Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 377 за запитом розширення

...планує фінансування нової програми з розширенням виробничої діяльності. Джерелами фінансування є: а) довгостроковий борг – 40%; б) привілейовані акції – 10%; в) випуск звичайних акцій – 20%; г) нерозподілений ...
Основні напрями розширення комплексу послуг транспортно експедиційних фірм Завдання № 2 Визначте та опишіть на конкретному прикладі найменування обєктів потоків (матеріальних та інформаційних) та ...
Необхідно визначити перспективи розширення СТО відповідно до заданих умов прийняття рішень (по кількості постів обслуговування та місць на майданчику для очікування), які необхідно закласти ...
...цільових покупців; завоювання нових покупців, розширення ринків, переваги над конкурентами; вивчення тенденцій розвитку ринку; максимізація доходів; найбільш вигідне використання ресурсів; мінімізація загроз; визначення сильних і слабких ...
...опрацювання синонімів у школі та розширенні лінгводидактичних засад їх вивчення. Практичне значення дослідження. Матеріали курсової роботи можуть бути використані під час викладання вишівського курсу «Методика навчання ...
...зростанням ролі управління, ускладненням і розширенням його завдань у всіх сферах людської діяльності, які з успіхом розв'язуються на засадах нового інформаційно методичного забезпечення.
...28 Зімкнути ряд динаміки шляхом розширення інтервалів ( по п'ятиденках) Задача Маємо дані про випуск виробу "А" двома підприємствами. Обчислити загальний та індивідуальний індекси собівартості № заводу ...
Розширення північноатлантичного альянсу Висновки Список використаної літератури
...активного та потенційного клієнта до розширення ділових контактів з банком. Вона поділяється на іміджеві рекламу та рекламу банківських продуктів. Наразі, не можна сказати, що успішність банківської ...
Унаслідок нагромадження знань, розширення обріїв суспільного досвіду та кризи середньовічного світобачення у XIV—XV ст. Європа вступила в нову історичну епоху епоху Відродження.
...забезпечує високу якість продукції, постійне розширення і оновлення асортименту продукції при скороченні витрат сировини. Особливо швидкого росту об’ємів високоякісної продукції досягнуто в області основов’язального ...
...постає проблема не лише в розширенні функціональних можливостей техніки, а й у здатності людини управляти сучасними технічними засобами та процесами. Окрім того, існує необхідність оцінки конкретних ...
...навчальному процесі 1.1.6 Розширення доступу до бібліотек та інформаційних технологій 1.2. Загальна характеристика та організаційно правові засади діяльності загальноосвітньої школи інтернату І ІІ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Механізм функціонування грошового ринку 1.2 Грошова пропозиція та методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші 1.4 Особливості впливу банківської системи на грошову пропозицію Розділ 2 Аналіз грошово кредитної політики ЧФ КБ «Приватбанк» 2.1 Загальна характеристика ЧФ КБ «Приватбанк» 2.2 Аналіз розширення грошової пропозиції ЧФ КБ «Приватбанк» 2.3 Методи та цілі грошово кр...
...Поправки до конституції сша та розширення Прав людини 2.1. Білль про права 2.2. Скасування рабства та забезпечення Расової рівності 2.3.
...пошук нових, ефективніших власників; г) розширення доходів держави; д) правильна відповідь відсутня. 2. Відсутність прибутку є свідченням: а) банкрутства підприємства; б) нереалізації кінцевої підприємницької цілі; в) ...
...25 200 0, 2) Інвестиційний проект розширення виробництва передбачає витрати на переобладнання у 100000 грн. Очікується, що обладнання модернізується протягом першого року і працюватиме ще 4 роки ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Модель грошового ринку та механізм його функціонування 1.2 Сутність та складові грошової пропозиції, методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші та його графічна інтерпретація 1.4 Сутність банківської системи та її вплив на грошову пропозицію Розділ 2 Дослідження грошово кредитної політики ЧФ АКБ «Мрія» 2.1 Загальна характеристика ЧФ АКБ «Мрія» 2.2 Аналіз розширення грошово...
Вступ РОЗДІЛ 1 Транскордонна співпраця як вид міжнародної діяльності на регіональному рівні 1.1 Сутність та значення транскордонної співпраці для розвитку транскордонних регіонів 1.2 Форми транскордонної співпраці 1.3 Поняття «транскордонний регіон» та «єврорегіон»: визначення змісту 1.4 Правове регулювання розвитку транскордонної співпраці: європейський досвід br />br /> РОЗДІЛ 2 Досвід організації міжрегіональної співпраці в Європі та євроінтеграційна політика України 2.1 Єв...
Розширення асортименту готельних послуг 3.3. Удосконалення послуг з безпеки клієнтів Висновки Список літератури Додатки
...та проектів щодо розбудови і розширення курорту. Метою роботи є дослідження туристичного потенціалу комплексу, оцінка його стану. Дослідження передбачає розгляд таких завдань: ознайомитися з загальними відомостями ...
...населення необхідна для оцінки можливості розширення інвестиційного процесу за рахунок мобілізації внутрішніх резервів. На жаль, загальне полягання статистики доходів в СНД залишається поки незадовільним унаслідок ряду ...
В майбутньому плануємо розширення галузі і маємо на меті залучати людей для вирощування грибів та овочів. Засновниками будуть дві особи, Лупина Сергій Володимирович та ...
...дій, котру вона використовує при розширенні своєї міжнародної діяльності. Фірма збільшує потужності на рівні 10 % на рік. Вона завойовує ринки в нових географічних регіонах, де кожний ...
