Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5062 за запитом роках

, яка буде сплачена через три роки при використанні складної облікової ставки 23% річних. Задача №17 Підприємцеві запропонували варіанти вкладення грошей у розмірі 500 гр. од....1) одноразово на п'ять років; 2) поступово рівними частками протягом п'яти років з нарахуванням процентів у кінці кожного року (постнумерандо); 3)поступово рівними частками ...
Також згідно освітнього стандарту останніх років в роботі присутній розділ з охорони праці, при встановленні ціни на роботу він не враховувався.... ФРАНКІСТСЬКИЙ РЕЖИМ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 2.1. Дипломатія Ф. Франко в перші роки війни – «боротьба за нейтралітет» 2.2.
...дані Актив На поча ток року На кінець року Пасив На початок року На кінець року 1 2 3 4 5 6 І Основні засоби та ...
37 року до н. є.; b. 17 року до н. є.; c. 307 року до н. є.
...що домогосподарство купує щомісяця впродовж року. Таблиця 1. Дані по ціні Р деякого блага і кількості Q даного блага, що домогосподарство купує щомісяця впродовж року Місяць 1 2 3 4 ...
...потерпіли поразки 2 червня 1807 року під Обілешті і 19 червень на морі під Афоном Агіс Орос, 6 серпня 1810 року і 6 червня 1811 рр.
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі державного підприємства „Облагростандарт” 2.1 Економічна характеристика державного підприємства „Облагростандарт” 2.2 Аналіз структури балансу 2....
...а) від 2 до 3 років; б) від 2 до 4 років; в) від 2 до 5 років; г) від 2 до 7 років; д) правильної ...
...аналізу діяльності за останні три роки, ВАТ “Овочі” є збитковим і нерентабельним підприємством. Лише у 1999 році Товариство мало 1,7 тис.грн....нажаль не перекриває збитків 1998 року, які становили 13,7 тис.грн. В 2000 році Товариство також було збитковим, хоч і збитки в цьому році були ...
...роботу підприємства за 2004 2005 роки можно зробити висновки, що стан ПП “КІПП” є незадовільним. Можно побачити, що на протязі звітнього періоду показники підриємства істотно змінювалися ... На протязі 2005 року значно знизилися необоротні активи, грошові кошти та зросли дебіторська заборгованість та товари. Якщо така тенденція до зменьшення грошових коштів та ...
...рік Виконання плану, % До минулого року, % Сума, тис. грн. Питома ва¬га, % План Фактично Сума, тис. грн. Питома вага, % Сума, тис. грн....дані Квартал Товарообо¬рот звітного року Фактичний запас на 01. 01 поточного року Норма товарних запасів, дні Відхилення від норми (+ , –) у днях у сумі у днях ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнт ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.4 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ...
...від реалізації перевищував прибуток 1998 року в 8,8 раз, загальний прибуток становив лише 50,6 %. Ще гірша ситуація в 2000 році : прибуток від реалізації зменшився, порівняно з 1999 роком на 2966 тис. грн.
...будинку №1 за 1999 2000 роки довів, що причиною збільшення чисельності середньоспискової чисельності співробітників є збільшення кількості пологів, збільшення об’єму наданих медичних послуг і наявність ...будинку №1 за 1999 2000 роки довів, що позитивним фактором в організації матеріально технічної бази пологового будинку є збільшення основних фондів, але цього замало у порівняння ...
...2000 холодильників у рік, протягом року 25 із них виходить з ладу. Страхова компанія уклала 300 договорів по гарантійному обслуговуванню холодильників, середня страхова сума на один ... строком на два роки. При цьому кредит погашається позичальником в установлені договором терміни. Відповідно договору, перше погашення в сумі 1000 тис. грн.
...чинності з 1.01.2011 року не містить окремих положень для малих підприємств. Але в статті 154 Податкового кодексу відмічено умови звільнення від податку на прибуток....дію з 1.04.2011 року Наказ «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».
24 серпня 1994 року Черкаський авторемонтний завод був перетворений у ВАТ "ЧАРЗ", тут почалося виробництво фургонiв на базi рiзних авто, а за два роки це пiдприємство увiйшло до складу ...
