Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2108 за запитом розрахунками

Облік власного капіталу та розрахунків з учасниками на підприємствах різних форм власності Задача № 9 ВАТ "Каравела" 15.02 ц. р.... для кінцевого розрахунку. Вексель виписаний строком на 9 місяців. Згідно з умовами векселя на основну суму (15 000 грн.
ТЕМА: АУДИТ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ У процесі проведення аудиту праці та її оплати на ВАТ «Зоря» була проведена вибіркова перевірка ... Під час здійснення аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці в СВК «АгроСвіт» було виявлено таке:Працівникові Морозенко М.Б. надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні ...
Задача № 68 Використовуючи дані задачі №67, на основі розрахунку часткових показників фінансової сталості підприємства необхідно зробити висновки про доцільність його інвестування. Таблиця 1. Вихідні дані Актив На поча ток ...Довгострокові пасиви Ш Грошові кошти, розрахунки та інші активи III Розрахунки та інші пасиви Розрахунки з дебіторами: Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи, послуги, строк сплати ...
Методика проведення ревізії розрахунків по претензіях та відшкодуванню матеріальних збитків 3. Організація ревізійного процесу Задачі Задача При перевірці правильності нарахування заробітної плати та допомоги ... 155,60, виходячи із наступних розрахунків: 1. підприємство працює при 5 ти денному робочому тижні; 2. посадовий оклад працівника 385,00 грн.; 3.
ЗМІСТ Вступ 1 Коротка характеристика виробничого механізму і режимів його роботи 2 Розрахунок та побудова навантажувальної діаграми і тахограми виконавчого органу виробничого механізму 3 Попередній розрахунок потужності привідного двигуна 4 Техніко економічне обґрунтування ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитування експортно імпортних операцій підприємства 1.1 Форми та основи організації міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств 1.1.1 Використання акредитивної форми розрахунків 1.1.2 Використання інкасо 1.1.3 Використання ...
Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років ……………………………………………………………………8 3. Розрахунок первинної і балансової вартості основних ...
Методика розрахунку показників фінансового стану господарюючого суб’єкта та їх інформаційне забезпечення 2. Дослідження показників фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок" 2.... За нашими розрахунками питома вага власного капіталу у його загальному розмірі збільшилася і досягла 94,3%, що підвищило рівень самофінансування підприємства.
Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладу 4.4. Нормативи витрат на утримання та експлуатацію машин і обладнання 4.5. Нормативи загальноцехових непрямих витрат 4.6. Розрахунки прямих матеріальних витрат 4.7.
Скласти „Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на прибуток у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок".... Здійснити попередні розрахунки витрат майбутнього періоду. Скласти розрахунок бухгалтерії (форма довільна). 2. Скласти бухгалтерські проведення за формою Журналу господарських операцій. 3.
...господарської діяльності підприємства 2.1 Розрахунок показників фінансового стану підприємства 2.1.1. Динаміка основних коефіцієнтів 2.2. Розрахунок показників фінансових результатів діяльності підприємства 2.2....
Розрахунок маржинального доходу. 3.2.1. Складання кормового раціону. 3.2.2. Калькуляція затрат робочого часу. 3.2.3....Вартість кормів і підстилки в розрахунку на 200 голів Таблиця 3.4 Амортизація, поточний ремонт Таблиця 3.5 Зведений кошторис витрат Таблиця 3.6 Заробітна плата ...
Облік розрахунків за податками і платежами 15 3.2. Облік розрахунків зі страхування 21 3.3. Облік розрахунків за іншими операціями 25 ...
Вступ 1 Теоретичний розділ 1.1 Характеристика видів маркетингових досліджень 1.2 Аналіз схеми та призначення маркетингової інформаційної системи 1.3 Характеристика експертних систем у маркетинговій діяльності підприємства 1.4 Аналіз моделі поведінки споживачів 1.5 Характеристика методів маркетингових досліджень 1.6 Характеристика методів сегментування ринку 1.7 Характеристика методів дослідження конкурентів 2 Творчій розділ 2.1 Розробка та реалізація методу сегментування 2...
Один з найбільш простих методів розрахунку місткості ринку здійснюється за допомогою формул: Мр = Пр • Qp • Р (1) Мп = Пп • Qn • Р, (2) де Мр, Мп – місткості ... Вихідні дані для розрахунків реального ринку приведені в таблиці 1. Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунків реального ринку Товар Куплено за рік, разів Кількість ...
Аналіз ефективності готівкових грошових розрахунків в банку РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ 3.1....а також нетоварні платежі та розрахунки в гос¬подарстві. Грошова система України становить собою організацію грошового обігу, яка закріплена національним законодавством.
