Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 6335 за запитом руху

Графік руху запасів у системі управління запасами з фіксованою величиною замовлення Таблиця 1.2 Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим інтервалом ... Графік руху запасів у системі управління запасами з фіксованим інтервалом постачання Таблиця 1.3 Порівняння основних систем управління запасами Таблиця 1.4 ...
...міліції, підрозділів забезпечення безпеки дорожнього руху b. кримінальної міліції, міліції громадської безпеки c. кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, підрозділів забезпечення безпеки дорожнього руху, міліції охорони, спеціальної міліції, судової ...
оглядова стаття 14 Рух інформації (документообіг) називають: Виберіть одну правильну відповідь a. інформаційною моделлю b. вірної відповіді немає c. інформаційною сферою d.... планування 30 Рух інформації (документообіг) називають: Виберіть одну правильну відповідь a. інформаційним потоком b. вірної відповіді немає c. інформаційною моделлю d. інформаційною сферою
...контролю за наявніс тю і рухом капіталу в обороті підприємства, джерел його утворення, господар ських процесів та їх результатів [17, ст. 42]....ку інформації про склад і рух майна підприємства, коштів, джерел їх утворення в узагальненому вигляді і в грошовому вимірнику. Облік, який здійснюють на таких рахунках, називають ...
...які характеризують технічний стан та рух основних засобів, порядок їх розрахунку. Показники, які характеризують ефективність використання основних засобів на підприємстві, порядок їх розрахунку. 4.... Аналіз руху та ефективності використання власного капіталу. Особливості оцінки показників фінансової стійкості підприємства в управлінні власним капіталом. 11. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
Розрахунок показників руху та ефективності використання основних засобів підприємства 1. Розрахувати вартість основних виробничих фондів кожної групи 2.
1. Форми руху матерії 2. Простір та час Література
Визначити тривалість приймів та рухів за хронологічними рядами 2. Перевірити ряди на стійкість 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати суму, середньоарифметичне значення, мінімальне і максимальне ...
Розвиток національно визвольного руху......................................... ІІ. Утворення й програмні основи перших українських політичних партій.................................................................................................................. 2.1 Заснування Української революційної партії (РУП), її діяльність. “Самостійна Україна”....................................................................
Рух міжнародної економіки: форми, напрями, чинники 2. Матеріальні основи розвитку міжнародної економіки 3. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва як форми міжнародного ...
Міжнародний кооперативний рух і українська кооперація 2. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації 3. Право членства в кооперативах зарубіжних країн 4.
Кредит – форма руху позичкового капіталу 1.1. Функціонування позичкового капіталу 1.2. Походження та суть кредиту 1.3. Функції і роль кредиту 2.
Український національний рух наприкінці 40 х pp. XIX ст. Кирило Мефодіївське братство 2. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. Література
НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ І ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО. НАЦІОНАЛІЗМ ПРОТИ ФАШИЗМУ РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ІДЕЙНЕ Й СВІТОГЛЯДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ВИСНОВКИ ...
Згідно з наведеними даними необхідно заповнити Звіт про рух грошових коштів за звітний період (тис. грн.): № з/п Дані для заповнення За звітний період За попередній період 1 Нематеріальні ...
Зародження руху вальденсів та катарів у Франції та їх переслідування 3. Реформація у Франції 4. Гугенотські війни, їх особливості та скасування інквізиції ...
Аналіз наявності і руху основних засобів 16. Загальний аналіз валового доходу Задача № Проаналізувати показники плану з праці по підприємству, розрахувати вплив факторів, що вплинули ...
Аналіз наявності і руху основних засобів 42. Завдання та аналіз використання землі Задача №1 Проаналізувати товарооборот по підприємству торгівлі Таблиця 1 Вихідні дані Показники ...
Документальне оформлення та облік руху коштів на валютному рахунку малого підприємства 2. Задача №1 Завдання: За операціями 1 та 2 скласти первинні документи операцій каси ...
Облік наявності та руху товарів 15. Облік затрат по імпортним операціям 25. Узагальнення даних про затрати та їх списання Задача № 5 Відвантажено на експорт ...
Облік наявності та руху готової продукції, облік затрат по експорту готової продукції 18. Облік товарів, відвантажених для товарообміну 28.