...вартість майна підприємства на протязі років значно зменшується, зокрема в 2006 році це зменшення склало 756 тис.грн. або 1,67%, в 2007 році – 12810 тис....2006 році порівняно з 2005 роком на 74 тис.грн., а в 2007 році на 67 тис.грн. При цьому фонд оплати праці штатних працівників знижується ...
Вартість майна підприємства на протязі років значно зростає, зокрема в 2007 році це зростання склало 377 тис.грн. або 5,09%, в 2008 році – 476,4 ...кількість основних робітників на протязі років спочатку зростає в 2007 році, а потім зменшується в 2008 році і загальне відхилення 2008 року від 2007 становить 4 ...
...2006 році порівняно з попереднім роком зростає на 570,6 тис.грн. або 59,63% і в 2007 році порівняно з 2006 на 440,7 тис....році зріс порівняно з 2006 роком на 98,4 тис.грн. або 45,01%, а в 2006 році збільшення склало 385,5 тис.грн.
...покриття, на в 2006 2008 роках перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2006 році його значення становило 1,97, а ...84 в 2006 і 2008 роках відповідно, хоча коефіцієнт і перебуває в межах визначених нормативом, отже платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
...2007 році порівняно з попереднім роком зростає на 570,6 тис.грн. або 59,63% і в 2008 році порівняно з 2007 на 440,7 тис....році зріс порівняно з 2007 роком на 98,4 тис.грн. або 45,01%, а в 2007 році збільшення склало 385,5 тис.грн.
...має збитки починаючи з 2004 року по всіх видах діяльності, великі податкові платежі і внаслідок цього чистий збиток склав 8408 т. грн. у 2005 році. З кожним роком зменшують чисельність працюючих, фонд оплати ...
...комбінат хлібопродуктів” за останні 30 років з малопотужної пекарні переросло у механізоване підприємство, обладнане універсальною піччю системи ПХС 25, з потужністю 12,0 тон на добу, де ...реалізованої продукції також на протязі років зростає, але валовий прибуток становить позитивну величину і в 2007 році зростає на 1001 тис.грн. або 75%.
Заснований 19 березня 1992 року, нині Приватбанк входить до числа найбільших системних банків країни i є одним з визнаних лiдерiв банкiвської системи України....системі України в 2008 2009 роках, Приватбанк зміг не тільки залишитись на плаву, але й збільшувати обсяги майна, власного і залученого капіталу, чистий процентний дохід, хоча ...
...областi вiд 12.10.1994 року за № 40 АТ та зареєстровано наказом № 53 вiд 17.10.1994 року Черкаською районною Радою народних депутатiв Черкаської областi.
...порівняно з 2007 і 2008 роками. Всього вартість виробничих потужностей зросла на 1565 тис.грн. (9,94%) в 2008 році і на 6402 тис.грн....спостерігається в 2007 і 2008 роках, а в 2009 році коефіцієнти рівні. На підприємстві спостерігається позитивна динаміка росту фондовіддачі, що є позитивним, оскільки виробляється більше продукції ...
...2005 році, порівняно з 2004 роком збільшилась кількість керівників на 8 осіб, на 8 осіб збільшилась кількість спеціалістів, кількість службовців зросла на 6 осіб, але кількість ...роботу 91 і звільнено протягом року 116 осіб, а в 2004 році плинність кадрів була меншою і характеризувалась такими показниками: прийнятих на протязі року осіб – 108, ...
...вартість майна підприємства на протязі років значно зменшується, зокрема в 2007 році це зменшення склало 756 тис.грн. або 1,67%, в 2008 році – 12810 тис....капіталу становить в 2006 2008 роках відємне значення. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства і свідчить про зниження можливості вільно маневрувати ...
16 років b. 18 років c. 25 років d. 21 року Question 13 Балів: 1 За формою державного правління Україна: Виберіть одну ...
...місце значний ріст товарообороту за роки, це говорить про конкурентні переваги та про освоєння свого ринку збуту. Ці висновки засвідчують і всі інші показники діяльності у ...за 2002 рік проти 2001 року зменшився на 1,6 відсотка, це сталося завдяки збільшенню витрат на реалізацію товарів. Тобто проведений аналіз показав, що необхідно збільшити ...
...А) від 6 до 14 років; Б) від 6 до 16 років; В) від 6 до 18 років; Г) від 6 до 21 року.
