Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 6472 за запитом роль

Роль фінансового лізингу в оновленні основних засобів підприємств 1.3. Нормативно правові засади регулювання фінансового лізингу в Україні 1.4. Роль банків у лізингових операціях Розділ ...
Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці 1.2. Класифікація товарних бірж 1.3. Механізм функціонування товарної біржі Розділ ІІ....матеріалів Додатки Висновок br />br /> Роль біржової торгівлі у світовій економіці й у народних господарствах окремих країн не можна переоцінити. Деякі західні економісти вважають, що виникнення ...
Соціальна роль релігії, її основні функції.................................................7 1.2. Загальна характеристика взаємодії системи «людина – релігійне середовище»....................................................................................................19 1.3.... Охоронна функція релігії і її роль в стабілізації соціальних відносин сучасного суспільства.........................................................................................59 ВИСНОВКИ.........
Вказати вищевказані лінії, їх роль, зорове сприйняття 3. Вказати модні силуетні форми у сучасному одязі. Привести приклад на 2 – 3 х моделях 4. Роль симетрії та асиметрії в композиції.
Роль фінансового лізингу в оновленні основних засобів підприємств.................................................................................................... .............25 1.3. Нормативно правові засади регулювання фінансового лізингу в Україні..........................................................................................................................32 1.4. Роль банків у лізингових операціях............................................................
...ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ РОБОТИ 1.1 Роль транспортного забезпечення в готельному господарстві 1.2 Характеристика транспортного обслуговування гостей в готельному господарстві 1.3 Роль логістики в готельному господарстві РОЗДІЛ ...
...в загальноосвітній школі 1.1 Роль і образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять 1.3 Мета і завдання образотворчого ...народного образотворчого мистецтва 2.2 Роль образотворчої діяльності в колекційному навчанні дітей 2.3 Методи розвитку творчих здібностей під час занять Розділ ІІІ.
...в загальноосвітній школі 1.1 Роль і образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять 1.3 Мета і завдання образотворчого ...народного образотворчого мистецтва 2.2 Роль образотворчої діяльності в колекційному навчанні дітей 2.3 Методи розвитку творчих здібностей під час занять Розділ ІІІ.
...БАНКУ 1.1 Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури 1.2 Роль обліку в системі управління банку РОЗДІЛ 2.
Функції і роль кредиту 2. Види кредиту 2.1. Комерційний кредит 2.2. Споживчий кредит 2.3. Державний кредит 2.4 Міжнародний кредит ... Роль кредиту в Україні 3.1. Необхідність кредиту в Україні в умовах ринкової економіки 3.2. Кредитування в Україні 3.3.
Сутність грошей та їх роль в економіці 2.2. Функції грошей 2.3. Поняття грошового обігу та його види 2.4....загальновизнаний матеріальний носій, що виконує роль всезагального еквіваленту в процесі обміну товарів на ринку. Його поява ліквідувала багато недоліків, які притаманні повній, розвернутій формі вартості.
Сутність грошей та їх роль в економіці 2.2. Функції грошей 2.3. Поняття грошового обігу та його види 2.4....загальновизнаний матеріальний носій, що виконує роль всезагального еквіваленту в процесі обміну товарів на ринку. Його поява ліквідувала багато недоліків, які притаманні повній, розвернутій формі вартості.
Охарактеризуйте роль практики в процесі пізнання. 4. Охарактеризуйте пізнавальні ідеї Дж.Локка, Д.Юма. Практичне завдання Які фактори обумовлюють творчі здібності людини ? Яку роль відіграють уроджені якості людини освіта, ...
Роль референдуму в здійсненні народовладдя в Україні. 2. Види та предмет референдумів в Україні. 3. Порядок підготовки і проведення референдумів в ... Необхідно також розкрити роль комісій з підготовки і проведення референдуму в референдарному процесі, порядок їх формування та діяльності, функції та компетенцію.
Проблеми гендерної ролі і тендерного стереотипу у сучасному суспільстві 1.3. Теоретичні засади і особливості формування гендерної ідентичності у дівчат в юнацькому віці ...концепції” особистості, освоєння нею статевих ролей; в) наступності, який передбачає послідовність у передачі гендерних знань молоді, їх адекватність віковим можливостям дитини, поступове розширення інформаційного гендерного поля, ...
Економічна сутність, місце і роль фінансових посередників на ринку цінних паперів……………………………………………………………….6 1.2. Зарубіжний досвід діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів………………………………………………………………………15 1....для визначення економічного змісту, функціональної ролі в економіці країни та класифікації фінансових посередників; для дослідження оцінки тенденцій розвитку ринку цінних паперів і посередництва), порівняльного аналізу та ...
Класифікація ролей керівника по Г.Мінцбергу 4.Принципи зворотнього зв’язку та асертивність керівника 5.Лідерство як сучасна концепція управління персоналом: загальні ... Авторитет керівника та його роль в управлінській діяльності 10.Проекти: сутність та класифікація 1.Основні наукові школи і підходи до управління: основні положення та представники ...
