Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 377 за запитом розширення

...щодо залучення інвестиційних коштів для розширення діяльності підприємства є встановлення універсального комплексу для упаковки готової продукції. На сьогоднішній день ВАТ “Укрмашбуд» виробляє обладнання, що розроблене з ...обсяги виробництва продукції за рахунок розширення виробничих потужностей підприємства, а й отримати економію по відношенню до закупівлі обладнання за рахунок банківських кредитів.
Необхідним є проведення стратегій розширення меж ринку та вдосконалення продукції підприємства. Адже очевидна недостатність асортименту продукції, яка впливає на обсяги реалізації.... Розширення меж ринку має бути на першому місці у маркетинговій політиці підприємства, адже це дасть змогу стимулювати зростання обсягів продукції.
...зі скрутного фінансового становища, сприяння розширенню бізнесу тощо. З появою на інвестиційному ринку нових активних гравців: страхових компаній, інвестиційних фондів, кредитних спілок тощо постає необхідність поглибленого ...ми пов’язуємо із: • необхідністю розширення участі комерційних банків в інвестиційних процесах для подальшого розвитку процесів економічного реформування; • визначальною роллю комерційних банків у становленні ринку фінансових ...
розширення знань про населення b. усе правильно c. потреба в знаннях про демографічні явища d. спеціалізація демографічних знань Question 3 Наявне ...додаткове виробництво предметів споживання та розширення соціальних послуг Question 3 Діяльність державних і недержавних організацій щодо створення сприятливих умов для реалізації відповідального батьківства є одним з ...
...торгівля, самостійне здійснення реконструкції і розширення виробничої бази, технічне переоснащення і вирішення питань соціального розвитку, здійснення і розширення зовнішньоекономічних зв’язків, співробітництва на комерційній основі, інших ...
розширення підприємницької діяльності Question 2 У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. організаційна структура управління b.... розширення підприємницької діяльності d. отримання прибутку Question 27 У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. маркетинговий аналіз b.
розширення підприємницької діяльності Question 2 У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. організаційна структура управління b.... розширення підприємницької діяльності d. отримання прибутку Question 27 У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a. маркетинговий аналіз b.
...що є рiшаючим фактором для розширення використання маркетингу у сферi послуг. На формування комплексу маркетингу послуги здiйснюють найбiльший вплив специфiчнi риси послуг: невiдчутнiсть, непостiйнiсть якостi, нерозривнiсть ...короткостроковий перiод є збереження та розширення частки ринку, то ми рекомендуемо використовувати оборонну стратегiю маркетингової дiяльностi. Оптимальними каналами збуту продукту є: прямий продаж послуг споживачам, продаж ...
...що є рiшаючим фактором для розширення використання маркетингу у сферi послуг. На формування комплексу маркетингу послуги здiйснюють найбiльший вплив специфiчнi риси послуг: невiдчутнiсть, непостiйнiсть якостi, нерозривнiсть ...короткостроковий перiод є збереження та розширення частки ринку, то ми рекомендуемо використовувати оборонну стратегiю маркетингової дiяльностi. Оптимальними каналами збуту продукту є: прямий продаж послуг споживачам, продаж ...
...договори, угоди) поступово призвели до розширення кола діянь, визнаних карними злочинами міжнародного характеру. Істотно змінилася структура їх суб'єктів, що відобразилося на процедурних питаннях реалізації нових ...реагування загостренню криміногенної ситуації внаслідок розширення спільного європейського простору. Розглядаючи питання про зміст і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах у державах членах ...
...Question 1 Робота психолога над розширенням уявлень клієнта про себе, конкретну ситуацію навколишньої дійсності, внаслідок якої клієнт починає по новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти ...Question 20 Робота психолога над розширенням уявлень клієнта про себе, конкретну ситуацію навколишньої дійсності, внаслідок якої клієнт починає по новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти ...
...будь якої іншої фірми, є розширення сфери діяльності. Тобто рекламна агенція не повинна задовольнятися своїми постійними замовниками й певним переліком надаваних послуг, а постійно повинно прогресувати, розширюватися. Розширення діяльності для будь якої фірми ...
...дослідження суть якого розкривається в розширенні секцій Електросвіт та Галантерея, які повністю компенсували витрати маржинального доходу від ліквідації секції Товарів для дітей та Вироби з пластмас, ...Вплив ліквідації секції галантереї та розширення секції взуття на результати діяльності ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”, тис. грн.
...свідчить про спроможність підприємства, щодо розширення господарської діяльності. З метою відображення правдивої і достовірної інформації про зміни грошових коштів підприємства за звітний період повинна бути повна ...браком грошових коштів для подальшого розширення діяльності. Не підлягає сумніву і той факт, що підприємство, яке успішно розширює обсяги продажу, може, поряд з цим, мати недостатню ...