[7] Розвиток світового ринку, розширення масштабів міжнародної торгівлі, глобалізація виробництва й комерції, міжнародне економічне співробітництво і кооперація, вільний рух капіталів між країнами, міждержавна господарська інтеграція ...
...аналізу кредитоспроможності позичальника 3.3 Розширення асортименту банківських послуг як метод мінімізації кредитного ризику Висновки Список використаної літератури Додатки
 Без сумніву розширення сфери застосування трудового контракту є позитивним моментом, оскільки уніфікує правову систему нашої держави з європейськими, світовими стандартами в галузі праці.
 Без сумніву розширення сфери застосування трудового контракту є позитивним моментом, оскільки уніфікує правову систему нашої держави з європейськими, світовими стандартами в галузі праці.
Розширення асортименту Висновки Список літератури Додаки
...з наданням реальних прикладів задля розширення знань у цій сфері і можливості використання їх на практиці для створення власного спільного підприємства.
...дій, котру вона використовує при розширенні своєї міжнародної діяльності. Фірма збільшує потужності на рівні 10 % на рік. Вона завойовує ринки в нових географічних регіонах, де кожний ...
Вступ Розділ 1 Кредитна політика та фактори, що визначають кредитний ризик 1.1 Кредитна політика та фактори що визначають кредитний ризик 1.2 Види та об’єкти кредитування 1.3 Способи мінімізації кредитних ризиків Розділ 2 Оцінка та управління кредитними ризиками по ОПФ КБ «Фінанси та кредит» 2.1 Організаційно економічна характеристика банку 2.2 Аналіз кредитних операцій банку 2.3 Аналіз портфельного кредитного ризику банку Розділ 3 Шляхи вдосконалення методів захисту від креди...
Стратегiєю подальшої дiяльностi пiдприємства є розширення видiв дiяльностi, пошук замовлень на послуги технiчного характеру, подовження виробництва деревообробних верстатiв. Аналіз показав, що не дивлячись на загальний складний ...
...інвестиційного іміджу підприємства 3.1 Розширення зони фінансової стійкості 3.2 Реструктуризація капіталу підприємства 3.3 Напрямки підвищення показників інвестиційної привабливості Висновки до розділу Висновки Список ...
...України до ринкових відносин суттєвого розширення прав підприємств в сфері фінансово економічної діятельності значно зрастає роль свочасного і якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їх ліквідності, ...
...методів та засобів, спрямованих на розширення обсягу силових можливостей організму спортсмена [21]. Біг на короткі дистанції один із найпопулярніших видів легкої атлетики.
...єктів; г) політика, спрямована на розширення сфер впливу з метою отримання вигідних ринків збуту, вкладень капіталу, джерел сировини................................................................................................. 18 Література …………………………………………………………………… 20
Пропозиції розширення коктейль –пропозиції в ресторані «Ресторація на Валовій» Висновки Список літератури Додаток
Ка» 3.2 Розрахунок ефективності розширення асортименту продукції ПП «Фіш.Ка» Висновки Список використаної літератури Додатки
...3.2 Зміст інвестиційного проекту розширення діяльності СТОВ «Нива» та його економічне обгрунтування в кризових умовах 3.3 Оцінка фінансово економічної ефективності проекту Висновки Список використаних ...
ЗМІСТ Вступ Розділ I Теоретична частина оцінки асортименту чаю,кави,чайних та кавових напоїв 1.1 Хімічний склад та харчова цінність чаю,кави чайних та кавових напоїв 1.2 Класифікація кави та чаю, характеристика чайних та кавових напоїв 1.3 Товарознавча оцінка чаю та кави,чайних та кавових напоїв Розділ II Практична частина оцінки асортименту кави,чаю,чайних та кавових напоїв 2.1 Аналіз асортименту чаю та кави,чайних та кавових напоїв,що реалізуються в Україні 2.2 Оцінка якості к...
...слідуючі: використання резервів росту товарообороту; розширення прямих зв’язків з промисловістю; спрощення шляхів товароруха; повне отримання від постачальників основних і допоміжних скидок; застосування нових форм організації ...
...економіки і різних форм господарювання; розширення товарно грошових відносин, перехід до ринкової економіки; удосконалення державного управління агропромисловим комплексом і планування розвитку сільського господарства, легкої і харчової ...
...слідуючі: використання резервів росту товарообороту; розширення прямих зв’язків з промисловістю; спрощення шляхів товароруха; повне отримання від постачальників основних і допоміжних скидок; застосування нових форм організації ...
...рання стадія розвитку фірми; швидке розширення; етап придбання та етап фінансування викупу. Венчурне фінансування виступає одним з ключових факторів позитивної динаміки регіональних інноваційних систем, забезпечуючи практичну ...
...ефективності функціонування інвестиційного ринку шляхом розширення фінансових інструментів……………………………..83 3.3 Покращення інвестиційного клімату для іноземних учасників ринку як напрям економічного зростання………………………..................................
Питання розширення НАТО.........................................................................41 3.3. Питання трансформації НАТО та зростання його глобальної ролі….......45 3.4.
...часткове забезпечення підсобних господарств кормами; • розширення мережі фірмових магазинів, палаток, кіосків, автомагазинів; • виробникам продукції відслідковувати ціни за різними каналами реалізації з декількох джерел інформації та розширювати ...
...Італьяно в Україні ЛТД" проект розширення випуску алкогольних напоїв
...процесу нормотворення останніх років є розширення диспозитивних засад регулювання відносин у сім’ї, зокрема, майнових відносин подружжя.
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.