Экономические функции и роль государства в рыночной экономике § 1 Основные функции государства в смешанной экономике § 2 Методы государственного регулирования экономики § 3 Роль государственного сектора экономики § 4 Концепции ...
...в загальноосвітній школі 1.1 Роль і образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять 1.3 Мета і завдання образотворчого ...народного образотворчого мистецтва 2.2 Роль образотворчої діяльності в колекційному навчанні дітей 2.3 Методи розвитку творчих здібностей під час занять Розділ ІІІ.
Роль вчителя в антинаркотичному вихованні молодших школярів 2.1. Психологічні якості вчителя та їх значення в антинаркотичному вихованні молодших школярів 2.2. Роль педагогів у профілактиці наркоманії Розділ ...
Банківський маркетинг та його роль в діяльності сучасних банків Задача №66 Банк може надати для виконання проекту позику під 12 % річ¬них.... Дайте економічне обґрунтування ролі цього показника.
Роль та функції ЗМІ у формуванні інформаційного простору держави……………………………………………………………………..19 1.3. Значення безпеки у зміцненні та захисті інформаційного простору……………………………………………………………………....загальну характеристику інформаційного простору; визначити роль та функції ЗМІ в інформаційному просторі держави; показати значення безпеки інформаційного простору; дослідити становлення та розвиток інформаційного простору Польщі; обґрунтувати ...
Стилі сімейного виховання та їх роль у розвитку особистості дітей дошкільного віку 1.3. Педогогічне розкриття ролі стилів сімейного виховання Розділ 2.
Стилі сімейного виховання та їх роль у розвитку особистості дітей дошкільного віку 1.3. Педогогічне розкриття ролі стилів сімейного виховання Розділ 2.
Визначення ролі ресурсних платежів у наповненні бюджету………………………………………………………….10 РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ НА УКРАЇНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ……………….………14 2.1.... Проблеми підвищення ролі економічного значення ефективності методики справляння ресурсних платежів в Україні…………………………………………………………..40 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...50 ДОДАТКИ………………………………………………………………………….52
...вітчизняних науковців на сутність та роль оцінки 1.3. Теорія та практика оцінювання в європейських країнах Розділ ІІ. Роль оцінки як органічної системи процесу навчання в ...
Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади 1.4. Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне визначення ... Місце і роль права в системі соціальних норм Розділ 2. Партнерська співпраця 2.1. Основні події партнерської співпраці 2.2.
Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4. Розподіл і використання прибутку 1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності 2.... Роль даного коефіцієнта в системі показників фінансової стійкості зростає. Він обмежує вкладення короткострокових позичених коштів у формування майна підприємства тільки тими ...
Суть прямих податків та роль податку на прибуток в них Розділ ІІ. Пряме оподаткування 2.1. Основи прямих податків. Порядок оподаткування прибутку 2.2.... Роль прямих податків у формуванні дохідної частини бюджету 3.2. Основні проблеми податку на прибуток та можливі шляхи їх розв’язання ...
Почему информация выступает в роли управленческого ресурса? 4. Что представляет собой архитектура клиент сервер? 5. Опишите автоматизированные информационные системы управления (менеджмента)? 6.... Какую роль играют информационные отделы при внедрении корпоративных систем ? Контрольные вопросы к теме 3 1. К какому классу программ относится Excel? 2.
Роль та значення власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 7 1.2. Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку, аналізу та ...поставлені такі основні задачі: визначити роль та значення власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства; провести критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту власного ...
РОЛЬ ЖІНКИ В ІСЛАМСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ,ЇЇ ПРАВА 17 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТОРУ 21 На Заході мусульманська жінка представляється мовчазною, тихою ... Однак для розуміння ролі жінок в ісламі потрібно бути знайомими з культурою ісламу,з місцем жінок в предісламскому періоді, порівнювати стан жінок в мусульманському ...
...компоненти сюжетно рольової гри, її роль як засобу спілкування ………… 12 1.3. Види сюжетно рольових ігор …………………………………… 17 1.4. Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей ………….
...докази, висока культура, процес виконання ролі, роль соціальна, мотивація дії, компоненти соціальної влади, інститут соціальний, цілі системи, традиційний метод аналізу документів ………………………………………………… 12 Література …………………………………………………………………. 14
...различий 1.4 Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины 1.5 Девиантное поведение несовершеннолетних Глава 2. Исследование роли маскулинности в формировании противоправного поведения 2.1 Организация ...
Роль держави в регулюванні довгострокових циклів 2.2.Державна політика в умовах середньо і короткострокових циклічних коливань 2.3.... РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПОПЕРЕДЖЕННІ ТА ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ 3.1. Напрямки державного регулювання та попередження кризових явищ 3....