Вклад теоретиків кооперативного руху Росії в розвиток кооперації 2. Огляд публікацій газети “Вісті Центральної спілки споживчих товариств України” про розвиток торгівлі і громадського харчування ...
Задача Визначити розмір грошової емісії, що з’явилася результатом зниження швидкості руху готівки. За період у банк надійшло 850 млн. грн., а середньорічна грошова маса в обороті склала 150 млн. грн.
...потенціал це потенційні можливості і рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, ...
Показники оцінювання наявності, стану і руху основних засобів Показники оцінювання забезпеченості основними засобами й ефективності їх використання Основні показники оцінювання оборотності оборотних активів Показники оцінювання оборотності ...
Зародження дисидентського руху Розділ 2. Дисидентський pух в Україні у другій половині 60 х на початку 80 х pp Розділ 3.
Зміст статей звіту про рух власного капіталу 3. Задача На підставі наведених даних скласти форму 2 «Звіт про фінансові результати» ТОВ «Марс» Оборотна відомість Рахунок ...
...кредит: суть, види, економічні межі руху та фактори зміни ставки процента. 2. Вартість грошей. Задача 1. Кількість грошей в обігу – 23 млн. грн.
Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту 2. Кримінально правова характеристика незаконного заволодіння транспортним засобом 2.1. Об’єкт та суб’єкт досліджуваного злочину, ...
Зародження українського руху 2. Українські землі напередодні Першої світової війни Плани воюючих держав щодо України 3. Бойові дії на території України в роки ...
...політичний та польський національно визвольний рухи на українських землях у 20—30 х роках XIX ст. 2. Національне відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII — у першій ...
Особливості колонізаційного руху: соціальна база, типологія, основні напрямки та розвиток Розділ 3. Наслідки Великої грецької колонізації Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки
Реформаторський рух в Західній Європі 1.2. Проблема Бога у вченнях представників Реформації Розділ 2. Проблема Бога у філософії Миколи Кузанського 2....
Громадські об'єднання і рухи, їх типологія 1.2. “Консультаційний центр інформаційних технологій” 1.3. Структура та компетенція органів управління та контролю 1.4.
Документування руху готової продукції 3. Задача В журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням їх номеру, назви документів, кореспонденції рахунків № ...
Документування руху готової продукції 3. Задача 4. Список використаної літератури 3. Задача В журналі реєстрації господарських операцій записати всі операції з зазначенням ...
Рух льодовиків 1.3. Таяння і відступання льодовиків 1.4. Плейстоценовий льодовиковий період 1.5. Розповсюдження оледеніння в плейстоцені 1.6.
...нормативні акти та напрямки контролю руху та збереження товарно матеріальних цінностей 2. Класифікація експертиз 3. Задача №8 На підставі наказу № 16 від 01 березня 2005 р.
Громадські організації та рухи. 3. Хто є автор терміна «тоталітаризм»?
Облік наявності та руху готової продукції Задача Список використаної літератури
Оцінка стану, структури та руху трудового потенціалу підприємства 3. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Обєктом дослідження звіту з магістерської ...
Завдання 12 На підставі наведених даних скласти „Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) по ПП «Зірка». Вихідні дані: 1 Актив форми № 1 Стаття активу Код рядка На початок року ...
Облік наявності та руху готової продукції Висновки Задача і висновки до неї Список використаної літератури
Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми Політика стратегії структури капіталу Задачі Зробити аналіз руху грошових потоків на майбутній рік по кварталах Показники, тис.грн. Квартали Усього І іі ііі іv 1. Початкове сальдо 2.
Аналіз складу і руху робочої сили Завдання № 63 Розрахувати величину всіх факторів, що вплинули на середньорічний виробіток робітника. Визначити резерви зростання продуктивності праці.
Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ 33. Валютне регулювання ЗЕД 43. Сутність і форми міжнародного бізнесу Література
1) Комп’ютеризація аудиторської діяльності 2) Аудит розрахунків з вітчизняними покупцями і замовниками 3) Аудит звіту про рух грошових коштів Задача: При аудиті операцій з основними засобами аудитору було пред’явлено акт на приймання робіт по закінченому капітальному ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.