфічного коледжу тому перевіряли і зміст ... Вихідні дані по яких проводились розрахунки: У курсовій роботі запроектоване видання має таку характеристику: Вид видання: літературно художнє Гарнітура і кегель шрифту: таймс, 12 Формат аркуша: ...
Безготівкові розрахунки та шляхи їх удосконалення на підприємстві 18 2.1. Теоретичне обгрунтування та організація грошового обігу 18 2.2.... Основні форми безготівкових розрахунків в національній валюті 23 2.4.1. Розрахунки дорученнями 23 2.4.2. Розрахунки вимогами дорученнями 23 2.4.3.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ «ШВЕЯ» 1.1. Економічна класифікація розрахунків з різними дебіторами на прикладі ЗАТ Швея» 1....
Теоретичні основи бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами 1.1. Суть та основні поняття в обліку розрахунків з підзвітними особами 1.2.
Економічна сутність розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість,як складової розрахунків з бюджетом ІІ. Нормативно правове та регламентне регулювання обліку розрахунків ...
Методологічні основи і нормативна база розрахунків з оплати праці, з учасниками 1.1. Сутність оплати праці. Заробітна плата як економічна категорія 1.2. Поняття робочий час.... Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та з учасниками на підприємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах житлово – комунального господарства 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці 1.3 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи готівково грошових розрахунків на підприємстві та сферах їх застосування 1.1 Сутність готівково грошових розрахунків підприємства 1.2 Капіталовкладення підприємства і їх види, ...
Економічна сутність розрахунків по оплаті праці.....................................5 2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку розрахунків з оплати праці.......................................13 3.
Правовий режим організації платіжних розрахунків в економіці України Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПЛАТІЖНИХ РОЗРАХУНКІВ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНІ 2.1.
Розрахунок і технологія посилення залізобетонного ригеля методом нарощування. Розрахунок виконаний вручну і в програмі SCAD. Записка 30 сторінок А4 Креслення 1 ...
Теоретичні основи здійснення міжбанківських розрахунків 1.1. Кореспондентські відносини між банками, відкриття кореспондентських рахунків 1.2. Технологія реалізації міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП) ...
ЗМІСТ Стр. Вступ……………………………………………………………………………4 1 Знаходження динамічної ланки моделі об'єкта регулювання 1.1 Вибір структури моделі та розрахунок її параметрів………………….
Вступ Розділ 1Теоретичні основи розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій 1.1 Сутність зовнішньоекономічних операцій 1.2 Види розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій 1.3 Методика ...
Вступ Розділ 1 Порядок проведення розрахунків підприємств з бюджетом 1.1. Внески підприємств (збори)для формування цільових державних фондів 1.2. Місцеві податки і збори Розділ 2 Аналіз проведення розрахунків з бюджетом ВАТ «Буд сервіс» ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи грошових розрахунків у діяльності підприємств 1.1 Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 1.2 Особливості зберігання грошових коштів підприємства 1.3. Склад та напрямки грошових розрахунків підприємства Розділ 2 Практичні аспекти ...
Облік розрахунків з оплати праці 1.1 Сутністьі завдання обліку оплати праці 1.2 Синтетичний і аналітичний облік оплати праці 1.3 ...4 – 15% за квартал Скласти розрахунок 19. Згідно з накладною № 16 використано для потреб основного виробництва: бавовняна пряжа 200 кг; бензин А 95 200 л, 152 ...
Сутність, значення і завдання аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 2. Нормативно законодавчі акти та інші інформаційні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту 3.... План і програма проведення аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 5. Організація і методика проведення аудиторської перевірки розрахунків з покупцями і замовниками 6.
Теоретичні основи аналізу праці та розрахунків по заробітній платі 1.1. Економічна суть ресурсів, форми та системи оплати праці 1.2.... Джерела інформації для аналізу розрахунків з оплати праці 2. Економіко організаційна характеристика діяльності підприємства 2.1. Загальні відомості про ТОВ «Ліса Волині» 2.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці 1.3 ...
...дослідження 1.1 Синтетичний облік розрахунків з оплати праці 1.2 Аналітичний облік розрахунків з оплати праці 2. Управлінський облік розрахунків по оплаті праці й пов'...
...1 Вибір структури моделі та розрахунок її параметрів………………….5 1.2 Зведення моделі до безрозмірної форми………………………………..7 1.3 Перевірка адекватності динамічної моделі……………………………. 9 2 Розрахунок параметрів настроювання автоматичного регулювання лінійної ...