На протязі 2006 2008 років виручка від реалізації продукції значно зростає, зокрема в 2008 році порівняно з 2007 роком на 447,7 тис.грн.
...що на протязі трьох останніх років всі види витрат зростаються, оскільки зростають обсяги виробництва і реалізації, в структурі собівартості найбільшу питому вагу більше 50% становлять матеріальні ..., які окупляться протягом 1,04 року за рахунок того, що собівартість 1 ц продукції знизиться з 660 до 373 грн., витрати праці на виробництво 1 ц ...
...що підприємство протягом 2007 2009 років працювало збитково. При цьому, в 2009 році в порівнянні із 2008 роком відбулося зниження як обсягів діяльності так і ряду ...
...реалізованої продукції також на протязі років зростає, але валовий прибуток становить позитивну величину і в 2008 році зростає на 1001 тис.грн. або 75%....рік, і перевищує показники 2006 року. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006 2008 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах ...
...ятнадцятого серпня дві тисячі другого року. – На попереднім засіданні це питання також піднімалося. – Секретарка директорки Д. Дойда сьогодні відсутні, оскільки по наказу начальства поїхали десь у ...Вам у тому місяці цього року. – Із міста пригоди підозріваємого пана М.Маленко вивезла маршрутка. – Опис майна стався в присутності пойнятих Бориса Крутиніс та Григора Вовк.
Задача №1 Станом на 1 січня 2008 року комерційний банк А мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 53,0 млн. грн., у своїх касах готівкою 10,0 млн. грн.....за процентом, якщо через 7 років вкладник отримає 5500 грн. (щоквартальна ставка відсотка 4,1%). Задача №5 Визначити реальну майбутню вартість вкладу, якщо його початкова сума ...
В наступні чотири роки при процентній ставці 12% вони дають такі потоки грошових коштів: Роки Грошові потоки 1 й проект 2 й проект 1 ...
Період інвестицій, роки 2 4 3. Сума грошового потоку, гр. од.: Всього 10 000 11 000 В тому числі по рокам: І 6 000 2 000 ...
...9% річних терміном на 20 років з щорічними виплатами плюс виплата 15000 ...
...спеціалізованими інтервалами: 1) менш 1 року; 2) від 1 до 2 років; 3) від 3 до 5 років; 4) від 6 до 10 років; 5) від ...
...спеціалізованими інтервалами: 1) менш 1 року; 2) від 1 до 2 років; 3) від 3 до 5 років; 4) від 6 до 10 років; 5) від ...
...фондів на початок та кінець року. Зробити висновки відносно прогресивності зміни структури. Для виконання завдання використовуємо дані п. 1 і 2 таблиці Завдання №2 Розрахувати середньорічну ... Залишки нереалізованої продукції: – на початок року – на кінець року 6. Залишки незавершеного виробництва: – на початок року – на кінець року 7. Вартість сировини та матеріалів замовника 8.
...фондів на початок та кінець року. Зробити висновки відносно прогресивності зміни структури. Для виконання завдання використовуємо дані п. 1 і 2 таблиці 1.... Залишки нереалізованої продукції: – на початок року 820 – на кінець року 550 6. Залишки незавершеного виробництва: – на початок року 1300 – на кінець року 1700 7.
...Станом на 1 січня 2008 року комерційний банк А мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 37,0 млн. грн., у своїх касах готівкою 5,4 млн....за процентом, якщо через 3 роки вкладник отримає 18000 грн. (щоквартальна ставка відсотка 9,5%). Задача №5 Визначити реальну майбутню вартість вкладу, якщо його початкова сума ...
Погашення облігацій відбудеться через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року Визначити балансову вартість зобов’язань за облігаціями на кожен рік протягом періоду їх ...
Вартість основних фондів на початку року Фп.р. 2620 3. Введені основні фонди на початку року (сума/дата) Акт 1 Акт 2 Акт 3 120/1....
...діяльності від народження до 1 року …….. 4 3. Особливості та розвиток діяльності від 1 до 3 років ………………… 6 4. Особливості та розвиток діяльності від 3 до ...
...зніме через 2,3,4 роки. Задача № 2 Який із варіантів вкладення коштів корпорації на 2 роки є більш вигіднішим: – процентна ставка 29% при нарахуванні відсотків ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.