Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 6472 за запитом роль

зацікавленість, провідна роль і безпосередня участь керівництва b. відношення до споживача як найважливішої складової даного процесу c. віра в те, що постачальники стануть ...межі досконалості Question 10 Значну роль у забезпеченні якості продукції відіграють методи a. розрахункові b. аналітичні c. статистичні d. математичні ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 ...
принцип ведущей роли теоретических знаний на начальном обучении. c. принцип обучения на высоком уровне трудностей. Question39 При использовании приема противопоставления с целью установления ...к постепенной утрате их мотивирующей роли; b. не обращение внимания учителя на успехи ученика в учении приводит к безразличию ученика к учебному процессу. c.
...об’єктивності Question 9 Яку роль виконують філософські методи по відношенню до наукового пізнання? a. задають генеральну стратегію і не замінюють спеціальних методів b....9 В процесі наукової комунікації роль отримувача повідомлення, тобто роль особи, якій призначена наукова інформація і яка певним чином інтерпретує її, виконує: a. комунікат b.
недооцінює роль людської активності в політичному процесі c. бере до уваги лише суспільно корисні аспекти політичного лідерства d.... проявляє активність і керівну роль залежно від ситуації c. визначає мету і програму дій самостійно та завойовує чимало прихильників d.
недооцінює роль людської активності в політичному процесі c. не розглядає ситуацій суспільної кризи d. правильно все вищезазначене Question4 Балів: 1 Який з ... проявляє активність і керівну роль залежно від ситуації Question8 Балів: 1 Основний недолік "теорії рис" політичного лідерства полягає у тому, що вона: Виберіть одну правильну ...
Сущность и роль сферы обращения. Необходимость и роль её обособления. 2. Торговый капитал. Торговая прибыль и её источник. 3. Издержки обращения. 4.
Роль римского права в истории частного права 2. Роль римского права в истории правовых учений Литература
Вступ 1 Економічна сутність і роль державного кредиту 2. Необхідність використання державного кредиту 3. Форми державного кредиту 4. Роль державного кредиту у формуванні фінансових ресурсів держави ...
Роль документации в процессе управления. Виды документов 2. Требования к рациональному оформлению документов документооборота 3. Характеристика конкретного предприятия 4.... Роль документации в процессе управления. Виды документов. Документ (от лат. documentum — образец, свидетельство, доказательство, любой материальный объект) — материальный носитель, с зафиксированной ...
Фізіологічна роль фосфору для рослин 2. Характеристика доступних форм фосфору в різних грунтах 3. Трансформація сполук фосфору в грунті 4....кореневої системи на початку вегетації (роль локального добрива). Спивок використаної літератури
Поняття і роль здорового способу життя Розділ 2. Національні традиції здорового способу життя 2. 1. Здоровий спосіб життя у Київській Русі 2. 2. Роль здорового способу життя за часів ...
Роль кредиту в розвитку національної економіки 2. Сутність інвестиційного кредитування та його роль у розширеному суспільному відтворенні 3.
Роль мас медіа у міжнародній політиці 1.1. Вплив мас медіа на внутрішню і зовнішню політику держави 1.2.... Роль мас медіа в міжнародних інтеграційних процесах України Висновки На початку 1960 х Б Коен нарікав, що ЗМІ свідомо ігнорують міжнародну ...
Місце і роль податкової політики у фінансуванні виконання державою своїх функцій 2. Соціально економічна характеристика податкової застави майна боржників, як інструмента проведення податкової політики 3. Роль органів місцевого самоврядування при проведенні ...
Роль держави та інших суспільних структур у формуванні державної політики 13. Принципи реформування системи управління охороною здоров’я в Україні 23. Медико санітарна допомога, її роль і значення для докорінних перемін ...
Роль міста в системі розселення 5 3. Історична довідка міста 8 4. Композиційно функціональна роль структурних елементів міста 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Відчуття та їх роль в процесі продажу 2. Визначення темпераменту. Особливості в роботі з меланхоліками 3. Визначити роль психології моделювання продажу 4.
...ТЕОРІЇ ЕМОЦІЙ, ЇХ ВИДИ ТА РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ 1.1. Поняття та види емоцій 1.2. Теорії емоцій 1.3. Основні функції емоцій та їх роль в житті людини 1.4.
