Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5059 за запитом рухом

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку основних засобів 1.1. Економічна сутність та трактування поняття „основні засоби” ...
ЗМІСТ 1. Постановка задачі………………………………………………………………....2 1.1 Характеристика задачі………………………………………………..…..2 1.2. Вихідна інформація……………………………………………………....
Структурний аналіз руху грошових потоків підприємства 3.3. Аудит грошових коштів на підприємстві 3.4. Аудит Звіту про рух грошових коштів Розділ 4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів 1.4 Методика аудиту грошових коштів Розділ 2 практичні аспекти організації обліку грошових коштів та аналіз грошових потоків в облспоживспілки 2.1 Організаційно економічна характеристика Облспоживспілки 2.2 Облік грошових коштів на підпр...
Порядок складання Звіту про рух грошових коштів 2.5. Організація контролю наявності та руху грошових коштів на підприємстві 2.6.
Розрахунок перспективної інтенсивності руху об'їздної дороги 6 2. Визначення ширини проїзної частини та кількості смуг руху 8 3. Пропускна здатність перехрестя 11 4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ 1.1 Характеристика ринку транспортно експедиторських послуг України 1.1.1 Аналіз сучасного стану діяльності транспортно експедиторських підприємств України 1.1.2 Роль міжнародного співробітництва у сфері транспортно експедиторського обслуговування 1.1.3 Напрямки розвитку та удосконалення процесу надання транспортно експедиторських послуг в Україні 1.2 Аналіз експортного та імпортного потенціалу регіону 1....
Які типи профспілкового руху виокремлюють в юридичній компаративістиці? 5. Охарактеризуйте специфіку організаційної побудови профспілкового руху у Великобританії 6. Якою є специфіка профспілкового руху в ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу руху грошових потоків підприємства 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи аналізу грошових потоків 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу руху грошових потоків підприємства 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи аналізу грошових потоків 1.3 Ефективність управління грошовими потоками Розділ 2 практичні засади аналізу та оцінки грошових потоків підпр...
...контролю і аналізу наявності та руху лікарських засобів в аптечній установі 1.1. Економічна сутність та огляд законодавчої бази з обліку наявності та руху лікарських засобів 1.2.
...С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” та П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”. При цьому слід враховувати особливості оцінки та розкриття інформації щодо обліку ...С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” та П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». При відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в РайСТ керуються ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків 1.3 Ефективність управління грошовими потоками РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЗЛАТОДАР» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Златодар» 2.2 Дослідження планування грошових потоків підприємства 2.3 Оцінка руху...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів ват племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 Організаційно економічн...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів тов «золоте курча» 2.1 Орг...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і планування грошових потоків підприємства 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи оцінки формування і планування грошових потоків 1.3 Ефективність управління грошовими потоками Розділ 2 практичні засади оцінки формування і планування грошових потоків підприємства ват «золотоніська парфумерно – косметична фабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Золотоніська парфумерно – косм...
...проведення маневрів, привів тепловоз у рух. Помічник машиніста Пшеничний зауважив йому, що він рухається без дозволу і веде тепловоз на за йняту колію. Не реагуючи, Бережний збільшував швидкість руху.
...структура, послідовність складання звіту про рух грошових коштів. 10. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. 11. Структура та призначеня звіту про власний капітал. 12....якій формі фінансової звітності відображається рух грошових потоків? 6. В чому полягає прямий метод аналізу грошових потоків? 7. В чому полягає непрямий метод аналізу грошових потоків?
Оцінка сучасного стану та аналіз руху грошових потоків ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» 2.1. Організаційно економічна та фінансова характеристика ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» 2.2.... Оцінка ефективності управління рухом грошових потоків ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи вдосконалення управління грошовими потоками на підприємстві 3.1.
Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи 2.1 Визначення основних структурних параметрів проектування верстата 2.1.1. Короткий опис особливості оброблюваної поверхні 2.... Кінематичний розрахунок приводу головного руху 2.4.1. Графоаналітичний метод розрахунку приводу головного руху 2.4.2. Визначення чисел зубців усіх передач коробки швидкостей 2....
