Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2533 за запитом розрахунку

Форми безготівкових розрахунків в Україні ………………………….. 4 2. Розрахунки платіжними дорученнями та платіжними вимогами дорученнями ……………………………………………………………….. 6 3. Розрахунки чеками ……………………………………………………... 9 4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку розрахунків З бюджетом та позабюджетними платежами 1.1 Сутність податків, зборів та позабюджетних платежів, їх класифікація 1.2 Огляд нормативно правової бази обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами 1.1 Сутність податків, їх класифікація та джерела сплати 1.2 Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками та платежами 1....
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків 1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств 1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків 1.3 Контроль за ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ 6 1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями і замовниками 6 1.2.
Розрахунок балочної клітки 4 1.1. Розрахунок плоского настилу 4 1.2. Розрахунок балки настилу 5 1.3 Розрахунок головної балки ...
...Конструювання схеми перекриття 1.2 Розрахунок попередньо напруженої плити з овальними пустотами 1.3 Розрахунок міцності плити по нормальному січенні. 1.4 Розрахунок міцності плити по ...
...ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКАМ І ОБОВ’ЯЗКОВИМ ПЛАТЕЖАМ 1.1. Методика розрахунку податків і обов'язкових платежів та їх бази ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 1.1 Заробітна плата як економічна категорія 1.2 Економіко правовий ...аналіз нормативної бази з обліку розрахунків заробітної плати 1.3 Особливості обліку розрахунків по заробітній платі в зарубіжних країнах 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ТОВ “...
Теоретичні аспекти обліку розрахунків з позабюджетними фондами 1.1. Характеристика позабюджетних цільових фондів 1.2. Особливості обліку розрахунків підприємства з позабюджетними цільовими фондами Розділ ...
...ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯ.......................6 1.1. Економічна сутність розрахунків зі страхування та нормативно правова база регулювання його обліку та аудиту.............................................................
...АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність грошових коштів, готівкових розрахунків і грошових потоків підприємства 6 1.2.
Вступ Грошові розрахунки здійснюються за допомогою готівкових грошей і в безготівковому порядку.У розрахунках між підприємствами та організаціями майже всі господарські платежі (крім ...
Сутність системи розрахунків з бюджетом та обґрунтування їх показників 6 1.1. Сутність і види податків системи розрахунків з бюджетом та їх характеристики ...
Теоретико методичні засади організації безготівкових розрахунків 1.1.Поняття та сутність безготівкових розрахунків 1.2.Документальне оформлення та характеристика основних форм безготівкових розрахунків 1.3.
Організація та методика обліку та аудиту розрахунків з персоналом на підприємстві на прикладі АТП 15890, 100 стор., додатки ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 6 Заробітна ...
...створенні КІС обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками 1.1. Характеристика ПП “Біомед” і опис діючої системи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 1....
Вступ Розділ 1 Методологічні аспекти безготівкових розрахунків в банку 1.1 Сутність безготівкових розрахунків банку, їх значення 1.2 Види безготівкових розрахунків банку 1.3 Методологія здійснення ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1. Заробітна плата як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків з оплати праці 1.3.
Теоретичні основи обліку розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві 1.1. Сутність єдиного соціального внеску та його особливості 1.2. Законодавча і нормативна база розрахунків за соціальним страхуванням 1.3.
Теоретичні аспекти обліку розрахунків з оплати праці та використання трудових ресурсів 1.1. Поняття персоналу підприємства та фонду оплати праці 1.2.... Нормативне забезпечення обліку і аудиту розрахунків з оплати праці 1.5. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід ведення обліку і аудиту з розрахунків по оплаті праці Розділ ...
Предметом даної кваліфікаційної роботи є теоретичні і практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу розрахунків з дебіторами на ТОВ «Агрошляхбуд». Об’єктом дослідження даної роботи є ТОВ «Агрошляхбуд», а саме ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку розрахунків з дебіторами на даному підприємстві.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків зі страхування 1.1 Страхові внески – основний елемент джерел коштів на соціальні заходи 1.2 Документування операцій обліку розрахунків з соціального страхування 1.3 ...
...методичні основи обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 6 1.1. Сутність, роль і місце розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками в системі управління підприємством 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ З БАНКОМ…………………………………………………………………………….6 1.1. Поняття розрахунків клієнтів з банком………………………………………6 1.2. Види систем розрахунків клієнтів з банком………………………………..
