Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 377 за запитом розширення

Це приміщення можна використати для розширення кількості ВРХ на підприємстві, що принесе додатковий прибуток. 2. Деяка техніка має досить великий знос, зокрема майже повністю зношеними є ...
...ФВА та її значення для розширення ринку та задоволення нових потреб. Контрольні питання до теми 7 1. Технічна естетика та об'єкти її вивчення. 2.
розширення самостійності освітніх закладів Question 15 Балів: 1 Дидактика – це: Виберіть одну правильну відповідь a. наука про закономірності формування особистості b.
...про політику підприємства, орієнтовану на розширення штату. Коефіцієнт обороту по прийому за останній рік збільшився на 20,4 %, а по звільненню зменшився на 1,8%.
Розширення імен файлів об’єктів Visual FoxPro ДОДАТКИ Контекст діаграма системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Діаграма 1 ...
...продукції; – зменшення величини орендної плати; – розширення місткості ринку. Необхідно; Розробити прогноз змін прибутку підприємства в залежності від тої чи іншої ситуації.
...враховували інтенсифікацію праці, сумісність професій, розширення зон обслуговування, професійна майстерність; компенсаційних доплат за роботу у дні відпочинку, за працю в нічний час, за працю в важких ...
...є індивідуальними для кожної країни Розширення компанії "Нестле" здебільшого відбувається за рахунок придбання інших фірм. Її керівництво вважає, що доцільніше виходити на високо конкурентний ринок шляхом ...
Досягається це різними способами, зокрема розширенням ринку збуту і збільшенням серій виробів, уніфікацією деталей і агрегатів особливо складних машин і приладів, запровадженням групових методів обробки тощо.
...наголосив на необхідності більш активнішого розширення мережі збуту продукції. 5. Святкове електронне вбрання, що надійшло до Києва з Китаю, допомогло на Новий рік влаштувати в українській ...
...що сприятимуть зростанню обсягів і розширенню іноземних і вітчизняних інвестицій слід віднести: максимальне спрощення процедур, які регламентують взаємовідносини між державою і підприємствами в галузі залучення інвестицій; ...
утворення нових підрозділів підприємства та розширення його сфери впливу b. виконання певних завдань, які сприяють досягненню цілей підприємства c. підготовка та виховання майбутніх спеціалістів Question 3 ...
Рекомендовано надлишок коштів використати на розширення обсягів діяльності підприємства і впровадження нових напрямів діяльності. Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1 Склад обігових коштів підприємства Таблиця 2....
Розширення служби маркетингу пропонується в напрямі розподілу функції: вивчення попиту, ціноутворення, аналіз витрат на виробництво, аналіз конкурентоспроможності продукції та збут.
...досягти покращанням якості продукції та розширенням ринку збуту). З метою удосокналення аудиту фінансової звітності можна запропонувати застосовувати програмні продукти типу «ИНЭК Аналитик», «ИНЭК Инвестор», «Audit Expert», «...
...традиційних технологічних процесів, хімізація виробництва, розширення застосування штучного холоду. Запропоновано реалізувати проект виробництва згущеного молока. Чиста теперішня вартість проекту становить 173,142 тис грн.
...сторін; главенстві закону; ідеї поступового розширення та поглиблення політичних і соціальних прав та свобод трудящих, але аж ніяк не їх звуження; традиції політичної та профспілкової боротьби.
Розширення асортименту дало змогу отримати додаткову виручку від реалізації, яка склала 2295,35 тис.грн., а прибуток склав 23,03 тис.
...сторін; главенстві закону; ідеї поступового розширення та поглиблення політичних і соціальних прав та свобод трудящих, але аж ніяк не їх звуження; традиції політичної та профспілкової боротьби.
Це приміщення можна використати для розширення кількості ВРХ на підприємстві, що принесе додатковий прибуток. 2. Деяка техніка має досить великий знос, зокрема майже повністю зношеними є ...
...модернізацію виробництва, поліпшення якісного рейтингу, розширення співробітництва із зарубіжними партнерами. Тому ведення управлінської документації на такому великому підприємстві має бути на високому рівні і проводитися висококваліфікованими, ...
...збільшення валюти балансу свідчить про розширення господарської діяльності підприємства. А з іншого боку – негативно, тому що зміни в балансі відбулися за рахунок збільшення поточної заборгованості.
...висококваліфіковане кадрове забезпечення страхової діяльності;  розширення інформаційної бази;  удосконалення системи правового забезпечення страхування;
...інтегрований підхід у навчанні сприяє розширенню соціально пізнавального досвіду студентів у руслі поставлених викладачем конкретних навчально виховних завдань, інтенсивному розвитку студентів в аспекті вибраної тематики; формуванню ...
...фондів повинен передбачити умови для розширення підприємства та підвищення ефективності його діяльності в майбутніх періодах на основі оптимізації співвідношення між вирішенням поточних та перспективних завдань розвитку.