Завдання аудиту розрахунків з постачальниками 3. Характеристика господарської діяльності та фінансового стану аудируємого підприємства 4. Методи, процедури та докази, які застосовуються при проведенні аудиту розрахунків з постачальниками 5.
1. Довгострокове страхування життя і здоров’я ………………………….. 3 2. Основні принципи розрахунку страхових сум, страхових премій і ...
Характеристика розрахунків з різними дебіторами 2. Аналіз обсягу, динамікита структури дебіторської заборгованості 3. Аналіз дебіторської заборгованості по розрахунках за товари, роботи, послуги 4.
Розрахунки з платіжними дорученнями, платіжними вимогами, вимогами дорученнями 1.1. Розрахунки із зостасуванням платіжних доручень 1.2.
Зміст ВСТУП Розділ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 1.1. Характеристика та асортимент плавленого сиру що виробляється 1.2.... Продуктовий розрахунок ковбасних сирів 2.3.1. Вихідні данні для розрахунку 2.3.2. Розрахунок норм витрат сировини та допоміжних матеріалів для ...
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 1.1. Стан та система безготівкових розрахунків в Україні……………………..…9 1.2. Предмет правопорушень у сфері безготівкових розрахунків……………....
Методологічна основа обліку розрахунків з оплати праці 2.1. Заробітна плата та її функції на сучасному етапі 3. Бухгалтерський облік на підприємстві тов „круг ... Загальна схема обліку розрахунків з оплати праці Таблиця 3.2 Відрахування із зарплати Рис.3.3. Фонд заробітної плати по категоріях Рис.3.4.
Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень 2.1 Порядок здійснення розрахунків із застосуванням платіжних доручень 2.2.
Теоретичні аспекти організації грошових розрахунків в комерційних банках 1.1 Економічний зміст, фунції, завдання та регулювання банківської діяльності України 1.2 Організація готівкового обігу банку ... Оцінка організації грошових розрахунків на матеріалах СФ «ПриватБанк» м.Недригайлів 2.1. Організаційно економічна характеристика банку. 2.2. Оцінка готівкового обігу 2.3.
Розрахунок заробітньої плати за допомогою Microsoft ExcelBR> ВисновкиBR> Список використаної літературиBR> BR> Однією з найбільш істотних змін у веденні бухгалтерського обліку ...За майже двадцятилітню історію табличних розрахунків із застосуванням персональних комп'ютерів вимоги користувачів до подібних програм істотно змінилися. Спочатку основний акцент у такій програмі, як, наприклад, ...
Значення і задачі обліку розрахунків з оплат праці 1.3. Форми, системи і види оплат праці РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ "ВУГІЛЬНА ... Документальне оформлення розрахунків з робітниками з оплати праці 2.3. Синтетичний і аналітичний облік оплати праці і по' вязані з ним розрахунки РОЗДІЛ ...
Особливості безготівкових розрахунків фізичних осіб, їх види та організація 2.2. Методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках 2.3.
розрахунок депозиті, які надає банк Хрещатик. А розрахунок кредиту на авто, квартиру і побутову техніку, на умовах, які пропунує банк.
Поняття, принципи і система безготівкових розрахунків 2. Види безготівкових розрахунків 2.1. Платіжне доручен ня 2.2. Платіжна вимога доручення 2.3. Чеки 2.4.
Сутність міжнародних розрахунків 2.Сутність валютних операцій Тестові завдання 1. Щодо співвідношення валютного курсу валюту поділяють на: (виберіть усі необхідні вірні твердження): а) ...вірні твердження): а) для міжнародних розрахунків; б) для отримання поширення долара на європейському ринку; в) для нагромадження центральними банками інших країн; г) для визначення валютних курсів; ...
Суть і особливості міжнародних розрахунків………………………………………..5 2. Основні форми міжнародних розрахунків…………………………………………..11 3. Платіжний баланс та його економічний зміст............................................................25 Висновки………………………………………………………………………………….29 Список використаних джерел…………………………………………………………...
ВАРІАНТ IV Завдання 1 Визначте види центральних органів виконавчої влади України, їх загальні функції та права....інспектором було встановлено порушення правил розрахунків зі споживачами, зокрема, виявлено факт здійснення операції купівлі продажу товару без проведення через касовий апарат, про що було складено акт.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.