Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 548 за запитом рр

За період 2005 2007 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн.
За період 2006 2008 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн.
Темпи прискорення в 2000 2004 рр. складали в цілому в хімічній промисловості – 1,15%; в основній хімії – 0,8, в хімії органічного синтезу – 1,28; гірничо хімічній ...
, за 2000 20004 рр. зібрано 146 тис. т. зерна. Обчислити середній річний темп зростання та приросту валового збору зерна Завдання № 7.
...французького суспільства періоду 1816 – 1848 рр. Головною силою, що приводить у рух складний механізм дії «Людської комедії», – є власність, гроші. Бальзак майже в кожному своєму романі ...
...французького суспільства періоду 1816 – 1848 рр. Головною силою, що приводить у рух складний механізм дії «Людської комедії», – є власність, гроші. Бальзак майже в кожному своєму романі ...
...за місяцями у 2005 2008 рр. характеризується такими даними (т) Таблиця Місяць 2005 2006 2007 І 29,7 30,8 37,1 35, ІІ 30,1 ...
...Дім „ФОРТЕКС” за 2004 2006 рр. свідчить про покращення ступеня ліквідності та платоспроможності ТОВ „ТД „ФОРТЕКС” у 2006 р. в порівнянні з 2004 2005 р.р.
У 30 і рр. у Голлівуді відбувалися бурхливі події, зв'язані зі спробами створення кіноакторами власної профспілки. Варто сказати, що відношення голлівудських кінопромисловців до ...
Однак, уже в 60 ті рр. була висунута пропозиція про злиття трьох відособлених Спітовариств в одне цілісне обєднання. Ця ідея прослідковується в Договорі про злиття інститутів, ...
...початком посівних сезонів (2011 – 2012 рр.) насіння кукурудзи. Договір укладений позивачем з метою забезпечення своїх постійних партнерів (сільськогосподарських підприємств) посівним матеріалом та отримання від останніх за ...
...елементами витрат за 2005 2007 рр Рис. 1 Структура витрат на виробництво в 2007 році Таблиця 3. Таблиця 4 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції ...
У 70 і рр. таке розуміння змісту міжнародних відносин стало для країн "третього світу" основою ідеї про необхідність запровадження нового світового економічного порядку.
У 70 і рр. таке розуміння змісту міжнародних відносин стало для країн "третього світу" основою ідеї про необхідність запровадження нового світового економічного порядку.
Протягом 2000 2001 рр. план з балансового прибутку у двох роках перевиконувався на 157,4 тис. грн. і становив 1157,4 тис. грн.
...відбулось на початку 30 х рр. XX ст. і мало певні особливості. Вони полягали в тому, що блоки зазвичай не набували форми утворень, які б закріплювались ...
Протягом 2000 2001 рр. план з балансового прибутку у двох роках перевиконувався на 157,4 тис. грн. і становив 1157,4 тис. грн.
...Компанія ФанКом» за 2007 2008 рр. Додаток В. Наказ про облікову політику ТзОВ «Компанія ФанКом» Додаток Д. Первинні документи з обліку грошових коштів та їх еквівалентів ...
...продуктивності праці в 2008 – 2010 рр. Таблиця 4.6 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників Таблиця 4.7 Аналіз ...
...рамках конституційної реформи 2004 2006 рр. Третє питання плану вимагає аналізу ст.ст.108 111 Конституції України. Особливу увагу слід приділити підставам та порядку усунення Президента ...
...національна політика в 2011 2019 рр. буде здійснюватися за пріоритетами, проголошеними в “Універсалі національної єдності”: висока якість життя громадян, конкурентоспроможна, заснована на знаннях економіка, ефективна та ...
В 30 40 рр. він закликав проти боротьби ще і з фашизмом. Та комунізм, як світогляд перестає бути популярним і ця організація була ліквідована ...
...звучали в 50 70 і рр. : «Природа не храм, а майстерня. І людина в ній працівник»; «Ми не будемо чекати милостей від природи!
...в окремий тип в 10 рр. ХХ ст. До цього часу безсполучниковий зв’язок розглядався як підвид сполучникового сурядного та підрядного. У ІІ пол. – ХХ ст.
Метод визначення строку окупності інвестицій (РР). 7. Венчурний капітал відноситься до наступних джерел формування інвестиційних ресурсів: 1. Власних. 2. Боргових. 3. Залучених. 8.