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків 1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств 1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків 1.3 Контроль за здійсненням готівкових та безготівкових розрахунків РОЗДІЛ 2 Практичні аспекти обліку готівкових та безготівкових розрахунків на ЗАТ «Еко» 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ «Еко» 2.2 Облік готівкових розрахунків на ЗАТ «Еко» 2....
...за обсягом і за каналами руху) надходжень і витрат грошових коштів та їх еквівалентів* (далі грошових коштів). Поняття "грошовий потік підприємства" є узагальненим, тобто містить велику ... За напрямом руху потоку розрізняють: вхідний (додатний) грошовий потік характеризує надходження грошо¬вих коштів на підприємство від усіх видів господарських операцій; вихідний (від'...
...І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 73 3.1. Організаційно інформаційна модель аналізу грошових коштів та грошових потоків підприємства 73 3.2....у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств. Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є ...
Оцінка ефективності управління рухом грошових потоків ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» РОЗДІЛ ІІІ. Удосконалення механізму управління грошовими потоками підприємства 3.1.... З руху грошових коштів починається і ним закінчується виробничо комерційний цикл. Діяльність підприємства, яка спрямована на отримання прибутку, вимагає, щоб грошові кошти ...
...і порядок складання звітності про рух грошових коштів та власний капітал 2.4. Структура та методика складання приміток до річної фінансової звітності 2.5.... Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої, неупередженої інформації про зміни, які відбулися в грошових коштах ...
Поняття про масові рухи та їх основні характеристики. 83. Джерела виникнення масових рухів. 84. Мотиви участі в масових рухах: емоційно афективна мотивація, ціннісно раціональна ...
окрему науку Question 2 Соціальний рух (соціальна мобільність) характеризує перехід індивіда: Виберіть одну правильну відповідь a. з однієї вікової групи до іншої b.... сукупність усіх видів руху населення d. демографічне явище Question 4 Якість населення характеризується: Виберіть одну правильну відповідь a. освітнім рівнем b. етнічною належністю c.
№3 „Звіт про рух грошових коштів", ф. №4 „Звіт про власний капітал". Складаємо кореспонденцію рахунків за наведеними у завданні господарськими операціями Вивести залишки на ...року), а також дані про рух різних джерел власного капіталу, відображені на рахунках 40 „Статутний капітал", 42 „Додатковий капітал", 43 „Резервний капітал", 44 „Нерозподілений прибуток (непокритий ...
№3 „Звіт про рух грошових коштів", ф. №4 „Звіт про власний капітал". Складаємо кореспонденцію рахунків за наведеними у завданні господарськими операціями Вивести залишки на ...року), а також дані про рух різних джерел власного капіталу, відображені на рахунках 40 „Статутний капітал", 42 „Додатковий капітал", 43 „Резервний капітал", 44 „Нерозподілений прибуток (непокритий ...
...грошових коштів, не грошові операції, рух грошових коштів. 2. Розкрийте зміст та суть П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”. 3.
...я приділив питанню про селянські рухи епохи пізнього середньовіччю. Селянство експропріювалось. Експропріація його проводилась поміщиками “в самих грубих і насильницьких формах … Методи первісного – все що завгодно, ...інших північних графствах де причини руху були досить складними, а соціальний склад учасників досить різноманітним, зв’язок процесу пауперизації, зв’язок аграрних відносин з повстанням 1536 ...
...виявляти радість голосовими реакціями і рухами рук і ніг. 37. Конвергенція – це: 1. Здатність зводити на предметі зорові осі обох очей. 2....до грудей, прояв імпульсивних хаотичних рухів під час сну, тривожність: 1. Період новонародженості (немовляти). 2. Період 5 6 місяців. 3. Період 10 12 місяців. 39.
Теоретико методологічні засади міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків 1.1. Понятійне визначення та основні форми міжнародного руху капіталу в системі міжнародних економічних ...