Інвестиції та інвестиційні процеси, їх роль, значення і проблеми у відродженні галузей економіки України 1.1. Інвестиційна діяльність і її стан в Україні 1.1.1.... Особлива роль передінвестиційної фази проекту 1.5. Методи оцінки ефективності реальних інвестицій 1.6. Механізм управління інвестиційними ресурсами, цілі, завдання, стратегія та ...
ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ТА ЇЇ РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Роль бібліотеки в навчальному процесі 1.2. Освітня функція бібліотеки 1.3.
Місце і роль ІКМ в системі менеджменту. Визначить види ІКМ в контексті ієрархічно територіального та ієрархічно регулятивного рівня управління. 2.... Яка, на вашу думку, роль РК в системі масових комунікацій? Наведіть варіанти використання терміну «паблік рилейшнз» в системі суспільних відносин.
ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3. Роль фінансових інвестицій у становленні та ...
Єрусалимська церква та її роль в історії християнства 1.1 Заснування та розвиток Єрусалимської церкви в перший період від 33 до 326 рр 1.2 ...і тим самим збільшила свою роль в історії християнства. В другому розділі в якому я намагався висвітлити основні особливості архітектурних сакральних пам’яток Єрусалимської православної Церкви ...
РОЛЬ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ ДО ПРИРОДИ 1.1. Розвиток почуття любові до природи, як один з головних напрямків дошкільної ...знань про природу та його роль у формуванні почуття любові до природи Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ПРИРОДІ. ВИДИ І СТРУКТУРА СПОСТЕРЕЖЕНЬ 2.1.
Малий бізнес та підприємництво відіграють важливу роль в умовах ринкової економіки. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а також виконують важливу соціальну роль – надають робочі місця та забезпечують ...
Вступ Розділ 1 основи теорії і методів оцінки персоналу 1.1 Роль служби управління персоналом 1.2 Роль оцінки персоналу в готельному бізнесі 1.3 Види методів оцінки персоналу Розділ 2 аналіз ...
Роль вітчизняних педагогів у розвитку педагогічної думки. 2. Принципи і методи науково педагогічних досліджень у роботі вчителя і класного керівника. 3.... Роль педагога в сучасному суспільстві. Педагогічна кваліфікація. Загальна і професійна культура педагога. Самовиховання творчої індивідуальності педагога. 6.
Роль юридичних фактів в механізмі правового регулювання 1.1. Поняття юридичного факту 1.2 Ознаки та функції юридичних фактів 1.3. Роль юридичних фактів в механізмі правового ...
Сутність і роль бюджету 1.1. Бюджет як економічна категорія 1.2. Структура бюджету 1.3. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі ...
Сутність, складові та роль бюджету в економіці країни 1.1. Поняття бюджету як економічної категорії 1.2. Бюджет як фінансовий план 1.3. Роль бюджету в рішенні соціально економічних ...
Економічний зміст та роль недержавного пенсійного забезпечення в системі соціального захисту 1.2. Нормативно правові засади становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні ... Оцінка ролі страхових компаній в системі недержавного пенсійного забезпечення 2.3. Специфіка діяльності комерційних банків в системі недержавного пенсійного забезпечення РОЗДІЛ 3.
Багатоваріантність та оцінка її ролі з точки зору представників різних наукових шкіл менеджменту. Філософська, економічна, психологічна, комунікативна сторони конфлікту. Вивчення конфлікту з точки зору загально ... Роль гумору, культури мови і поведінки ТЕМА 9. Потенційна конфліктність у невиробничій сфері Особливості ділового спілкування в невиробничій сфері.
Роль туристичних кластерів у розвитку туристичної індустрії 4. Місце і роль інфраструктури в туристичній індустрії 5. Принципи ціноутворення в туризмі 6.
Сущность, назначение и роль государственного бюджета ……………. 3 2. Основные показатели бюджета ………………………………………..... 4 3. Роль бюджета в финансово кредитном механизме …………………….. 6 4.
Сутність та роль комплексної оцінки фінансового стану підприємства 1.2. Роль комплексної оцінки фінансового стану підприємства в діяльності підприємства 1.3.