1.1 Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці 2.1 Поняття і суть світового господарства 3.1 Теорія спеціалізації та порівняльних переваг 4.1 Класична теорія міжнародних інвестицій та її розвиток 5.1 Міжнародний кредит та його роль у міжнародних економічних відносинах 6.1 Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції 7.1 Місце і роль валютних відносин у системі світо ...
Роль системи управлінського обліку і бюджетування полягає в тому, щоб своєчасно надати всю необхідну інформацію, відобразити рух фінансових ресурсів, активів підприємства ...планом діяльності підприємства, відіграє мотивуючу роль у веденні бізнесу, стимулює прагнення до виконання дохідної частини фінансового плану, активізує процес осмислення і переосмислення бізнесу і постановки задач.
...исследование предприятия с целью определения роли стратегического управления в его развития (предприятие на ваш выбор). Задача 2 Проведите анализ предприятия и определите, какой подход к роли стратегического управления сформировался в организации.
Його місце та роль……………………………………………………….…19 РОЗДІЛ ІІІ. Моделі організації державної влади в Україні……………………..24 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..…….33 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..... Глава уряду нерідко виступає в ролі «хлопчика для биття»: коли щось не виходить, то причина не в полiтичному курсі президента, а в поганому проведенні цього курсу ...
Соціальні ролі особи як передумова до рольової взаємодії між подружжям. Рольова соціалізація 1.3. Структура рольової взаємодії у молодого подружжя 1.4.... Конфлікт ролей і рольова напруга в сім’ї Розділ III. ПРОВЕДЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 3.1. Організація і хід емпіричного дослідження 3.2.
...єктів міжнародних відносин та їх роль у формуванні світового інформаційного простору...........................................................................................15 ІІ. Україна в процесі формування світового інформаційного простору 2.1 Інформаційний простір в контексті ...28 2.3 Роль України у світовому інформаційному просторі........................................33 ВИСНОВКИ......................................................................................
Роль інтуїції в творчій еволюції Анрі Бергсона. 2. У чому проявляється геніальність, за Чезаре Ломброзо? 3.... Роль несвідомого в формуванні соціальної реальності, за З. Фрейдом. 2. Трансформація Принципу задоволення у Принцип реальності, за Г. Маркузе. 3.
...на тему: „Наслаждение и его роль в человеческой жизни”. Прочитайте фрагменты сочинений Платона „Апология Сократа”, „Протагор”, „Горгий”, „Бэнкет”. 5. Почему Сократа можно считать предшественником христианской этики?...на тему „Справедливость и ее роль в жизни общества”. 7. Проанализируйте сочинения Епикура, Сэнеки, Епиктета (ст. 325 – 371). 8. Напишите небольшую работу на тему: „Власть судьбы ...
...особистість підлітка 1.4.1 Роль та соціально педагогічні функції засобів масової інформації 1.4.2 Виховний потенціал засобів масової інформації як важливий чинник соціалізації обистості ...Анкетування підлітків щодо оцінки ними ролі телебачення в їхньому житті ДОДАТОК Б Бесіда з батьками учнів 7 – 10 класів на тему: Сприйняття підлітками телевізійної продукції
...в міжособистісних відносинах 2.1 Роль невербальної комунікації в міжособистісних взаєминах 2.2 Основні психологічні особливості які слід враховувати при інтерпритації мови жестів Висновки до розділу ...міжособистісних відносинах» ми намагались дослідити роль мови жестів в міжособистісних відносинах а також наскільки важливими є засоби невербальної комунікації в повсякденному спілкуванні.
Роль інформаційних зв'язків у соціально економічному житті суспільства. 2. Характерні риси інформаційної економіки. 3. Глобалізація інформаційних зв'язків: прояв і ...одну із запропонованих тем: o Роль інформаційних зв’язків в соціально економічному житті суспільства. o Глобалізація інформаційних зв’язків: прояв і напрямки.
Роль самостійної роботи в розвитку мотивації до вивчення іноземної мови як засобу спілкування Розділ 2. Методичні аспекти організації самостійної роботи учнів ... Роль контролю і самоконтролю при організації самостійної роботи учнів по іноземній мові Висновки Список використаної літератури Додаток
Роль гри в навчальній діяльності учнів та ігрові педагогічні технології 2.2. Ігрові прийоми організації діяльності учнів на уроці РОЗДІЛ 3.... Роль гри у формуванні особистості дитини важко переоцінити. Дитина розвивається в грі і через гру, розвиває свою мову, збільшує свій словарний ...
...межах даної теми слід висвітлити роль і місце Президента України в державному механізмі Української держави. Необхідно мати на увазі, що у напівпрезидентській республіці, якою є Україна, ... Варто звернути увагу на роль Верховної Ради України, Верховного Суду України та Конституційного Суду України у процедурі дострокового припинення повноважень глави держави.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.