...і ліквідності, що є зумовлено розширенням виробництва і відповідно відволіканням з обігу частини коштів. Оцінка маркетингових технологій показала, що на підприємстві не існує відділу маркетингу, тому ...гармонійність; товарний асортимент підприємства потребує розширення; якість випускаємої продукції відповідає державним стандартам і знаходиться на високому рівні. Можна говорити про те, що створення якісної упаковки, як ...
...платоспроможних споживачів продукції, нових ринків, розширення збутової мережі, підвищення якості продукції). Так, щоб оптимізувати значення коефіцієнту абсолютної ліквідності з тією ж сумою короткострокової заборгованості, треба мати ...цієї ситуації – удосконалення виробництва та розширення збутової мережі, щоб реалізувати товари на цю суму хоча б із знижкою. Сума дебіторської заборгованості та запасів покриває суму оборотних ...
Завданням переддипломної практики є: послідовне розширення обсягу знань і умінь, практичних навичок та їх ускладнення, розширення кругозору в процесі переходу від одного етапу практики до наступного; ...
розширення своєї торговельної діяльність за рахунок: Розширення асортиментної структури товарів. Укладення договорів з великими торгівельними ланками (супермаркетами, оптовиками і т.д.)..
Зрозуміло, що у розширенні ринку пластикових карток насамперед зацікавлені ті, хто отримує зиск від продажу даного продукту – банки, що їх емітують.... І саме необхідністю розширення ринків збуту зумовлена поява останнім часом продуктів, орієнтованих на вузькі цільові групи споживачів, – індивідуальні картки для пенсіонерів, студентів, жінок, приватних ...
...дослідження суть якого розкривається в розширенні секцій Електросвіт та Галантерея, які повністю компенсували витрати маржинального доходу від ліквідації секції Товарів для дітей та Вироби з пластмас, ... Вплив ліквідації секції галантереї та розширення секції взуття на результати діяльності ВАТ „Черкаський будинок торгівлі”, тис. грн.
...передплати, розвиток ринку факультативних послуг, розширення пропозиції філателістичної продукції, послуги по підключенню мобільних телефонів, розширення торгівлі товарами масового споживання тощо. Пересувне відділення поштового зв’язку – це ...
...розвиток буде йти і шляхом розширення мережі навчальних закладів і, більшою мірою за рахунок зміцнення їх навчальної бази, підвищення якості навчального процесу; вищі навчальні заклади, яким ...якості підготовки державних службовців та розширення підготовки спеціалістів з ринкової економіки; особливої уваги в організації навчання керівних кадрів заслуговують регіональні центри підвищення кваліфікації кадрів, які мають ...
...думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ВАТ означає освоєння нових ринків. Отже, враховуючи перелічені факти, зупинимося на розробці варіанту розширення бізнесу.
...вести облік вручну і подальше розширення асортименту неухильно приведе до кризи управління, вихід з якої потребує зміни технології торгівлі, перш за все – регламенту взаємин між співробітниками ...вести облік вручну і подальше розширення асортименту неухильно приведе до кризи управління, вихід з якої потребує зміни технології торгівлі, перш за все – регламенту взаємин між співробітниками ...
...послуг та даних про конкурентів, розширення переліку послуг);  зменшити заборгованість за кредитами, кредиторської заборгованості за роботи, послуги;  покрити збитки за рахунок збільшення обсягу послуг зниження витрат ...підприємству попередити банкрутство, визначити перспективи розширення сфери медичних послуг в умовах суворої конкурентної боротьби.
...послуг та даних про конкурентів, розширення переліку послуг); • зменшити заборгованість за кредитами, кредиторської заборгованості за роботи, послуги; • покрити збитки за рахунок збільшення обсягу послуг зниження витрат ...підприємству попередити банкрутство, визначити перспективи розширення сфери медичних послуг в умовах суворої конкурентної боротьби. Перелік графічного матеріалу: Рисунок 1.1 Зв’язок між вимогами до балансу.
...послуг та даних про конкурентів, розширення переліку послуг); • зменшити заборгованість за кредитами, кредиторської заборгованості за роботи, послуги; • покрити збитки за рахунок збільшення обсягу послуг зниження витрат ...підприємству попередити банкрутство, визначити перспективи розширення сфери медичних послуг в умовах суворої конкурентної боротьби. Перелік графічного матеріалу: Рисунок 1.1 Зв’язок між вимогами до балансу.
...перспективний план збільшення товарообігу та розширення асортименту реалізації товарів народного споживання. З метою зміцнення позицій державної пошти в конкуренції з комерційними поштовими структурами та електронними засобами ... Однак, розглядаючи перспективні напрями розширення діяльності Черкаської дирекції не слід забувати і про існуючі проблеми, а саме відсутність достатньої кількості обігових коштів для нарощування обсягів ...