Сучасне розуміння інформації та її роль в кримінальному процесі 1.1 . Поняття інформації та її особливості в кримінально процесуальному аспекті 1.2.... Особливості проведення допиту та його роль у процесі отримання вербальної інформації 2.3. Використання вербальної інформації при проведенні інших слідчих дій РОЗДІЛ ІІІ.
Сутність комунікацій та їхня роль в управлінні 1.1. Теоретичні засади комунікацій 1.2. Групи, типи та методи комунікацій 1.3.... Роль внутрішньоорганізаційних комунікацій у вдосконаленні організаційних структур менеджменту 2. Практичне використання основних методів та типів комунікацій у обраній компанії 2.1.
...вплив, напрями впливу) та їх роль у ринковій економіці» 1.1.Поняття та сутність фінансів 1.2. Кількісний вплив фінансів на суспільне виробництво 1.3.... Роль фінансів у ринковій економіці ЗАВДАННЯ 2.Розкрити сутність питання: «Чи в усіх суспільно економічних формаціях мають місце фінанси?
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах ...викладені також сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки, а також формування та використання прибутку ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” Прибуток є одним із підсумкових, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах ...викладені також сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки, а також формування та використання прибутку ВАТ „Смілянський цукровий комбінат” Прибуток є одним із підсумкових, ...
Конфлікт як неминучість та його роль в історії людства: історичний огляд. Межа ХХ ХХІ століть як початок ери цивілізованого підходу до вирішення конфліктів: від конфронтаційного мислення ... Роль гумору, культури мови і поведінки ТЕМА 7. Конфліктність в системі "Керівник колектив" та шляхи управління нею Особистість керівника та її ...
Оподаткування прибутку підприємств, його роль і значення в податковій системі 3. Фінансові ресурси, їх характеристика і роль в розвитку економіки Література
ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ І РОЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ДИТСАДКА І БАТЬКІВ У ЇЇ ФОРМУВАННІ 1.1. Погляди вчених на формування екологічної поведінки у дітей 1.2. Роль батьків у формуванні екологічної поведінки ...
Поняття та роль дипломатії в сучасних міжнародних відносинах……7 1.2. Дипломатична діяльність держав як акторів міжнародних відносин..16 1.3.... Роль інформації в дипломатичної діяльності держави………………37 2.2. Дипломатична діяльність міжнародних організацій…………………44 2.3.
Сутність бюджету і його роль в економічній системі держави...................................................................................................................................7 1.2. Бюджетна політика та її вплив на розвиток національної економіки...20 1.3....фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджету в управлінні економікою. У зв’язку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще використання ...
Поняття і роль реклами на товарному ринку 1.2 Рекламні засоби і їх застосування на підприємствах громадського харчування 1.3.... Вирішальну роль зіграло широке застосування при створенні і розповсюдженні рекламної продукції, нетрадиційного устаткування і радикально нових матеріалів, що з'явилися на світ ...
...маркетингу: найпоширеніші визначення поняття „маркетинг”, роль маркетингу, завдання, що вирішує маркетинг. 2. Види маркетингу: залежно від співвідношення попиту і пропозиції, від спрямованості ринків і суб’єктів ... Сутність цінової політики і її роль в системі маркетингу. 2. Ціноутворення залежно від типу ринку. 3. Фактори, що визначають цінову політику. 4. Цінова політика фірми, завдання.
Суть та роль пенсійного страхування в системі соціального захисту населення 1.1. Необхідність, економічний зміст та значення соціального захисту населення в ринковій системі ...страхування з метою посилення його ролі у системі соціального захисту населення 3.2. Організація персоніфікованого обліку в органах Пенсійного фонду України та шляхи його вдосконалення Висновки ...
4 Роль та інтереси Китаю в рамках ШОС…………………………..……………5 Роль та інтереси Росії в рамках ШОС…………………………..……………...6 Відносини Україна – ШОС………………………………………..…………….
...зміст грошових потоків та їх роль у фінансовій діяльності підприємства 1.2. Класифікація грошових потоків підприємства 1.3. Формування політики управління грошовими потоками суб’єктів господарювання ...і сутності грошових потоків підприємства, роль і значення грошових коштів в діяльності підприємства; основні принципи та методи управління грошовими потоками, методи оцінки оборотності грошових коштів, аналізу ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.