Теоретико методологічні засади міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків 1.1. Понятійне визначення та основні форми міжнародного руху капіталу в системі міжнародних економічних ...
...згідно контракту різні види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний та паралельно послідовний. Необхідно: 1. Визначити періодичність поставки виготовлених деталей в залежності від виду руху деталей в процесі виробництва, якщо ...
...згідно контракту різні види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний та паралельно послідовний. Необхідно: 1. Визначити періодичність поставки виготовлених деталей в залежності від виду руху деталей в процесі виробництва, якщо ...
Оцінка документального забезпечення наявності та руху основних засобів 2.2. Оцінка методики та організації обліку і звітності 2.3. Методика нарахування зносу на підприємстві 2.4.... Операції, пов’язані з рухом основних засобів, оформлюються первинними документами, які забезпечують правильність і своєчасність їх обліку. На СТОВ основні засоби надходять у результаті капітальних ...
...згідно контракту різні види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний та паралельно послідовний. Необхідно: 1. Визначити періодичність поставки виготовлених деталей в залежності від виду руху деталей в процесі виробництва, якщо ...
...згідно контракту різні види їх руху в процесі виробництва послідовний, паралельний та паралельно послідовний. Необхідно: 1. Визначити періодичність поставки виготовлених деталей в залежності від виду руху деталей в процесі виробництва, якщо ...
Аналіз динаміки, структури та руху фінансових ресурсів підприємства та джерел їх утворення 2.3.Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства РОЗДІЛ 3....на рахунках в банку; аналіз руху фінансових ресурсів, з якого можна зробити висновок про те, що фінансові ресурси формуються за рахунок операційної діяльності, інвестиційна і фінансова ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку грошових коштів та їх еквівалентів 1.1 Сутність грошових коштів та їх еквівалентів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку грошових коштів та їх еквівалентів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів та їх еквівалентів Розділ 2 практичні аспекти організації обліку грошових коштів та їх еквівалентів 2.1 Організаційно економічна характеристика КП „Чигиринські теплові мережі” 2.2 Облік грошових кошті...
...споруд і комунікацій, знижує безпеку руху та порушує майнові права громадян. В теорії кримінального права більшість науковців погоджуються з думкою, що предметом даного злочину є транспортні засоби, призначені для руху по дорогах, тобто чужий наземний ...
Як здійснюється моделювання рухів і які основні проблеми при цьому виникають? 3. Як здійснюється метод аналізу математичних моделей руху? 4.
...співвідношенням між попитом і пропозицією, рухом цін і товарних запасів у кожен момент часу b. економічна ситуація на ринку, яка характеризується рухом цін і товарних запасів c.
...показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash flow) від інвестиційної діяльності ? чистий рух коштів від операційної діяльності; грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій; сплачені проценти; ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в тов «макарівська птахофабрика» 2.1 ... Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу осн...
Теоретичні аспекти аналізу наявності і руху грошових коштів та їх еквівалентів РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЗОВ «КОМПАНІЯ ФАНКОМ» 2.1. Фінансово економічна характеристика ТзОВ «Компанія ФанКом» 2.... Документальне оформлення руху грошових коштів та їх еквівалентів у ТзОВ «Компанія ФанКом» 3.2. Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів та їх еквівалентів ...
Блок схеми руху документів в ОФЧІУ 3.2. Організація контролю за виконанням документів 3.3. Систематизація та схоронність документів....роботу, кадрової документації філії; простежний рух різних типів документів; досліджені можливості використання електронного документообігу, розроблени відповідні рекомендації. Автором розроблени: 1. Блок схема руху документів, що надходять ...
...гірські породи; в) швидкий раптовий рух снігу та льоду вниз стрімкими схилами гір; г) сильні коливання земної кори, викликані тектонічними причинами, які призводять до руйнування споруд, ...гірські породи; в) швидкий раптовий рух снігу та льоду вниз стрімкими схилами гір; г) сильні коливання земної кори, викликані тектонічними причинами, які призводять до руйнування споруд, ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.