...заборгованості фірми за аналізований період, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається фірмою. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до ...заборгованості фірми за аналізований період, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається фірмі. Відбувається зниження цього показника. На початок аналізованого періоду для оплати наявної заборгованості фірмі ...
розширенням вибору для навчання за кордоном c. гарантування академічного визнання d. збільшення значення наукових досліджень Question 6 Модульна структура навчального плану ... розширення ринку освітніх послуг b. прагнення до демократизації системи освіти c. звуження спектру навчально організаційних заходів d.
розширенням вибору для навчання за кордоном c. гарантування академічного визнання d. збільшення значення наукових досліджень Question 6 Модульна структура навчального плану ... розширення ринку освітніх послуг b. прагнення до демократизації системи освіти c. звуження спектру навчально організаційних заходів d.
розширення підприємницької діяльності c. отримання прибутку Question 2 У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: a.... розширення підприємницької діяльності Question 5 Центральним розділом плану розвитку підприємства є: a. план розвитку науки і техніки b. виробнича програма c.
...якості підготовки державних службовців та розширення підготовки спеціалістів для роботи в умовах становлення ринкової економіки b. проведення реформування системи державної служби, підвищення її статусу та престижу в державі c. розширення мережі навчальних закладів і підвищення ...
розширення підприємницької діяльності Question 2 У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто: Виберіть одну правильну відповідь a.... розширення підприємницької діяльності c. випуск запланованого обсягу продукції Question 5 Центральним розділом плану розвитку підприємства є: Виберіть одну правильну відповідь a.
...заборгованості фірми за аналізований період, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається фірмі. Відбувається збільшення цього показника. На початок аналізованого періоду для оплати наявної заборгованості фірмі ...можливим завдяки великим капіталовкладенням в розширення виробництва лісокомплексу держлісгоспу. Враховуючи сировинну базу держлісгосп має можливість реалізовувати щомісяця 3 4 тис.м3 дров технологічних для підприємств які ...
збільшення зусиль зі збуту, розширення переліку послуг споживачам Question 6 Скорочення діяльності фірми, що виявляється через зняття з виробництва частини продукції, що знаходиться в стадії ... збільшення зусиль зі збуту, розширення переліку послуг споживачам c. зняття з виробництва частини продукції, що знаходиться в стадії спаду, закриття чи продаж старих підприємств d.
розширення відкритості економік провідних країн світу c. розширення світового фінансового ринку d. розвиток багатонаціонального підприємництва ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Балів: 1 ...
Обгрунтування рішення про розширення або скорочення сегмента діяльності Задача № 8 За поточний місяць консервне підприємство мало такі витрати: Таблиця 2 Вихідні дані Найменування витрат ...
Розширення самостійності адміністративно територіальних одиниць в Україні у сфері бюджетного планування 51. Взаємозалік коштів з фінансування в рахунок погашення недоїмки з ...
...має намір інвестувати кошти в розширення мережі магазинів. Прогнозована інтенсивність потоку покупців в день у даній місцевості становить 10000 чоловік Допустимо підприємство має велику кількість філіалів, ...
...визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т. д.) та створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству ...
Розширенню сфери співробітництва України та ЄС 3. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями Світовим банком та ЄБРР 4.
Розширення предмета трудового права як прояв публічної тенденції в розвитку трудового права 3. Підвищення ролі трудового договору як прояв приватної тенденції ...
з метою розширення виробництва. Розроблено два альтернативних плани фінансування: – залучити кошти за рахунок випуску і розміщення простих акцій; – отримати кредит.
...СРСР та Німеччиною 1.1 Розширення торгових зв'язків між Німеччино і СРСР (початок 30 31 січня 1939р.) 1.2. Початок політичних переговорів між СРСР і ...
...прийоми моделювання факторних систем: подовження, розширення, формального розкладання, скорочення Завдання № 16 Необхідно: – провести групування підприємств за ступенем виконання плану реалізації продукції; – кожну групу підприємств охарактеризувати за ...
...Міжнародний кредит став потужним чинником розширення світової торгівлі. Особливо велике його значення при реалізації товарів, які мають тривалий цикл виготовленя, споживання і високу вартість.
...планує фінансування нової програми з розширенням виробничої діяльності через залучення фондів у таких пропорціях (розподіл відповідає поточній структурі капіталу): довгостроковий борг – 30% привілейовані акції – 10% випуск ...
Потерпілий: розширення права, посилення процесуальних гарантій РОЗДІЛ 2. Права потерпілого у стадіях порушення кримінальної справи та попереднього розслідування 2.1.
Розширення прав місцевого самоврядування Висновки Список літератури
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.