Вступ Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегії розвитку підприємства 1.1 Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика 1.2 Основні види стратегій розвитку підприємства 1.3 Оцінка стратегії розвитку підприємства Розділ 2 практичні аспекти оцінки стратегії розвитку тов «універсал» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Універсал» 2.2 Дослідження стратегії розвитку підприємства 2.3 Оцінка базової стратегії розвитку підприємства Розділ 3 шляхи по...
...на ВАТ „СОММАС” 3.3 Розрахунок ефективності інноваційного проекту виробництва згущеного молока на ВАТ „СОММАС” Висновки Список використаної літератури Конкурентоспроможність, як соціально економічна категорія – це спроможність, ... Розрахунок одиничних і групових параметричних індексів конкурентоспроможності Рис. 2.1. Графік конкурентоспроможності продукції (масла), що виробляється на ВАТ „СОММАС”, ВАТ „Галактон” ...
Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 13. Методика складання Звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами. 14.... Аудит розрахунків із бюджетом. 57. Навести алгоритм визначення оптимальної партії поставок. 58. Аналітичний облік операцій з постачальниками та підрядниками. 59.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність доходу і прибутку, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства дп «златодар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика державного підприємства «Златодар» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства ...
Розрахунки за податками й платежами 440 5.Готова продукція 400 6. Розрахунки за страхуванням 500 6.Каса 15 7.
Розрахунки за податками й платежами 440, 6. Каса 15, 7. Поточні рахунки в нац. валюті 2800,0 6. Розрахунки за страхуванням 500, 8Розрахунки з ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах господарювання 1.4 Зарубіжний досвід формування прибутку підприємства 1.5 Управління формуванням та використанням прибутку підприємства Розділ 2 аналіз фінансових результатів та фінансового стану ват «смілянський цукровий комбінат» ...
Розрахунки за податками й платежами 440, 6. Каса 15, 7. Поточні рахунки в нац. валюті 2800,0 6. Розрахунки за страхуванням 500, 8Розрахунки з ...
Розрахунки за податками й платежами 440, 6. Каса 15, 7. Поточні рахунки в нац. валюті 2800,0 6. Розрахунки за страхуванням 500, 8Розрахунки з ...
Розрахунки за податками й платежами 440, 6. Каса 15, 7. Поточні рахунки в нац. валюті 2800,0 6. Розрахунки за страхуванням 500, 8Розрахунки з ...
Розрахунок тарифу на проведення ультразвукового обстеження 3.4. Розрахунок тарифу на проведення масажу у дорослого населення 3.5.
...397 Знос основних засобів 7147 Розрахунки з підзвітними особами 15 Розрахунки з постачальниками 598 Розрахунки зі страхування 83 Розрахунки з оплати праці 163 Поточний рахунок в ...
...1633 Знос основних засобів 9640 Розрахунки з підзвітними особами 57 Розрахунки з постачальниками 354 Розрахунки зі страхування 280 Розрахунки з оплати праці 230 Поточний рахунок в ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Методика оцінки фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки фінансового стану підприємства ват «ватутінський хлібокомбінат» 2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка майнового стану, ліквідності ...
...Економічне обгрунтування проекту 4.1 Розрахунок собівартості розробки програмного продукту 2. Розрахунок економії від використання програмного продукту 3. Окупаємість інвестицій Висновок Література В даному дипломному проекті ...
...Довгострокові пасиви Ш Грошові кошти, розрахунки та інші активи III Розрахунки та інші пасиви Розрахунки з дебіторами: Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи, послуги, строк сплати ...
...стійкості ТОВ «Торгсервіс» Таблиця 9 Розрахунок показників фінансової стійкості ТОВ «Торгсервіс» Таблиця 10 Аналіз показників платоспроможності підприємства ТОВ «Торгсервіс» (тис. грн.) Таблиця 11....й напрямки інвестицій Таблиця 16 Розрахунок вартості закуповуваного устаткування Таблиця 17 Розрахунок місячного фонду з/п (грн.) Таблиця 18 Розподіл персоналу по робочих змінах Таблиця 19 ...
Які з них за вашими розрахунками потрібно розвивати? 3. В разі збільшення заробітної плати виробників на 10 грн. попит у виробах може бути забезпечений за рахунок ... За всіма розрахунками зробити обгрунтовані висновки. 5. Ситуація 2 Взуттєве підприємство середніх розмірів спеціалізується на виготовленні жіночого взуття.
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація забруднень в атмосфері 1.3.2.1 Трансформація сполук вуглецю в атмосфері 1.3.2.2 Трансформація сполук сірки в тропосфері 1.3.2.3 Трансформація сполук азоту в тропосфері 1.4 Вплив забруднення атмосферного повітря 1.4.1...