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Поняття про поточну дебіторську заборгованість, порядок відображення її в балансі і ... Облік розрахунків з покупцями за реалізовану продукцію 9 1.3. Облік дебіторської заборгованості за іншими розрахунками 16 1.4.
...засади організації та проведення безготівкових розрахунків в банківській системі України 1.1. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації 1.2 Особливості організації безготівкових розрахунків ...
Теоретичні основи обліку і аудиту розрахунків з працівниками 1.1. Економічний зміст оплати праці 1.2. Нормативно правове регулювання обліку розрахунків з працівниками 1.3.
РОЗРАХУНКОВІ Й КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ ………………………. 5 1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки …………………………… 5 1.2. Проведення касових операцій …………………………………... 7 1.3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи механізму фінансового моніторингу банку в системі кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків 1.1 Сутність та особливості ...
...та методичні основи обліку безготівкових розрахунків: 1.1. Економічна сутність безготівкових розрахунків ………………………..4 1.2. Класифікація безготівкових розрахунків………………………………...6 1.3. Принципи безготівкових розрахунків……………………………..……...
...податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом по пдв 1.1. Економічна сутність податку на додану вартість 1.2 Методичні основи обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ 1....
ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 5 1.1. Сутність принципи і поняття системи безготівкових розрахунків 5 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з ...
Фінансові розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності 1.1.Загальні положення правових засад міжнародних фінансових розрахунків 1.2.Суть, способи та засоби здійснення фінансових ...
...витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками на підприємствах торгівлі 1.1. Сутність та порядок здійснення розрахунків з оплати праці 1.2.
Інструменти безготівкових розрахунків 1.4. Банківська пластикова картка – інструмент розрахунків і кредитування 1.5. Види пластикових карток 1.6.
Суть,значення, класифікація безготівкових розрахунків та принципи їх організації 1.1. Суть, основи організації та поняття системи безготівкових розрахунків 1.2.
Теоретичні основи акредитивної форми міжнародних розрахунків 1.1 Визначення акредитиву, як однієї з форм розрахунків підприємств 1.2 Нормативно правова база розрахунків за допомогою акредитиву 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку розрахунків з підзвітними особами 1.1 Сутність та характеристика підзвітних осіб 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків з підзвітними особами 1.3 ...
Вступ 1 Організаційно правові основи функціонування міжбанківських розрахунків 1.1 Економічна суть та необхідність міжбанківських розрахунків 1.2 Історія становлення та розвитку міжбанківських розрахунків 1.3 Організаційні та ...
НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ 5 1.1. Поняття та види розрахунків з робітниками. 5 1.2. Нормативно правове забезпечення аудиту розрахунків з ...
НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ 5 1.1. Поняття та види розрахунків з робітниками. 5 1.2. Нормативно правове забезпечення аудиту розрахунків з ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку розрахунків за податками та платежами на підприємстві 1.1 Сутність та види податків та платежів, які сплачують підприємства 1.2 Економіко ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку розрахунків за податками та платежами на підприємстві 1.1 Сутність та види податків та платежів, які сплачують підприємства 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків...
Готівкові розрахунки підприємств та сфера їх застосування 5 1.2. Організація та принципи безготівкових розрахунків 7 1.3.
Розрахунок і конструювання головної балки………………………………………………6 2.1. Розрахункова схема. Розрахункові навантаження і зусилля………………………………6 2.2. Визначення висоти головної балки……………………………………………………….
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку розрахунків за страхуванням 1.1. Державні страхові соціальні фонди, їх перелік, призначення та загальна характеристика 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків за страхуванням 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 1.1. Міжнародні розрахунки як система регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації грошових розрахунків підприємств 1.1 Сутність та види грошових розрахунків підприємств 1.2 Організація готівкових розрахунків 1.3 Організація безготівкових розрахунків 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні підходи дослідження розрахунків в системі “клієнт банк” 1.1. Загальна характеристика розрахункових операцій комерційного банку та місце в них системи “клієнт банк” 1....Розділ 3 Вдосконалення діючої системи розрахунків в системі “клієнт банк 3.1 Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків 3.2 Вдосконалення діючої системи “клієнт банк” на основі ...
Розділ I Види і методи розрахунків із проживаючими в готельних підприємствах. 1.1 Види розрахунку із проживаючими в готелях. Розрахунок за допомогою картки гостя 1.2 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.