розширення і поліпшення якості додаткових послуг, що надаються покупцям у магазинах) Question 23 В умовах подальшого удосконалення господарських зв’язків торгівлі ...
...промисловості, сільського господарства, торгівлі, забезпечується розширення виробництва. Розглянуто форму надання банківських кредитів у вигляді овердрафту та нові підходи щодо нарахування відсотків за користування таким кредитом.
Даний проект пропонує розширення діяльності підприємства за рахунок випуску нових видів продукції на існуючому обладнанні та за рахунок закупівлі обладнання у ТОВ «Спецтехсервіс 99».
Використання можливості розширення сфери діяльності, у тому числі за рахунок пасивних підприємств і організацій, що втрачають свої позиції. 6.
...та технічному обслуговуванню систем опалення; розширення асортименту (монтаж всіх різновидів електричних котлів); підтримка та покращення якості будівельних послуг, вихід, шляхом застосування нових технологій та будівельних матерів, ...
...вести облік вручну і подальше розширення асортименту неухильно приведе до кризи управління, вихід з якої потребує зміни технології торгівлі, перш за все – регламенту взаємин між співробітниками ...
В умовах ринкових відносин та розширення міжнародних зв'язків для підприємств роздрібної та оптової торгівлі актуальними стають питання впровадження сучасних високопродуктивних технологій, електронно обчислювальної техніки, комп'...
Це свідчить про розширення виробництва, покращення збутової системи, використання ресурсів у процесі виробництва. Виручка від реалізації продукції у 2008 році порівняно з 2007 роком ...
...аспекти покращення кредитної діяльності банку: розширення обсягів кредитних послуг за рахунок збільшення операцій з надання кредитів на купівлю житла, розглянута схема покращення роботи інспекторів за допомогою ...
...роботи були вирішені питання систематизації, розширення і закріплення теоретичних знань, визначення проблемних питань обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами на підприємстві, розробка пропозицій щодо ...
...які бачать в ньому можливість розширення своєї діяльності. Як раз всі ці фактори й вплинули на мій вибір даної теми дипломної роботи. Практична цінність.
...роботи були вирішені питання систематизації, розширенні і закріпленні теоретичних знань, визначення проблемних питань обліку виробничих витрат і аналізу собівартості продукції рослинництва на підприємстві, розробка пропозицій щодо ...
...тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9. Найточніше рівень майбутнього фінансового стану фірми можна спрогнозувати, одночасно аналізуючи всі раніше розроблені підрозділи фінансового ...
...тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9. Найточніше рівень майбутнього фінансового стану фірми можна спрогнозувати, одночасно аналізуючи всі раніше розроблені підрозділи фінансового ...
...ВАТ «Київметалопром» приділити особу увагу розширенню каналів збуту, збільшити кількість робітників апарату збуту за рахунок торгових агентів, більше участі приймати в виставках та ярмарках.
...тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9. Найточніше рівень майбутнього фінансового стану фірми можна спрогнозувати, одночасно аналізуючи всі раніше розроблені підрозділи фінансового ...
...тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9. Найточніше рівень майбутнього фінансового стану фірми можна спрогнозувати, одночасно аналізуючи всі раніше розроблені підрозділи фінансового ...
...релевантними при прийнятті рішення стосовно розширення або скорочення діяльності? 8. Поясніть послідовність дій у процесі прийняття рішення стосовно виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх ...
...тобто прибутку, що спрямовується на розширення бізнесу фірми в майбутньому. 9. Найточніше рівень майбутнього поточного фінансового стану фірми можна спрогнозувати, одночасно аналізуючи всі раніше розроблені підрозділи ...
...об'єднуються, щоб за рахунок розширення простору пошуку і збільшення можливостей вибору швидко знайти відповідного донора, бо від цього залежить порятунок життя реципієнта.
...у даному випадку полягає в розширенні кола аналітичної інформації, поглибленні аналізу, підвищені швидкості і оперативності одержання інформації для оцінки та контролю результатів господарювання, обґрунтування відповідних рішень.
...другому розділі даної роботи та розширення аналітичних можливостей використовуваної на заводі комп’ютерної програми через введення до переліку існуючих форм додатково таких, як: відомість відхилень фактичних ...
...витрат, які понесе підприємство при розширенні своєї діяльності Таблиця 3.2 Доходи від впровадження нового напрямку діяльності Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності ...
...робочих місць, ріст заробітної плати, розширення фінансових можливостей держави. І для цього, передусім, необхідно підтримувати фінансову стабільність (низьку інфляцію і стабільність національної валюти), що визначає міру ...
...витрат, які понесе підприємство при розширенні своєї діяльності Таблиця 3.6 Доходи від впровадження нового напрямку діяльності Таблиця 3.7 Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності ...
« 1 2 ... 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.