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших грошових коштів 1.4 Документування операцій на поточному рахунку 1.5 Організаційна методологія аудиту грошових коштів 2 Бухгалтерський облік грошових коштів на ЧСУ– 2.1 Техніко економічна характеристика і облікова політика підприємства ЧСУ 2.2 Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік касових операцій 2.3 Си...
Розрахунки з покупцями та замовниками – 6500 грн 8. Розрахунки по оплаті праці – 1500 грн 9. Розрахунки за страхуванням (сальдо кредитове) – 700 ...
Зробивши відповідні розрахунки та дослідивши, наскільки ефективно формується та використовується потенціал на підприємстві ВАТ ”Ватутінське АТП 2362”, можна зробити висновки, наскільки досягнуто мети, ...ще і дебіторська заборгованість за розрахунками за авансами та інша поточна заборгованість. В 2008 році дебіторська заборгованість на 96,2 % складалася із заборгованості за товари, роботи, ...
За результатами розрахунків зробіть обґрунтовані висновки. Ситуація 2 П'ятеро підприємливих людей вирішили відкрити власну справу, що пов'язана з виготовленням жіночої галантереї. За попередніми розрахунками проектна виробнича потужність складе 150 ...
На основі розрахунків зроблено висновок, що підприємство хоч в цілому і прибуткове, але є резерви для підвищення прибутковості в майбутньому....2004 роки Таблиця – 2.3 Розрахунок фінансової стійкості ПМП “Коресо” за 2002 2004рр. Таблиця – 2.4 Розрахунок показників платоспроможності МПМ “Коресо” за 2002 2004рр.
На основі розрахунків зроблено висновок, що підприємство хоч в цілому і прибуткове, але є резерви для підвищення прибутковості в майбутньому....2004 роки Таблиця – 2.3 Розрахунок фінансової стійкості ПМП “Атлант” за 2002 2004рр. Таблиця – 2.4 Розрахунок показників платоспроможності МПМ “Атлант” за 2002 2004рр.
...Економічне обгрунтування проекту 4.1 Розрахунок собівартості розробки програмного продукту 4.2 Розрахунок економії від використання програмного продукту 4.3 Окупаємість інвестицій Висновок В даному дипломному ...
З розрахунків можна побачити послідовне підвищення доходності підприємства на 15289,2 тис.грн. в 2006 році порівняно з 2004 і на зниження ...автоматизації обліку та зроблено аналітичні розрахунки щодо купівлі обладнання на підприємстві. З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву сушок, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію ...
...фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом), вивчення динаміки прибутку за ряд звітних періодів, вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими ...було понесено додаткових витрат в розрахунку на рік 63206,94 тис.грн. Ця сума може бути значно скорочена і доведена до нуля при реалізації заходів заміни, ...
Розрахунок прослідкуємо в таблиці 2.5, який показав, що підприємство як на початок, так і на кінець року є абсолютно стійким.... Розрахунок показав, що підприємство як на початок, так і на кінець року є абсолютно стійким. Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю ...
Змінні накладні витрати розподіляються з розрахунку 1 грн. за год. роботи. Фонд робочого часу фактичних кваліфікованих робітників зараз складає 30 000 год....За всіма розрахунками зробіть обґрунтовані висновки. 6. Ситуація 3 П'ятеро підприємливих людей вирішили відкрити власну справу, що пов'язана з виготовленням жіночої ...
Змінні накладні витрати розподіляються з розрахунку 1 грн. за год. роботи. Фонд робочого часу фактичних кваліфікованих робітників зараз складає 30 000 год....За всіма розрахунками зробіть обґрунтовані висновки. 6. Ситуація 3 П'ятеро підприємливих людей вирішили відкрити власну справу, що пов'язана з виготовленням жіночої ...
...План погашення кредиту Таблиця 2 Розрахунок критерію для ТОВ ТВП «Україна» Таблиця 3 Розрахунок елементів складу лізингового платежу Таблиця 4 Розрахунок критерію для ТОВ ТВП „Україна” ...
Згідно розрахунку коефіцієнту автономії, підприємство не є фінансово стійким і нестабільне, оскільки не задовольняє нормативне значення цього показника, а саме 0,5.... Згідно розрахунку коефіцієнта фінансової залежності випливає, що частка позикових коштів у фінансуванні підприємства за три роки знизилася на 69,03 (( 58,03) ...
...юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку зі своєю назвою, бланки, штампи. Метою товариства є отримання прибутку від своєї виробничої, ... Згідно розрахунків на кінець звітного періоду на 1 грн. власних коштів приходиться 19 грн. позичених. Також спостерігається підвищення коефіцієнту співвідношення позикових і ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.