...is m Демосфен (384 – 322 рр. до н. е.; знаменитий афінський оратор) magnus, a, um великий clarus, a, um славний, знаменитий rex, regis m цар libertas, ...
...особливо поширене у 1960 1970 рр. У загальному вигляді воно увійшло в «Большую советскую энциклопедию» (БСЭ), в інші енциклопедичні словники. Наприклад, в БСЭ документ визначається як ...
...грошових коштів в 2007 – 2009 рр. Таблиця 5 Динаміка доходів від реалізації продукції Таблиця 6 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 7 Аналіз рентабельності підприємства Таблиця 8 ...
...продуктивності праці в 2008 – 2010 рр. Таблиця 7.7 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників Таблиця 7.8 Аналіз ...
...діяльності фірми за 2006 2008 рр. Таблиця 2.2 Основні показники фінансового стану підприємства Рис.2.2 Схема попередільного методу калькулювання собівартості продукції Рис.
...дані за період 2008 2010 рр. по ПАТ Акцент Банк та статистика по банкам України за 2006 2010рр. МОЖЛИВИЙ ПРОДАЖ ПО РОЗДІЛАМ!
...господарської діяльності в 2003 2004 рр. була негативною, а в 2005 р. Підприємство досягло рівня рентабельності 11,4%. Зростання рівня прибутковості пояснюється перш за все тим, ...
...фінансових ресурсів в 2008 – 2010 рр., тис.грн. Таблиця 29 Аналітична таблиця для аналізу фінансових ресурсів, тис.грн. Таблиця 30 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
2.4 РР – термін окупності. 2.5 ARR – коефіцієнт ефективності проекту.
2.4 РР – термін окупності. 2.5 ARR – коефіцієнт ефективності проекту. Завдання №3 Фірма планує сформувати інвестиційний портфель. Бюджет портфеля дорівнює 130 тис.
2.4 РР – термін окупності. 2.5 ARR – коефіцієнт ефективності проекту. 2.3 Завдання №3 Фірма планує сформувати інвестиційний портфель.
2.4 РР – термін окупності. 2.5 ARR – коефіцієнт ефективності проекту. 2.3 Завдання №3 Фірма планує сформувати інвестиційний портфель.
...фондів (на період 2000 2006 рр.) за цілями та країнами (млн. євро, у цінах 1999 року) Країна Ціль 1 Транзитивна підтримка до Цілі 1 Ціль 2 ...
...продуктивності праці в 2008 – 2010 рр. Таблиця 11 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників Таблиця 12 Аналіз витрат на ...
30 і рр. це час масових репресій у середовищі інтелігенції. У всіх сфабрикованих справах судили не якихось злочинців і контрреволюціонерів, а інтелектуальну, творчо ...
У 2007 2009 рр. в макаронній галузі спостерігалось зростання обсягів виробництва продукції. Для збереження надбань економічного зростання необхідне обґрунтування ефективних напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємств ...
...грошових коштів в 2007 – 2009 рр. Таблиця 5.1 Структура сплачених податків ВАТ «Київхліб»
...персоналу КП «Черкасиводоканал», 2006 2010 рр. Таблиця 4 Зміна чисельності персоналу підприємства і його структури Таблиця 5 Показники руху кадрів КП «Черкасиводоканал» Рис.
...БМУ 23” за 2005 2007 рр. Рис. 2.2 Класифікація ремонтів основних засобів Рис 2.3 Умови відображення витрат на ремонт та поліпшення основних засобів.
...Київського університету в 1851 – 1886 рр. 6. Економіст, соціолог, досліджував форми організації первісного суспільства, вказував на вплив економічного фактора в розвитку суспільного життя.
...фінансових ресурсів в 2008 – 2010 рр., тис.грн. Таблиця 14 Аналітична таблиця для аналізу фінансових ресурсів, тис.грн. Таблиця 15 Показники стану й ефективності використання оборотних ...
...діяльності підприємства протягом 2005 2007 рр. необхідно відмітити, що воно є неприбутковим та поступово втрачає платоспроможність. УЕГГ знаходиться на загальній системі оподаткування, сплачує до державного бюджету ...
...100 000) населення 2004 2006 рр. Таблиця 2.1. Аналіз використання путівок поліклініками м. Кременчука 2006р. та 2005р. Таблиця 2.2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.